Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Reiki koşulsuz sevgidir.


Reiki sadece bir elle şifa verme metodu değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Reiki'nin 5 prensibi üzerinde düşünüp uygulandığında bize
Kendinin ve yaşadıklarının farkına varmak, Sorunlarda yatan fırsatları görebilmek, Korkularımızla yüzleşmek, Yaşanan olayların duygusal bedende bıraktığı izlerin farkındalığı ve bu izlerin meydana getirdiği rahatsızlıkların tedavisi gibi çok önemli yetenekler kazandırır. Reiki ayırıcı değil insanları bir araya getiren, bir oldugumuzu ve aynı yaratıcı kaynaktan geldiğimizi anlatan bir metoddur ve Dr. Mikao Usui'nin Japonya'da bulunan Kurama dağındaki 21 günlük tefekkürü sonucu bulduğu aydınlanma ve teknikleri asırların unutulmuşluğundan çıkarmasıyla günümüzde yeniden ve modern tıbba destek olan bir şifa metodu olarak gelişmiştir ve grubumuzun ana temasını teşkil eder.Bu grup Ki (Chi) denilen evrensel yaşam enerjisini kullanır ve derinliği müteşekkir likten farkındalık ve idrake kadar varan bir öğretidir. Grubumuz bazı fikir platformları ayrı da olsa, özünde enerjisini aynı kaynaktan aldığı bilindiği için tüm insanlığa açıktır. Din, dil, ırk,siyaset, reklam, gibi konularsa tamamen haricimizdedır. Maddi kazanc güdenler, başkalarına üstünlük taslayanlar, başkalarının ınancına karışanlar bizim dışımızdadır. Sevgi dolu olmak isteyen, insanlara faydalar getirmeyi amaçlayan, uzattığınız elle insan, hayvan, bitki ve evrenimize şifa vermeyi arzulayanlara aramıza hoş geldiniz diyorum.

Yenal Karahan
Seishinkai no Shihan
Usui Reiki Shiki Ryo Ho Kyokai/Japan no Shihan (RMT)
IARP/USA-RMT.

Web: www.isuder.org
www.yenalkarahan.net

Group Information

 • 1340
 • Reiki
 • Jul 15, 2004
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History