Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Ito ang bagong yahoogroup ng UP UGAT. Ang nauna ay ang up_ugat@yahoogroups.com. Dahil sa marami na ang spam doon at nangangailangan ng panibagong simula ang organisasyon bunsod ng kakulangan sa mga kasapi ay napagkasunduan ng execomm (A.Y. 06-07) na gumawa ng panibago. Maaari ring maging kasapi ng naunang egroup kung nais at ang mga pinagpipitagang mga alumni ay maaari ring sumali rito sa bago. :)

Mula sa friendster profile ng UP UGAT:

Isang kritikal na bahagi ng buhay-kolehiyo ang pagtatangkang hanapin, buuin at pagyamanin ang mga obrang naghihintay na kumawala—ang ating sarili.

Kilalanin nang mas malalim ang sarili sa pamamagitan ng paglinang ng
interes sa pagbabasa at pagsusulat sa wikang gamay at malapit sa puso—ang wikang Filipino.

Limang taon na ring nagsisikap ang U.P. Ugnayan ng Manunulat na maging lunsaran ng mga estudyanteng may ingklinasyon sa Panitikang Pilipino sa Filipino. Isa itong malay na pagkilos tungo sa pagpapatatag ng ugnayan ng mga mag-aaral, sa pag-asang dito mabubuo ang mas pinatibay na
pagtatangi sa sariling wika at panitikan.

Sari-saring pananaw at pagpapahalaga ang makadadaupang-palad sa U.P. Ugnayan ng Manunulat at hindi ito limitado sa pagsusulat at pagbabasa.

Hindi lamang mga manunulat at kritiko ang binubuo ng organisasyon kundi mga kakuwentuhan, katropa sa oras ng kulit o problema, at mga kaibigang mapagkakatiwalaan.

Pakawalan ang mga itinatagong obra at palayain ang ating mga sarili!

PREYAMBULO:

KAMI, MGA KASAPI NG UGNAYAN NG MANUNULAT, UNIBERSIDAD NG PILIPINAS, DILIMAN,
NAGKAISA SA PAGBUO NG ORGANISASYON NA MAGLILINANG SA KAKAYAHAN AT TALINO NG
BAWAT ISA UPANG ITUON ANG LAHAT NG ITO SA PAGSULONG NG PANITIKANG FILIPINO, SA
PAGLILINGKOD SA SAMBAYANAN AT SA MAKABULUHANG PAGBABAGO SA LIPUNAN, SA TULONG
NG MAYKAPAL AT PINAGTIBAY NG KONSTITUSYONG ITO, AY AMING MAKAKAMTAN.

Group Information

 • 63
 • Young Writers
 • Oct 24, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History