Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Een zojuist gepubliceerd artikel

Expand Messages
 • westerlaken
  Vandaag kwamen wij tegen, een zojuist gepubliceerd artikel van Jeroen Kumeling op de Actaeon-site (http://www.actaeon.nl/a9903037.html). UFO-meldingen en de
  Message 1 of 5 , Mar 3, 1999
   Vandaag kwamen wij tegen, een zojuist gepubliceerd artikel van Jeroen
   Kumeling op de Actaeon-site (http://www.actaeon.nl/a9903037.html).

   'UFO-meldingen en de waanzin van de Sceptici' is de titel. Afgezien
   van het feit dat er geen waanzin van geen scepticus aan bod komt, en
   afgezien van het ontbreken van bronnen (waardoor niets te controleren
   valt, en we de schrijver op zijn woord moeten geloven), vinden we een
   menigte taal- en spellingsfouten. Het maakt het artikel er niet
   leesbaarder op.
   In het kader van peer review, hier enkele losse opmerkingen (tot een
   minimum beperkt gehouden aangezien we anders de hele nacht bezig
   zouden zijn).
   Kopieen zijn uiteraard naar andere onderzoekers en Actaeon verstuurd.


   Schrijnende taalfouten:

   "Dit is een gedachtengang wat in eerste instantie acceptabel lijkt,
   maar wel getuigd van een zeer beperkte visie."
   -Knap! Twee fouten in een zin:
   ...een gedachtengang, die... (of: ...een gedachtengang, welke...)
   ...getuigt...

   "...in hun waarneming hallicunerende leugenaars?"
   -Hallucineren, maar wellicht was de schrijver begoocheld?

   "Er bestaat een zeer klein percentage onder de mensheid wat misschien
   een natuurlijke aanleg heeft voor hallicuneren."
   -Weer twee in een:
   ... een percentage dat een aanleg heeft...
   Opnieuw hallucineren. De zin is nog krom ook: "Er bestaat een zeer
   klein percentage onder de mensheid...", wat beter: Er bestaat een zeer
   klein percentage mensen... had geweest.

   "...aan te nemen dat de persoon en kwestie..."
   -...persoon in kwestie...

   "Als sinds de tweede wereldoorlog, maar ook daarvoor, is het boven
   Nederland druk..."
   -Al sinds de Tweede Wereldoorlog...

   "...werd in de zomer van 1946 Een langwerpig, ovaal object
   waargenomen. Het scheerde met hoge snelheid Zeer laag over de
   weilanden."
   -Wat doen die hoofdletters daar?

   "Ze waren turquoise van kleur en fluoriserend."
   -Interessant! Waren ze wellicht fluorescerend?

   "Die van het Nederlands Onderzoek Bureau voor Onge�dentificeerde
   Vliegende Objecten..."
   -Het NOBOVO, Nederlands Onderzoeks Bureau voor Onge�dentificeerde
   Vliegende Objecten.


   Krom Nederlands (als het al niet gewoon fout is):

   "Op deze manier verkrijgt men veel meer gedetailleerdere informatie."

   "Zo waren er al in de vroege jaren vijftig diverse organisaties in het
   leven geroepen die het UFO-verschijnsel gingen onderzoeken."

   -Laten we ophouden, want ik ga 'hallicuneren'.

   Over naar de gewoon bar slechte informatie:

   "Sinds enkele jaren bestaat er het SETI (Search for Extra Terrestrial
   Intelligence) project, een internationaal project waarbij men met
   behulp van radiotelescopen 'intelligente' radiogolven tracht op te
   vangen."
   -Sinds enkele jaren? SETI, de Search for Extra-Terrestrial
   Intelligence bestaat al sinds 1960, toen radio-astronoom Frank Drake
   voor het eerst trachtte signalen van buitenaardsen op te vangen
   (Project Ozma).
   Verder zijn er verschillende SETI projecten, zodat de zin onzinnig is.

   "Het was natuurlijk wel opvallend dat er vlak nadat de er twee
   atoombommen op Japan waren gegooid, er een heuse toename te
   constateren was in het aantal wereldwijde UFO-waarnemingen."
   -Vlak erna? Is twee jaar (ca. juni-juli 1947 golf in Amerika) vlak na
   augustus 1945? Is een jaar (ca. juni-september 1946 golf in
   Scandinavie) vlak na augustus 1945? En liggen die landen ook maar in
   de buurt van Japan? Was er ook maar iets in Japan van dat verhoogde
   aantal waarnemingen te merken? En hoe zit het met de golf van
   1896-1897? Deze was beduidend groter dan die van 1946 of 1947. En toen
   was er niet 'vlak' ervoor met atoombommen gegooid. De zin slaat
   nergens op en tracht twee zaken met elkaar te verbinden die niets met
   elkaar van doen hebben, louter door een 'nabijheid' in datum.

   "Net zoals er zeer veel verschillende modellen auto's bestaan, zijn er
   ook verschillen in de verschijningsvormen van UFO's."
   -Een analogie die niet opgaat: auto's hebben alle een
   verbrandingsmotor en wielen naast andere kenmerken welke elke auto
   bezit. Slechts in de uiterlijke vorm en in details verschillen auto's.
   Automodellen met UFO-verschijningsvormen vergelijken, is als appels
   met peren vergelijken.

   Op niets gebaseerde meningen (mede door het ontbreken van bronnen):

   "Het opvallende van deze UFO's is dat het bijna allemaal lichtobjecten
   zijn."
   -Waarbij 'deze' op de zin ervoor lijkt te slaan -in goed Nederlands
   zou dat althans het geval zijn. Dan krijgen we: "Soms zijn er zelfs
   meerdere objecten tegelijkertijd waar te nemen. Het opvallende van
   deze UFO's is dat het bijna allemaal lichtobjecten zijn."
   Waaruit we opmaken, dat we bij meerdere objecten bijna altijd te maken
   hebben met lichtobjecten. Nonsensicaal, en nergens op gebaseerd. Niet
   te staven. Overigens, los van het kromme Nederlands slaat de zin "Het
   opvallende van deze UFO's is dat het bijna allemaal lichtobjecten
   zijn" al nergens op.

   "Over het algemeen wordt er van het vliegende raadsel geen geluid
   opgevangen."
   -Waarop gebaseerd? Welk onderzoek?

   "Er bestaat een zeer klein percentage onder de mensheid wat misschien
   een natuurlijke aanleg heeft voor hallicuneren. Kleiner dan het aantal
   UFO-waarnemers. Dat is zeker."
   -We moeten de schrijver op zijn woord geloven, dat is zeker. Hoe zeker
   is dat? Waar is de studie waarin het onderzoek hiernaar staat?

   Misrepresentatie van onderzoek, en andere misleidende informatie:

   "Overeenkomsten
   Om enige lijn te kunnen vinden in de uiteenlopende UFO-waarnemingen,
   is het grondig ondervragen van de waarne(e)m(st)ers noodzakelijk. Men
   zal dan bemerken dat er juist vele overeenkomsten zijn. Het is wel
   belangrijk hoe een UFO-getuige ondervraagd wordt. Als UFO-onderzoeker
   dient men hem of haar nooit woorden in de mond te leggen. Hij of zij
   moet de ruimte krijgen om de waarneming in eigen woorden te kunnen
   uitleggen. Op deze manier verkrijgt men veel meer gedetailleerdere
   informatie."
   -Het grondig ondervragen dient om een zo duidelijk mogelijk beeld van
   het waargenomene te krijgen, niet om de vooropgezette mening te staven
   dat er 'enige lijn' 'in de uiteenlopende UFO-waarnemingen' is.
   Door de getuige alleen het eigen verhaal te laten vertellen verkrijgt
   men een zeer schraal beeld. En zeker geen 'gedetailleerdere
   informatie'. Beter is het de getuige een reeks vragen te stellen,
   nadat hij/zij de getuigenis anekdotisch verhaald heeft. Iedereen die
   wel eens getuigen ondervraagd heeft, is daarvan op de hoogte.

   "Inderdaad op deze manier valt een UFO-waarneming niet
   wetenschappelijk (lees: statistisch) te onderzoeken, maar verliest de
   waarneming daardoor haar authenticiteit? Zijn al die miljoenen mensen
   die alleen stonden in hun waarneming hallicunerende leugenaars? Het
   lijkt me niet. Dit grote aantal UFO-getuigen is toch al een bewijs?"
   -Het grote aantal UFO-getuigen is bewijs van niks. De waarneming
   verliest door een enkele waarnemer geen 'authenticiteit', maar is wel
   minder betrouwbaar dan een waarneming met meerdere getuigen. En zijn
   mensen die hallucineren leugenaars? Volgens de zinsconstructie van de
   schrijver wel.

   "Het onderzoeken van UFO's is geen pure wetenschappelijke bezigheid.
   Het is een onderzoek waarbij men te maken heeft met een hoge mate van
   subjectiviteit."
   -Volgens deze redenatie zouden folklore, mythologie, psychologie, en
   een reeks van andere wetenschappen, ook geen 'pure wetenschappelijke
   bezigheden' zijn.

   "Maar al deze afzonderlijke subjectiviteiten zijn een op objectieve
   manier te onderzoeken. Een interessant gegeven is de betrokkenheid van
   de waarnemer tot het onbekende vliegende object. Voor veel getuigen is
   het zien van een UFO een ingrijpende gebeurtenis. Veelal vindt deze
   ontmoeting plaats in een periode waarin de betrokken waarnemer op een
   keerpunt staat in zijn of haar leven."
   -Objectief onderzoek dat aan heeft getoond dat een UFO-ontmoeting
   veelal in een periode heeft plaatsgevonden die een keerpunt is in het
   leven van de getuige. Fascinerend! Waar is dat onderzoek? Of is het
   onzin?

   "Er bestaat een zeer klein percentage onder de mensheid wat misschien
   een natuurlijke aanleg heeft voor hallicuneren. Kleiner dan het aantal
   UFO-waarnemers. Dat is zeker."
   -Is de schrijver op de hoogte met wat hallucinaties zijn?
   De wetenschap is er ook nog niet uit, maar beseft dat hallucineren een
   heel wat ingewikkelder zaak is, dan men altijd gedacht heeft.
   Literatuur: Evans, Visions*Apparitions*Alien Visitors. Hallucinatie
   kunnen vorm aannemen en zelfs sporen nalaten. Al een theorie sinds
   jaar en dag, en bij parapsychologen in gebruik om ingewikkelde
   poltergeistzaken te verklaren.

   "Maar er bestaan natuurlijk ook waarnemingen waar meerdere personen op
   dezelfde plaats en tijd getuige van zijn geweest. Ook dat is voor
   sceptici niet aanvaardbaar want er zou wel eens psychologische
   be�nvloeding kunnen hebben plaatsgevonden."
   -Dat laatste is een erkend sociologisch fenomeen, dat ineens bij
   UFO-waarnemingen niet meer op gaat?

   Een laatste ongerijmdheid (want men wordt er moe van):

   "Er komen bij het UFO-meldpunt van de UFO Werkgroep Nederland diverse
   meldingen binnen van UFO's die gesignaleerd zijn tijdens of rondom
   onweersbuien. Zou dat te maken kunnen hebben met de hoge elektrische
   spanning? Zouden UFO's zich daarmee kunnen voortbewegen? Het komt
   geregeld voor dat tijdens het overvliegen van een UFO het
   elektriciteitsnet een dip te verduren krijgt. Misschien is
   elektriciteit belangrijk voor de voortstuwing."
   [volgt een waarneming met enkele bollen tijdens een onweersbui]
   "Dit jaar tijdens de Twentse UFO-golf waren er ook twee gevallen
   waarbij onweer een rol speelde."
   -Twee gevallen dit (vorig!) jaar. Zet dat af tegen het aantal
   onweersbuien per jaar, en het totaal aantal gemelde UFO's. Als dit
   onderzoek al door de schrijver gedaan is, dan lijkt het mij dat er
   statistisch gezien geen verhoging van het aantal UFO meldingen tijdens
   onweer is. Mocht dat toch het geval zijn, dan ligt een oplossing in
   het bolbliksemfenomeen wellicht eerder voor de hand. En niet de
   buitenaardse/meerdimensionale/paranormale toestellen waar de schrijver
   zo graag in lijkt te willen geloven, zonder ons aan te geven wat hij
   er eigenlijk mee bedoelt. Wat zijn in vredesnaam 'paranormale
   objecten'? Hoe stelt hij zich meerdimensionale toestellen voor?: "Het
   is naar mijn mening eerder aan te nemen dat de persoon en kwestie een
   glimp heeft kunnen opvangen van een meerdimensionaal of paranormaal
   object." Het is wellicht de meest raadselachtige zin in een verder
   enigmatisch slecht geschreven artikel.


   Ivo Westerlaken,
   Dossier X
   http://www.casema.net/~cold/
  • Mighty
   IJndeleik geariveerdt in UvoNet...Theo en Ivo.. Welcom.. Sorrie foor de taalfouten.. hehe... ... Msicah
   Message 2 of 5 , Mar 3, 1999
    IJndeleik geariveerdt in UvoNet...Theo en Ivo..
    Welcom..
    Sorrie foor de taalfouten..
    hehe...
    :-)
    Msicah

    westerlaken wrote:

    > From: "westerlaken" <cold@...>
    >
    > Vandaag kwamen wij tegen, een zojuist gepubliceerd artikel van Jeroen
    > Kumeling op de Actaeon-site (http://www.actaeon.nl/a9903037.html).
    >
    > 'UFO-meldingen en de waanzin van de Sceptici' is de titel. Afgezien
    > van het feit dat er geen waanzin van geen scepticus aan bod komt, en
    > afgezien van het ontbreken van bronnen (waardoor niets te controleren
    > valt, en we de schrijver op zijn woord moeten geloven), vinden we een
    > menigte taal- en spellingsfouten. Het maakt het artikel er niet
    > leesbaarder op.
    > In het kader van peer review, hier enkele losse opmerkingen (tot een
    > minimum beperkt gehouden aangezien we anders de hele nacht bezig
    > zouden zijn).
    > Kopieen zijn uiteraard naar andere onderzoekers en Actaeon verstuurd.
    >
    > Schrijnende taalfouten:
    >
    > "Dit is een gedachtengang wat in eerste instantie acceptabel lijkt,
    > maar wel getuigd van een zeer beperkte visie."
    > -Knap! Twee fouten in een zin:
    > ...een gedachtengang, die... (of: ...een gedachtengang, welke...)
    > ...getuigt...
    >
    > "...in hun waarneming hallicunerende leugenaars?"
    > -Hallucineren, maar wellicht was de schrijver begoocheld?
    >
    > "Er bestaat een zeer klein percentage onder de mensheid wat misschien
    > een natuurlijke aanleg heeft voor hallicuneren."
    > -Weer twee in een:
    > ... een percentage dat een aanleg heeft...
    > Opnieuw hallucineren. De zin is nog krom ook: "Er bestaat een zeer
    > klein percentage onder de mensheid...", wat beter: Er bestaat een zeer
    > klein percentage mensen... had geweest.
    >
    > "...aan te nemen dat de persoon en kwestie..."
    > -...persoon in kwestie...
    >
    > "Als sinds de tweede wereldoorlog, maar ook daarvoor, is het boven
    > Nederland druk..."
    > -Al sinds de Tweede Wereldoorlog...
    >
    > "...werd in de zomer van 1946 Een langwerpig, ovaal object
    > waargenomen. Het scheerde met hoge snelheid Zeer laag over de
    > weilanden."
    > -Wat doen die hoofdletters daar?
    >
    > "Ze waren turquoise van kleur en fluoriserend."
    > -Interessant! Waren ze wellicht fluorescerend?
    >
    > "Die van het Nederlands Onderzoek Bureau voor Onge�dentificeerde
    > Vliegende Objecten..."
    > -Het NOBOVO, Nederlands Onderzoeks Bureau voor Onge�dentificeerde
    > Vliegende Objecten.
    >
    > Krom Nederlands (als het al niet gewoon fout is):
    >
    > "Op deze manier verkrijgt men veel meer gedetailleerdere informatie."
    >
    > "Zo waren er al in de vroege jaren vijftig diverse organisaties in het
    > leven geroepen die het UFO-verschijnsel gingen onderzoeken."
    >
    > -Laten we ophouden, want ik ga 'hallicuneren'.
    >
    > Over naar de gewoon bar slechte informatie:
    >
    > "Sinds enkele jaren bestaat er het SETI (Search for Extra Terrestrial
    > Intelligence) project, een internationaal project waarbij men met
    > behulp van radiotelescopen 'intelligente' radiogolven tracht op te
    > vangen."
    > -Sinds enkele jaren? SETI, de Search for Extra-Terrestrial
    > Intelligence bestaat al sinds 1960, toen radio-astronoom Frank Drake
    > voor het eerst trachtte signalen van buitenaardsen op te vangen
    > (Project Ozma).
    > Verder zijn er verschillende SETI projecten, zodat de zin onzinnig is.
    >
    > "Het was natuurlijk wel opvallend dat er vlak nadat de er twee
    > atoombommen op Japan waren gegooid, er een heuse toename te
    > constateren was in het aantal wereldwijde UFO-waarnemingen."
    > -Vlak erna? Is twee jaar (ca. juni-juli 1947 golf in Amerika) vlak na
    > augustus 1945? Is een jaar (ca. juni-september 1946 golf in
    > Scandinavie) vlak na augustus 1945? En liggen die landen ook maar in
    > de buurt van Japan? Was er ook maar iets in Japan van dat verhoogde
    > aantal waarnemingen te merken? En hoe zit het met de golf van
    > 1896-1897? Deze was beduidend groter dan die van 1946 of 1947. En toen
    > was er niet 'vlak' ervoor met atoombommen gegooid. De zin slaat
    > nergens op en tracht twee zaken met elkaar te verbinden die niets met
    > elkaar van doen hebben, louter door een 'nabijheid' in datum.
    >
    > "Net zoals er zeer veel verschillende modellen auto's bestaan, zijn er
    > ook verschillen in de verschijningsvormen van UFO's."
    > -Een analogie die niet opgaat: auto's hebben alle een
    > verbrandingsmotor en wielen naast andere kenmerken welke elke auto
    > bezit. Slechts in de uiterlijke vorm en in details verschillen auto's.
    > Automodellen met UFO-verschijningsvormen vergelijken, is als appels
    > met peren vergelijken.
    >
    > Op niets gebaseerde meningen (mede door het ontbreken van bronnen):
    >
    > "Het opvallende van deze UFO's is dat het bijna allemaal lichtobjecten
    > zijn."
    > -Waarbij 'deze' op de zin ervoor lijkt te slaan -in goed Nederlands
    > zou dat althans het geval zijn. Dan krijgen we: "Soms zijn er zelfs
    > meerdere objecten tegelijkertijd waar te nemen. Het opvallende van
    > deze UFO's is dat het bijna allemaal lichtobjecten zijn."
    > Waaruit we opmaken, dat we bij meerdere objecten bijna altijd te maken
    > hebben met lichtobjecten. Nonsensicaal, en nergens op gebaseerd. Niet
    > te staven. Overigens, los van het kromme Nederlands slaat de zin "Het
    > opvallende van deze UFO's is dat het bijna allemaal lichtobjecten
    > zijn" al nergens op.
    >
    > "Over het algemeen wordt er van het vliegende raadsel geen geluid
    > opgevangen."
    > -Waarop gebaseerd? Welk onderzoek?
    >
    > "Er bestaat een zeer klein percentage onder de mensheid wat misschien
    > een natuurlijke aanleg heeft voor hallicuneren. Kleiner dan het aantal
    > UFO-waarnemers. Dat is zeker."
    > -We moeten de schrijver op zijn woord geloven, dat is zeker. Hoe zeker
    > is dat? Waar is de studie waarin het onderzoek hiernaar staat?
    >
    > Misrepresentatie van onderzoek, en andere misleidende informatie:
    >
    > "Overeenkomsten
    > Om enige lijn te kunnen vinden in de uiteenlopende UFO-waarnemingen,
    > is het grondig ondervragen van de waarne(e)m(st)ers noodzakelijk. Men
    > zal dan bemerken dat er juist vele overeenkomsten zijn. Het is wel
    > belangrijk hoe een UFO-getuige ondervraagd wordt. Als UFO-onderzoeker
    > dient men hem of haar nooit woorden in de mond te leggen. Hij of zij
    > moet de ruimte krijgen om de waarneming in eigen woorden te kunnen
    > uitleggen. Op deze manier verkrijgt men veel meer gedetailleerdere
    > informatie."
    > -Het grondig ondervragen dient om een zo duidelijk mogelijk beeld van
    > het waargenomene te krijgen, niet om de vooropgezette mening te staven
    > dat er 'enige lijn' 'in de uiteenlopende UFO-waarnemingen' is.
    > Door de getuige alleen het eigen verhaal te laten vertellen verkrijgt
    > men een zeer schraal beeld. En zeker geen 'gedetailleerdere
    > informatie'. Beter is het de getuige een reeks vragen te stellen,
    > nadat hij/zij de getuigenis anekdotisch verhaald heeft. Iedereen die
    > wel eens getuigen ondervraagd heeft, is daarvan op de hoogte.
    >
    > "Inderdaad op deze manier valt een UFO-waarneming niet
    > wetenschappelijk (lees: statistisch) te onderzoeken, maar verliest de
    > waarneming daardoor haar authenticiteit? Zijn al die miljoenen mensen
    > die alleen stonden in hun waarneming hallicunerende leugenaars? Het
    > lijkt me niet. Dit grote aantal UFO-getuigen is toch al een bewijs?"
    > -Het grote aantal UFO-getuigen is bewijs van niks. De waarneming
    > verliest door een enkele waarnemer geen 'authenticiteit', maar is wel
    > minder betrouwbaar dan een waarneming met meerdere getuigen. En zijn
    > mensen die hallucineren leugenaars? Volgens de zinsconstructie van de
    > schrijver wel.
    >
    > "Het onderzoeken van UFO's is geen pure wetenschappelijke bezigheid.
    > Het is een onderzoek waarbij men te maken heeft met een hoge mate van
    > subjectiviteit."
    > -Volgens deze redenatie zouden folklore, mythologie, psychologie, en
    > een reeks van andere wetenschappen, ook geen 'pure wetenschappelijke
    > bezigheden' zijn.
    >
    > "Maar al deze afzonderlijke subjectiviteiten zijn een op objectieve
    > manier te onderzoeken. Een interessant gegeven is de betrokkenheid van
    > de waarnemer tot het onbekende vliegende object. Voor veel getuigen is
    > het zien van een UFO een ingrijpende gebeurtenis. Veelal vindt deze
    > ontmoeting plaats in een periode waarin de betrokken waarnemer op een
    > keerpunt staat in zijn of haar leven."
    > -Objectief onderzoek dat aan heeft getoond dat een UFO-ontmoeting
    > veelal in een periode heeft plaatsgevonden die een keerpunt is in het
    > leven van de getuige. Fascinerend! Waar is dat onderzoek? Of is het
    > onzin?
    >
    > "Er bestaat een zeer klein percentage onder de mensheid wat misschien
    > een natuurlijke aanleg heeft voor hallicuneren. Kleiner dan het aantal
    > UFO-waarnemers. Dat is zeker."
    > -Is de schrijver op de hoogte met wat hallucinaties zijn?
    > De wetenschap is er ook nog niet uit, maar beseft dat hallucineren een
    > heel wat ingewikkelder zaak is, dan men altijd gedacht heeft.
    > Literatuur: Evans, Visions*Apparitions*Alien Visitors. Hallucinatie
    > kunnen vorm aannemen en zelfs sporen nalaten. Al een theorie sinds
    > jaar en dag, en bij parapsychologen in gebruik om ingewikkelde
    > poltergeistzaken te verklaren.
    >
    > "Maar er bestaan natuurlijk ook waarnemingen waar meerdere personen op
    > dezelfde plaats en tijd getuige van zijn geweest. Ook dat is voor
    > sceptici niet aanvaardbaar want er zou wel eens psychologische
    > be�nvloeding kunnen hebben plaatsgevonden."
    > -Dat laatste is een erkend sociologisch fenomeen, dat ineens bij
    > UFO-waarnemingen niet meer op gaat?
    >
    > Een laatste ongerijmdheid (want men wordt er moe van):
    >
    > "Er komen bij het UFO-meldpunt van de UFO Werkgroep Nederland diverse
    > meldingen binnen van UFO's die gesignaleerd zijn tijdens of rondom
    > onweersbuien. Zou dat te maken kunnen hebben met de hoge elektrische
    > spanning? Zouden UFO's zich daarmee kunnen voortbewegen? Het komt
    > geregeld voor dat tijdens het overvliegen van een UFO het
    > elektriciteitsnet een dip te verduren krijgt. Misschien is
    > elektriciteit belangrijk voor de voortstuwing."
    > [volgt een waarneming met enkele bollen tijdens een onweersbui]
    > "Dit jaar tijdens de Twentse UFO-golf waren er ook twee gevallen
    > waarbij onweer een rol speelde."
    > -Twee gevallen dit (vorig!) jaar. Zet dat af tegen het aantal
    > onweersbuien per jaar, en het totaal aantal gemelde UFO's. Als dit
    > onderzoek al door de schrijver gedaan is, dan lijkt het mij dat er
    > statistisch gezien geen verhoging van het aantal UFO meldingen tijdens
    > onweer is. Mocht dat toch het geval zijn, dan ligt een oplossing in
    > het bolbliksemfenomeen wellicht eerder voor de hand. En niet de
    > buitenaardse/meerdimensionale/paranormale toestellen waar de schrijver
    > zo graag in lijkt te willen geloven, zonder ons aan te geven wat hij
    > er eigenlijk mee bedoelt. Wat zijn in vredesnaam 'paranormale
    > objecten'? Hoe stelt hij zich meerdimensionale toestellen voor?: "Het
    > is naar mijn mening eerder aan te nemen dat de persoon en kwestie een
    > glimp heeft kunnen opvangen van een meerdimensionaal of paranormaal
    > object." Het is wellicht de meest raadselachtige zin in een verder
    > enigmatisch slecht geschreven artikel.
    >
    > Ivo Westerlaken,
    > Dossier X
    > http://www.casema.net/~cold/
    >
    > ------------------------------------------------------------------------
    > Have you visited our new web site?
    > http://www.onelist.com
    > Onelist: Helping to create Internet communities
    > ------------------------------------------------------------------------
    > Bezoek ook eens de homepages van Ufo Werkgroep Nederland:
    > http://www.xs4all.nl/~ufonet, Frontier Sciences Foundation
    > http://www.f-s-f.com en stichting Actaeon http://www.actaeon.nl
   • westerlaken
    Geeft niets, Mighty Mischa, we laten allemaal wel eens een steekje vallen... :-) Echter, dat artikel, dat was vallen en niet meer opstaan -acute coma leek het
    Message 3 of 5 , Mar 3, 1999
     Geeft niets, Mighty Mischa, we laten allemaal wel eens een steekje
     vallen... :-)
     Echter, dat artikel, dat was vallen en niet meer opstaan -acute coma
     leek het wel of ik er van kreeg; mijn hoofd gonst er helemaal van, dus
     ik ga maar eens rusten. Morgen weer een nieuwe dag, en er zijn nog
     artikelen en taal/spellingsfouten zat.

     Ivo.


     >From: Mighty <mischa.van.delden@...>
     >
     >IJndeleik geariveerdt in UvoNet...Theo en Ivo..
     >Welcom..
     >Sorrie foor de taalfouten..
     >hehe...
     >:-)
     >Msicah

     [snip]
    • Jeroen Kumeling
     Bedankt voor de correcties, ben immers geen neerlandicus! Met vriendelijke groeten, Jeroen K.
     Message 4 of 5 , Mar 3, 1999
      Bedankt voor de correcties, ben immers geen neerlandicus!

      Met vriendelijke groeten,

      Jeroen K.
     • westerlaken
      Ik ben al evenmin een neerlandicus Jeroen. Maar wie schrijven wil, moet toch op zijn minst het Nederlands beheersen. Geldt ook voor ufo s en ufologie, wie
      Message 5 of 5 , Mar 4, 1999
       Ik ben al evenmin een neerlandicus Jeroen. Maar wie schrijven wil,
       moet toch op zijn minst het Nederlands beheersen. Geldt ook voor ufo's
       en ufologie, wie daarover serieus wil schrijven zal het onderwerp
       moeten beheersen. Wat mij ook verbaasd heeft, is dat er vanuit Actaeon
       geen redactie lijkt te zijn. Ze moeten een tekst tenslotte in html
       zetten, en dat is een mooie gelegenheid om de tekst na te kijken en de
       taalfouten en typos eruit te halen -wat het minst is, wat men van een
       uitgever mag verwachten. Zelfs zo'n laagdrempelige als Actaeon.
       Ik raad je voor je Nederlands een woordenboek aan (op cd-rom zijn
       allerhande -ook goedkope- woordenboeken in de handel), en raad je ook
       aan om teksten te annoteren, zodat anderen je uitspraken kunnen
       controleren. Weet ook dat een tekst kopieren zonder de bron te
       vermelden plagiaat is, en derhalve verboden. Ik vroeg me dan ook af of
       het volgende een letterlijk citaat is: Als reden verklaren sceptici:
       "het heelal is zo groot, dat een andere beschaving er duizenden en
       misschien wel miljoenen jaren over zou doen om onze Aarde te kunnen
       bereiken en daarom dus nooit aan zo'n reis zullen beginnen." Het lijkt
       me van niet, aangezien er weer een taalfout in zit (een andere
       beschaving....zal nooit aan zo'n reis beginnen), maar men weet maar
       nooit. Indien het geen letterlijk citaat is, waarom wordt het dan wel
       als zodanig voorgesteld? Je ziet, verwarring alom -eenvoudig door het
       ontbreken van bronnen en/of noten.
       Een bronvermelding is onontbeerlijk om na te gaan welke
       werken/artikelen, e.d. door de auteur gebruikt zijn. Als deze afwezig
       is, moet men op de kennis over het onderwerp van de auteur vertrouwen.
       Indien dan -zoals in jouw artikel- de meest elementaire kennis afwezig
       blijkt, lijkt het mij dat de auteur wellicht eens het onderwerp beter
       moet gaan bestuderen, of iets anders moet gaan doen. Immers, ik ben
       nog zo netjes je te verbeteren, in de echte wereld sabelt men je
       eenvoudig neer en ziet men jou -en het onderwerp waarover je schrijft-
       niet voor vol aan. Een stap in de goede richting -naar het acceptabel
       maken van het ufo-fenomeen bij het grote publiek- begint dan ook met
       een goede beheersing van de Nederlandse taal en de nodige kennis.
       Daardoor kan men het onderwerp serieus voorstellen en kritieken en
       misleid skepsisme eenvoudig weerleggen.

       Groeten,

       Ivo.


       >From: "Jeroen Kumeling" <ufonet@...>
       >
       >
       >Bedankt voor de correcties, ben immers geen neerlandicus!
       >
       >Met vriendelijke groeten,
       >
       >Jeroen K.
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.