Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

1977 Deadly UFO Interception Over Soesterberg Air Base in Netherland.

Expand Messages
 • Bert ( A W RvB )
  1977 Deadly UFO Interception Over Soesterberg Air Base in Netherland. 1977-08-29: Deadly UFO interception over Soesterberg Air Base. A lot of UFO activities
  Message 1 of 2 , Dec 31, 2010
   1977 Deadly UFO Interception Over Soesterberg Air Base in Netherland.


   1977-08-29: Deadly UFO interception over Soesterberg Air Base. A
   lot of UFO activities during 1977-1980. The 1979-02-03 and
   1979-03-02 cases researched by Prof. Dr. de Graaff.


   On 1977-08-29 there was a UFO above the air base Soesterberg
   which was reported by a Dutch newspaper.

   The Base:

   http://slobberinwolfhounds.com/site/5/23/soesterberg+air+base.html

   http://slobberinwolfhounds.com/site/5/91/camp+new+amsterdam.html

   The incident(s):

   http://whynotnews.eu/untoldmysteries/xmenu/68.html
   Bert ( A W RvB )
   bert@...
   http://www.rjrsnvbrn.nl

   ***
   US spaceships maximum velocity:
   One light-year a minute.
   ***
   AWN http://www.awn-archeologie.nl
   GEA http://www.gea-geologie.nl
   NVR http://www.ruimtevaart-nvr.nl
   Sterrenkunde http://www.dekoepel.nl
   UFOwijzer http://ufowijzer.nl
  • Bert ( A W RvB )
   From: Bert ( A W RvB ) Sent: Saturday, January 01, 2011 12:01 AM To: Sightings@yahoogroups.com ; ufonet@yahoogroups.com ; IUFO@yahoogroups.com Subject:
   Message 2 of 2 , Jan 5, 2011
    From: Bert ( A W RvB )
    Sent: Saturday, January 01, 2011 12:01 AM
    To: Sightings@yahoogroups.com ; ufonet@yahoogroups.com ;
    IUFO@yahoogroups.com
    Subject: [Sightings] 1977 Deadly UFO Interception Over Soesterberg Air Base
    in Netherland.    1977 Deadly UFO Interception Over Soesterberg Air Base in Netherland.

    1977-08-29: Deadly UFO interception over Soesterberg Air Base. A
    lot of UFO activities during 1977-1980. The 1979-02-03 and
    1979-03-02 cases researched by Prof. Dr. de Graaff.

    On 1977-08-29 there was a UFO above the air base Soesterberg
    which was reported by a Dutch newspaper.

    The Base:

    http://slobberinwolfhounds.com/site/5/23/soesterberg+air+base.html

    http://slobberinwolfhounds.com/site/5/91/camp+new+amsterdam.html

    The incident(s):

    http://whynotnews.eu/untoldmysteries/xmenu/68.html    ************************************
    Dutch - English translation:
    ************************************


    Dodelijke UFO-interceptie boven Vliegbasis Soesterberg

    TT-REPORT (12 juli) - Gary Stedman van het Britse luchtvaartblad Air-Scene
    UK schrijft in zijn artikel 'Defence Significance?' over enkele goed
    gedocumenteerde UFO-interceptie cases, zoals de poging tot interceptie van
    een UFO in Tehran door twee F-4 Phantoms van de Iraanse luchtmacht in 1976.
    Eén van de piloten, generaal Parviz Jafari, besprak recent zijn ervaringen
    in een interview met UFO-onderzoekers Whitley Strieber en Roger Leir.

    Deze case is zo interessant omdat a. er meerdere getuigen waren vanaf
    verschillende locaties (zowel vanaf de grond als vanuit de lucht) b. de
    geloofwaardigheid van de getuigen zeer hoog was (luchtmacht-generaal,
    gekwalificeerde piloten en ervaren ATC'ers) c. de visuele waarnemingen door
    radar werden bevestigd d. bij 3 vliegtuigen elektromagnetische effecten
    optraden e. bij bemanningsleden fysiologische effecten werden vastgesteld e.
    de manoeuvreerbaarheid van de UFO's ongekend was.

    FUFOR, het Fund for UFO Research, had in 1977 een interview met
    luitenant-generaal Azarbarzin, één van de betrokkenen. Een andere
    betrokkene, generaal Yousefi, verscheen in 1994 in de documentaire-serie
    Sightings. In het militaire tijdschrijft MIJI Quarterly schreef kapitein
    Shields van de United States Air Force Security Service (USAFE) een artikel
    over de case. Er werd zelfs een Defense Intelligence evaluatie-rapport (DIA)
    opgesteld.

    TRANSLATION:

    Deadly UFO interception over Soesterberg Air Base

    TT-Report (July 12) - Gary Stedman of the British aviation magazine
    Air-Scene UK writes in his article "Defence Significance?" several
    well-documented UFO cases interception, as the attempted interception of a
    UFO in Tehran by two F-4 Phantoms of the Iranian Air Force in 1976. One of
    the pilots, General Parviz Jafari, recently discussed his experiences in an
    interview with UFO researchers Roger Leir and Whitley Strieber.

    This case is so interesting because a. there are multiple witnesses from
    different locations (both from ground and airborne) b. the credibility of
    the witnesses were very high (Air Force General, qualified pilots and
    experienced ATC'ers) c. The visual observations were confirmed by radar d.
    electromagnetic effects occurred in 3 planes e. physiological effects were
    identified by crew e. the maneuverability of UFOs was unprecedented.

    FUFOR, the Fund for UFO Research, had a 1977 interview with Lieutenant
    General Azarbarzin, one of those involved. Another person, General Yousefi,
    appeared in 1994 in the documentary series Sightings. In the military
    magazine Miji Quarterly Captain Shields of the United States Air Force
    Security Service (USAFE) wrote an article about the case. There was even an
    evaluation report Defense Intelligence (DIA) established.

    ***********************************************************************

    Na het aankaarten van deze case vertelt Stedman over een andere F-4
    UFO-interceptie case dat zelfde jaar op Vliegbasis Soesterberg. Een
    betrouwbare bron had hem recentelijk gewezen op dit voorval.

    Een schotelvormig object werd boven de vliegbasis waargenomen, waarna een
    F-4 Phantom van de Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron, die
    gestationeerd is in Soesterberg, werd ingezet om de UFO te onderscheppen.
    Het vliegtuig was uitgerust met complete wapenuitrusting, wat wijst op een
    'scramble' in plaats van een routinevlucht. Tijdens een daaropvolgende 1 v 1
    Air Combat Manoeuvring (ACM) crashte de F-4 in de Noordzee.

    TRANSLATION:

    After the raise of this case Stedman tells about another F-4 intercept UFO
    case that same year at Soesterberg Airbase. A reliable source had it
    recently pointed to this incident.

    A saucer-shaped object was observed over the airbase, after which an F-4
    Phantom of the U.S. 32nd Tactical Fighter Squadron, stationed in
    Soesterberg, was deployed to intercept the UFO. The aircraft was equipped
    with complete armor, indicating a "scramble" instead of a routine flight.
    During a subsequent 1 v 1 maneuvering Air Combat (ACM) F-4 crashed into the
    North Sea.

    ***********************************************************************

    De UFO-interceptie boven Soesterberg

    Ik mailde Gary Stedman; een luchtvaartfotograaf, die zelf vrij weinig
    interesse heeft voor het UFO-fenomeen, maar wel speciale interesse heeft
    voor UFO-encounters van militaire vliegtuigen. Hij schrijft regelmatig
    artikelen voor Air-Scene UK en kreeg een aantal jaar geleden belangsteling
    voor een UFO-case waarbij een RAF Lighting met Amerikaanse piloot William
    Schaffner verongelukte. Hij deed wat onderzoek en vertelde hier en daar dat
    hij een stuk voor een site wou schrijven, die gericht is op
    luchtvaartenthousiastelingen die niet bekend zijn met het UFO-fenomeen.

    Als voorbereiding plaatste hij diverse oproepen op luchtvaartnieuwsgroepen-
    en fora, waar hij informatie over de Schaffner case vraagt. Hij kreeg een
    reactie van een Amerikaan over het verlies van zijn broer, die midden jaren
    '70 als F-4 Phantom piloot bij het 32nd Tactical Fighter Squadron in
    Soesterberg was gestationeerd.

    TRANSLATION:

    UFO interception over Soesterberg

    I emailed Gary Stedman, an aviation photographer, who has relatively little
    interest in the UFO phenomenon, but special interest in UFO encounters of
    military aircraft. He regularly writes articles for Air-Scene UK and years
    ago got some interest in a UFO case in which an American pilot William
    Schaffner with a RAF Lighting crashed. He did some research and told here
    and there that he wanted a piece of writing for a site, aimed at aviation
    enthusiasts who are not familiar with the UFO phenomenon.

    In preparation, he placed several calls to aviation newsgroups and forums,
    where he asks about the case Schaffner. He got a response from an American
    about losing his brother in mid-70s as F-4 Phantom pilot with the 32nd
    Tactical Fighter Squadron was stationed at Soesterberg.

    **********************************

    Deze broer vertelde dat zijn broer's Phantom in de Noordzee was gecrasht en
    dat beide bemanningsleden om het leven waren gekomen. De officiële
    mededeling van de Amerikaanse luchtmacht aan de familie was dat het
    vliegtuig was neergestort tijdens een 1v1 ACM exercitie en het werd
    beschouwd als een ongeluk. De broer werd op de hoogte gebracht van enkele
    complicaties die niet in het scenario pasten.

    Bij de recovery van het vliegtuigcasco, droeg het een 'live warload'.
    Gedurende die tijd beschikte de 32nd over een Quick Reaction Alert (QRA).
    Gary, die zelf meer dan 20 jaar vliegervaring heeft, vindt het raar dat een
    'alert' vliegtuig met 'live' raketten mee zou doen aan ACM exercities.

    TRANSLATION:

    This brother said his brother's Phantom was crashed into the North Sea and
    both crew members were killed. The official communication from the U.S. Air
    Force to the family was that the plane crashed during an exercise ACM 1v1
    and it was considered an accident. The brother was informed of some
    complications that do not fit into the scenario.

    With the recovery of the airframe it carried a live warload. During that
    time the 32nd disposed of a Quick Reaction Alert (QRA). Gary, who own more
    than 20 years flying experience, finds it strange that an 'alert' plane
    carrying live missiles would take part in ACM exercises.

    **************************************

    De broer vertelde dat in een Nederlandse krant stond vermeld dat diezelfde
    dag een schotelvormig object boven Vliegbasis Soesterberg had gevlogen, en
    er werd verondersteld dat F-4's waren ingezet om het te onderscheppen. Gary
    verloor het correspondentieadres van de broer bij een harde schijf crash.
    Hij slaagde er niet in om uit te vinden of er in dat tijdsbestek F-4's
    crashten en hoopte dat ik betere bronnen zou hebben.

    Dit was niet zo moeilijk uit te vinden, aangezien er in de ruim 40 jaar dat
    het 32nd TFS in Soesterberg was gestationeerd, er maar één dodelijk crash
    met 'n F-4 plaatsvond.

    TRANSLATION:

    The brother told that in a Dutch newspaper it was recorded that same day a
    saucer-shaped object had flown over Soesterberg Air Base and it was assumed
    that F-4s were deployed to intercept. Gary lost the correspondence address
    of the brother with a hard drive crash. He failed to find out whether that
    time F-4 crashed, and hoped I would have better sources.

    It was not hard to find, as in the more than 40 years that the 32nd TFS at
    Soesterberg was stationed, only one fatal crash 'n F-4 took place.

    *************************************

    Op Slobberin' Wolfhounds, de site over het 32nd TFS, staat dat er op 29
    augustus 1977 een dodelijke crash plaats vond met een F-4 Phantom, die
    tijdens een interceptie in de Noordzee crashte bij Terschelling. Beide
    eerste luitenanten kwamen hierbij om het leven.

    "While flying a low-level intercept, the aircraft crashed in the North Sea
    near the Dutch island of Terschelling. Both the pilot, first lieutenant
    Mickey Johnson, and weapons systems officer, first lieutenant Patrick H.
    Pondrom, were killed."

    In de basiskrant "The Soesterberg Interceptor" van 2 september 1977 staat
    een in memoriam.

    TRANSLATION:

    On Slobberin' Wolfhounds the website about the 32nd TFS, is a statement that
    on August 29, 1977 a fatal crash occurred in an F-4 Phantom, during an
    interception in the North Sea crashed in Terschelling. Both first
    lieutenants lost their lives.

    "While flying a low-level intercept, the aircraft crashed into the North Sea
    near the Dutch island of Terschelling. Both the pilot, first lieutenant
    Mickey Johnson, and weapons systems officer, First Lieutenant Patrick H.
    Pondrôme, Were Killed."

    In the base newspaper "The Soesterberg Interceptor" from September 2, 1977
    is an obituary.

    ***************************************

    Over de toedracht van de crash staat weinig vermeld. Wel valt te lezen dat
    de Nederlandse luchtmacht en marine volop betrokken was bij de zoekactie
    naar de vliegers.

    "From the time we first learned that something was amiss, our friends in the
    RNLAF and the Dutch Navy sourced the waters of the North Sea day and night
    searching for our downed flyers. And they continue to selflessly assist us
    with all phases of the recovery operation."

    In de media werd er ook over de crash gerapporteerd, zoals in de Interceptor
    te lezen staat. Ook moet er rond die tijd een krantenartikel zijn verschenen
    over een UFO boven Soesterberg diezelfde dag.

    In februari 1979 deed zich weer boven vliegbasis Soesterberg een waarneming
    voor, waarbij meerdere bewakingsposten op het vliegveld betrokken waren.
    Deze gebeurtenis, onderzocht door wijlen Prof. Dr. de Graaff, behoort nog
    steeds tot één van de beste en interessantste Nederlandse UFO-cases aller
    tijden. Hieronder het rapport van NOBOVO, ingescand uit het boek 'UFO's:
    waarnemingen boven Nederland en België'.

    Translation:

    Regarding the circumstances of the crash is little mentioned. However, it is
    stated that the Dutch air force and navy was fully involved in the search
    for the pilots.

    "From the time we first learned something was amis That, our friends in the
    Dutch Navy and the RNLAF sourced the waters of the North Sea day and night
    searching for our downed flyers. And They continued to selflessly assisting
    us with all Phases of the recovery operation.

    The media also reported about the crash, as the interceptor be read. There
    should also be around that time a newspaper article appeared about a UFO
    over Soesterberg, the same day.

    In February 1979 occurred again over Soesterberg an observation for which
    several security posts at the airport were involved. This event, considered
    by the late Professor. Dr. de Graaff, is still one of the best and most
    interesting Dutch UFO cases ever. Below the report NOBOVO, scanned from the
    book "UFOs: observations over the Netherlands and Belgium.

    *************************************************

    Soesterberg, 3 februari 1979

    De melding van de UFO-waarneming boven de vliegbasis Soesterberg in de
    ochtend van zaterdag 3 februari 1979 is nader onderzocht door drie leden van
    de Werkgroep NOBOVO, waaronder Dr. W. de Graaff, werkzaam op het
    Sterrenkundig Instituut te Utrecht, en adviseur van het NOBOVO. Hierbij is
    gebleken, dat er sprake is van twee verschillende vluchten van lichten boven
    de basis, welke vluchten zijn waargenomen door in totaal vijf verschillende,
    over het terrein van de basis verspreide posten, ieder bemand door twee of
    meer militairen. Het verschijnsel werd voor het eerst gezien om kwart voor
    zes en heeft in totaal vijf a zes minuten geduurd. Het werd achtereenvolgens
    gezien door post A in het westen, post B in het noordoosten, post C in het
    noorden, post D in het noordwesten en post E in het zuidwesten van de basis.
    De onderlinge afstand tussen de posten bedroeg 1 tot 3 kilometer.

    TRANSLATION:

    Soesterberg, February 3, 1979

    The announcement of the UFO sighting over Soesterberg in the morning of
    Saturday, February 3, 1979 was examined by three members of the Working
    Group NOBOVO including Dr. W. de Graaff, who works at the Astronomical
    Institute in Utrecht, and advisor to the NOBOVO. It is found that there are
    two different flights of lights above the base, which flights have been seen
    by a total of five different areas on the basis of the scattered posts, each
    manned by two or more soldiers. The phenomenon was first seen at a quarter
    to six and a total of five to six minutes duration. It was subsequently seen
    in the west by post A, post B in the northeast, post C in the north, post D
    in the northwest and post E in the southwest of the base. The distance
    between the posts is about 1 to 3 kilometers.

    *****************************************

    Eerste overkomst

    Post A meldde om 5.45 uur precies, dat zij in het oosten boven een open
    strook grond een drietal felle, witte lichten zag schijnen. De twee
    buitenste lichten bevonden zich ongeveer even hoog boven de grond; het derde
    licht, midden tussen de twee andere, was iets hoger. De van de lichten
    afkomstige, naar beneden gerichte, felle bundels, kwamen op de grond samen.
    De lichten naderden langzaam en kwamen na enkele minuten recht boven de
    post, waarbij de waarnemers enkele ogenblikken in de lichtbundels terecht
    kwamen. Bij de overkomst bleek zich in het midden achter de witte lichten
    nog een vierde, rood licht te bevinden, groter dan de witte lichten, dat een
    recht naar beneden gerichte bundel uitstraalde. Direct na de overkomst
    verdwenen de lichten achter de bomen uit het gezicht.

    Post B zag vrijwel direct na de eerste melding-over-de-radio van post A de
    lichten in het zuiden, ter hoogte van de open strook passeren. De geschatte
    hoogte van de horizon bedroeg 10 a 15 graden. Duidelijk was te zien dat de
    schuin naar omlaag gerichte bundels de grond verlichtten. Daar het
    gezichtsveld maar klein was, waren de lichten slechts enkele ogenblikken te
    zien. Combinatie van beide waarnemingen, die kennelijk op hetzelfde
    verschijnsel betrekking hadden, levert een vlieghoogte van 150 a 200 meter
    en een gemiddelde snelheid van 50 a 100 km per uur. De overkomst is alleen
    door de posten A en B waargenomen.

    TRANSLATION:

    Post A reported at 5.45 am exactly that in the east over an open strip of
    land three bright white lights did shine. The two outer lights were at same
    height above the ground, the third light, surrounded by the two others, was
    slightly higher. The from the origin of the lights, downwards, bright beams,
    came together on the ground. The lights slowly approached and came after a
    few minutes directly over the post, the observers where a few moments
    (seconds) in the beams. During that fly over of the object(s) appeared in
    the middle behind the white lights a fourth light, red, greater than the
    white lights, that a right radiated beam downwarded. Immediately after the
    fly over the lights disappeared from sight behind the trees.

    Post B saw almost immediately after the first message-on-the-line from post
    A the lights in the south, near the open lane passing. The estimated height
    of the horizon was 10 to 15 degrees. It was clear to see that the downward
    sloping beams illuminated the ground. Since the field of view was small, the
    lights were only a few moments to see. Combining both observations,
    apparently related to the same phenomenon, provides an altitude of 150 to
    200 meters and an average speed of 50 to 100 km per hour. The flew over was
    obeserved only through points A and B.

    *******************************

    Tweede overkomst

    Post C zag op een gegeven ogenblik van zeer dichtbij de lichten gedurende
    enkele tellen tussen de bomen passeren. De tijd was te kort voor een
    duidelijke waarneming en vooral deze mensen zijn erg onder de indruk geraakt
    van hetgeen zij zagen.

    TRANSLATION:

    Second coming over

    Post C saw at some point from very close by the lights for a few seconds
    pass between the trees. The time was too short for a clear perception and
    especially these people are very impressed by what they saw.

    ************************************************************

    Post D heeft na de eerste meldingen van post A aanvankelijk niets kunnen
    zien (achteraf bleek dat zij in verband met de aanwezige bebossing de
    overkomst ook niet hadden kunnen zien). Na de latere meldingen van de posten
    A en B zijn zij opnieuw gaan kijken en zagen toen de lichten uit de richting
    post C in het noordoosten naderen. Ook post D zag eerst drie grote bollen,
    de middelste wat hoger dan de andere, die een fel, wit licht uitstraalden.
    De bollen waren omgeven door een duidelijk zichtbare, zwarte rand en
    straalden aanvankelijk recht in de richting van de waarnemers. Hoewel de
    bundels fel waren, was het mogelijk er zonder verblindingsverschijnselen
    tegen in te kijken, anders dan het geval is met koplampen van auto's of
    vliegtuigen. De lichten maakten een flauwe bocht en passeerden de waarnemers
    aan de rechterkant op een afstand van ca. 100 meter en een hoogte van ca. 50
    meter (schattingen uit nadere baananalyse).

    TRANSLATION:

    Post D after the first reports of post A could not see anything at first
    (afterwards was found out that related to the present afforestation they
    could not have seen the fly over). After the subsequent reports of the posts
    A and B, they again went to see what was going on and saw the lights from
    the direction of post C in the northeast approach. Also post D first saw
    three large balls, the middle bit higher than the others, a bright, white
    light radiated. The spheres were surrounded by a clearly visible, shining
    black border and radiated initially right in the direction of the observers.
    Although the bundles were bright, it was possible without glare symptoms to
    look at, unlike the case with headlights of cars or airplanes. The lights
    made a slight bend and passed the observers on the right at a distance of
    about 100 meters and a height of about 50 meters (estimated from detailed
    path/orbit analysis).

    *************************************************

    Daarbij werd ook het 'roodachtige achterlicht' zichtbaar, met de recht naar
    beneden gerichte bundel, waarvan de rand de waarnemers op enkele tientallen
    meters passeerde. Daarna verdwenen de lichten in zuidelijke richting achter
    een smalle bosrand. Na deze te zijn doorgelopen zagen de waarnemers de
    lichten in zuidelijke richting laag boven de grond, waarbij de bundels bij
    het passeren de grond duidelijk verlichtten. Op een gegeven moment waren de
    lichten zelfs lager te zien dan lantaarns aan de achterzijde van het veld,
    zodat zij vlak boven de grond moeten zijn geweest. Nadat de lichten in de
    buurt van post E waren gekomen werd een lichtflits gezien; de witte lichten
    floepten uit en het rode licht verdween met toenemende snelheid via een
    bocht naar rechts boven in de wolken. Alles bijeen heeft post D de lichten
    over een afstand van 2 tot 2 km kunnen volgen.

    TRANSLATION:

    Thereby became also the 'reddish backlight' , visible, with the beam
    directed straight down, which border the observers passed a tens of meters.
    Then the lights disappeared south behind a small forest. After walked
    through that small forest the observers saw the lights south fly low over
    the ground, by which the beams by flying over the land clearly illuminated.
    At one point the lights were even lower than lanterns at the rear of the
    field, so they must have been just above the ground. After the lights did
    came in the vicinity of post E a flash was seen; the white lights flickered
    off and the red light disappeared with increasing speed through a right turn
    up into the clouds. All in all, post D was able to follow the light over a
    distance of 2 to 2 km.

    ****************************************

    Post E tenslotte zag de lichten boven de boomtoppen uit het noorden recht op
    zich afkomen. Ook zij zagen de lichtflits. Nadat de witte lichten waren
    uitgegaan verdween het rode licht met grote snelheid in westelijke richting.

    Post B heeft, gezien zijn positie, de tweede overkomst niet kunnen
    waarnemen. Post A zou dat van de oorspronkelijke positie uit wel hebben
    gekund, maar de betrokken waarnemers waren na het verdwijnen van de lichten
    bij de eerste overkomst het bos ingegaan om te kijken of ze ze verderop nog
    konden zien.

    TRANSLATION:

    Post E finally saw the lights above the tree tops from the North coming
    straight to them. They also saw the flash of light. After the white lights
    turned of disappeared the red light at high speed in a westerly direction.

    Post B, in his position, could not perceive the second fly over. Post A from
    the original position would have been capable of it, but the observers had
    walked into the woods after the disappearance of the lights to see if they
    could still see them from there.

    ********************************************

    Verdere bijzonderheden

    Vorm: alle waarnemingen, rekening houdende met de richting, waaruit de
    lichten zijn gezien, lijken overeen te stemmen met een opstelling van drie
    witte lichten en één rood licht in de vorm van een wat stompe vlieger. De
    witte lichten bevonden zich aan de uiteinden van de 'dwarslat' en aan de
    bovenpunt van de 'vlieger', terwijl het rode licht zich aan de onderpunt
    bevond. Door sommige waarnemers zijn donkere contouren gezien die de witte
    lichten verbonden, terwijl achter de zo gevormde driehoek sprake is van een
    donkere rechthoek, waarvan het rode licht zich aan de achterkant bevond.

    TRANSLATION:

    Further details

    Shape: all observations, taking into account the direction from which the
    lights are seen, seem to correspond to an arrangement of three white lights
    and a red light in the shape of a blunt kite. The (3) white lights were
    located at the ends of the "crossbar" and the top point of the 'kite', while
    the red light was located on the point below. Some observers have seen the
    dark outlines which the white lights attached together, while behind the so
    formed rear triangle there was a dark rectangle with the red light at the
    back.

    ****************************************

    De lichten zelf moeten een middellijn hebben gehad van enkele meters,
    waarbij het rode licht groter was dan de witte lichten. De afstand tussen de
    twee buitenste witte lichten was geschat op ruim 50 meter.

    De witte lichten leken gevat in of omgeven door een duidelijk zichtbare,
    donkere rand en hun schuin naar voren gerichte bundels kwamen in de lucht of
    op de grond samen. Het rode 'achterlicht' straalde recht naar beneden.

    TRANSLATION:

    The lights themselves have had a diameter of several meters, while the red
    light was greater than the white lights. The distance between the two
    outermost white lights was estimated at over 50 meters.

    White lights seemed encased in or surrounded by a clearly visible, dark
    border and their bundles were forwards oriented diagonally in the air or on
    the ground together. The red 'tail light' beamed straight down.

    ***********************************************

    Beweging: bij de eerste overkomst moeten de lichten van oost naar west over
    een afstand van ca. 3 km boven de basis hebben bewogen met een gemiddelde
    snelheid van 50 tot 100 km per uur. Bij de tweede overkomst naderen de
    lichten uit het noordoosten, maakten al spoedig een flauwe bocht, meer naar
    het zuiden, waarna na het uitgaan van de witte lichten bij het bereiken van
    de zuidwestelijke rand van de basis het rode licht met een steile bocht in
    westelijke richting verdween.

    TRANLATION:

    Movement: By the first fly over the lights must have been moved over from
    east to west over a distance of about 3 km above the base with an average
    speed of 50 to 100 km per hour. By the second fly over the lights approached
    from the northeast, soon made a slight turn, more to the south, after which
    when the white lights were turned off while reaching the southwestern edge
    of the base, the red light with a steep curve in western direction
    disappeared.

    ***********************************************

    Hoewel de lichten met wisselende snelheid moeten hebben gevlogen (soms leken
    ze stil te staan), moet ook deze afstand van ca. 3 km met een vergelijkbare
    gemiddelde snelheid als de eerste keer zijn afgelegd. Geluid: geen van de
    posten heeft tijdens het naderen en passeren van de lichten enig geluid
    gehoord, althans geen geluid van betekenis. Na het passeren hebben alle
    posten behalve C (overstemming door het motorgeluid van het eigen voertuig)
    een heel zacht zoemend geluid gehoord. De waarnemers van post D zijn kort na
    het passeren en verdwijnen van de lichten naar binnen gegaan; de overige
    posten hebben dit geluid nog ca. een uur na de waarneming gehoord.

    TRANSLATION:

    Although the lights should have flown with varying speed (sometimes they
    seemed to stand still) it should also the distance of about 3 km made with a
    similar average speed as the first time they have passed. Sound: none of the
    posts heard during the approaching and passing over of the lights any sound,
    at least not significant a sound. After passing all posts except C
    (overpowered by the engine sound of their own vehicle) heard a very low
    buzzing sound. The observers of post-D shortly after passing and
    disappearance of the lights went inside, the other posts still have the
    sound heard for about one hour after the sighting.

    **************************************

    Radar: tijdens geen van beide overkomsten is enig ongewoon verschijnsel op
    de radar van de basis geregistreerd. Ook radarposten in de omgeving hebben
    niets bijzonders waargenomen. Weersgesteldheid: de grondtemperatuur was ten
    tijde van de waarnemingen ca. - 1 °C. De vochtigheidsgraad bedroeg 77% en er
    waaide een wind met een snelheid van ca. 16 km per uur uit het noordwesten.
    Het was geheel bewolkt (geen sterren, geen maan) met een zicht van ca. 25
    km. De basis van de bewolking lag op ca. 1500 meter en er kwamen
    temperatuurinversies voor op hoogten van ca. 250 en ca. 2000 meter.

    TRANSLATION:

    Radar: During both fly overs of the lights the radar of the base didn't
    register any unusual phenomenon.
    Also radar stations in the area have seen nothing special. Weather, the
    soil temperature at the time of the observations about - 1 ° C. The humidity
    was 77% and there was a wind with a speed of about 16 km per hour from the
    northwest. It was overcast (no stars, no moon) with a visibility of about 25
    km. The base of the cloud was at about 1500 meters and there were
    temperature inversions at altitudes of about 250 and about 2000 meters.

    **************************************

    Analyse van de meldingen

    Uit een vergelijking van alle meldingen blijkt dat die bewuste ochtend het
    gebied van de vliegbasis Soesterberg tot tweemaal toe moet zijn bezocht door
    een systeem van lichten. Uit de gemelde overeenkomsten tussen de beide
    lichtsystemen en uit het feit dat beide overkomsten kort na elkaar
    plaatsvonden krijgt men de indruk dat het in beide gevallen om hetzelfde
    systeem van lichten ging, hoewel dat niet met volstrekte zekerheid is te
    zeggen (in dit verband wordt er aan herinnerd dat geen der vijf posten beide
    overkomsten heeft gezien).

    TRANSLATION:

    Analysis of the reports

    A comparison of all reports indicate that that particular morning the
    Soesterberg air base twice to be visited by a system of lights. The reported
    similarities between the two light systems and the fact that both entries in
    rapid succession succession took place, one gets the impression that in both
    cases the same system of lights was involved, although that not with
    absolute certainty is to say (in this context is recalled that none of the
    five posts have seen both fly overs).

    *******************************

    In een eerste reactie van de Luchtmacht werd gesproken over de mogelijkheid
    dat de waarnemers EEN WEERKAATSING VAN AUTOKOPLAMPEN tegen de bij de
    inversies optredende spiegelende luchtlagen hebben gezien. Deze verklaring
    lijkt echter in strijd met de melding van de verschillende posten dat zij de
    lichten vrijwel recht over zich hebben heen zien gaan en zich daarbij in de
    lichtbundels hebben bevonden. In het begin van de vluchtperiode hebben post
    A en post B de lichten gelijktijdig in onderling vrijwel loodrechte
    richtingen (resp. oostelijk en zuidelijk) gezien, hetgeen bij spiegelingen
    moeilijk verklaarbaar lijkt. Ook de melding van post D dat de lichten zich
    op een gegeven moment lager bevonden dan achter hen zichtbare objecten aan
    de overkant van het veld waarover zij bewogen, lijkt met deze verklaring in
    tegenspraak te zijn.

    TRANSLATION:

    In an initial response from the Air Force they said there was the
    possibility that the observers have seen a reflection of car headlights
    against the reflective layers of air occurring inversions. This statement
    seems contrary to the reports of the various posts that they saw those
    lights almost right above them flying over and that they were in the beams.
    At the beginning of the flight period, post A and post B simultaneously saw
    those lights in perpendicular directions (east and south respectively),
    which seems hard to explain if it were reflections. The statement of post D
    that the lights at a certain time were lower than the visible objects behind
    those lights which were across the field above which those lights moved,
    seems to contradict the Air Force statement.

    ********************************

    De betrokken waarnemers zijn zeer stellig in hun uitspraak dat het niet een
    bekend of normaal type VLIEGTUIG OF HELIKOPTER kan zijn geweest dat de
    verschijnselen heeft veroorzaakt. De lichten zagen er heel anders uit dan
    men van zulke toestellen gewend is en ook met de donkere contouren was dat
    het geval. Het ontbreken van geluid tijdens het overvliegen en van
    radarwaarnemingen (terwijl volgens woordvoerders van de basis de radar een
    normaal vliegtuig dat deze banen zou hebben gevolgd, stellig zou hebben
    geregistreerd) lijkt deze uitspraak van de waarnemers te ondersteunen.

    TRANSLATION:

    Those observers are very certain in their statement that it is not a known
    or a normal type of aircraft or helicopter that could have caused the
    phenomenons. The lights looked very different than of those flying craft
    they know of and with the dark outlines that was the case too. The lack of
    noise during overflight and radar observations (whereas according to
    spokesmen of the air base the radar would certainly have recorded a normal
    airplane that these flight paths would have followed) seems to support the
    verdict of the observers.

    **************************************

    De algemene omstandigheden waaronder de waarnemingen moeten hebben
    plaatsgevonden en de wijze waarop de waarnemers erop hebben gereageerd (in
    sommige gevallen angstig, in andere gevallen weerstand tegen gesprekken
    erover uit angst te worden belachelijk gemaakt) lijken de mogelijkheid, dat
    het om een IN SCÈNE GEZETTE GRAP zou gaan uit te sluiten. Ook de kans op een
    COLLECTIEVE ZINSBEGOOCHELING lijkt te verwaarlozen omdat de waarnemers zich
    op verschillende posten bevonden en hun meldingen niettemin een verrassend
    samenhangend beeld opleverden, hoewel er tijdens de tweede overkomst geen
    onderlinge contacten waren.

    TRANSLATION:

    The general conditions under which the observations must have taken place
    and the way the observers have responded (in some cases frightened, in other
    cases resistance to discussions about it for fear of being ridiculed) seem
    the possibility that this was a staged joke would be excluded. The chance of
    a Collective delusion seems to be negligible because the observers at
    different positions and their reports were nevertheless yielded a
    surprisingly coherent picture, although during the second fly over of that
    craft there was no contact between those posts.

    ********************************************

    Gezien de aard van de beschrijvingen lijkt er hier eerder sprake te zijn van
    een TECHNISCH VERSCHIJNSEL dan van een natuurlijk of psychisch verschijnsel.
    Vooralsnog blijft onduidelijk om wat voor een technisch verschijnsel het
    hier dan zou kunnen gaan. Nota wordt genomen door het officiële standpunt
    van de vliegbasis, dat de zaak als afgedaan wordt beschouwd en dat verdere
    reacties erop zullen worden verwezen naar de NOBOVO-Werkgroep.

    TRANSLATION:

    Given the nature of the descriptions it rather seems to be more a technical
    phenomena than a natural or psychological phenomenon. Yet it remains unclear
    to what a phenomenon it technically could go here. Was noted by the official
    position of the airbase that the case is regarded as settled and that
    further comments should be made to the Working Group NOBOVO.

    ****************************************

    Conclusie

    'Op grond van de op dit moment beschikbare gegevens moet worden vastgesteld
    dat de basis Soesterberg op 3 februari 1979 bezocht is door een onbekend,
    door de lucht bewegend systeem van lichten, en dat hier dus sprake is van
    een duidelijke UFO-melding.'

    TRANSLATION:

    Conclusion

    "Based on the currently available data should be noted that the base
    Soesterberg on February 3, 1979 (was) visited by an unknown, air moving
    system of lights, and that, this is an unmistakable UFO-event."

    *****************************

    Tot zover het zeer uitvoerige rapport van de Werkgroep NOBOVO, dat naar
    aanleiding van de waarneming werd opgesteld. De leden van deze werkgroep
    kregen van de autoriteiten toestemming om met de getuigen te praten en de
    zaak op het vliegveld zelf te onderzoeken. Het NOBOVO is dus van mening dat
    de waarneming momenteel niet valt te verklaren.

    Een maand later, op 2 maart 1979, werden er wederom een UFO waargenomen op
    Vliegbasis Soesterberg, dit maal door onbekende waarnemers op het
    Amerikaanse deel van de basis.

    TRANSLATION:

    So much for the very detailed report of the Working Group NOBOVO, that
    following the observation was made. The members of this group received from
    the authorities permission to talk with witnesses and the case at the
    airport to examine itself. NOBOVO therefore considers that the present
    observation is not explained.

    A month later, on March 2, 1979, were again observed a UFO at Soesterberg
    Air Base, this time by unknown observers on the U.S. part of the base.

    *******************************

    Soesterberg en opslag nucleaire wapens

    Trekken nucleaire (opslag)bases UFO's aan? Dat onderzocht Dr. Donald Johnson
    van CUFOS, het Center for UFO Studies. Hij concludeerde na uitgebreid
    onderzoek dat UFO's vaker worden waargenomen nabij dergelijke installaties.
    Opvallend is dat ten tijde van de verhoogde UFO-activiteit boven vliegbasis
    Soesterberg (1977-1980) ook bij andere militaire bases rond de wereld hier
    sprake van was.

    TRANSLATION:

    Soesterberg and nuclear weapons storage

    Attracting nuclear (storage) bases UFOs? That investigated Dr. Donald
    Johnson of CUFOS, the Center for UFO Studies. He concluded after extensive
    research that UFOs are frequently observed near such installations. It is
    striking that at the time of increased UFO activity above Soesterberg
    (1977-1980) also at other military bases around the world there was an
    increased UFO activity.

    **************************************

    In november 1975 werden vele noordelijke Amerikaanse bases bezocht door
    UFO's. Nachtelijke lichten en niet-geïdentificeerde 'mystery helicopters'
    werden waargenomen. December 1980 vond de beroemde encounter bij de
    Bentwaters RAF-basis plaats. In elk geval ging het om nucleaire
    (opslag)bases. Het is publiekelijk bekend dat ook op Soesterberg nucleaire
    wapens waren opgeslagen. Eind jaren '70 vonden er vele vredesdemonstraties
    plaats. Gezien het statistisch bewijs voor een verband tussen
    UFO-waarnemingen en nucleaire bases, ligt het voor de hand dat UFO's de
    vliegbasis bezochten vanwege de aanwezigheid van kernwapens.

    TRANSLATION:

    In November 1975, many North American bases were visited by UFOs. Nightly
    lights and unidentified "mystery helicopters" were observed. In December
    1980 the famous (UFO) encounter with the RAF Bentwaters basis took place. In
    any case it was a nuclear (storage) bases. It is publicly known that nuclear
    weapons were stored at Soesterberg. Late 70s there were many peace
    demonstrations. Given the statistical evidence for a link between UFO
    sightings and nuclear bases, it is obvious that UFOs visited the air base
    because of the presence of nuclear weapons.


    ***********************

    Sources:

    Air-Scene UK, art. Defence Significance?, april 2000
    Defense Intelligence Agency (DIA) rapport Tehran 1976 UFO
    32nd TFS site "Slobberin' Wolfhounds'
    Soesterberg Interceptor, 2 september 1977
    mailcorrespondentie Toine Trust met Gary Stedman
    UFO's: waarnemingen boven Nederland en België (vierde druk, 1984)
    TvU, Jaargang 5 (nr. 27), 1979, mei-juni, Nr. 3, p. 3.


    *************************************


    © Toine Trust - Overnemen zonder toestemming niet toegestaan
    TRANSLATION:
    © Taking over without prior permission not allowed!    ******************************
    ******************************
    Bert ( A W RvB )
    bert@...
    http://www.rjrsnvbrn.nl

    ***
    US spaceships maximum velocity:
    One light-year a minute.
    ***
    AWN http://www.awn-archeologie.nl
    GEA http://www.gea-geologie.nl
    NVR http://www.ruimtevaart-nvr.nl
    Sterrenkunde http://www.dekoepel.nl
    UFOwijzer http://ufowijzer.nl
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.