Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Betreffende een artikel op de Actaeon site

Expand Messages
 • westerlaken
  T.a.v. de heer W. Dokter. Geachte heer Dokter, Recentelijk las ik uw artikel US Airforce op herhalingsoefening , uit juni van 1998, te vinden op de Actaeon
  Message 1 of 1 , Mar 3, 1999
  • 0 Attachment
   T.a.v. de heer W. Dokter.

   Geachte heer Dokter,

   Recentelijk las ik uw artikel 'US Airforce op herhalingsoefening', uit
   juni van 1998, te vinden op de Actaeon website
   (http://www.actaeon.nl/a0698011.html). Opvallend daaraan zijn de vele
   fouten die in de eerste twee paragrafen voorkomen. Voor een goed
   begrip van het fenomeen UFO's is de lezer afhankelijk van correcte
   teksten en weergaves over het onderwerp. Vooral van belang is een
   juiste historische weergave, zeker als het feiten betreft, die
   makkelijk te controleren zijn. Echter, uw artikel draagt naar mijn
   mening geenszins bij aan een correcte weergave. Ik heb enkele
   relevante passages (A-D genoemd) hieronder van commentaar voorzien, en
   geef u verder nog wat advies zodat u zich beter over het onderwerp kan
   informeren.

   Voor de goede orde [peer review] zijn kopieen van deze tekst aan
   meerdere onderzoekers gestuurd. Ik zie een antwoord van uw hand
   uiteraard t.z.t. tegemoet.


   A) "Officieel UFO-onderzoek in de VS kent een lange geschiedenis. Na
   de beroemde waarnemingen in 1947 (Kenneth Arnold en Roswell)..."
   Roswell betrof geen waarneming van een object in de lucht, maar een
   vondst van materiaal op het land.

   B) "...project Sign, dat ongelooflijk genoeg buitenaardse afkomst van
   de UFOs concludeerde..."
   U doelt hiermee wellicht op de zgn. 'Estimate of the Situation',
   waarin inderdaad een buitenaardse herkomst van UFO's geconstateerd zou
   zijn -zo de overlevering wil.. Jammer alleen is, dat deze Estimate
   (een inschatting) niet meer bestaat, daar Generaal Hoyt S. Vandenberg
   de vernietiging ervan beval aangezien hij zich niet met deze conclusie
   kon verenigen. Waar we nog wel over beschikken is Technical Report No.
   F-TR-2274-IA van Project Sign, waarin geconcludeerd wordt: "No
   definite and conclusive evidence is yet available that would prove or
   disprove the existence of these unidentified objects as real aircraft
   of unknown and unconventional configuration. It is unlikely that
   positive proof of their existence will be obtained without examination
   of the remains of crashed objects. Proof of non-existence is equally
   impossible to obtain unless a reasonable and convincing explanation is
   determined for each incident.
   Many sightings by qualified and apparently reliable witnesses have
   been reported. However, each incident has unsatisfactory features,
   such as shortness of time under observation or photographs,
   inconsistencies between individual observer, and lack of descriptive
   data, that prevents definite conclusions being drawn. Explanations of
   some of the incidents reveal the existence of simple and easily
   understandable causes so that there is the possibility that enough
   incidents can be solved to eliminate or greatly reduce the mystery
   associated with these occurrences.
   Evaluation of reports of unidentified objects is a necessary activity
   of military intelligence agencies. Such sightings are inevitable, and
   under wartime conditions rapid and convincing solutions of such
   occurrences are necessary to maintain morale of military and civilian
   personnel. In this respect, it is considered that the establishment of
   procedures and training of personnel is in itself worth the effort
   expended on this project."
   Geen woord hierin over buitenaardsen, en hoewel het rapport verderop
   een mogelijke buitenaardse herkomst bekeek, werd daaruit geen
   conclusie getrokken. Uw opmerking dat Sign concludeerde dat UFO's een
   buitenaardse herkomst hadden is derhalve op zijn zachtst gezegd
   misleidend.

   C) "De betrokkenheid van de US Air Force werd pas echt groot met de
   invoering van project Blue Book (1954)."
   Allereerst: Project Blue Book startte in 1951, niet in 1954! En verder
   was het het AMC (Air Material Command) dat opdracht gaf de Projecten
   Sign, Grudge en Blue Book te starten, was het het ATIC (Air Technical
   Intelligence Center), die ze opstartte en uitvoerde. De betrokkenheid
   van de USAF was vanaf het begin dus al groot, en werd dat niet pas met
   Blue Book. Wel is het zo, dat onder Ruppelt Blue Book het meest
   efficient werkte, wat uiteindelijk tenietgedaan werd door het door de
   CIA gesponserde Robertsonpanel (1953). En die effecten waren al vrij
   vroeg merkbaar voor Ruppelt en zeker voor latere hoofden van Blue
   Book, als ze er al niet mee instemden om een doofpotpolitiek te
   voeren.
   Achteraf kunnen we concluderen dat de betrokkenheid van de USAF het
   grootst was onder Sign, en mogelijkerwijs ook tijdens Blue Book onder
   Ruppelt, maar dan voor zeer korte tijd. Blue Book heeft na Ruppelt nog
   meer dan 10 jaar op een laag pitje gefunctioneerd, zodat uw opmerking
   opnieuw misleidend is.

   D) "In de VS zijn overigens projecten met een naam met twee woorden
   MINDER geheim dan die met ��n woord (zoals Grudge en Sign)."
   Een vreemde zin in mijn ogen. Ik bestudeer al jaren geheime projecten
   van de Amerikaanse overheid, maar heb hier nog nooit van gehoord. Een
   betrouwbare bron voor deze bewering zou hoogst welkom zijn.

   Verdere onnauwkeurigheden (zoals uw opmerking dat het leger er schoon
   genoeg van had en de bal naar de wetenschap doorspeelde; wat
   natuurlijk de politiek moet zijn, 'die de bal doorspeelde') zal ik
   verder niet aanstippen, aangezien deze eerste twee paragrafen al
   ernstig genoeg mankeren.

   Voor een gedegen historisch overzicht van Blue Book raad ik u aan om
   bijvoorbeeld 'Project BlueBook 1951-1969' van Michael Hall te lezen.
   Het is te vinden op http://www.evansville.net/~slk/hall-PBB51-69.htm
   Voor een historisch overzicht van Project Sign is het aan te raden het
   werk van historica Wendy Conners te raadplegen. Meer daarover is te
   vinden bij het Project Sign Research Center,
   http://www.evansville.net/~slk/Sign.html
   Verder zijn er natuurlijk vele betrouwbare boeken en artikelen over
   deze onderwerpen gepubliceerd. Ik geef u het advies deze eens te
   lezen. Voor meer informatie m.b.t. deze publikaties, raad ik u aan
   zich tot FUFOR (http://www.fufor.org/) te wenden, of tot bovengenoemde
   historici.

   Met vriendelijke groet,

   Ivo Westerlaken,
   E-mail cold@...
   Dossier X
   http://www.casema.net/~cold/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.