Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1236Re: [veiktiplaciau] Re: [Minciu_sodas_LT] Lietuvių tautinio centro rengiamos Kovo 11-osios eitynės

Expand Messages
 • Dovilė Šakalienė
  Mar 15, 2014
   Labas vakaras, gerbiamas Algi,

   iš esmės visam Andriaus kovo 14 dienos laiškui pritariu - mano supratimu jis be galo praktiškai ir kartu filosofiškai apibendrino mūsų subjektyvią bendrystę pasirinkimo pagrindu bei paliudijo savo atvirą ir tolerantišką mąstymą. 
   Manau, kad labai svarbu meilės savo žemei, tėvynei ir tautai nepaversti ideologiniu įrankiu. Paprastai kalbant, man patinka, kad esu lietuvė, didžiuojuosi, kad esu šio gražaus krašto dukra  - tuo pat metu manau, kad mano bičiuliai prancūzai, lenkai, airiai taip pat didžiuojasi savo tautine tapatybe. Taigi, nelaikau savo tautos kaip nors viršesnės ar žemesnės nei kitų, kaip kad nemanau, kad mano mėlynos akys yra kaip nors gražiau ar negražiau už rudas ar žalias. Lygiai kaip ir nematuoju nei savo nei kitų tautinio grynumo - ar pavyzdžiui aš, turėdama vieną prosenelę lenkę esu grynesnė lietuvė už savo kolegą, kurio tėtis ukrainietis, bet jis pats gimęs/užaugęs čia ir laiko save lietuviu?

   Gražaus vakaro,
   Dovilė
   2014-03-15 21:11 GMT+02:00 <algis@...>:
    

   Kuo toliau tuo įdomiau, ši diskusija turi užtaisą pradėti mane dominti...

   nelabai tikiuosi atsakymo, bet paklausiu, nes mane pradeda kankinti
   smalsumas:
   gerbiama Dovile, įdomu kokioms (gal tiksliau - kurioms) Andriau mintims
   pritariate?


   > Nuoširdžiai pritariu Andriui, norėčiau pasidalinti tomis mintimis
   > socialiniuose tinkluose, jei neprieštaraujate.
   >
   > Dovilė
   >
   >
   >
   > 2014-03-14 11:38 GMT+02:00 <algis@...>:
   >
   >>
   >>
   >> Perskaičiau, įdomios mintys, tik atrodo kad nuo 2011 šiame adrese
   >> http://www.tautiniscentras.lt nevyksta jokie judesiai, labai panašu kad
   >> tai buvo vienkartinio vartojimo, tik rinkimams skirta akcija
   >>
   >> > Danute, Tomai,
   >> >
   >> > Ačiū už laiškus į Veikti Plačiau. Kviečiu išsiplėsti. Taip pat
   >> > pasidalinu kituose Minčių sodo susirašinėjimuose.
   >> >
   >> > Man asmeniškai svetimos ir nelietuviškos Lietuvių tautinio centro
   >> > rengiamos Kovo 11-osios eitynės.
   >> >
   >> > Kviečiu susipažinti su Ričardo Čekučio vadovaujamo Lietuvių tautinio
   >> > centro vertybėmis.
   >> > http://www.tautiniscentras.lt/apie-ltc
   >> > Jas aptarsiu.
   >> >
   >> > 1) Tautų objektyvaus egzistavimo.
   >> > Andrius: Visiškai nesutinku. Tautos egzistuoja subjektyviai. Žmogus
   >> > laisva valia pasirenka, kuriose tautose nori dalyvauti. Gali dalyvauti
   >> > keliose ar nė jokioje. Ir ko labiau jisai sąmoningas, to labiau jisai
   >> > pats sprendžia, ką jam reiškia tautiškumas, ir to labiau gyvuoja pati
   >> > tauta. Tauta, tai nėra ir negali būti objektyvi. Ir jai to nereikia,
   >> > bet to objektyvumo reikia nenorintiems, kad laisvi, savarankiški
   >> žmonės
   >> > kištųsi į "tautos" klausimus.
   >> >
   >> > 2) Tautų kaip aukščiausios vertybės.
   >> > Andrius: Nepritariu. Esu daugiau kaip 700 žmonių paklausęs, kokia
   >> > vertybė jiems kertinė, visas kitas aprėpianti. Visų atsakymai
   >> > skirtingi, asmeniški. Tėvynę iškėlė gal koks 1%. Mat, yra ir Dievas,
   >> > meilė, tiesa, laisvė, šeima ir daugybė kitų galimų vertybių. Retas
   >> > žmogus jas visas bando derinti tautos vertybe.
   >> >
   >> > 3) Tautų skirtumo, kolorito ir individualumo išsaugojimo būtinybe.
   >> > Andrius: Nesutinku. Tauta nebūtina, juk jos kadaise ir nebuvo. O jeigu
   >> > tikrai būtina, tai nereiktų dėl jos sukti galvos. Tautą ir jos savybes
   >> > išsaugoti reikia jeigu yra to norinčių, jeigu jinai to verta. Tauta
   >> > gali vystytis, jos bruožai gali keistis. Pavyzdžiui, lietuviai ilgus
   >> > amžius buvo pagonys. Ilgus amžius gyveno viduramžių sąlygose. Nebuvo
   >> > elektros, nebuvo didmiesčių. Mes, laisvi žmonės, atsirenkame ką ir
   >> kaip
   >> > išsaugoti.
   >> >
   >> > 4) Tautų suverenaus apsisprendimo teisę sukurti savo nepriklausomas
   >> > valstybes.
   >> > Andrius: Sutinku. Tačiau su sąlyga, jog tauta savo vieningumu įrodo,
   >> > kad ji pakankamai sąmoninga. O dalis to yra suvokimas, jog tautos
   >> > klestėjimui reikalingi įvairiai mąstantys ir gyvenantys žmonės,
   >> > reikalingi kitataučiai, reikalinga ir išeivija. Kitaip, tai ne tauta,
   >> o
   >> > siaurėjanti, tamsėjanti, nuožmėjanti "provincija".
   >> >
   >> > 5) Tautos interesų viršenybe valstybiniuose procesuose.
   >> > Andrius: Nesutinku. Tai juk fašizmo apibrėžimas, jog valstybėje
   >> > aukščiau visko yra "tauta". Priešingai, tauta kyla tik iš žmonių. Jie
   >> > atsako už savo tautą, jie yra aukščiau jos. Jie turi sugebėti savo
   >> > tautą puoselėti platesniuose rėmuose, laisvių, savanoriškų žmonių
   >> > sąmonėse.
   >> >
   >> > 6) Tautinio tapatumo (nacionalinės saviidentifikacijos) principu.
   >> > Andrius: Sutinku, kad kiti negali už žmogų spręsti. Tačiau tai dar
   >> > nereiškia, kad jisai turi iš viso spręsti. Jis gali nepriklausyti
   >> > jokiai tautai, jis gali priklausyti kelioms ar visoms, kaip jam
   >> užeina.
   >> > Aš 1997 metais atstačiau man priklausančią Lietuvos pilietybę.
   >> Neleidau
   >> > mane priskirti jokiai tautai, kaip kad spaudė. Sakiau, kadaise žmones
   >> > šaudė dėl jų tautybės. Jeigu taip būtų ateityje, aš nenoriu kad mane
   >> > tautybės pagrindu atskirtų nuo aukų. Aš verčiau būsiu vieningas su
   >> > aukomis. Mano tautiškumas yra pirmiausiai mano asmeninis reikalas.
   >> >
   >> > 7) Tautos kaip besivystančio sociologinio organizmo principu.
   >> > Andrius: Pavojinga taip mąstyti, o ypač jeigu tauta laikoma
   >> > "objektyvia". Tauta yra pramanas. Iš mūsų ir kitų paskirų supratimų
   >> > kyla ir bendras supratimas. Tačiau jos gyvybė kyla iš mūsų. Ir mes
   >> > turime teisę ją paneigti. Ji kaip "būtybė" neturi virš mūsų jokių
   >> > teisių, jokios sielos ar gyvybės.
   >> >
   >> > 8) Tautos solidarumo būtinybe.
   >> > Andrius: Nesutinku. Tautos vardu padaromi baisiausi dalykai. Tokiu
   >> > atveju kaip tik yra sąžininga atpulti nuo minios. Vieningumas tegul
   >> > išplaukia kaip pasėkmė, ji neturi būti vienintelė priežastis.
   >> >
   >> > 9) Tautos visuotinio išsilavinimo būtinybe.
   >> > Andrius: Abejoju. Įspūdis, kad "visuotinis" yra kažkoks vienų
   >> > vienintelis žinojimas. Priešingai, tauta yra kaip tik visiškai
   >> > nebūtinas pramanas, kurį sugalvojo ne Dievas mums, o mes patys sau.
   >> > Tauta yra mūsų papročių kratinys, tarp jų mūsų kalba, dainos, tuo
   >> pačiu
   >> > savotiškiausi prietarai. Tauta yra sąlygiška. Mes galim įvairiausiai
   >> ją
   >> > suprasti, sureikšminti.
   >> >
   >> > Kiek suprantu, šių devynių nuostatų esmė: Tauta aukščiau visko. O tai
   >> > yra ne nacionalizmas, o fašizmas.
   >> >
   >> > Lietuvių tautinio centro tikslas yra "Konsoliduoti Tautą, siekiant
   >> > užtikrinti Nacionalinius interesus."
   >> >
   >> > Neapsieita be svetimžodžių: konsoliduoti, nacionaliniai, interesai. Ir
   >> > žodis "siekiant" ir "užtikrinti" prasmės nesuteikia, o tik atskiedžia.
   >> >
   >> > Lietuviškai, matyt, būtų "Vienyti Tautą tenkinti jos norus". Ar kaip
   >> > kitaip?
   >> >
   >> > Eitynės kažin ar mus vienija. Asmeniškai jaučiuos priešingai. Jos mane
   >> > atstumia ir manau, mus skaldo.
   >> >
   >> > Devyniolikto amžiaus Atgimimą puoselėjo savarankiški šviesuoliai.
   >> > Dvidešimtojo amžiaus Sąjūdis tikrai kvietė visus, visus. O šios
   >> > eitynės? Tai ne "didvyrių" elgesys, o minios jėgos parodymas. Man jos
   >> > užtat nelietuviškos.
   >> >
   >> > Man patinka, kaip Vygantas Vėjas yra pastebėjęs. Tauta mums yra
   >> > galimybė dalyvauti istorijoje. Jinai yra audžiamas audinys į kurį
   >> > galime savaip įsipinti. Galime semtis iš to, kas jau nuausta, taip pat
   >> > įtakojame tai, kaip bus toliau.
   >> >
   >> > Tomai, įdomu, kaip įsivaizduojame, "Ką mes padarome", kad gyvuotų
   >> > lietuvių tauta, kad jos gyvavimas būtų prasmingas? Ką pats veiki, kaip
   >> > gyveni?
   >> >
   >> > Andrius
   >> >
   >> > Andrius Kulikauskas
   >> > ms@...
   >> > +370 607 27 665
   >> >
   >> >
   >> >
   >> > 2014.03.14 07:48, Tomas Maliauka rašė:
   >> >> Ką jūs pati padarėte dėl tokių policijos veiksmų nukreiptų prieš
   >> >> taikius susirinkimus? Ką jūs padarėte už tai, kad nebūtų iškraipomos
   >> >> Lietuvos žmonių Konstitucinės teisės? Ką jūs pati padarėte, kad
   >> >> Lietuvos žmonių išrinktųjų į valdžią atstovai nepamirštų, kad jie tik
   >> >> rinkėjų interesų gynėjai ir išreikštos valios atstovai, o savo
   >> nuomonę
   >> >> ir interesus turi pamiršti? Ką jūs pati padarėte, kad valdžia per
   >> savo
   >> >> jėgos struktūras nesikėsintų atimti Konstitucijoje patvirtintos
   >> >> Lietuvos žmonių teisės valdyti savo šalį tiesiogiai arba per
   >> >> išrinktuosius atstovus?
   >> >>
   >> >> Taip pat ką siūlote daryti tiems, kuriems atsiuntėte šį laišką.
   >> >>
   >> >> Pagarbiai,
   >> >> Tomas Maliauka
   >> >>
   >> >>
   >> >> 2014 m. kovas 13 d. 18:13, Danute Ulvydiene <danute007@...
   >> >> <mailto:danute007@...>> rašė:
   >> >>
   >> >> Dalinuos.
   >> >>
   >> >>
   >> http://alkas.lt/2014/03/12/nepriklausomybes-aiksteje-signatarai-atkure-liasves-ugni/
   >> >>
   >> >> Pagarbiai,
   >> >> DanutÄ— UlvydienÄ—
   >> >>
   >> >>
   >> >>
   >> >>
   >> >>
   >> >
   >> >
   >>
   >>
   >>
   >


  • Show all 8 messages in this topic