Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

pos'ta korespondado

Expand Messages
 • Ricardo Carrillo
  Kara Eugeno: Dankon pro viaj gratulaj vortoj al nia Kolombia movado, certe ankau vi movadas tie. Mi respondas viajn demandojn: 1.^Cu vi allogas al via
  Message 1 of 1 , Jul 20, 2001
  • 0 Attachment
   Kara Eugeno:
   Dankon pro viaj gratulaj vortoj al nia Kolombia movado, certe ankau vi
   movadas tie.
   Mi respondas viajn demandojn:
   1.^Cu vi allogas al via Esp-kurso korespondemulojn?

   Mi diru ke en Kolombio la kosto de paperpos'ta sendado estas alta, tro alta
   por sendi eksterlanden.
   Mi maloftege pos'tkorespondas, kaj mi ne konas pos'tkorespondemulojn.
   C'iukaze, mi sciigas al gejunuloj
   pri tia ebleco, sed malmultaj reagas. Eble mi dau're proponu tion kaj
   finfine kelkaj aperos.
   Tiuj kiuj korespondas faras tion rete, ne pos'te. Azio estas tre for, do,
   tre kosta sendado.
   Honeste mi diru ke mi iom 'manipulas' tion, c'ar mi uzas la reton c'iutage,
   kaj g'i estas ege rapida, facila, kaj
   tre malmultekosta, do mi konsilas korespondi rete.

   2. Por kiu celo viaj gejunuloj studas Esperanton?

   Por koni alian lingvon, pli facilan, kaj koni aliulan kulturon, sperti
   mondan integrig'on. La plimulto s'atas
   lingvojn.

   3. Kiun lernolibron vi uzas por instrui la lingvon?

   Oficiale neniun. Mi havas propran metodon, parte Cseh-metodan, kvankam mi
   apogas min je metodoj de Luis Jorge Santos,
   Fernando DeDiego kaj aliaj rete atingeblaj.

   4. Pri kio deziras korespondi viajn kursanoj?

   Mi demandu tion al miaj gekursanoj. Ankau la plimulto plendas pro
   tempomanko, sed mi insistu.

   Amike
   Rikardo.


   _________________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Get your free @... address at http://mail.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.