Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Vapausfoorumilla käydään avointa keskustelua libertarismista. Keskusteluun osallistuu sekä minarkisteja että anarkokapitalisteja.

Libertarismin kahdesta päähaarasta tunnetumpi on minarkismi, joka on käytännössä sama asia kuin klassinen liberalismi. Toinen libertarismin päähaara on anarkokapitalismi, joka perustuu lähinnä anarkoindividualismiin ja klassiseen liberalismiin.

Minarkismi on minimivaltion eli pelkästä laista, järjestyksestä ja maanpuolustuksesta huolehtivan ns. yövartijavaltion kannattamista; anarkokapitalismi on yksityisomistukseen perustuvan valtiottoman yhteiskunnan kannattamista.

Group Information

 • 97
 • Libertarian
 • Oct 19, 2000
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages from new members require approval.
 • All members can post messages.

Message History