Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1243Re: Atsakomybės tyrimas (Holokausto at vejis)

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Apr 2, 2014
   2014.03.29 08:08, Irena Buinickaitė rašė:
   > Laba diena visiems.Domiuosi atsakomybės tema ir labai norėčiau žinoti,
   > kaip Jūs suprantate atsakomybę.Gal
   > galite pateikti žodžio "atsakomybė" paaiškinimą, definicij
   > Irena

   Irena,

   Ačiū už labai gerą klausimą. Man jį prasminga pagvildenti, ką jis man
   šiuo atveju reiškia. Rašai susirašinėjime Veikti Plačiau, o taip pat
   siųsiu grupei Minciu_sodas_LT, kur tikiu kada atsakyti ir į Dariaus
   Šlapakausko laišką.

   Man rūpi, kas priklausė nuo žmogaus pasirinkimo. Vadinas, žmogaus
   pasirinkimo aplinkybės. Kas už kokius padarinius atsako?

   Pavyzdžiui, kas atsako už Jėzaus Kristaus nukryžiavimą? Kiek suprantu,
   katalikų bažnyčia moko, jog mes visi atsakome, nes visi esame nuodėmingi
   žmonės, kuriems darosi bloga kai kažkas yra labai geras, taip kad galim
   netgi užmušt žmogų iš pavydo, kaip kad Kainas užmušė Abelį. Tačiau
   galime tirti ir apmąstyti evangelijas, kaip sudalyvavo Poncijus Pilotas,
   romėnų kariai, šimtininkas, ciezorius, Herodas, fariziejai, susirinkusių
   žydų minia, apaštalai, Judas, pats Jėzus ir Dievas.

   Aš manau, kad kai kažkas tokio labai blogo ar labai gero ar tiesiog
   "istoriško" įvyksta, tai neatsitiktinai. Aišku, būna visokių nelaimių
   ir netikėtų pasisekimų. Bet kada žmogų siunčia į mėnulį, arba išžudomi
   milijonai žmonių, arba įvyksta finansinė krizė, arba įsigali nauja
   prekė, tai kažkas tą veiklą sutelkė, kažkas tą galimybę nujautė ar
   įsivaizdavo, kažkas galėjo pastumėti ar nepastūmėti ta kryptimi. Ir
   jeigu kažkas nebūtų pastūmėjęs, tai gal nebūtų atsiradęs kitas toks.
   Kristus kartą pasakė miniai, "Kas be nuodėmės tegul pirmas meta akmenį"
   ir vienas po kito visi pasitraukė ir liko moteris, kurią buvo numatę
   nužudyti.

   Noriu lavinti savo dorovės jausmą. Noriu atjausti kitus,
   nuskriaustuosius, bet taip pat teisingai suvokti kaltininkus ir jų visų
   nesuplakti. Tad mąstau, kokios būna pasirinkimo aplinkybės? Holokaustas
   Lietuvoje teikia daugybę pavyzdžių.

   Aplinkybės būna išorinės ir vidinės. Pavyzdžiui, Kazys Škirpa nebuvo
   Lietuvoje kada žydus žudė. Tačiau jisai susitiko 1940 m. birželio 20 d.
   "Eden" viešbutyje Berlyne su Georg Leibbrandt. Vadinasi, galimybės gali
   priklausyti nuo laiko ir erdvės, nuo kur ir kada.

   Kitą dieną pradėsiu sąrašą pasirinkimo aplinkybių, kurie mane sudomino.
   Kviečiu siųsti ir savo pavyzdžius. Manau tai padės mums įžvelgti, kas
   yra atsakomybė.

   Man ypač rūpi, kaip nežymūs veikėjai ar maži veiksmai gali iššaukti
   dideles pasėkmes.

   P.S. Penktadienį, balandžio 11 d., savo namelyje, Vytauto g. 15,
   Eičiūnų kaime, Alytaus rajone rengsiu kūrybos popietę ir vakarėlį.
   Biologė Onutė Grigaitė iš Čepkelių raisto padės man išmąstyti, kaip savo
   kiemą išpuoselėti veiklai, kaip susieti su gamta. Taip pat dalinsimės
   kūryba. Kviečiu prisijungti.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   +370 607 27 665
  • Show all 3 messages in this topic