Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1247Už ką balsuosime? Ir kaip gy vename?

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  May 3 12:35 PM
   Sveiki! Kaip gyvename?

   Už savaitės rinkimai.
   http://www.vrk.lt/2014-prezidento
   http://www.vrk.lt/2014-europos-parlamento
   Įdomu, už ką balsuosime ir kodėl.

   Taip pat seku įvykius Ukrainoje. Įdomu, kaip padėti? Kaip užstoti
   ukrainiečius, kad jų šalies nesudraskytų, ir kaip mylėti rusus, kad
   nesijaustų nemylimais?

   Kviečiu balsuoti už mūsų Eičiūnų kaimo folkloro ansamblį:
   http://www.lrytas.lt/-13986700171398572511-i%c5%a1rinkite-dain%c5%b3-%c5%a1vent%c4%97s-kolektyv%c4%85-vert%c4%85-j%c5%abs%c5%b3-kra%c5%a1to-fondo.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
   Ir pasižiūrėti mūsų 3 minučių vaizdo įrašo, kurį sukūriau. Jūsų balsų
   pagalba tapsime vienu iš 60 savivaldybių nugalėtojų, laimėsime tarp 500
   ir 1 500 LTL.

   Tvarkau savo namelį.

   Mąstau, kaip įsirengti kanalizaciją, kas būtų ekologiškiausia. Galvojau
   Traidenio vandens valymo sistemą įrengti, bet šalia nėra upelio ar
   melioracijos griovio į kurį nutenkinti nušvarintą vandenį. O sako, į
   skaldo duobę nuleisti nepasiteisina, užsikemša ir reikia kas kelis metus
   skaldą keisti, kas aišku, nesąmonė. Pasitariau su pažįstamais ekologais
   iš Minčių sodo, tai Ben de Vries man patarė, jog teisingiausia yra savo
   išmatas kompostuoti, daryti humusą, dirvožemį. Panašiai, kaip dabar,
   naudočiausi kibiru, tiktai jį pastatyčiau patogesnėje sėdynėje. Ir
   kiekvieną kartą panaudojus užbarstyčiau pjūvenų. Tada nėra jokio
   kvapo. Kartą į savaitę išpila į dėžę lauke ir užmeti daugiau šieno ar
   kažko tokio. Daugmaž nutaikius nitratų (išmatų) ir anglies (šiaudų)
   santykį, užsiveisia ne tiktai įprastos bacilios, bet taip pat ir karštį
   mėgstančios bacilios. Pastarosios viską įkaitina iki 60 laipsnių,
   užmuša visus žmogiškuosius kenkėjus, kurie pritaikyti 40 laipsnių.
   Atvėsus viskas nyksta toliau, įsijungia grybeliai, vabzdžiai ir
   kirminai. Po metų gaunasi kvapus dirvožemis, kurį galima naudoti net
   daržuose, ar tiesiog gėlynuose. Skaitau knygą apie tai:
   www.humanurehandbook.com Kęsto Augučio sesutė Vilija Bortkevičienė daro
   kažką panašaus su durpėm. Ją ketinu šią savaitę aplankyti Strazdo
   kaime, Širvintos rajone. http://www.mesjaugyvename.lt

   O toliau galima atskirai rūpintis "pilkaisiais vandenimis" tekančiais
   iš dušo, kriauklių ir skalbimo mašinos. Juos nebūtina suvesti į vieną
   vamzdį. Galima atskirai laistyti augalus esančius skirtingose namo pusėse.

   Birželio 13 d. išskrendu į Čikagą kokiam pusmečiui. Galvoju iš ko
   pragyventi. Parašiau elektroninę knygutę anglų kalba, ką esu gyvenime
   išmąstęs:
   http://www.selflearners.net/wiki/Truth/Book
   Tai pardaviau tik 4 kopijas per Amazon. Ją galima taip pat skaityti
   nemokomai PDF formatu.

   Galvoju parašyti kitą knygutę, gal daugiau kas ją pirks. Rašysiu apie
   Holokausto Lietuvoje ištakas. Surinkau labai daug žinių, kas labiausiai
   norėjo žydų išžudymo. Lietuvių įnašas labai svarbus - Kazio Škirpos,
   Jono Pyragiaus, Vytauto Reivyčio, Ričardo Šveicerio, Kazio Šimkaus ir
   kitų. Iš vokiečių pusės daug išžudymų pradžiai davė Rosenbergo žmonės -
   Georg Leibbrandti, Peter Kleist - kurie artimai su Kaziu Škirpa bendravo
   - taip pat iš SS pusės Heinz Graefe, Martin Kurmis. Karjeristai kaip
   Franz Walter Stackehler, Karl Jaeger, Joaquim Hamann daug nuveikė, bet
   jie nebuvo tie, kaip kad Jonas Pyragius, kurie asmeniškai buvo tam
   labiausiai užsidegę. Taip pat aprašysiu savo metodą, kaip išsiaiškinu,
   kas buvo mažiau ar labiau užsidegęs, mažiau ar daugiau laisvas.
   Pradėjau kaupti medžiagą:
   http://www.selflearners.net/wiki/Holocaust/Book

   Čikagoje numatyta, rengsiu tris parodas, juodųjų South Side Community
   Art Center rugpjūčio mėnesį ir taip pat lietuvių Jaunimo Centre,
   Čiurlionio galerijoje, rugsėjo ir spalio mėnesį. Noriu pavaizduoti
   vertybių žemėlapį, visų vertybių, kurios kam nors iš mūsų yra kertinės,
   svarbiausios, visas kitas aprėpiančios. Galvoju ištirti, kaip meno
   istorijoje yra įvairiausias vertybes vaizdavę. Bet galvojau niekam tai
   nelabai įdomu. Bet galėčiau susieti su Holokaustu Lietuvoje, su
   dorovės uždaviniais, kokių įvairiausių būta. Pagalvojau, galėčiau kurti
   Užgavėnių kaukes įvairių veikėjų veidais. Jonas Pyragius ir kiti save
   vadindavo "vilkais", tai tokiais ir galėtų būti. O tada žydai galėtų
   būti avinai. Galėčiau kurti kaukes gelbėtojams ir panašiai,
   įvairiausiems vaidmenims.

   Taip pat pamąstau, kaip Dievas įvairiai reiškęsis mano gyvenime, kaip jį
   įsivaizduoju įvairiausiose sandarose, kaip visa per jį galima susieti.

   Įdomu, ką mąstote,

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   +370 607 27 665