Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

enige opmerkingen bij een recent ufo-artikel

Expand Messages
 • Theo Paijmans
  Opmerkingen bij het begin van: `Ufo meldingen en de waanzin van de Sceptici , een artikel van Jeroen Kümeling. De ondersreepte passages zijn van de hand van
  Message 1 of 5 , Mar 3, 1999
   Opmerkingen bij het begin van: `Ufo meldingen en de waanzin van de
   Sceptici', een artikel van Jeroen K�meling. De ondersreepte passages
   zijn van de hand van auteur K�meling.

   De interesse in alles wat te maken heeft over het wel of niet bestaan
   van buitenaards leven neemt hand over hand toe.

   Een onjuiste veronderstelling die opgebouwd is uit de volgende eveneens
   onjuiste redenen:

   Daarvoor zijn allerlei redenen te bedenken. Het ontdekken van planeten
   bij andere sterren, een Marsmeteoriet waarop fossiele sporen te vinden
   zijn van vroeger primitief leven,

   Waarbij de auteur laat merken niets te weten van elementaire
   wetenschapsgeschiedenis, toch wel ��n van de meest belangrijke
   gereedschappen van de ufoloog. Zodoende is de auteur niet eens op de
   hoogte dat dit omstreden gegeven op zich werkelijk niets nieuws is.
   Zomaar een greep uit mijn archief aan wetenschappelijke artikelen over
   dit soort vondsten, bijna-vondsten, de controverse, waarbij dient te
   worden opgemerkt dat het eerste hier aangehaalde artikel uit 1881 (!)
   stamt:

   - Francis Bringham, `The discovery of organic remains in meteoric
   stones', Popular Science Monthly, 1881, waarin de auteur stelt: `...But
   now at least it seems that we have obtained a direct answer to this
   question, and that we are able to see with our own eyes the veritable
   remains of animate beings from another celestial body.'
   - Roy Sharat, `Additional notes on the question of living bacteria in
   stony meteorites', Popular Astronomy, 1937
   - Frank C. Cross, Hypotetical Meteorites of sedimentary origin, Popular
   Astronomy, 1947
   - Michael Briggs, Meteorites and Planetary organic matter, Observatory,
   1962
   - Harold C. Urey, `Biological materials in meteorites, a review,
   Science, 1966
   - Ram L. Levy, Organic Analysis of the Pueblo de Allende meteorite,
   Nature, 1970
   - Richard A. Kerr, Odd Amino Acids in a Meteorite, Science, 1982
   - (en vandaag dus)David Whitehouse, Life on Mars - new claims, Sci/Tech,
   1999

   De laatste controverse omtrent de Mars meteoriet past aantoonbaar
   duidelijk in een bepaalde wetenschappelijke traditie die al veel langer
   bestaat.

   het toenemende aantal science fiction-series

   Enig spitwerk in een relevante sf encyclopedie (zoals Nichols en Klute,
   the Encyclopedia of Science Fiction, Granada Books) zou de auteur ook
   uit deze droom helpen. De eerste sf televisieserie stamt uit 1949 -
   Captain Video - en werd elke nacht in de USA uitgezonden. Er is ook geen
   sprake van een toename, er kan zelfs gesproken worden van een relatieve
   afname, in vergelijking met de jaren `50, `60 en `70. Saillant detail:
   de Engelse tv-serie UFO flopte en hield op in 1975.


   en natuurlijk de toenemende aandacht voor UFO's en buitenaardse
   ontvoeringen (abducties) door de media.

   Ook hier slaat de auteur de plank volkomen mis en toont zich weer een
   irritant gebrek aan inzicht in en bekendheid met de ufo-historie. Nu dan
   de feiten: ufo's hebben altijd in de belangstelling van de media
   gestaan. Zie bijvoorbeeld Bullard's `Airship File', 1981, 1982, met
   duizenden krantenberichten uit de hele wereld over ufo-waarnemingen
   vanaf de 19e eeuw tot en met 1947. Zie ook Roberth Bartholomew en George
   S. Howard's `UFOs and Alien Contact, two centuries of mystery,
   Prometheus Press, 1998. Be�nvloeden de media ufo-golven? Nee. Zie
   daarvoor het uitstekende artikel van Martin Kottmeyer: `Ufo flaps', in
   de Anomalist, 1995-1996. Zijn er ook Nederlandse vooroorlogse
   ufomeldingen in de kranten hier te lande? Zie daarvoor Paijmans,
   `Kosmisch Netwerk', 1996, of de database op Dossier X
   (www.casema.net/~cold)

   Sinds enkele jaren bestaat er het SETI (Search for Extra Terrestrial
   Intelligence) project, een internationaal project waarbij men met behulp
   van radiotelescopen 'intelligente' radiogolven tracht op te vangen. Maar
   waarom? Is dit een roep naar verloren ouders?

   Klinklare onzin. SETI is eveneens een logisch vervolg op en voortgekomen
   uit een veel oudere, intellectuele passie. Zie daarvoor bijvoorbeeld de
   zeer informatieve artikelen:
   - C.D. Jackson en R.E. Hohmann, `An historic Report on life in space:
   Tesla, Marconi, Todd, 1962
   - Brett Holman, `What shall we say to Mars? A brief history of Martian
   CETI, 1826-1920', no date.

   Het was natuurlijk wel opvallend dat er vlak nadat de er twee
   atoombommen op Japan waren gegooid, er een heuse toename te constateren
   was in het aantal wereldwijde UFO-waarnemingen.

   Eveneens niet op feitelijkheden, maar op een romantisch verlangen van de
   auteur gestoeld. Allemaal goed en wel maar zo bedrijf je geen ufologie,
   maar misleiding. Pakken we de vijftig jaar voor 1945, dan zien we de
   golven van 1892 in Polen, 1896-1897 in Amerika en Canada, 1909 in New
   England en Engeland, 1913 boven Engeland, Belgi�, Duitsland en
   Frankrijk, 1914 boven Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika, in 1917 boven
   Amerika, in 1933-1937 boven Scandinavi� en in 1946 eveneens boven
   Scandinavi� en incidenteel ook boven Nederland en Belgi�. Kranten - ook
   Nederlandse - schreven er uitvoerig over (bij elkaar vele duizenden
   berichten) en na al die tijd sijpelen nog wel eens verhalen boven die
   gewag maken van waarnemingen van nog langer geleden of tussen die
   periodes. Ufo crashes? Ik heb een bericht van een zo'n crash in 1865 in
   Amerika (niet het enige 19e eeuwse bericht overigens). Bovendien begon
   het `moderne' ufo-tijdperk niet in 1945, niet in 1946 maar in 1947, dus
   twee jaar na de atoomproeven. Enige correlatie tussen die twee (proeven
   en ufo's) is ook door andere onderzoekers na lang en geduldig onderzoek
   niet houdbaar gebleken, een bar verzinsel dat de meer geschoolde
   ufologen dan ook verworpen hebben.

   Maar ook Nederland kent zijn 'hotspots'. Zo worden er in Friesland,
   Zuid-Limburg, Zeeland en Twente opvallend grotere aantallen UFO's
   waargenomen dan elders in het land...

   Niet alleen leert een blik op de Dossier X databse anders, t.a.v. de
   zogenaamde `Friesland hotspot is er een zeer eenvoudige en verrassende
   verklaring die t.z.t. door Ivo Westerlaken en ondergetekende in het bij
   Tirion te verschijnen boek over het ufo-fenomeen in Nederland uit de
   doeken wordt gedaan.

   Nederland doet niet onder wat betreft de UFO-sightings. Als sinds de
   tweede wereldoorlog, maar ook daarvoor, is het boven Nederland druk
   geweest.

   Waarmee de auteur zich dan met een waarneming uit 1946 uit de voeten
   maakt. Weer leert een blik op de database dat er sinds de 5e eeuw in
   Nederland waarnemingen worden gedaan die als zodanig ge�nterpreteerd
   kunnen worden (maar niet noodzakelijk ufo's zijn), ook vraag ik me af
   wanneer er eens een ufoloog zijn huiswerk doet en komt met echt nieuwe
   waarnemingen uit grootmoeders tijd. Ik laat het hierbij, de rest van het
   artikel bestaat uit anecdotisch materiaal, waar nou eenmaal vanwege de
   aard van het gebodene - en het zeer kwalijk ontbreken van een
   notenapparaat - niet veel zinnigs op te antwoorden valt.

   Kortom, ufologen - of zij die zich graag als zodanig etaleren - doe eens
   je huiswerk!

   Groeten,

   Theo Paijmans
  • Mighty
   KRAAK KRAAK KRAAK ... ... Mischa.
   Message 2 of 5 , Mar 3, 1999
    KRAAK KRAAK KRAAK ...

    :-)
    Mischa.

    Theo Paijmans wrote:

    > Opmerkingen bij het begin van: `Ufo meldingen en de waanzin van de
    > Sceptici', een artikel van Jeroen K�meling. De ondersreepte passages
    > zijn van de hand van auteur K�meling.
    >
    > De interesse in alles wat te maken heeft over het wel of niet bestaan
    > van buitenaards leven neemt hand over hand toe.
    >
    > Een onjuiste veronderstelling die opgebouwd is uit de volgende
    > eveneens onjuiste redenen:
    >
    > Daarvoor zijn allerlei redenen te bedenken. Het ontdekken van planeten
    > bij andere sterren, een Marsmeteoriet waarop fossiele sporen te vinden
    > zijn van vroeger primitief leven,
    >
    > Waarbij de auteur laat merken niets te weten van elementaire
    > wetenschapsgeschiedenis, toch wel ��n van de meest belangrijke
    > gereedschappen van de ufoloog. Zodoende is de auteur niet eens op de
    > hoogte dat dit omstreden gegeven op zich werkelijk niets nieuws is.
    > Zomaar een greep uit mijn archief aan wetenschappelijke artikelen over
    > dit soort vondsten, bijna-vondsten, de controverse, waarbij dient te
    > worden opgemerkt dat het eerste hier aangehaalde artikel uit 1881 (!)
    > stamt:
    >
    > - Francis Bringham, `The discovery of organic remains in meteoric
    > stones', Popular Science Monthly, 1881, waarin de auteur stelt:
    > `...But now at least it seems that we have obtained a direct answer to
    > this question, and that we are able to see with our own eyes the
    > veritable remains of animate beings from another celestial body.'
    > - Roy Sharat, `Additional notes on the question of living bacteria in
    > stony meteorites', Popular Astronomy, 1937
    > - Frank C. Cross, Hypotetical Meteorites of sedimentary origin,
    > Popular Astronomy, 1947
    > - Michael Briggs, Meteorites and Planetary organic matter,
    > Observatory, 1962
    > - Harold C. Urey, `Biological materials in meteorites, a review,
    > Science, 1966
    > - Ram L. Levy, Organic Analysis of the Pueblo de Allende meteorite,
    > Nature, 1970
    > - Richard A. Kerr, Odd Amino Acids in a Meteorite, Science, 1982
    > - (en vandaag dus)David Whitehouse, Life on Mars - new claims,
    > Sci/Tech, 1999
    >
    > De laatste controverse omtrent de Mars meteoriet past aantoonbaar
    > duidelijk in een bepaalde wetenschappelijke traditie die al veel
    > langer bestaat.
    >
    > het toenemende aantal science fiction-series
    >
    > Enig spitwerk in een relevante sf encyclopedie (zoals Nichols en
    > Klute, the Encyclopedia of Science Fiction, Granada Books) zou de
    > auteur ook uit deze droom helpen. De eerste sf televisieserie stamt
    > uit 1949 - Captain Video - en werd elke nacht in de USA uitgezonden.
    > Er is ook geen sprake van een toename, er kan zelfs gesproken worden
    > van een relatieve afname, in vergelijking met de jaren `50, `60 en
    > `70. Saillant detail: de Engelse tv-serie UFO flopte en hield op in
    > 1975.
    >
    >
    > en natuurlijk de toenemende aandacht voor UFO's en buitenaardse
    > ontvoeringen (abducties) door de media.
    >
    > Ook hier slaat de auteur de plank volkomen mis en toont zich weer een
    > irritant gebrek aan inzicht in en bekendheid met de ufo-historie. Nu
    > dan de feiten: ufo's hebben altijd in de belangstelling van de media
    > gestaan. Zie bijvoorbeeld Bullard's `Airship File', 1981, 1982, met
    > duizenden krantenberichten uit de hele wereld over ufo-waarnemingen
    > vanaf de 19e eeuw tot en met 1947. Zie ook Roberth Bartholomew en
    > George S. Howard's `UFOs and Alien Contact, two centuries of mystery,
    > Prometheus Press, 1998. Be�nvloeden de media ufo-golven? Nee. Zie
    > daarvoor het uitstekende artikel van Martin Kottmeyer: `Ufo flaps', in
    > de Anomalist, 1995-1996. Zijn er ook Nederlandse vooroorlogse
    > ufomeldingen in de kranten hier te lande? Zie daarvoor Paijmans,
    > `Kosmisch Netwerk', 1996, of de database op Dossier X
    > (www.casema.net/~cold)
    >
    > Sinds enkele jaren bestaat er het SETI (Search for Extra Terrestrial
    > Intelligence) project, een internationaal project waarbij men met
    > behulp van radiotelescopen 'intelligente' radiogolven tracht op te
    > vangen. Maar waarom? Is dit een roep naar verloren ouders?
    >
    > Klinklare onzin. SETI is eveneens een logisch vervolg op en
    > voortgekomen uit een veel oudere, intellectuele passie. Zie daarvoor
    > bijvoorbeeld de zeer informatieve artikelen:
    > - C.D. Jackson en R.E. Hohmann, `An historic Report on life in space:
    > Tesla, Marconi, Todd, 1962
    > - Brett Holman, `What shall we say to Mars? A brief history of Martian
    > CETI, 1826-1920', no date.
    >
    > Het was natuurlijk wel opvallend dat er vlak nadat de er twee
    > atoombommen op Japan waren gegooid, er een heuse toename te
    > constateren was in het aantal wereldwijde UFO-waarnemingen.
    >
    > Eveneens niet op feitelijkheden, maar op een romantisch verlangen van
    > de auteur gestoeld. Allemaal goed en wel maar zo bedrijf je geen
    > ufologie, maar misleiding. Pakken we de vijftig jaar voor 1945, dan
    > zien we de golven van 1892 in Polen, 1896-1897 in Amerika en Canada,
    > 1909 in New England en Engeland, 1913 boven Engeland, Belgi�,
    > Duitsland en Frankrijk, 1914 boven Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika, in
    > 1917 boven Amerika, in 1933-1937 boven Scandinavi� en in 1946 eveneens
    > boven Scandinavi� en incidenteel ook boven Nederland en Belgi�.
    > Kranten - ook Nederlandse - schreven er uitvoerig over (bij elkaar
    > vele duizenden berichten) en na al die tijd sijpelen nog wel eens
    > verhalen boven die gewag maken van waarnemingen van nog langer geleden
    > of tussen die periodes. Ufo crashes? Ik heb een bericht van een zo'n
    > crash in 1865 in Amerika (niet het enige 19e eeuwse bericht
    > overigens). Bovendien begon het `moderne' ufo-tijdperk niet in 1945,
    > niet in 1946 maar in 1947, dus twee jaar na de atoomproeven. Enige
    > correlatie tussen die twee (proeven en ufo's) is ook door andere
    > onderzoekers na lang en geduldig onderzoek niet houdbaar gebleken, een
    > bar verzinsel dat de meer geschoolde ufologen dan ook verworpen
    > hebben.
    >
    > Maar ook Nederland kent zijn 'hotspots'. Zo worden er in Friesland,
    > Zuid-Limburg, Zeeland en Twente opvallend grotere aantallen UFO's
    > waargenomen dan elders in het land...
    >
    > Niet alleen leert een blik op de Dossier X databse anders, t.a.v. de
    > zogenaamde `Friesland hotspot is er een zeer eenvoudige en verrassende
    > verklaring die t.z.t. door Ivo Westerlaken en ondergetekende in het
    > bij Tirion te verschijnen boek over het ufo-fenomeen in Nederland uit
    > de doeken wordt gedaan.
    >
    > Nederland doet niet onder wat betreft de UFO-sightings. Als sinds de
    > tweede wereldoorlog, maar ook daarvoor, is het boven Nederland druk
    > geweest.
    >
    > Waarmee de auteur zich dan met een waarneming uit 1946 uit de voeten
    > maakt. Weer leert een blik op de database dat er sinds de 5e eeuw in
    > Nederland waarnemingen worden gedaan die als zodanig ge�nterpreteerd
    > kunnen worden (maar niet noodzakelijk ufo's zijn), ook vraag ik me af
    > wanneer er eens een ufoloog zijn huiswerk doet en komt met echt nieuwe
    > waarnemingen uit grootmoeders tijd. Ik laat het hierbij, de rest van
    > het artikel bestaat uit anecdotisch materiaal, waar nou eenmaal
    > vanwege de aard van het gebodene - en het zeer kwalijk ontbreken van
    > een notenapparaat - niet veel zinnigs op te antwoorden valt.
    >
    > Kortom, ufologen - of zij die zich graag als zodanig etaleren - doe
    > eens je huiswerk!
    >
    > Groeten,
    >
    > Theo Paijmans
   • westerlaken
    Is dat KRAAK de redenaties die scheuren vertonen, of het machtige gekraak van de hersencellen? Ook jij gegroet, Mighty Mischa, en natuurlijk andere
    Message 3 of 5 , Mar 3, 1999
     Is dat 'KRAAK' de redenaties die scheuren vertonen, of het machtige
     gekraak van de hersencellen?
     Ook jij gegroet, Mighty Mischa, en natuurlijk andere ufonetters.

     Ivo.


     >From: Mighty <mischa.van.delden@...>
     >
     >KRAAK KRAAK KRAAK ...
     >
     >:-)
     >Mischa.

     [snip]
    • A.U.R.A.
     ... ...Of beste Mischa, zijn deze kraak-geluiden de knokkels en andere botten van je handen die je ERG HARD in toom probeerd te houden bij het lezen van dit
     Message 4 of 5 , Mar 4, 1999
      westerlaken wrote:
      >
      > From: "westerlaken" <cold@...>
      >
      > Is dat 'KRAAK' de redenaties die scheuren vertonen, of het machtige
      > gekraak van de hersencellen?
      > Ook jij gegroet, Mighty Mischa, en natuurlijk andere ufonetters.
      >
      > Ivo.
      >
      ...Of beste Mischa, zijn deze kraak-geluiden de knokkels en andere
      botten van je handen die je ERG HARD in toom probeerd te houden bij het
      lezen van dit soort nonsens? LOL!

      Namaste,

      Andy.
      > >From: Mighty <mischa.van.delden@...>
      > >
      > >KRAAK KRAAK KRAAK ...
      > >
      > >:-)
      > >Mischa.
      >
      > [snip]
      >
      --
      In Eternal Love & Light...
     • westerlaken
      Beste Andy, Nooit gedacht dat je het artikel ook zo n nonsens vond. Kudos! Ivo. ... het ... Nederland:http://www.xs4all.nl/~ufonet, Frontier Sciences
      Message 5 of 5 , Mar 4, 1999
       Beste Andy,

       Nooit gedacht dat je het artikel ook zo'n nonsens vond. Kudos!

       Ivo.       >From: "A.U.R.A." <aura@...>
       >
       >westerlaken wrote:
       >>
       >> From: "westerlaken" <cold@...>
       >>
       >> Is dat 'KRAAK' de redenaties die scheuren vertonen, of het machtige
       >> gekraak van de hersencellen?
       >> Ook jij gegroet, Mighty Mischa, en natuurlijk andere ufonetters.
       >>
       >> Ivo.
       >>
       >...Of beste Mischa, zijn deze kraak-geluiden de knokkels en andere
       >botten van je handen die je ERG HARD in toom probeerd te houden bij
       het
       >lezen van dit soort nonsens? LOL!
       >
       >Namaste,
       >
       >Andy.
       >> >From: Mighty <mischa.van.delden@...>
       >> >
       >> >KRAAK KRAAK KRAAK ...
       >> >
       >> >:-)
       >> >Mischa.
       >>
       >> [snip]
       >>
       >--
       >In Eternal Love & Light...
       >
       >---------------------------------------------------------------------
       ---
       >Ideas on how we can improve ONElist?
       >http://www.onelist.com
       >Check out the Suggestion Box feature on our new web site
       >---------------------------------------------------------------------
       ---
       >Bezoek ook eens de homepages van Ufo Werkgroep
       Nederland:http://www.xs4all.nl/~ufonet, Frontier Sciences Foundation
       http://www.f-s-f.com en stichting Actaeon http://www.actaeon.nl
       >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.