Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

The Lost Civilization of Atlantis

Expand Messages
 • andromeda@xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx)
  May be we are much closer to ATLANTIS than earlier years in Manisa, near Mount Spil (mount Sipylus). http://members.tripod.com/~ufolojist/atlantis.html
  Message 1 of 1 , Jun 3, 1999
  • 0 Attachment
   May be we are much closer to ATLANTIS than earlier years in Manisa, near Mount Spil (mount Sipylus).
   http://members.tripod.com/~ufolojist/atlantis.html

   Turkish Ufo and Paranormal Org.
   Uzun y�llard�r hepimizin dolu oldu�u bir konu.Yeri bir t�rl� tesbit edilemiyor,Japonlar bile bu bat�k k�ta oldu�u idda edilen yerin Japonyada oldu�unu idda ediyorlar.Bundan bir ka� ay evvelde ben Discovery kanal�nda Atlantisin EGE civar�nda olmas�n�n daha kuvvetli bir ihtimal oldu�unu kan�tlarla ispat edilen bir program izlemi�tim.Biliyorsunuz bizim bir paranormal konu avc�m�z var, �lhan.Sayesinde �ok ilgin� bir site bulduk.Atlantis ve Manisa?.Sayfay� inceledi�imde do�rusu ters gelen herhangi bir iddaya da raslamad�m,bu bilgilerin burada yay�nlanmas�n�n faydal� olaca�� d���ncesi ile o siteden al�nt�lar ile bir sayfa yapmaya karar verdim.

   Erol erkmen
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.