Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1234Re: Lietuvių tautinio centro rengiamos Ko vo 11-osios eitynės

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Mar 14, 2014
   Dovile, Prašau. Visi mūsų laiškai visuomenės turtas, galima laisvai
   naudotis. Štai nuoroda:
   https://groups.yahoo.com/neo/groups/veiktiplaciau/conversations/messages/1233
   Andrius


   2014.03.14 17:49, Dovilė Šakalienė rašė:
   >
   >
   > Nuoširdžiai pritariu Andriui, norėčiau pasidalinti tomis mintimis
   > socialiniuose tinkluose, jei neprieštaraujate.
   >
   > Dovilė
   >
   >
   >
   > 2014-03-14 11:38 GMT+02:00 <algis@... <mailto:algis@...>>:
   >
   > Perskaičiau, įdomios mintys, tik atrodo kad nuo 2011 šiame adrese
   > http://www.tautiniscentras.lt nevyksta jokie judesiai, labai
   > panašu kad
   > tai buvo vienkartinio vartojimo, tik rinkimams skirta akcija
   >
   >
   > > Danute, Tomai,
   > >
   > > Ačiū už laiškus į Veikti Plačiau. Kviečiu išsiplėsti. Taip pat
   > > pasidalinu kituose Minčių sodo susirašinėjimuose.
   > >
   > > Man asmeniškai svetimos ir nelietuviškos Lietuvių tautinio centro
   > > rengiamos Kovo 11-osios eitynės.
   > >
   > > Kviečiu susipažinti su Ričardo Čekučio vadovaujamo Lietuvių tautinio
   > > centro vertybėmis.
   > > http://www.tautiniscentras.lt/apie-ltc
   > > Jas aptarsiu.
   > >
   > > 1) Tautų objektyvaus egzistavimo.
   > > Andrius: Visiškai nesutinku. Tautos egzistuoja subjektyviai. Žmogus
   > > laisva valia pasirenka, kuriose tautose nori dalyvauti. Gali
   > dalyvauti
   > > keliose ar nė jokioje. Ir ko labiau jisai sąmoningas, to labiau
   > jisai
   > > pats sprendžia, ką jam reiškia tautiškumas, ir to labiau gyvuoja
   > pati
   > > tauta. Tauta, tai nėra ir negali būti objektyvi. Ir jai to nereikia,
   > > bet to objektyvumo reikia nenorintiems, kad laisvi, savarankiški
   > žmonės
   > > kištųsi į "tautos" klausimus.
   > >
   > > 2) Tautų kaip aukščiausios vertybės.
   > > Andrius: Nepritariu. Esu daugiau kaip 700 žmonių paklausęs, kokia
   > > vertybė jiems kertinė, visas kitas aprėpianti. Visų atsakymai
   > > skirtingi, asmeniški. Tėvynę iškėlė gal koks 1%. Mat, yra ir Dievas,
   > > meilė, tiesa, laisvė, šeima ir daugybė kitų galimų vertybių. Retas
   > > žmogus jas visas bando derinti tautos vertybe.
   > >
   > > 3) Tautų skirtumo, kolorito ir individualumo išsaugojimo būtinybe.
   > > Andrius: Nesutinku. Tauta nebūtina, juk jos kadaise ir nebuvo. O
   > jeigu
   > > tikrai būtina, tai nereiktų dėl jos sukti galvos. Tautą ir jos
   > savybes
   > > išsaugoti reikia jeigu yra to norinčių, jeigu jinai to verta. Tauta
   > > gali vystytis, jos bruožai gali keistis. Pavyzdžiui, lietuviai ilgus
   > > amžius buvo pagonys. Ilgus amžius gyveno viduramžių sąlygose. Nebuvo
   > > elektros, nebuvo didmiesčių. Mes, laisvi žmonės, atsirenkame ką
   > ir kaip
   > > išsaugoti.
   > >
   > > 4) Tautų suverenaus apsisprendimo teisę sukurti savo nepriklausomas
   > > valstybes.
   > > Andrius: Sutinku. Tačiau su sąlyga, jog tauta savo vieningumu įrodo,
   > > kad ji pakankamai sąmoninga. O dalis to yra suvokimas, jog tautos
   > > klestėjimui reikalingi įvairiai mąstantys ir gyvenantys žmonės,
   > > reikalingi kitataučiai, reikalinga ir išeivija. Kitaip, tai ne
   > tauta, o
   > > siaurėjanti, tamsėjanti, nuožmėjanti "provincija".
   > >
   > > 5) Tautos interesų viršenybe valstybiniuose procesuose.
   > > Andrius: Nesutinku. Tai juk fašizmo apibrėžimas, jog valstybėje
   > > aukščiau visko yra "tauta". Priešingai, tauta kyla tik iš
   > žmonių. Jie
   > > atsako už savo tautą, jie yra aukščiau jos. Jie turi sugebėti savo
   > > tautą puoselėti platesniuose rėmuose, laisvių, savanoriškų žmonių
   > > sąmonėse.
   > >
   > > 6) Tautinio tapatumo (nacionalinės saviidentifikacijos) principu.
   > > Andrius: Sutinku, kad kiti negali už žmogų spręsti. Tačiau tai dar
   > > nereiškia, kad jisai turi iš viso spręsti. Jis gali nepriklausyti
   > > jokiai tautai, jis gali priklausyti kelioms ar visoms, kaip jam
   > užeina.
   > > Aš 1997 metais atstačiau man priklausančią Lietuvos pilietybę.
   > Neleidau
   > > mane priskirti jokiai tautai, kaip kad spaudė. Sakiau, kadaise
   > žmones
   > > šaudė dėl jų tautybės. Jeigu taip būtų ateityje, aš nenoriu kad mane
   > > tautybės pagrindu atskirtų nuo aukų. Aš verčiau būsiu vieningas su
   > > aukomis. Mano tautiškumas yra pirmiausiai mano asmeninis reikalas.
   > >
   > > 7) Tautos kaip besivystančio sociologinio organizmo principu.
   > > Andrius: Pavojinga taip mąstyti, o ypač jeigu tauta laikoma
   > > "objektyvia". Tauta yra pramanas. Iš mūsų ir kitų paskirų supratimų
   > > kyla ir bendras supratimas. Tačiau jos gyvybė kyla iš mūsų. Ir mes
   > > turime teisę ją paneigti. Ji kaip "būtybė" neturi virš mūsų jokių
   > > teisių, jokios sielos ar gyvybės.
   > >
   > > 8) Tautos solidarumo būtinybe.
   > > Andrius: Nesutinku. Tautos vardu padaromi baisiausi dalykai. Tokiu
   > > atveju kaip tik yra sąžininga atpulti nuo minios. Vieningumas tegul
   > > išplaukia kaip pasėkmė, ji neturi būti vienintelė priežastis.
   > >
   > > 9) Tautos visuotinio išsilavinimo būtinybe.
   > > Andrius: Abejoju. Įspūdis, kad "visuotinis" yra kažkoks vienų
   > > vienintelis žinojimas. Priešingai, tauta yra kaip tik visiškai
   > > nebūtinas pramanas, kurį sugalvojo ne Dievas mums, o mes patys sau.
   > > Tauta yra mūsų papročių kratinys, tarp jų mūsų kalba, dainos,
   > tuo pačiu
   > > savotiškiausi prietarai. Tauta yra sąlygiška. Mes galim
   > įvairiausiai ją
   > > suprasti, sureikšminti.
   > >
   > > Kiek suprantu, šių devynių nuostatų esmė: Tauta aukščiau visko.
   > O tai
   > > yra ne nacionalizmas, o fašizmas.
   > >
   > > Lietuvių tautinio centro tikslas yra "Konsoliduoti Tautą, siekiant
   > > užtikrinti Nacionalinius interesus."
   > >
   > > Neapsieita be svetimžodžių: konsoliduoti, nacionaliniai,
   > interesai. Ir
   > > žodis "siekiant" ir "užtikrinti" prasmės nesuteikia, o tik
   > atskiedžia.
   > >
   > > Lietuviškai, matyt, būtų "Vienyti Tautą tenkinti jos norus". Ar kaip
   > > kitaip?
   > >
   > > Eitynės kažin ar mus vienija. Asmeniškai jaučiuos priešingai.
   > Jos mane
   > > atstumia ir manau, mus skaldo.
   > >
   > > Devyniolikto amžiaus Atgimimą puoselėjo savarankiški šviesuoliai.
   > > Dvidešimtojo amžiaus Sąjūdis tikrai kvietė visus, visus. O šios
   > > eitynės? Tai ne "didvyrių" elgesys, o minios jėgos parodymas.
   > Man jos
   > > užtat nelietuviškos.
   > >
   > > Man patinka, kaip Vygantas Vėjas yra pastebėjęs. Tauta mums yra
   > > galimybė dalyvauti istorijoje. Jinai yra audžiamas audinys į kurį
   > > galime savaip įsipinti. Galime semtis iš to, kas jau nuausta,
   > taip pat
   > > įtakojame tai, kaip bus toliau.
   > >
   > > Tomai, įdomu, kaip įsivaizduojame, "Ką mes padarome", kad gyvuotų
   > > lietuvių tauta, kad jos gyvavimas būtų prasmingas? Ką pats
   > veiki, kaip
   > > gyveni?
   > >
   > > Andrius
   > >
   > > Andrius Kulikauskas
   > > ms@... <mailto:ms@...>
   > > +370 607 27 665 <tel:%2B370%20607%2027%20665>
   > >
   > >
   > >
   > > 2014.03.14 07 <tel:2014.03.14%2007>:48, Tomas Maliauka rašė:
   > >> Ką jūs pati padarėte dėl tokių policijos veiksmų nukreiptų prieš
   > >> taikius susirinkimus? Ką jūs padarėte už tai, kad nebūtų
   > iškraipomos
   > >> Lietuvos žmonių Konstitucinės teisės? Ką jūs pati padarėte, kad
   > >> Lietuvos žmonių išrinktųjų į valdžią atstovai nepamirštų, kad
   > jie tik
   > >> rinkėjų interesų gynėjai ir išreikštos valios atstovai, o savo
   > nuomonę
   > >> ir interesus turi pamiršti? Ką jūs pati padarėte, kad valdžia
   > per savo
   > >> jėgos struktūras nesikėsintų atimti Konstitucijoje patvirtintos
   > >> Lietuvos žmonių teisės valdyti savo šalį tiesiogiai arba per
   > >> išrinktuosius atstovus?
   > >>
   > >> Taip pat ką siūlote daryti tiems, kuriems atsiuntėte šį laišką.
   > >>
   > >> Pagarbiai,
   > >> Tomas Maliauka
   > >>
   > >>
   > >> 2014 m. kovas 13 d. 18:13, Danute Ulvydiene
   > <danute007@... <mailto:danute007@...>
   > >> <mailto:danute007@... <mailto:danute007@...>>> rašė:
   > >>
   > >> Dalinuos.
   > >>
   > >>
   > http://alkas.lt/2014/03/12/nepriklausomybes-aiksteje-signatarai-atkure-liasves-ugni/
   > >>
   > >> Pagarbiai,
   > >> DanutÄ— UlvydienÄ—
   > >>
   > >>
   > >>
   > >>
   > >>
   > >
   > >
   >
   >
   >
   >
   >
  • Show all 8 messages in this topic