Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1178Re: [veiktiplaciau] Re: Už ką balsuosime? K ą reitinguosime?

Expand Messages
 • sirena@dtiltas.lt
  Oct 3, 2012
   UGerb. Kazimierai, kalbą galima MOKĖTI, "žinoti" galima daug kalbų, t.y.,
   žinoti, ksad tokios yra.
   Irena T.   Labas Andiriau ir visiems.Prašau kuo rimčiausio atsakymo šviesuolių ir
   > tokiais siekiančių sekti- Nacionalinis susivienijimas "Už Lietuvą
   > Lietuvoje" -- o gal Lietuva Turėtų būti kažkur kitoj šalyje,ir
   > priklausyti
   > neLietuvos piliečiams/žodyne patikrinkite žodžio lietuvis reikšmę/ .Taigi
   > Andriau,ir Vygai ir Gintarai-kur ibebūtumėt, ką bedarytumėt,kuo save
   > belaikytumėt Jūsų žinojimas gimtos kalbos ir vietos niekur nedings,nors ir
   > odą juodai ar geltonai perdažytumėt.Aš taip suprantu...O Jūs???
   > 2012 m. spalis 3 d. 12:47, SONGAILA Gintaras
   > <gintaras.songaila@...>rašė:
   >
   >> **
   >>
   >>
   >> Labas, Andriau,****
   >>
   >> ** **
   >>
   >> Malonu skaityti tavo pamąstymus, tačiau pradėsiu nuo nemalonios
   >> pastabos:*
   >> ***
   >>
   >> Jei tau tikrai svarbu lietuvybės išlaikymas, kaip galėjo atsitikti, kad
   >> balsavai už Tomaševskį? Ar tai ne „slidi asmenybė“?****
   >>
   >> ** **
   >>
   >> Atkreipiu dėmesį 1926m. perversmą organizavo ne tautininkai. Vis dėlto
   >> nereikėtų tuometinių įvykių vertinti iš šios dienos pozicijų. Yra daug
   >> argumentų, iš dalies pateisinančių tokį sprendimą. Valstybė galėjo būti
   >> prarasta anksčiau nei 1940m. ****
   >>
   >> ** **
   >>
   >> Nesutinku, kad kai kurių prieškarinių Lietuvos pasiekimų negalima sieti
   >> su
   >> tautininkų valdymu. Jei dėl sėkmingos ekonominės politikos – spartaus
   >> ūkio
   >> augimo - iš tikrųjų sunku būtų visus nuopelnus priskirti tautininkams,
   >> nes
   >> ūkis augo visų pirma dėl pačių Lietuvos žmonių darbštumo, jų verslumo,
   >> tai
   >> dėl nacionalinio švietimo politikos – visus nuopelnus galima priskirti
   >> būtent tik tautininkų valdymui. Mes ir šiandien gyvename iš prieškarinės
   >> Lietuvos sukurto žmogiškojo kapitalo. Deja, mes per šiuos dvidešimt
   >> dvejus
   >> metus Lietuvoje šioje srityje nenuveikėme nieko panašaus. Naujosios
   >> lietuvių kartos dvasinis ryšys su savo kraštu, istorine atmintimi,
   >> nacionaline kultūra tik susilpnėjo. ****
   >>
   >> ** **
   >>
   >> Dėl šūkio Lietuva – lietuviams. Iš tikrųjų jis gali būti suprantamas
   >> dviprasmiškai. Tačiau pagrindinė mintis manau suprantama gerai: Lietuva
   >> –
   >> tai vieninteliai lietuvių tautos namai. Sutinku su Tavimi, kad lietuvio
   >> sąvokos nederėtų suprasti per daug siaurai, o patrioto sąvokos – per
   >> daug
   >> paviršutiniškai. Kartais „neetninis“ – Lietuvos pilietis, Lietuvos
   >> politinės tautos atstovas – gali būti didesnis Lietuvos patriotas.****
   >>
   >> ** **
   >>
   >> Nesutinku, kad „litvakai“ išsaugojo LDK. Gal pats turėjai mintyje –
   >> išsaugojo LDK atmintį, išsaugojo lojalumą tuometiniai Lietuvos valstybei
   >> ar
   >> pan. Šiaip jau, sutinku, kad „litvakų“ indėlis į senosios Lietuvos
   >> kultūrą
   >> yra nepakankamai suvoktas ir įvertintas; nepakankamai yra išnaudojama ir
   >> galimybė palaikyti draugiškus ryšius su Lietuvą palikusiais
   >> „litvakais“.**
   >> **
   >>
   >> ** **
   >>
   >> Pagarbiai,****
   >>
   >> ** **
   >>
   >> Gintaras Songaila ****
   >>
   >> ** **
   >>
   >> *From:* veiktiplaciau@yahoogroups.com [mailto:
   >> veiktiplaciau@yahoogroups.com] *On Behalf Of *ms@...
   >> *Sent:* Wednesday, October 03, 2012 11:21 AM
   >> *To:* minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   >> *Cc:* veiktiplaciau@yahoogroups.com
   >> *Subject:* [veiktiplaciau] Re: Už ką balsuosime? Ką reitinguosime?****
   >>
   >> ** **
   >>
   >> ****
   >>
   >> Irena, Vygantai,
   >>
   >> Ačiū už laiškus!
   >>
   >> Irena, žaviuos tavo atsidavimu, visuomenine veikla, čigonų palaikymu,
   >> narkotikų ir alkoholio priklausomybės bėdų išnarpliojimu, tautiškumo ir
   >> lietuvybės palaikymu.
   >>
   >> Man svarbiausia, kad neliktumėme abejingi galimybei balsuoti, rinkti
   >> seimą, atsijoti, ką remti, garsinti. Kaip sakai, nebūtina keisti
   >> nuomones, pradžiai tiesiog prasminga jas išgirsti, jas išvystyti.
   >>
   >> Man asmeniškai rūpi lietuvybės klausimai. Tad tautininkų partija galėtų
   >> būti man artima. Iš tiesų, ieškau, su kuo gilintis į dvidešimtojo
   >> amžiaus
   >> lietuvių istoriją ir ją pristatyti Vikipedijoje. Manau, jei susidomėsime
   >> savo praeitimi, turėsime pagrindą susidomėti ateitimi taipogi. Jei
   >> nesutariame dėl praeities, tai kažin ar susitarsime dėl ateities. Jei
   >> nemąstysime Lietuvos praeities, tai kažin ar mąstysime jos ateitį. Labai
   >> norėčiau bendradarbiauti su istorijos mokytojais, studentais,
   >> moksleiviais.
   >>
   >> Tautininkų partijos praeitis man kelia daug abejonių. Man svetimas,
   >> nepriimtinas 1926 m. perversmas ir demokratijos atsisakymas. Tad man
   >> svarbu, kaip tautininkai vertina prezidento Antano Smetonos elgesį?
   >> Kažkaip abejoju, ar labai gilinasi.
   >>
   >> Man taipogi svetimi Lietuvos "patriotai", bendraujantys neviešuose
   >> forumuose, veikiantys ne kaip paskiri šviesuoliai, o kaip pėstininkų
   >> grandinė. Gilinuos, kaip Holokaustą Lietuvoje vykdė ypač
   >> voldemarininkai,
   >> "šaunuoliai", kietekai, aviacijos lakūnai, ir tiesiog keista, kiek daug
   >> tokios dvasios žmonių ryžosi žudyti tūkstančius vaikų, moterų, senukų,
   >> Lietuvos savanorių, vardan Lietuvos.
   >>
   >> Patriotų šūkis "Lietuva lietuviams" man labai svetimas. Aš nenoriu būti
   >> tokiu lietuviu. Kaip kitaip pasakyti? Kad ir "Lietuva lietuvybei". Tada
   >> seka, jog svarbu apibrėžti, kas yra lietuvybė, o ne, kas yra lietuvis.
   >>
   >> Juk litvakai savo kultūra išsaugojo Lietuvos didžiają kunigaikštystę,
   >> Lietuvos statuto dvasią. Litvakais save laiko LDK žydai. Lietuviai tokio
   >> dvasinio ryšio su LDK neturi. Ir litvakų bruožai, jų teologija ir
   >> filosofija, labai ryškios, taip kad litvakais vadinami net ir kiti jų
   >> įtakojami žydai, taip kad mūsų tautos vardu vadinami su Lietuvą kaip ir
   >> nieko bendro neturintys žmonės. Visgi, lietuviai ir litvakai, manau,
   >> turi
   >> daug panašių bruožų - racionalumas, žemiškumas, lyriškumas,
   >> užsispyrimas,
   >> filosofiškumas. Žodžiu, lietuvybės prasme, šaunuoliai. 19-ame amžiuje
   >> statyoje Niujorko miesto bibliotekos grindinyje yra mozaika, kur
   >> parašyta
   >> mecenatas, berods, Izaokas Rabinovičius "iš Lietuvos", kurs turbūt gimė
   >> vargšas, Amerikoje praturtėjo, bet savo tėvyne prisiminė ir skelbė savo
   >> prisirišimą. Koks skirtumas, ar jisai "lietuvis", betgi jis palaikė
   >> "lietuvybę".
   >>
   >> O kiek daug yra bukų "lietuvių", kuriems lietuvybė ir apskritai
   >> sąmoningumas yra dzin.
   >>
   >> Aš manau, kad litvakams yra skaudu, kad visiškai nesigiliname į savo
   >> praeitį, į savo elgesį, kuri jiems tokia lemtinga, o mums nelabai
   >> svarbi.
   >> Kiek bendrauju, manau, jiems nelabai svarbu, kaip mes ką vertiname, o
   >> svarbu, ar iš viso susigaudome, kas įvyko. Ir mane jaudina, kad
   >> nesusigaudau, ir ne taip lengva susigaudyti, kadangi mūsų istorija
   >> neapdorota.
   >>
   >> Man patinka, kad Čikagoje gyvendamas, daug metų bendraudamas su
   >> juodaisiais, ne kartą sakiau, esu "Amerikos juodasis" ir mane puikiai
   >> supranta, tokį priima ir paremia, taip kaip lietuviai retai kada
   >> palaiko,
   >> nu gal taip kaip užupiečiai ar kiti malonūs žmonės. Ir manau ir tikiu,
   >> kad galiu būti geras "litvakas". Ir palaikyti ne vieną tautą. O pilną
   >> žmonių, jokią tautą nepalaikančių. Va, skaitau, toks labai šaunus
   >> voldemarininkas, Jonas Pyragius, dalyvavo verčiant Lietuvos seimą 1926
   >> m.,
   >> prezidentą Antaną Smetoną 1934 m., Lietuvos laikinąją vyriausybę 1941 m.
   >> ir saugumui pasirašė, kad jo slapyvardė bus "Patriotas". Labai
   >> skeptiškai
   >> žiūriu į "patriotus", tai netgi svetimybė, išpūsta, gi būkim Lietuvos
   >> šalininkai, jai šališki, visai žmoniškai skamba.
   >>
   >> Aš už socialdemokratus gal niekad gyvenime nebalsuosiu, dėl to kad juos
   >> sieju su komunistais, su LKP. Bet aš vis dėl to vertinu Algirdo
   >> Brazausko
   >> atsiprašymą Izraelyje, vertinu jo paramą Valdovų rūmams, kai tai nebuvo
   >> populiaru. Prezidento rinkimuose aš balsavau už Valdemarą Tomaševskį nes
   >> visgi galiu palaikyti mūsų lenkus ir man patiko jo biografija labiau
   >> kaip
   >> Dalios Grybauskaitės. Nenorėjau už ją balsuoti, kadangi ji sovietų
   >> laikais rinkosi mokytis poltinės ekonomijos, tai man labai svetima ir
   >> nesuprantama, panašiai, kaip Artūras Paulauskas rinkosi dirbti
   >> prokuroru.
   >> Nors šiaip aš ja patenkintas, gerai kad yra.
   >>
   >> Žodžiu, visi įvairiai sprendžiame, bet noriu tiesiog skatinti mūsų
   >> pamąstymus, už ką balsuoti? ką reitinguoti?
   >>
   >> Aš asmeniškai prieš Paksą, Uspaschiką, Prunskienę ir Zuoką, prieš tokias
   >> slidžias asmenybes. Iš tiesų, aš visai patenkintas konservatoriais ir
   >> džiaugiuos, kad turi pakankamai plačią vadovybę.
   >>
   >> Man rūpi blaivybė. Aurelijus Veryga paskelbė sąrašą seimo narių, už
   >> kuriuos nebalsuoti, dėl to kad išsaugojo alkoholio reklamą: V.Matuzas,
   >> A.Bilotaitė, V.Mazuronis, E.Tamašauskas, A.Butkevičius, S.Becevičius,
   >> J.Razma, S.Stoma, K.Masiulis, S.Pečeliūnas, K.Daukšys, D.Budrys. Audronė
   >> Anušauskienė gražiu žodžiu paminėjo Rimą Baškienę ir Dainių Kepenį.
   >>
   >> Balsuosiu prieš atominę elektrinę. Jas tegul stato platybėse, Sibire,
   >> Kanadoje, Sacharoje, ten kur įmanomas "vidurkis", kur viena katastrofa
   >> dar
   >> nereikštų sunaikinimo. Mes gi turim tik labai nedidelę šalį, joje nėra
   >> vietos tokiam pavojui, tokiai rizikai.
   >>
   >> Jei balsuočiau už tautininkus, tai jaučiuos, kad tai bus suprasta, kaip
   >> balsas už "Lietuva lietuviams" ir "patriotus" ir aš nenoriu būti taip
   >> suprastas.
   >>
   >> O bendrai sutinku su mintimi, kad man rūpi Lietuva, lietuvių tautos
   >> telkiama bendrystė, o ne Europos sąjunga.
   >> http://www.tautininkusajunga.lt/lt.html
   >>
   >> http://www.15min.lt/naujiena/rinkimai-2012/rinkimai2012-naujienos/koalicijos-uz-lietuva-lietuvoje-programos-pristatyme-pareiskimai-apie-tautines-valstybes-svarba-631-249349
   >>
   >> Va, radau:
   >> "Lietuvių tautininkų sąjunga buvo įkurta 1924-ais metais. Ji Lietuvą
   >> valdė
   >> 1926–1940 m. Prieškarinė veikla buvo vertinama įvairiai, tačiau iki šiol
   >> pagrindiniai I-osios nepriklausomos Lietuvos Respublikos pasiekimai yra
   >> siejami su šios partijos valdymu."
   >> http://www.tautininkusajunga.lt/lt/organizacija.html
   >> Nu, labai paviršutiniška. Panašiai, komunistų partija valdė Lietuvą
   >> 1944-1990 m. ir pagrindiniai to laikotarpio pasiekimai siejami su tos
   >> partijos valdymu.
   >>
   >> Tokios mano mintelės.
   >>
   >> Gal kas parašys rimčiau? ar linksmiau?
   >>
   >> Andrius
   >>
   >> Andrius Kulikauskas, ms@..., (773) 306-3807,
   >> http://www.selflearners.net
   >>
   >> --------------
   >>
   >> Smagu skaityti senų pažįstamų laiškus.Bet Vygantai, rimtai siūlau
   >> pasiskaityti nacionalinio susivienijimo "Už Lietuvą Lietuvoje"
   >> programą-ten kaip žinia tautinikai susdarė koaliciją dar su 5
   >> partneriais.Ir man rodžias kad pats kalbi apie tautininkus žurnalistų
   >> frazėmis.Aš nenoriu pakeisti Tavo nuomonės, bet žinau esi smalsus ir
   >> todėl
   >> įdėmiau paanalizuosi ... Irena
   >>
   >> ---------------
   >>
   >> sveiki
   >> o aš tai tuščių lozungų nesivaikau, tautine ksenofobija, bei
   >> konservatorišku mesianizmu nesergu, todėl skaitau tai, kas parašyta
   >> programose- kokie ekonominiai sprendimai siūlomi visuotiniam Lietuvos
   >> gyventojų gyvenimo gerinimui. man labai svarbus yra laisvas mano, kaip
   >> asmenybės apsisprendimas- rinktis kokią paslaugą ar ne, esu apkrautas
   >> tiesioginiais, privalomais pagalvės mokesčiais ar- ne, todėl padaręs
   >> ketinimų ir siūlymų analizes mano ateities gerovei rinksiuos tarp
   >> liberalų-centro sąjungos arba- liberalų sąjūdžio. konkrečiau surašyta ir
   >> labai raštingai, bei logiškai yra- liberalų sąjūdžio programa, kuri
   >> ganėtinai (apie 70%) atitinka mano asmeninį požiūrį į dabartinę padėtį,
   >> bei reikiamus sprendimus.
   >> o konservatoriams galiu atsakyti- nereikia taip išpūsti biudžeto
   >> išlaidų,
   >> kad po to verkiant reiktų taupyti žmonių atlyginimų ir mokesčių didinimo
   >> sąskaita. tautininkams siūlau šiek tiek praplėti akiratį ir mažiau
   >> bijoti savo pčių šešėlio. socialdemokratai nieko nepakeis, nes jau
   >> seniai
   >> su konservatoriais varo tą pačią siauro ekonominio elito programą, tik
   >> šiek tiek slankioja iš vienos kišenės į kitą.
   >> vėjas****
   >>
   >> ****
   >>
   >>
   >>
   >
  • Show all 4 messages in this topic