Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Skip to search.
 

"CLASSIFIED!" -aflevering over Ancient Astronauts etc... (Geschreven versie wel te verstaan!)

Expand Messages
 • A.U.R.A.
  Hoi Allemaal, Ik denk kom stuur eens een afleveringetje Classified! Kommentaar zien we gaarne tegemoet :) Andy (A.U.R.A.)
  Message 1 of 1 , Feb 3, 1999
   Hoi Allemaal,

   Ik denk kom stuur eens een afleveringetje "Classified!"
   Kommentaar zien we gaarne tegemoet :)

   Andy
   (A.U.R.A.)

   *********************************************************************
   Welkom bij CLASSIFIED, uw wekelijkse programma over de mysterieen van
   onze aardbol en ver daar buiten.
   Ik ben Andy Denne, en ik ben blij het komende uur uw gastheer te mogen
   zijn als we op zoek gaan naar antwoord op de vraag: Waren De Goden
   Kosmonauten? En dat is eigenlijk een beetje het logische vervolg op onze
   uitzending van vorige week, waarin we U een overzichtje gaven van de
   vele vreemde vondsten uit onze oudheid, waar de gevestigde wetenschap
   met haar theorieen het maar moeilijk mee heeft, zoals een eeuwenoude
   chinese aluminium-gesp, een samengelaste pilaar van roestvrij staal en
   natuurlijk de geweldige batterij van Bagdad, dat wonderlijke apparaatje
   van eeuwen geleden... Maar waar is de logische BRON van deze vreemde
   vondsten dan. We kennen immers geen beschaving die volop gebruik maakte
   van deze kennis , zodat we aan de hand van archeologische vondsten een
   passende verklaring hiervoor zouden hebben.
   Nu dan, deze uitzending gaan we eens kijken wat we hierover wel terug
   kunnen vinden in een aantal van de oudste geschriften ter wereld.
   Inclusief onze christelijke bijbel!

   Waren de Goden Kosmonauten...? De zwitserse schrijver Erich von Daeniken
   was een van de eersten die zich deze vraag hardop ging stellen in de
   jaren 60, en ook al staan de sixties bekend als een tijd van
   vrijheid-blijheid, gingen deze beweringen velen in die tijd toch net
   een stap te ver. Zijn tweede boek schreef von Daeniken dan ook in de
   cel, niet omdat hij iets misdaan had, maar omdat de vrome christelijke
   zwitsers in die dagen niet veel op hadden met Erich's stelling dat in
   een ver verleden deze aarde door een intelligent ras uit de ruimte was
   bezocht. En de uitdrukking heb U naaste lief is men in die kringen,
   helaas, al sinds de middel-eeuwen vergeten. Toegegeven, christelijk of
   niet de stelling van Von Daeniken is gewaagd, maar als we eens opnieuw
   de geschiedenis induiken dan vinden we naast dingen zoals die batterij
   bijvoobeeld, nog andere vreemde en toch uitgebreidde verslagen. Deze
   handelen over wezens, niet-aardse, humanoide wezens, goden en halfgoden
   die in die dagen over de wereld heersten. Maar wie waren deze "goden" en
   waar kwamen ze vandaan?
   Om een dergelijke vraag goed te kunnen beantwoorden dient men zich te
   realizeren dat niets zo is gemystificeerd door overlevering en
   vertalingen dan oude teksten die gaan over religie en geloof. Mythes,
   sagen legenden werden in die tijd vaak van mond op mond doorgegeven en
   details kwamen hierdoor te vervallen of nieuwe werden juit toegevoegd,
   erbij verzonnen a.h.w. omdat ze dan beter pasten in de tijdsgeest van de
   verteller of schrijver. Maar laat men al de opsmuk achterwege dan lijken
   alle culturen wel bepaalde overeenkomsten te vertonen in relatie tot
   onze oudheid. Zelfs onze westerse Bijbel is hiervan niet bespaart, al
   verbaasd het mij keer op keer weer met welk gemak er over deze passages
   heen wordt gelezen. Uit de bijbel wil ik dan ook graag het eerste
   voorbeeld halen, wees gerust ik probeer ik U niet bekeren :) In het
   allereerste bijbel-boek, Genesis, komen we al dingen tegen die niet
   lijken te stroken met de christelijke leer, Zo staat er in Gen.1 vers 26
   letterlijk: "Laat _ons_ mensen maken, naar _ons_ beeld, naar onze
   gelijkenis" Onthoud, dit is het EERSTE boek in de bijbel, sterker nog de
   eerste bladzijde, wie zijn ONS?
   waarom word er kennelijk gesproken over meer dan EEN?
   Kijken we naar de vorm van geloof in de oudheid VOOR de komst van het
   christendom, dan zien we dat er over de hele wereld, bij alle volkeren
   geloofs-constructies die verhalen over meerdere wezens, meerdere goden.
   In de oudheid dus een algemeen geaccepteerd beeld. Maar waren het wel
   goden??? Want wat lezen we in Gen 6 vers 1&2:

   "En het gebeurde, toen de mensen op de aardbodem begonnen te
   vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat God's zonen de
   dochters der mensen zagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich
   vrouwen uit allen die zij verkozen hadden."

   Wacht even...Gods zonen??? In het eerste boek van het OUDE testament nog
   wel? Zover de leer van het Christendom tegenwoordig betreft had God
   slechts EEN zoon Jesus, en dat was het toch? Wie zijn dan in hemelsnaam
   God's zonen??? En hoe "goddelijk" waren deze wezens als ze zwichten voor
   het vrouwelijk schoon hier op aarde? In de apocrieven van Enoch, een
   manuscript dat ouder en oorspronkelijker is dan de ons bekende bijbel
   lezen we bijna hetzelfde verhaal, alleen krijgen we iets meer
   informatie. De zonen van God veranderen hier in de zonen van de hemel,
   wat natuurlijk ook op engelen zou kunnen duiden, maar dan staat er:
   "Laten wij vrouwen kiezen van het mensenras en zonen bij hen hebben". En
   zo gebeurde het. Nou minstens hier kunnen we dus iedere esotherische of
   theosofische verklaringen afschrijven. Ze hadden gemeenschap met de
   aardse vrouwen en kregen zelfs hun kinderen!!! Daar gaat onze theorie
   van engelen! Dit MOETEN dus gewone wezens van vlees en bloed zijn
   geweest.
   Maar...waar kwamen deze figuren dan vandaan? Er is een oer-oude legende
   uit het Amazone-gebied, en die gaat over Elipas, deze woonde op een
   heuvel in de gezelschap van een reuzeslang. Hij hielp de bewoners van
   het dorpje dat aan de voet van die heuvel lag, verzorgde ze en gebruikte
   daarbij vreemde tovenarijen. Dit ging zo lang door tot de plaatselijke
   godheden bang werden voor de concurrentie een hun soldaten op hem
   afstuurden. Dit werd een regelrechte ramp, de slang begon vuur te
   spuwen, legde het oerwoud in as en liet het water van de rivier koken,
   vervolgens, zo gaat dit verhaal liet Elipas zich inslikken door deze
   reuzeslang en zo vertrokken de beide in de hemel, vergezeld door een
   storm van vuur...
   In de bijbel en de boeken van Enoch komen we een soort verbastering van
   het verhaal tegen, zelfs in de naam vindt men de bron terug, het
   bijbelse figuur heette Elia.

   Maar dit verhaal staat niet alleen: In het oude Japan en China vliegen
   schitterende schelpen over de aarde en boven het toen nog naamloze
   Amerika vind men gouden borden en glanzende slangen en prachtige
   legendes over de Star-people terug.

   (Zo zijn er tientallen voorbeelden te bedenken: Mondloze wezens in
   australie en china, niet humanoide beelden uit Japan, Beelden van wezens
   met helmen en zuurstofmaskers ja, zelfs rotstekeningen van wat verdacht
   veel lijkt op de tekeningen van vliegende schotels zoals we die
   tegenwoordig kennen.)

   Kortom het was nogal druk in het aards luchtruim van die dagen. Het
   lijkt dus alsof we ook al een antwoord krijgen op onze vraag waar kwamen
   deze wezens vandaan...uit de hemel, uit de ruimte.

   Maar wat hadden deze wezens gedaan om hun goddellijke status te
   verkrijgen? Waren het soms ECHT goden? Welnee, maar ze hadden een
   techniek die de onze hier op aarde ver vooruit was, dat valt op te maken
   uit de oeroude verhalen uit India. Hier spreekt men niet in beeld taal
   van God's wraak, vuurslangen en gouden vlieg-schelpen, nee, hier spreekt
   men simpelweg van wapens en vlieg-toestellen, men beschijfd in de Veda's
   de zogenaamde Vimana's, zelfbewegende luchtschepen. De beschrijving van
   een vliegtuig van 15-20.000 jaar oud!!! Zo kan men lezen dat de energie
   hiervoor op een simpele en goedkope manier uit de dampkring gehaald.
   Volgens de Engelse geleerde James Churchwald lijkt de aandrijving sterk
   op onze turbines.
   Maar deze vliegmachines werden ook door de goden ingezet als
   machtsmiddel. Sommige wapens die men beschrijft lijken wel vergelijkbaar
   met de uitwerking van een H-bom.
   Deze techniek leken voor de eenvoudige aardbewoners in die dagen
   uiteraard op tovenarij, toen de eerste europeanen in Amerika aankwamen
   werden zij ook als goden vereerd toen de eerste blanke onderzoekers met
   een aansteker naar de papoua's gingen werden ze als demonen beschouwd,
   die vuur droegen, foto-toestellen waren be-angstigende apparaten die in
   staat was de ziel te "vangen" volgens de stammen die de eerste blanken
   verafgodden en dat enkel door hun technologische voorsprong...net als
   onze "goden" in de oudheid?

   Fantasie? Ga ik nu te ver?
   Zo lijkt het niet, want ook in de bijbel schijnen de "goden" zich te
   bemoeien met plaatselijke conflicten en schuwen ze daarbij geen geweld.
   Als Mozes op een gegeven moment met zijn volk uit Egypte vlucht en zij
   op de hielen worden gezeten door het egyptisch leger gebeurd er ook
   zoiets vreemds, voor Mozes en zijn volk uit, vliegt een "wolk" die 's
   nachts fel is verlicht en hen de weg schijnt. Op het moment dat de
   Egyptenaren te dichtbij komen wordt het verhaal nog vreemder: De wolk,
   die tegelijk duisternis was als licht, verplaatste zich achter het volk
   van Mozes en ging tussen hen en het egyptisch leger instaan. Vreemd
   genoeg is dat ook het moment in de bijbel waar het water zich splitst en
   de egyptenaren uiteindelijk het onderspit delven. Zou dat vreemde
   toestel daar iets mee te maken hebben? En dit lijkt kinderspel als we
   het vergelijken met andere akties van deze bezoekers.
   Wat te denken van het verhaal van Lot en zijn gezin? Zij woonden bij
   Sodom en Gomorra volgens de bijbel vernietigd door god's woede... Lot en
   zijn gezin worden echter gespaard, want er komen twee vreemdelingen in
   het wit (en DUS engelen ;-)) die Lot waarschuwen. Als hij zijn spullen
   wil pakken krijgt hij te horen dat hij alles achter moest laten want er
   was geen tijd meer. het gezin moet zijn spullen achterlaten en de
   bergen in vluchten, maar EEN ding mochten ze niet, en dat was blijven
   staan om om te kijken. Zo gezegd zo gedaan, behalve Lot's vrouw, zij
   bleef tijdens hun vlucht staan om om te kijken en veranderde na een
   felle lichtflits in een zout-zuil, zo vertelt de bijbel tenminste.
   Toen archeologen de resten van een stad vonden die wel eens uit dit
   verhaal kon stammen, waren zij uiterst verbaasd om een glazuurlaag over
   alles aan te treffen, iets dan ons tegenwoordig alleen bekend is van
   atoombom-inslag. Maar wat vertelt Lot's verhaal ons nog meer?
   Er staat nergens dat het Engelen zijn die Lot waarschuwen, er staat
   enkel vreemdelingen in het wit. Als deze vreemdelingen belaagd worden
   richten zij een staf op hen waardoor deze "bevriezen" als het ware.
   Hetgeen weer meer lijkt op techniek dan op een wonder zeker als er
   apparatuur al IS het maar in stafformaat wordt gebruikt.
   Vervolgens wil Lot zijn spullen pakken, maar dat kan niet meer, daar is
   geen tijd voor! Waarom niet? Als de almachtige God achter dit plan had
   gezeten had hij zijn goede kudde niet even wat tijd gegund? Of liep er
   soms al een count-down af??? Was dit de rede voor de haast???
   Een verdere bevestiging van het vermoeden dat we hier meer met techniek
   te maken hebben dan met Goddelijke wonderen lijkt me te vinden in de
   vlucht-plaats: Bergen staan erom bekend de gevaarlijke radio-actieve
   straling te absorberen en was dus een uitstekende schuilplaats.
   Alleen Lot's vrouw die omkeek veranderde na de lichtflits in een zuil
   van as en natrium, zout dus, zoals dat gebruikelijk is bij een atoombom
   die tot ontploffen wordt gebracht.
   Maar gelukkig zijn niet alle gevallen van interventie van deze "goden"
   zo geweldadig ... Er zit zelfs zoveel verschil in het gedrag van God,
   dat men er moeilijk van uit kan gaan dat er steeds over dezelfde wordt
   gesproken.
   Zo straft God onverbiddelijk en toch vergeeft Hij alles
   bijvoorbeeld...En in het boek van Ezechiel zien we de goden van hun
   vriendelijkere, zachtere kant.

   Ezechiel schrijft: "In het dertigste jaar, in de vierde maand op den
   vijfden der maand, toen ik te midden der ballingen aan de rivier de
   Kebar was werd de hemel geopend, En ik zag en zie...een stormwolk kwam
   van het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een
   glans; daarbinnen, midden in, was wat er uitzag als blinkend metaal..."

   Let U vooral op de nauwkeurigheid waarmee Ezechiel het gebeurde
   beschreef, hij noemt zeer nauwkeurig de datum en de plek waar het zich
   afspeelde, hij beschrijft ook dat hij het object dat hij later als de
   "Heerlijkheid des Heere" zou gaan beschrijven, tenminste volgens vele
   vertalingen, maar hij beschrijft dus dat hij _dat_ object al van verre
   met veel geraas zag aankomen vliegen vanuit het Noorden. Men kan zich
   afvragen of een almachtige, alwetende God het nodig zou hebben om met
   veel herrie vanuit een bepaalde windrichting te komen...Ik denk van
   niet! Maar als het object, de wolk, dichter bij komt beschrijft Ezechiel
   zelfs het landings-gestel, al vergelijkt hij het met iets levends, iets
   dat hij kent:

   "De benen waren recht, en hun voetzolen waren als die van een kalf en
   fonkelden als gepolijst koper."

   En waar doet U zijn volgende beschrijving aan denken?
   "En boven op het uitspansel, was de gelijkenis van een troon, als de
   gedaante van een saffier-steen en op deze gelijkenis van een troon was
   de gelijkenis van een menselijke gedaante..." beschrijft Ezechiel hier
   soms de cockpit?
   Een opmerkelijk detail is het feit dat Ezechiel het uiterlijk van deze
   piloot uit de oudheid beschrijft als zijnde gekleed in hoog glanzende
   kledij en nog opmerke-
   lijker is dat hij om deze figuur nog een glans, eigenlijk meer een soort
   gloed kon waarnemen die hij omschreef door het te vergelijken met een
   "boog die in de wolken is ten dage van de plasregen" Een regenboog dus!
   Zag Ezechiel de aura van de bezoeker?
   Ezechiel beschrijft verder dat hij van respect en angst op de grond
   knielt als de bezoeker tot hem spreekt:
   "Menschenkind, Sta op uwe voeten en vreest niet..."
   Ook deze zin is vreemd. Menschenkind??? Als deze god zo alwetend geweest
   zou zijn had hij Ezechiel waarschijnlijk meer op zijn gemak gesteld had
   hij gezegd: "Ezechiel, ik ben het, God, vrees niet..." Maar dat
   gebeurde niet...en waarom niet? Omdat deze persoon zelf _net_ aankwam en
   hij geen flauw idee had wie die gozer was die daar op de grond lag te
   beven, _daarom_!
   Zoals U ziet lijkt er naast de theorieen van evolutie en goddelijke
   schepping nog een derde theorie te zijn over de intelligente mens,
   namelijk door bezoek van een buitenaardse beschaving in een ver ver
   verleden...

   Bronnen:

   v. Daeniken:
   -Waren de Goden Kosmonauten
   -Terug naar de Sterren

   Mooney:
   -Kolonie Aarde

   Charroux:
   -Onbekend verleden
   -Mysterieen van de Andes

   Tomas:
   -Wij zijn niet de eersten

   Verschillende Bijbel-versies
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.