Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ieškau rėmėjų. Išsiaiškinimams , žaidimams.

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Sveiki! Kaip gyvename? Seniai rašiau. Įkėliau naują rodelę, Išsiaiškinimai 21: Savamoksliai : http://www.ms.lt/tv/ Papasakoju, ką išmasčiau, kaip
  Message 1 of 1 , Feb 4, 2011
   Sveiki! Kaip gyvename? Seniai rašiau.

   Įkėliau naują rodelę, "Išsiaiškinimai 21: Savamoksliai":
   http://www.ms.lt/tv/

   Papasakoju, ką išmasčiau, kaip ką išsiaiškiname. Lietuvių kalba kažkiek
   esu parašęs čia:
   http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinimai
   Dabar rašau pagrinde anglų kalba. Sudariau sąrašą 200 išsiaiškinimo
   būdų, kuriuos esu taikęs savo filosofijoje bei savo gyvenime:
   http://www.selflearners.net/ways/
   Taip pat parašiau apžvalgą, kaip visi būdai susiveda:
   http://www.selflearners.net/Theory/Welcome

   Bandau iš to pragyventi. Ieškau turtingų išradėjų ar išradingų įmonių,
   kurios mane paremtų po 5,000 USD ar 10,000 USD, kad galėčiau išplėsti
   šią veiklą, rinkti išsiaiškinimo būdus įvairiausiose srityse, kaip antai
   matematikoje, fizikoje, inžinerijoje, informatikoje, medicinoje,
   teisėje, politikoje, mene, teatre, kine, žemės ūkyje, ekonomikoje,
   versle, švietime, namų ūkyje, šeimoje ir t.t. Štai mano pasiūlymas:
   http://www.selflearners.net/Business/Proposal
   ir galimi rėmėjai ar užsakovai:
   http://www.selflearners.net/Business/Prospects

   Daugiausia jų ieškau per Twitter. Mano adresas: @selflearners
   http://twitter.com/#!/selflearners
   Tai laki priemonė (kaip čepaitiška haiku) kuria galima siųsti tik SMS
   ilgio žinutes, tai yra, iki 140 rašmenų. Užtat gali sekti, kuo gyvena
   įžymūs verslininkai, išradėjai ir įsitraukti į jų ratą ir veiklą.

   Pavyzdžiui, užkalbinau XPLANE įmonės steigėją Dave Gray, kurį kažkiek
   pažįstu iš ankščiau. Jo įmonė yra žymiausia patarėja vaizdinio mąstymo
   klausimais stambiausiom JAV-ių bendrovėm. Jis dabar su Sunni Brown ir
   James Macanufo parašė knygą "Gamestorming", tai yra, "Žaidimų šturmas".
   Tokią veiklą pažįstam ir iš "Aš Lietuvai" veiklos
   http://www.aslietuvai.lt Jie aptarė ir surinko daugiau kaip 80 tokių
   žaidimų, kuriais pagyvina mąstyma bendrovėse. Labai norėčiau jam padėti
   apžvelgti ir pristatyti tokius įvairius išsiaiškinimo būdus, o ypač dėl
   to, kad apskritai tikiu įvairiausius išsiaiškinimo būdus pristatyti
   žaidimais, jais pagrįsti savamokslių bendrystę, panašiai kaip Lordas
   Baden-Powellas išvystė skautų judėjimą.

   Per Twitter sužinojau, kad jisai veda nemokamą seminarą internete. Per
   Twitter paskelbiau savo užrašus, kurie jam patiko, tad jis ir kiti jais
   toliau čiulbėjo. Tada sudariau surašą jųjų žaidimų su trumpais
   paaiškinimais, ko kiekvienas žaidimas siekia. Tas jam irgi patiko, jį
   apibūdino, kaip "Gamestorming Cheat Sheet" (kaip lietuviškai?
   špiralka?), kurio jo kiti buvo prašę. Tada juos visus surūšiavau ir
   išdėsčiau brėžiniu:
   http://www.selflearners.net/Notes/Gamestorming
   Dave Gray taip patiko ("Awesome! Brilliant!"), kad paprašė, kad aš
   paskelbčiau jų svetainėje. Taip ir padariau:
   http://www.gogamestorm.com/?p=536
   kartu ir paaiškindamas, kaip jį išmąsčiau ir pridėdamas nuotrauką su
   Užupio Galera.

   Toliau, galiu atsiremdamas į jų veiklą bandyti kitus užkabinti. Pamatysim.

   O jų būdai tai daugmaž pažįstami Zenonui ir Audronei, nu, vis kažko
   išmoksti naujo. Man smagu, kad gražiai vertino, kaip viską sugebėjau
   naujai aprėpti. Ir taip pat patiko mano nupaišytos žuvytės! Tai gal ir
   iš meno pragyvensiu. Kas bus Čikagoje, kitą sekmadienį, vasario mėn. 13
   d. paišysiu portretus Strictly Locals galerijoje
   http://strictlylocals.com po 20 USD.

   Tad kviečiu mane sekti Twitter ir pagal galimybes įsijungti. Labai
   vertinu, kas turi minčių, pas ką galėčiau kreiptis, pavyzdžių, iš
   lietuvių verslininkų ar mokslininkų Lietuvoje ir išeivijoje. Taip pat
   pradėjau daryti audio ir video pokalbius anglų kalba su išradėjais.
   Tikiu kalbinti Tomą Čepaitį, Šarūną Raudį ir kitus savamokslius, kaip ką
   yra išsiaiškinę.

   Kaip gyvename? Kas naujo?

   Džiaugiuos Zenono internetine televizija. Šiom dienom laidas kuria
   vaikai ir jaunimas: http://www.internetinetv.lt Gražu.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   http://www.selflearners.net
   ms@...
   +1 (773) 306-3807
   @selflearners
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.