Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1176RE: [veiktiplaciau] Re: Už ką balsuosime? K ą reitinguosime?

Expand Messages
 • SONGAILA Gintaras
  Oct 3, 2012

   Labas, Andriau,

    

   Malonu skaityti tavo pamąstymus, tačiau pradėsiu nuo nemalonios pastabos:

   Jei tau tikrai svarbu lietuvybės išlaikymas, kaip galėjo atsitikti, kad balsavai už Tomaševskį? Ar tai ne „slidi asmenybė“?

    

   Atkreipiu dėmesį 1926m. perversmą organizavo ne tautininkai. Vis dėlto nereikėtų tuometinių įvykių vertinti iš šios dienos pozicijų. Yra daug argumentų, iš dalies pateisinančių tokį sprendimą. Valstybė galėjo būti prarasta anksčiau nei 1940m.

    

   Nesutinku, kad kai kurių prieškarinių Lietuvos pasiekimų negalima sieti su tautininkų valdymu. Jei dėl sėkmingos ekonominės politikos – spartaus ūkio augimo - iš tikrųjų sunku būtų visus nuopelnus priskirti tautininkams, nes ūkis augo visų pirma dėl pačių Lietuvos žmonių darbštumo, jų verslumo, tai dėl nacionalinio švietimo politikos – visus nuopelnus galima priskirti būtent tik tautininkų valdymui. Mes ir šiandien gyvename iš prieškarinės Lietuvos sukurto žmogiškojo kapitalo. Deja, mes per šiuos dvidešimt dvejus metus Lietuvoje šioje srityje nenuveikėme nieko panašaus. Naujosios lietuvių kartos dvasinis ryšys su savo kraštu, istorine atmintimi, nacionaline kultūra tik susilpnėjo.  

    

   Dėl šūkio Lietuva – lietuviams. Iš tikrųjų jis gali būti suprantamas dviprasmiškai. Tačiau pagrindinė mintis manau suprantama gerai: Lietuva – tai vieninteliai lietuvių tautos namai. Sutinku su Tavimi, kad lietuvio sąvokos nederėtų suprasti per daug siaurai, o patrioto sąvokos – per daug paviršutiniškai. Kartais „neetninis“ – Lietuvos pilietis, Lietuvos politinės tautos atstovas – gali būti didesnis Lietuvos patriotas.

    

   Nesutinku, kad „litvakai“ išsaugojo LDK. Gal pats turėjai mintyje – išsaugojo LDK atmintį, išsaugojo lojalumą tuometiniai Lietuvos valstybei ar pan. Šiaip jau, sutinku, kad „litvakų“ indėlis į senosios Lietuvos kultūrą yra nepakankamai suvoktas ir įvertintas; nepakankamai yra išnaudojama ir galimybė palaikyti draugiškus ryšius su Lietuvą palikusiais „litvakais“.

    

   Pagarbiai,

    

   Gintaras Songaila

    

   From: veiktiplaciau@yahoogroups.com [mailto:veiktiplaciau@yahoogroups.com] On Behalf Of ms@...
   Sent: Wednesday, October 03, 2012 11:21 AM
   To: minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   Cc: veiktiplaciau@yahoogroups.com
   Subject: [veiktiplaciau] Re: Už ką balsuosime? Ką reitinguosime?

    

    

   Irena, Vygantai,

   Ačiū už laiškus!

   Irena, žaviuos tavo atsidavimu, visuomenine veikla, čigonų palaikymu,
   narkotikų ir alkoholio priklausomybės bėdų išnarpliojimu, tautiškumo ir
   lietuvybės palaikymu.

   Man svarbiausia, kad neliktumėme abejingi galimybei balsuoti, rinkti
   seimą, atsijoti, ką remti, garsinti. Kaip sakai, nebūtina keisti
   nuomones, pradžiai tiesiog prasminga jas išgirsti, jas išvystyti.

   Man asmeniškai rūpi lietuvybės klausimai. Tad tautininkų partija galėtų
   būti man artima. Iš tiesų, ieškau, su kuo gilintis į dvidešimtojo amžiaus
   lietuvių istoriją ir ją pristatyti Vikipedijoje. Manau, jei susidomėsime
   savo praeitimi, turėsime pagrindą susidomėti ateitimi taipogi. Jei
   nesutariame dėl praeities, tai kažin ar susitarsime dėl ateities. Jei
   nemąstysime Lietuvos praeities, tai kažin ar mąstysime jos ateitį. Labai
   norėčiau bendradarbiauti su istorijos mokytojais, studentais,
   moksleiviais.

   Tautininkų partijos praeitis man kelia daug abejonių. Man svetimas,
   nepriimtinas 1926 m. perversmas ir demokratijos atsisakymas. Tad man
   svarbu, kaip tautininkai vertina prezidento Antano Smetonos elgesį?
   Kažkaip abejoju, ar labai gilinasi.

   Man taipogi svetimi Lietuvos "patriotai", bendraujantys neviešuose
   forumuose, veikiantys ne kaip paskiri šviesuoliai, o kaip pėstininkų
   grandinė. Gilinuos, kaip Holokaustą Lietuvoje vykdė ypač voldemarininkai,
   "šaunuoliai", kietekai, aviacijos lakūnai, ir tiesiog keista, kiek daug
   tokios dvasios žmonių ryžosi žudyti tūkstančius vaikų, moterų, senukų,
   Lietuvos savanorių, vardan Lietuvos.

   Patriotų šūkis "Lietuva lietuviams" man labai svetimas. Aš nenoriu būti
   tokiu lietuviu. Kaip kitaip pasakyti? Kad ir "Lietuva lietuvybei". Tada
   seka, jog svarbu apibrėžti, kas yra lietuvybė, o ne, kas yra lietuvis.

   Juk litvakai savo kultūra išsaugojo Lietuvos didžiają kunigaikštystę,
   Lietuvos statuto dvasią. Litvakais save laiko LDK žydai. Lietuviai tokio
   dvasinio ryšio su LDK neturi. Ir litvakų bruožai, jų teologija ir
   filosofija, labai ryškios, taip kad litvakais vadinami net ir kiti jų
   įtakojami žydai, taip kad mūsų tautos vardu vadinami su Lietuvą kaip ir
   nieko bendro neturintys žmonės. Visgi, lietuviai ir litvakai, manau, turi
   daug panašių bruožų - racionalumas, žemiškumas, lyriškumas, užsispyrimas,
   filosofiškumas. Žodžiu, lietuvybės prasme, šaunuoliai. 19-ame amžiuje
   statyoje Niujorko miesto bibliotekos grindinyje yra mozaika, kur parašyta
   mecenatas, berods, Izaokas Rabinovičius "iš Lietuvos", kurs turbūt gimė
   vargšas, Amerikoje praturtėjo, bet savo tėvyne prisiminė ir skelbė savo
   prisirišimą. Koks skirtumas, ar jisai "lietuvis", betgi jis palaikė
   "lietuvybę".

   O kiek daug yra bukų "lietuvių", kuriems lietuvybė ir apskritai
   sąmoningumas yra dzin.

   Aš manau, kad litvakams yra skaudu, kad visiškai nesigiliname į savo
   praeitį, į savo elgesį, kuri jiems tokia lemtinga, o mums nelabai svarbi.
   Kiek bendrauju, manau, jiems nelabai svarbu, kaip mes ką vertiname, o
   svarbu, ar iš viso susigaudome, kas įvyko. Ir mane jaudina, kad
   nesusigaudau, ir ne taip lengva susigaudyti, kadangi mūsų istorija
   neapdorota.

   Man patinka, kad Čikagoje gyvendamas, daug metų bendraudamas su
   juodaisiais, ne kartą sakiau, esu "Amerikos juodasis" ir mane puikiai
   supranta, tokį priima ir paremia, taip kaip lietuviai retai kada palaiko,
   nu gal taip kaip užupiečiai ar kiti malonūs žmonės. Ir manau ir tikiu,
   kad galiu būti geras "litvakas". Ir palaikyti ne vieną tautą. O pilną
   žmonių, jokią tautą nepalaikančių. Va, skaitau, toks labai šaunus
   voldemarininkas, Jonas Pyragius, dalyvavo verčiant Lietuvos seimą 1926 m.,
   prezidentą Antaną Smetoną 1934 m., Lietuvos laikinąją vyriausybę 1941 m.
   ir saugumui pasirašė, kad jo slapyvardė bus "Patriotas". Labai skeptiškai
   žiūriu į "patriotus", tai netgi svetimybė, išpūsta, gi būkim Lietuvos
   šalininkai, jai šališki, visai žmoniškai skamba.

   Aš už socialdemokratus gal niekad gyvenime nebalsuosiu, dėl to kad juos
   sieju su komunistais, su LKP. Bet aš vis dėl to vertinu Algirdo Brazausko
   atsiprašymą Izraelyje, vertinu jo paramą Valdovų rūmams, kai tai nebuvo
   populiaru. Prezidento rinkimuose aš balsavau už Valdemarą Tomaševskį nes
   visgi galiu palaikyti mūsų lenkus ir man patiko jo biografija labiau kaip
   Dalios Grybauskaitės. Nenorėjau už ją balsuoti, kadangi ji sovietų
   laikais rinkosi mokytis poltinės ekonomijos, tai man labai svetima ir
   nesuprantama, panašiai, kaip Artūras Paulauskas rinkosi dirbti prokuroru.
   Nors šiaip aš ja patenkintas, gerai kad yra.

   Žodžiu, visi įvairiai sprendžiame, bet noriu tiesiog skatinti mūsų
   pamąstymus, už ką balsuoti? ką reitinguoti?

   Aš asmeniškai prieš Paksą, Uspaschiką, Prunskienę ir Zuoką, prieš tokias
   slidžias asmenybes. Iš tiesų, aš visai patenkintas konservatoriais ir
   džiaugiuos, kad turi pakankamai plačią vadovybę.

   Man rūpi blaivybė. Aurelijus Veryga paskelbė sąrašą seimo narių, už
   kuriuos nebalsuoti, dėl to kad išsaugojo alkoholio reklamą: V.Matuzas,
   A.Bilotaitė, V.Mazuronis, E.Tamašauskas, A.Butkevičius, S.Becevičius,
   J.Razma, S.Stoma, K.Masiulis, S.Pečeliūnas, K.Daukšys, D.Budrys. Audronė
   Anušauskienė gražiu žodžiu paminėjo Rimą Baškienę ir Dainių Kepenį.

   Balsuosiu prieš atominę elektrinę. Jas tegul stato platybėse, Sibire,
   Kanadoje, Sacharoje, ten kur įmanomas "vidurkis", kur viena katastrofa dar
   nereikštų sunaikinimo. Mes gi turim tik labai nedidelę šalį, joje nėra
   vietos tokiam pavojui, tokiai rizikai.

   Jei balsuočiau už tautininkus, tai jaučiuos, kad tai bus suprasta, kaip
   balsas už "Lietuva lietuviams" ir "patriotus" ir aš nenoriu būti taip
   suprastas.

   O bendrai sutinku su mintimi, kad man rūpi Lietuva, lietuvių tautos
   telkiama bendrystė, o ne Europos sąjunga.
   http://www.tautininkusajunga.lt/lt.html
   http://www.15min.lt/naujiena/rinkimai-2012/rinkimai2012-naujienos/koalicijos-uz-lietuva-lietuvoje-programos-pristatyme-pareiskimai-apie-tautines-valstybes-svarba-631-249349

   Va, radau:
   "Lietuvių tautininkų sąjunga buvo įkurta 1924-ais metais. Ji Lietuvą valdė
   1926–1940 m. Prieškarinė veikla buvo vertinama įvairiai, tačiau iki šiol
   pagrindiniai I-osios nepriklausomos Lietuvos Respublikos pasiekimai yra
   siejami su šios partijos valdymu."
   http://www.tautininkusajunga.lt/lt/organizacija.html
   Nu, labai paviršutiniška. Panašiai, komunistų partija valdė Lietuvą
   1944-1990 m. ir pagrindiniai to laikotarpio pasiekimai siejami su tos
   partijos valdymu.

   Tokios mano mintelės.

   Gal kas parašys rimčiau? ar linksmiau?

   Andrius

   Andrius Kulikauskas, ms@..., (773) 306-3807, http://www.selflearners.net

   --------------

   Smagu skaityti senų pažįstamų laiškus.Bet Vygantai, rimtai siūlau
   pasiskaityti nacionalinio susivienijimo "Už Lietuvą Lietuvoje"
   programą-ten kaip žinia tautinikai susdarė koaliciją dar su 5
   partneriais.Ir man rodžias kad pats kalbi apie tautininkus žurnalistų
   frazėmis.Aš nenoriu pakeisti Tavo nuomonės, bet žinau esi smalsus ir todėl
   įdėmiau paanalizuosi ... Irena

   ---------------

   sveiki
   o aš tai tuščių lozungų nesivaikau, tautine ksenofobija, bei
   konservatorišku mesianizmu nesergu, todėl skaitau tai, kas parašyta
   programose- kokie ekonominiai sprendimai siūlomi visuotiniam Lietuvos
   gyventojų gyvenimo gerinimui. man labai svarbus yra laisvas mano, kaip
   asmenybės apsisprendimas- rinktis kokią paslaugą ar ne, esu apkrautas
   tiesioginiais, privalomais pagalvės mokesčiais ar- ne, todėl padaręs
   ketinimų ir siūlymų analizes mano ateities gerovei rinksiuos tarp
   liberalų-centro sąjungos arba- liberalų sąjūdžio. konkrečiau surašyta ir
   labai raštingai, bei logiškai yra- liberalų sąjūdžio programa, kuri
   ganėtinai (apie 70%) atitinka mano asmeninį požiūrį į dabartinę padėtį,
   bei reikiamus sprendimus.
   o konservatoriams galiu atsakyti- nereikia taip išpūsti biudžeto išlaidų,
   kad po to verkiant reiktų taupyti žmonių atlyginimų ir mokesčių didinimo
   sąskaita. tautininkams siūlau šiek tiek praplėti akiratį ir mažiau
   bijoti savo pčių šešėlio. socialdemokratai nieko nepakeis, nes jau seniai
   su konservatoriais varo tą pačią siauro ekonominio elito programą, tik
   šiek tiek slankioja iš vienos kišenės į kitą.
   vėjas

  • Show all 4 messages in this topic