Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Dolgunluk hissi ve değişken çı nlama

Expand Messages
 • Engin Türk
  Merhabalar.Ben de aranıza yeni katılanlardan biriyim.Gerçi daha geçici mi kalıcı mı olduğunu bilmiyorum,ama inşallah hepimiz bu hastalıktan
  Message 1 of 5 , Nov 27, 2006
   Merhabalar.Ben de aranıza yeni katılanlardan biriyim.Gerçi daha geçici
   mi kalıcı mı olduğunu bilmiyorum,ama inşallah hepimiz bu hastalıktan
   kurtuluruz.

   Sağ kulağımda rahatsızlık veren dereceye gelen çınlama bir haftadır
   var,ancak geçmişi Temmuz ayına dayanıyor.Temmuz ayının başında
   Eskişehir'den Yalova'ya yaptığımız bir yolculukta,bu şehirde bir bara
   gitmiştik ve ben sürekli girip çıkarak birkaç saat
   kalmıştım.Sonrasında ise hiç durmadan geri 3 saatlik yola
   koyulduk.Ondan sonraki günler,işitmemde fazla sorun yok gibiydi,ama
   sanki iki kulağımda da baskı hissediyordum,çınlama ise hiç yoktu.Bir
   de gürültüye karşı çok hassastım,normal bir muhabbet ortamında bir
   saat kalsam başım ağrıyordu.KBB uzmanına göründüm,işitme testinde iki
   kulakta da 8 db değeri çıktı.

   1-1.5 ay içinde şikayetlerim geçti.Ancak bu kez de Eylül'ün başında
   eniştemin kullandığı halk otobüsünün gece çıkardığı hava boşaltma sesi
   10 metre uzakta tam aynı hizada olan sağ kulağımı etkiledi.Ondan sonra
   kulağımda hafif bir dolgunluk hissi başladı.

   Dolgunluk hissi biraz azalmıştı,benim kendi bilgisayarımda
   Digital-Recordings isimli sitedeki profesyonel işitme testi
   uygulamasında kez denemeden sonra çıkardığım sonuçta ise,sağ kulağımda
   2000 hz civarında hafif bir kayıp vardı.Sonrasında buna da alıştım.

   Son olarak,8 Kasım günü,bir aile toplantısında birinin soda şişesini
   çatalla açmaya çalışırken çıkarttığı sesten sonra,fazla yakınımda
   olmamasına rağmen sağ kulağımda çok rahatsızlık veren,eskisinden daha
   kötü bir dolgunluk hissi başladı,çınlama oluşmadı.İşitmem ise eskisi
   gibiydi.Ama tüm seslere karşı sağ kulağımla aşırı hassaslaştım.

   Bu hassaslığın sonucu olarak da,günlük hayatta her insanın
   karşılaştığı normal dereceli gürültülerden sonra bu sefer tahminimce 8
   -10 khz civarı frekanslı bir çınlama başladı.Ama bu çınlama günün
   değişik saatlerinde değişiyor,özellikle gece yatakta orta frekanslara
   kayıyor.Sabah ise azalmış olabiliyor.

   Cumartesi günü ise genizde akıntı ve öksürük şikayetiyle gittiğim aile
   hekimi farenjit tanısı koydu ve sağ kulak zarımda bir kızarıklık
   olduğunu söyledi.Sonra bir boğaz spreyi,bir antibiyotik ve iki hap
   verdi.Aynı gün ilaçlara başladım,ama iki normal hapı (Exen,Xyzal)
   içtikten bir kaç saat sonra çınlamam çok fazla arttı.Önceden ancak
   sessiz ortamda duyabildiğim çınlamayı sürekli duyabilir oldum.

   Bir de gün içinde iki kulakta da çok fazla orta frekanslı geçici
   çınlamalar olmaya başladı.Üstelik bu çınlamalar sırasında kapanma
   hissi ve işitme kaybı da oluyor,aşağı yukarı 20 saniye sürüyor.

   Şimdi biraz toparlayayım.Şu anda,sağ kulağımda azalıp artan,bazen çok
   rahatsızlık veren bir dolgunluk hissi var,iki gündür ise çınlamam çok
   arttı.Ayrıca birşey daha dikkatimi çekti,kendi sesimi sağ kulağımda
   daha az duyuyorum.Özellikle iki kulağımı ayrı ayrı kapatıp içten gelen
   sesi dinliyorum,sağ kulak bariz daha az duyuyor.Ama bazen de kendi
   konuşmam sağ kulaktan birden bir kanal açılmış gibi sağ kulağıma
   içerden kesik kesik çok fazla geliyor.Bir de,kendi kulağı saran
   kulaklığımla yaptığım testlerde (eskiden kulaklıkta yüksek seste
   dinlerdim,artık bıraktım) bir şey daha farkettim,iki kulağın alt
   eşikleri aşağı yukarı aynı ama sesi 40-50 db civarına getirdiğimde sağ
   iki kulak arasında bariz bir işitme farkı oluşuyor.Kulaklığı ters
   takınca da değişmiyor.

   Acaba benim bu sorunlarım farenjit ve ona bağlı orta kulak
   sorunlarıyla mı ilgili,yoksa gürültü yüzünden iç kulakta hasar oluşmuş
   olabilir mi?İşitmem çınlama öncesi ve şu anda aynı.İki hafta önce son
   yapılan odyometride sol kulak mükemmel,sağ kulakta da 2000 hz'de hafif
   kayıp çıktı,timpanogram da normal çıktı.

   Özetle;

   -SAĞ KULAKTA ÖZELLİKLE BİRKAÇ GÜNDÜR 8-10 KHZ CİVARI ÇINLAMA,GECE
   YATAKTA İSE ORTA FREKANSLARA KAYMA,YATAKTA POZİSYON DEĞİŞTİRİNCE YİNE
   DEĞİŞİKLİK VE BAZEN SOL KULAĞA HAFİF KAYMA
   -FARENJİT TEŞHİSİNDEN SONRA XYZEL İSİMLİ İLACA CUMARTESİ BAŞLADIKTAN
   SONRA GECE ÇINLAMADA ÇOK ARTMA,PAZAR SABAHI GEÇTİKTEN SONRA İKİNCİ
   GECE AYNI SONUÇ,BU KEZ ESKİSİ KADAR AZALMAMA
   -FARENJİT BAŞLADIKTAN SONRA SAĞ KULAK ZARINDA YANMA VE DIŞARDAN
   BİŞEYLER ZARI İTİYORMUŞ VE HAREKETLİLİK HİSSİ
   -YİNE SAĞ KULAKTA DOLGUNLUK VE HİSSİ,2 KHZ'DE 15 DB KAYIP
   -ALT EŞİKLER SOL İLE ÇOK YAKIN OLMASINA RAĞMEN DAHA YÜKSEK SEVİYELERDE
   SAĞ KULAĞA GELEN SESTE BOĞUKLUK HİSSİ
   -ANİ SESLERE KARŞI SAĞ KULAKTA AŞIRI HASSASLIK
   -GÜN İÇİNDE İKİ KULAKTA DA GEÇİCİ ÇINLAMALAR VE BUNUNLA BİRLİKTE
   İŞİTME AZALMASI,SAĞ KULAĞIMDA BAZEN DAHA HAFİF ŞEKİLDE NÜKSETME

   Biliyorum çok uzun oldu ama bu kadar uzun şekilde doktorlar ne yazık
   ki dinleyemiyor,hatta vakikleri olsa bile dinlemiyor.İnşallah Cengiz
   Bey yazının tamamını okur ve yorumlaar.Kendisi bir kaç mesajında bazen
   8-10 ay süreli geçici çınlamalar olabileceğini söylemiş ama neden
   böyle olduğunu söylememiş.Acaba çınlaması yeni başlayanları
   rahatlatmak amacıyla mı böyle söylüyor?

   Acaba bu durumda ne yapmalıyım.Kulaklarım bir kaç yıldır kulaklıkta
   müzik dinlemenin zararlarını çekiyor şimdi.Doktorlar işitme normal
   deyip gönderiyor.B12 vitamini,burun spreyi,ya da ne tür bir tedavi
   kulaklarımdaki bu hassaslığı giderebilir acaba?Durumun gittikçe kötüye
   gitmesinden korkuyorum.
  • cengiz celikyurt
   Merhaba, üst solunum yolu enfeksiyonu varken bir değerlendirme yapmak zor. Kulak da aynı bölgenin bir parçası. Ayrıca kulak zarında da etkilenme
   Message 2 of 5 , Nov 28, 2006
    Merhaba, üst solunum yolu enfeksiyonu varken bir
    deðerlendirme yapmak zor. Kulak da ayný bölgenin bir
    parçasý. Ayrýca kulak zarýnda da etkilenme görülmüþ.
    iþitme kaybý 15 dB normal sýnýrlar içinde. Fakat yine
    de sað kulaktaki iþitme kaybý kuskularýnýzý KBB
    uzmanýnýza anlatýn.

    Exen, aspirin benzeri bir ilaç. Gecici tinnitusa sebep
    olabilir. Kullanmamayý deneyebilirsiniz.
    Sonucu bize de bildirin.

    Tinnitusun çoðu kiþide kendiliðinden geçtiði doðru.
    Tinnitus deneyimi olmayanlar nadir denecek kadar
    azdýr.
    Hocakalýn
    Dr Cengiz

    --- Engin Türk <enginturk2005@...> wrote:

    > Merhabalar.Ben de aranýza yeni katýlanlardan
    > biriyim.Gerçi daha geçici
    > mi kalýcý mý olduðunu bilmiyorum,ama inþallah
    > hepimiz bu hastalýktan
    > kurtuluruz.
    >
    > Sað kulaðýmda rahatsýzlýk veren dereceye gelen
    > çýnlama bir haftadýr
    > var,ancak geçmiþi Temmuz ayýna dayanýyor.Temmuz
    > ayýnýn baþýnda
    > Eskiþehir'den Yalova'ya yaptýðýmýz bir yolculukta,bu
    > þehirde bir bara
    > gitmiþtik ve ben sürekli girip çýkarak birkaç saat
    > kalmýþtým.Sonrasýnda ise hiç durmadan geri 3 saatlik
    > yola
    > koyulduk.Ondan sonraki günler,iþitmemde fazla sorun
    > yok gibiydi,ama
    > sanki iki kulaðýmda da baský hissediyordum,çýnlama
    > ise hiç yoktu.Bir
    > de gürültüye karþý çok hassastým,normal bir muhabbet
    > ortamýnda bir
    > saat kalsam baþým aðrýyordu.KBB uzmanýna
    > göründüm,iþitme testinde iki
    > kulakta da 8 db deðeri çýktý.
    >
    > 1-1.5 ay içinde þikayetlerim geçti.Ancak bu kez de
    > Eylül'ün baþýnda
    > eniþtemin kullandýðý halk otobüsünün gece çýkardýðý
    > hava boþaltma sesi
    > 10 metre uzakta tam ayný hizada olan sað kulaðýmý
    > etkiledi.Ondan sonra
    > kulaðýmda hafif bir dolgunluk hissi baþladý.
    >
    > Dolgunluk hissi biraz azalmýþtý,benim kendi
    > bilgisayarýmda
    > Digital-Recordings isimli sitedeki profesyonel
    > iþitme testi
    > uygulamasýnda kez denemeden sonra çýkardýðým sonuçta
    > ise,sað kulaðýmda
    > 2000 hz civarýnda hafif bir kayýp vardý.Sonrasýnda
    > buna da alýþtým.
    >
    > Son olarak,8 Kasým günü,bir aile toplantýsýnda
    > birinin soda þiþesini
    > çatalla açmaya çalýþýrken çýkarttýðý sesten
    > sonra,fazla yakýnýmda
    > olmamasýna raðmen sað kulaðýmda çok rahatsýzlýk
    > veren,eskisinden daha
    > kötü bir dolgunluk hissi baþladý,çýnlama
    > oluþmadý.Ýþitmem ise eskisi
    > gibiydi.Ama tüm seslere karþý sað kulaðýmla aþýrý
    > hassaslaþtým.
    >
    > Bu hassaslýðýn sonucu olarak da,günlük hayatta her
    > insanýn
    > karþýlaþtýðý normal dereceli gürültülerden sonra bu
    > sefer tahminimce 8
    > -10 khz civarý frekanslý bir çýnlama baþladý.Ama bu
    > çýnlama günün
    > deðiþik saatlerinde deðiþiyor,özellikle gece yatakta
    > orta frekanslara
    > kayýyor.Sabah ise azalmýþ olabiliyor.
    >
    > Cumartesi günü ise genizde akýntý ve öksürük
    > þikayetiyle gittiðim aile
    > hekimi farenjit tanýsý koydu ve sað kulak zarýmda
    > bir kýzarýklýk
    > olduðunu söyledi.Sonra bir boðaz spreyi,bir
    > antibiyotik ve iki hap
    > verdi.Ayný gün ilaçlara baþladým,ama iki normal hapý
    > (Exen,Xyzal)
    > içtikten bir kaç saat sonra çýnlamam çok fazla
    > arttý.Önceden ancak
    > sessiz ortamda duyabildiðim çýnlamayý sürekli
    > duyabilir oldum.
    >
    > Bir de gün içinde iki kulakta da çok fazla orta
    > frekanslý geçici
    > çýnlamalar olmaya baþladý.Üstelik bu çýnlamalar
    > sýrasýnda kapanma
    > hissi ve iþitme kaybý da oluyor,aþaðý yukarý 20
    > saniye sürüyor.
    >
    > Þimdi biraz toparlayayým.Þu anda,sað kulaðýmda
    > azalýp artan,bazen çok
    > rahatsýzlýk veren bir dolgunluk hissi var,iki gündür
    > ise çýnlamam çok
    > arttý.Ayrýca birþey daha dikkatimi çekti,kendi
    > sesimi sað kulaðýmda
    > daha az duyuyorum.Özellikle iki kulaðýmý ayrý ayrý
    > kapatýp içten gelen
    > sesi dinliyorum,sað kulak bariz daha az duyuyor.Ama
    > bazen de kendi
    > konuþmam sað kulaktan birden bir kanal açýlmýþ gibi
    > sað kulaðýma
    > içerden kesik kesik çok fazla geliyor.Bir de,kendi
    > kulaðý saran
    > kulaklýðýmla yaptýðým testlerde (eskiden kulaklýkta
    > yüksek seste
    > dinlerdim,artýk býraktým) bir þey daha farkettim,iki
    > kulaðýn alt
    > eþikleri aþaðý yukarý ayný ama sesi 40-50 db
    > civarýna getirdiðimde sað
    > iki kulak arasýnda bariz bir iþitme farký
    > oluþuyor.Kulaklýðý ters
    > takýnca da deðiþmiyor.
    >
    > Acaba benim bu sorunlarým farenjit ve ona baðlý orta
    > kulak
    > sorunlarýyla mý ilgili,yoksa gürültü yüzünden iç
    > kulakta hasar oluþmuþ
    > olabilir mi?Ýþitmem çýnlama öncesi ve þu anda
    > ayný.Ýki hafta önce son
    > yapýlan odyometride sol kulak mükemmel,sað kulakta
    > da 2000 hz'de hafif
    > kayýp çýktý,timpanogram da normal çýktý.
    >
    > Özetle;
    >
    > -SAÐ KULAKTA ÖZELLÝKLE BÝRKAÇ GÜNDÜR 8-10 KHZ CÝVARI
    > ÇINLAMA,GECE
    > YATAKTA ÝSE ORTA FREKANSLARA KAYMA,YATAKTA POZÝSYON
    > DEÐÝÞTÝRÝNCE YÝNE
    > DEÐÝÞÝKLÝK VE BAZEN SOL KULAÐA HAFÝF KAYMA
    > -FARENJÝT TEÞHÝSÝNDEN SONRA XYZEL ÝSÝMLÝ ÝLACA
    > CUMARTESÝ BAÞLADIKTAN
    > SONRA GECE ÇINLAMADA ÇOK ARTMA,PAZAR SABAHI
    > GEÇTÝKTEN SONRA ÝKÝNCÝ
    > GECE AYNI SONUÇ,BU KEZ ESKÝSÝ KADAR AZALMAMA
    > -FARENJÝT BAÞLADIKTAN SONRA SAÐ KULAK ZARINDA YANMA
    > VE DIÞARDAN
    > BÝÞEYLER ZARI ÝTÝYORMUÞ VE HAREKETLÝLÝK HÝSSÝ
    > -YÝNE SAÐ KULAKTA DOLGUNLUK VE HÝSSÝ,2 KHZ'DE 15 DB
    > KAYIP
    > -ALT EÞÝKLER SOL ÝLE ÇOK YAKIN OLMASINA RAÐMEN DAHA
    > YÜKSEK SEVÝYELERDE
    > SAÐ KULAÐA GELEN SESTE BOÐUKLUK HÝSSÝ
    > -ANÝ SESLERE KARÞI SAÐ KULAKTA AÞIRI HASSASLIK
    > -GÜN ÝÇÝNDE ÝKÝ KULAKTA DA GEÇÝCÝ ÇINLAMALAR VE
    > BUNUNLA BÝRLÝKTE
    > ÝÞÝTME AZALMASI,SAÐ KULAÐIMDA BAZEN DAHA HAFÝF
    > ÞEKÝLDE NÜKSETME
    >
    > Biliyorum çok uzun oldu ama bu kadar uzun þekilde
    > doktorlar ne yazýk
    > ki dinleyemiyor,hatta vakikleri olsa bile
    > dinlemiyor.Ýnþallah Cengiz
    > Bey yazýnýn tamamýný okur ve yorumlaar.Kendisi bir
    > kaç mesajýnda bazen
    > 8-10 ay süreli geçici çýnlamalar olabileceðini
    > söylemiþ ama neden
    > böyle olduðunu söylememiþ.Acaba çýnlamasý yeni
    > baþlayanlarý
    > rahatlatmak amacýyla mý böyle söylüyor?
    >
    > Acaba bu durumda ne yapmalýyým.Kulaklarým bir kaç
    > yýldýr kulaklýkta
    > müzik dinlemenin zararlarýný çekiyor þimdi.Doktorlar
    > iþitme normal
    > deyip gönderiyor.B12 vitamini,burun spreyi,ya da ne
    > tür bir tedavi
    > kulaklarýmdaki bu hassaslýðý giderebilir
    > acaba?Durumun gittikçe kötüye
    > gitmesinden korkuyorum.
    >
    >
    >
    > Türk Tinnitus hasta ve hekimleri arasýnda haberleþme
    > listesi...
    > http://listen.to/earnoise
    >
    > Liste arþivi herkese açýk:
    > http://www.egroups.com/messages/turktinnitus
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    ____________________________________________________________________________________
    Do you Yahoo!?
    Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
    http://new.mail.yahoo.com
   • hasan.barut@denizbank.com
    Cengiz Bey, iyi günler, Benim iç kulak kireçlenmesinden kaynaklanan tinnitusum var(otosikleroz). Daha önce 2 defa ameliyat geçirdim ve orta kulaktaki
    Message 3 of 5 , Nov 30, 2006
     Cengiz Bey, iyi günler,     Benim iç kulak kireçlenmesinden kaynaklanan tinnitusum var(otosikleroz). Daha önce 2 defa ameliyat geçirdim ve orta kulaktaki sesleri ileten kireçlenen kemik çıkarılıp yerine protez takıldı. Ameliyattan sonra işitmem artı ve çınlamam azalmıştı.

     Ancak 2 yıl önce migren ve boyun kireçlenmesi rahatsızlığım oldu ve akapunktur tedvisi oldum. Tedavi sırasında hastabakıcı kulağımın arkasında alt tarafta boyuna doğru olan bölgede bir noktaya iğne üzerine fazla elektrik verdi ve çınlamam o günden beri çok arttı. Son bir haftadır boyun egsersizi yapıyorum ve sanki biraz çınlamada rahatlama hissettim. Boyun egsersizi için öneriniz olabilir mi? Şu anda günde 2 defa ayakda dururken önümdeki duvara kollarımı uzatıp kollarımın gücüyle duvara doğru eğilip vucudumu geri çekiyorum.(ayakda dururken duvara doğru şınav çekme gibi) Bu çalışmayı bir KBB doktoru önermişti. Çınlamayı azaltmak amacıyla boyun kaslarını gevşetmek için başka ne tür hareketler yapmak önerilir. Lipo flavonoid, xanax gibi ilaçlar bana iyi gelir mi?     Tşk. Ederim.     ________________________________

     From: turktinnitus@yahoogroups.com [mailto:turktinnitus@yahoogroups.com] On Behalf Of cengiz celikyurt
     Sent: Tuesday, November 28, 2006 9:47 PM
     To: turktinnitus@yahoogroups.com
     Subject: Re: [türktinnitus] Dolgunluk hissi ve deðiþken çýnlama     Merhaba, üst solunum yolu enfeksiyonu varken bir
     deðerlendirme yapmak zor. Kulak da ayný bölgenin bir
     parçasý. Ayrýca kulak zarýnda da etkilenme görülmüþ.
     iþitme kaybý 15 dB normal sýnýrlar içinde. Fakat yine
     de sað kulaktaki iþitme kaybý kuskularýnýzý KBB
     uzmanýnýza anlatýn.

     Exen, aspirin benzeri bir ilaç. Gecici tinnitusa sebep
     olabilir. Kullanmamayý deneyebilirsiniz.
     Sonucu bize de bildirin.

     Tinnitusun çoðu kiþide kendiliðinden geçtiði doðru.
     Tinnitus deneyimi olmayanlar nadir denecek kadar
     azdýr.
     Hocakalýn
     Dr Cengiz

     --- Engin Türk <enginturk2005@... <mailto:enginturk2005%40yahoo.com> > wrote:

     > Merhabalar.Ben de aranýza yeni katýlanlardan
     > biriyim.Gerçi daha geçici
     > mi kalýcý mý olduðunu bilmiyorum,ama inþallah
     > hepimiz bu hastalýktan
     > kurtuluruz.
     >
     > Sað kulaðýmda rahatsýzlýk veren dereceye gelen
     > çýnlama bir haftadýr
     > var,ancak geçmiþi Temmuz ayýna dayanýyor.Temmuz
     > ayýnýn baþýnda
     > Eskiþehir'den Yalova'ya yaptýðýmýz bir yolculukta,bu
     > þehirde bir bara
     > gitmiþtik ve ben sürekli girip çýkarak birkaç saat
     > kalmýþtým.Sonrasýnda ise hiç durmadan geri 3 saatlik
     > yola
     > koyulduk.Ondan sonraki günler,iþitmemde fazla sorun
     > yok gibiydi,ama
     > sanki iki kulaðýmda da baský hissediyordum,çýnlama
     > ise hiç yoktu.Bir
     > de gürültüye karþý çok hassastým,normal bir muhabbet
     > ortamýnda bir
     > saat kalsam baþým aðrýyordu.KBB uzmanýna
     > göründüm,iþitme testinde iki
     > kulakta da 8 db deðeri çýktý.
     >
     > 1-1.5 ay içinde þikayetlerim geçti.Ancak bu kez de
     > Eylül'ün baþýnda
     > eniþtemin kullandýðý halk otobüsünün gece çýkardýðý
     > hava boþaltma sesi
     > 10 metre uzakta tam ayný hizada olan sað kulaðýmý
     > etkiledi.Ondan sonra
     > kulaðýmda hafif bir dolgunluk hissi baþladý.
     >
     > Dolgunluk hissi biraz azalmýþtý,benim kendi
     > bilgisayarýmda
     > Digital-Recordings isimli sitedeki profesyonel
     > iþitme testi
     > uygulamasýnda kez denemeden sonra çýkardýðým sonuçta
     > ise,sað kulaðýmda
     > 2000 hz civarýnda hafif bir kayýp vardý.Sonrasýnda
     > buna da alýþtým.
     >
     > Son olarak,8 Kasým günü,bir aile toplantýsýnda
     > birinin soda þiþesini
     > çatalla açmaya çalýþýrken çýkarttýðý sesten
     > sonra,fazla yakýnýmda
     > olmamasýna raðmen sað kulaðýmda çok rahatsýzlýk
     > veren,eskisinden daha
     > kötü bir dolgunluk hissi baþladý,çýnlama
     > oluþmadý.Ýþitmem ise eskisi
     > gibiydi.Ama tüm seslere karþý sað kulaðýmla aþýrý
     > hassaslaþtým.
     >
     > Bu hassaslýðýn sonucu olarak da,günlük hayatta her
     > insanýn
     > karþýlaþtýðý normal dereceli gürültülerden sonra bu
     > sefer tahminimce 8
     > -10 khz civarý frekanslý bir çýnlama baþladý.Ama bu
     > çýnlama günün
     > deðiþik saatlerinde deðiþiyor,özellikle gece yatakta
     > orta frekanslara
     > kayýyor.Sabah ise azalmýþ olabiliyor.
     >
     > Cumartesi günü ise genizde akýntý ve öksürük
     > þikayetiyle gittiðim aile
     > hekimi farenjit tanýsý koydu ve sað kulak zarýmda
     > bir kýzarýklýk
     > olduðunu söyledi.Sonra bir boðaz spreyi,bir
     > antibiyotik ve iki hap
     > verdi.Ayný gün ilaçlara baþladým,ama iki normal hapý
     > (Exen,Xyzal)
     > içtikten bir kaç saat sonra çýnlamam çok fazla
     > arttý.Önceden ancak
     > sessiz ortamda duyabildiðim çýnlamayý sürekli
     > duyabilir oldum.
     >
     > Bir de gün içinde iki kulakta da çok fazla orta
     > frekanslý geçici
     > çýnlamalar olmaya baþladý.Üstelik bu çýnlamalar
     > sýrasýnda kapanma
     > hissi ve iþitme kaybý da oluyor,aþaðý yukarý 20
     > saniye sürüyor.
     >
     > Þimdi biraz toparlayayým.Þu anda,sað kulaðýmda
     > azalýp artan,bazen çok
     > rahatsýzlýk veren bir dolgunluk hissi var,iki gündür
     > ise çýnlamam çok
     > arttý.Ayrýca birþey daha dikkatimi çekti,kendi
     > sesimi sað kulaðýmda
     > daha az duyuyorum.Özellikle iki kulaðýmý ayrý ayrý
     > kapatýp içten gelen
     > sesi dinliyorum,sað kulak bariz daha az duyuyor.Ama
     > bazen de kendi
     > konuþmam sað kulaktan birden bir kanal açýlmýþ gibi
     > sað kulaðýma
     > içerden kesik kesik çok fazla geliyor.Bir de,kendi
     > kulaðý saran
     > kulaklýðýmla yaptýðým testlerde (eskiden kulaklýkta
     > yüksek seste
     > dinlerdim,artýk býraktým) bir þey daha farkettim,iki
     > kulaðýn alt
     > eþikleri aþaðý yukarý ayný ama sesi 40-50 db
     > civarýna getirdiðimde sað
     > iki kulak arasýnda bariz bir iþitme farký
     > oluþuyor.Kulaklýðý ters
     > takýnca da deðiþmiyor.
     >
     > Acaba benim bu sorunlarým farenjit ve ona baðlý orta
     > kulak
     > sorunlarýyla mý ilgili,yoksa gürültü yüzünden iç
     > kulakta hasar oluþmuþ
     > olabilir mi?Ýþitmem çýnlama öncesi ve þu anda
     > ayný.Ýki hafta önce son
     > yapýlan odyometride sol kulak mükemmel,sað kulakta
     > da 2000 hz'de hafif
     > kayýp çýktý,timpanogram da normal çýktý.
     >
     > Özetle;
     >
     > -SAÐ KULAKTA ÖZELLÝKLE BÝRKAÇ GÜNDÜR 8-10 KHZ CÝVARI
     > ÇINLAMA,GECE
     > YATAKTA ÝSE ORTA FREKANSLARA KAYMA,YATAKTA POZÝSYON
     > DEÐÝÞTÝRÝNCE YÝNE
     > DEÐÝÞÝKLÝK VE BAZEN SOL KULAÐA HAFÝF KAYMA
     > -FARENJÝT TEÞHÝSÝNDEN SONRA XYZEL ÝSÝMLÝ ÝLACA
     > CUMARTESÝ BAÞLADIKTAN
     > SONRA GECE ÇINLAMADA ÇOK ARTMA,PAZAR SABAHI
     > GEÇTÝKTEN SONRA ÝKÝNCÝ
     > GECE AYNI SONUÇ,BU KEZ ESKÝSÝ KADAR AZALMAMA
     > -FARENJÝT BAÞLADIKTAN SONRA SAÐ KULAK ZARINDA YANMA
     > VE DIÞARDAN
     > BÝÞEYLER ZARI ÝTÝYORMUÞ VE HAREKETLÝLÝK HÝSSÝ
     > -YÝNE SAÐ KULAKTA DOLGUNLUK VE HÝSSÝ,2 KHZ'DE 15 DB
     > KAYIP
     > -ALT EÞÝKLER SOL ÝLE ÇOK YAKIN OLMASINA RAÐMEN DAHA
     > YÜKSEK SEVÝYELERDE
     > SAÐ KULAÐA GELEN SESTE BOÐUKLUK HÝSSÝ
     > -ANÝ SESLERE KARÞI SAÐ KULAKTA AÞIRI HASSASLIK
     > -GÜN ÝÇÝNDE ÝKÝ KULAKTA DA GEÇÝCÝ ÇINLAMALAR VE
     > BUNUNLA BÝRLÝKTE
     > ÝÞÝTME AZALMASI,SAÐ KULAÐIMDA BAZEN DAHA HAFÝF
     > ÞEKÝLDE NÜKSETME
     >
     > Biliyorum çok uzun oldu ama bu kadar uzun þekilde
     > doktorlar ne yazýk
     > ki dinleyemiyor,hatta vakikleri olsa bile
     > dinlemiyor.Ýnþallah Cengiz
     > Bey yazýnýn tamamýný okur ve yorumlaar.Kendisi bir
     > kaç mesajýnda bazen
     > 8-10 ay süreli geçici çýnlamalar olabileceðini
     > söylemiþ ama neden
     > böyle olduðunu söylememiþ.Acaba çýnlamasý yeni
     > baþlayanlarý
     > rahatlatmak amacýyla mý böyle söylüyor?
     >
     > Acaba bu durumda ne yapmalýyým.Kulaklarým bir kaç
     > yýldýr kulaklýkta
     > müzik dinlemenin zararlarýný çekiyor þimdi.Doktorlar
     > iþitme normal
     > deyip gönderiyor.B12 vitamini,burun spreyi,ya da ne
     > tür bir tedavi
     > kulaklarýmdaki bu hassaslýðý giderebilir
     > acaba?Durumun gittikçe kötüye
     > gitmesinden korkuyorum.
     >
     >
     >
     > Türk Tinnitus hasta ve hekimleri arasýnda haberleþme
     > listesi...
     > http://listen.to/earnoise <http://listen.to/earnoise>
     >
     > Liste arþivi herkese açýk:
     > http://www.egroups.com/messages/turktinnitus <http://www.egroups.com/messages/turktinnitus>
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >

     __________________________________________________________
     Do you Yahoo!?
     Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
     http://new.mail.yahoo.com <http://new.mail.yahoo.com>

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • cengiz celikyurt
     Merhaba Tinnitusu iyile�tiren bir egzersiz bildi�im kadar�yla yok. Egzersizler ba�d�nmesi ve denge bozuklu�u i�in �n planda. Sizin yapt���n�z egzersiz uzaysal
     Message 4 of 5 , Dec 1, 2006
      Merhaba
      Tinnitusu iyileþtiren bir egzersiz bildiðim kadarýyla
      yok. Egzersizler baþdönmesi ve denge bozukluðu için ön
      planda. Sizin yaptýðýnýz egzersiz uzaysal oryantasyonu
      iyileþtirmek için uygun gözüküyor.
      Tinnitusun oluþumunda otosklerozu yeniden
      deðerlendirmek, iþitme kaybý olup olmadýðýný
      belirlemek yararlý olur. Otosklerozda baþdönmesi
      sorunlarý olabileceði için hareketlere devam etmek,
      günde 2 seans, kesin yararlý olur. Xanax deðil.
      Lipo-flavonoid yararlý olabilir.
      Dr.Cengiz

      --- hasan.barut@... wrote:

      > Cengiz Bey, iyi günler,
      >
      >
      >
      > Benim iç kulak kireçlenmesinden kaynaklanan
      > tinnitusum var(otosikleroz). Daha önce 2 defa
      > ameliyat geçirdim ve orta kulaktaki sesleri ileten
      > kireçlenen kemik çıkarılıp yerine protez
      > takıldı. Ameliyattan sonra işitmem artı ve
      > çınlamam azalmıştı.
      >
      > Ancak 2 yıl önce migren ve boyun kireçlenmesi
      > rahatsızlığım oldu ve akapunktur tedvisi oldum.
      > Tedavi sırasında hastabakıcı kulağımın
      > arkasında alt tarafta boyuna doğru olan bölgede
      > bir noktaya iğne üzerine fazla elektrik verdi ve
      > çınlamam o günden beri çok arttı. Son bir
      > haftadır boyun egsersizi yapıyorum ve sanki biraz
      > çınlamada rahatlama hissettim. Boyun egsersizi
      > için öneriniz olabilir mi? Şu anda günde 2
      > defa ayakda dururken önümdeki duvara kollarımı
      > uzatıp kollarımın gücüyle duvara doğru
      > eğilip vucudumu geri çekiyorum.(ayakda dururken
      > duvara doğru şınav çekme gibi) Bu çalışmayı
      > bir KBB doktoru önermişti. Çınlamayı azaltmak
      > amacıyla boyun kaslarını gevşetmek için başka
      > ne tür hareketler yapmak önerilir. Lipo
      > flavonoid, xanax gibi ilaçlar bana iyi gelir mi?
      >
      >
      >
      >
      > Tşk. Ederim.
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > ________________________________
      >
      > From: turktinnitus@yahoogroups.com
      > [mailto:turktinnitus@yahoogroups.com] On Behalf Of
      > cengiz celikyurt
      > Sent: Tuesday, November 28, 2006 9:47 PM
      > To: turktinnitus@yahoogroups.com
      > Subject: Re: [türktinnitus] Dolgunluk hissi ve
      > deðiþken çýnlama
      >
      >
      >
      > Merhaba, üst solunum yolu enfeksiyonu varken bir
      > deðerlendirme yapmak zor. Kulak da ayný bölgenin
      > bir
      > parçasý. Ayrýca kulak zarýnda da etkilenme
      > görülmüþ.
      > iþitme kaybý 15 dB normal sýnýrlar içinde.
      > Fakat yine
      > de sað kulaktaki iþitme kaybý kuskularýnýzý
      > KBB
      > uzmanýnýza anlatýn.
      >
      > Exen, aspirin benzeri bir ilaç. Gecici tinnitusa
      > sebep
      > olabilir. Kullanmamayý deneyebilirsiniz.
      > Sonucu bize de bildirin.
      >
      > Tinnitusun çoðu kiþide kendiliðinden geçtiði
      > doðru.
      > Tinnitus deneyimi olmayanlar nadir denecek kadar
      > azdýr.
      > Hocakalýn
      > Dr Cengiz
      >
      > --- Engin Türk <enginturk2005@...
      > <mailto:enginturk2005%40yahoo.com> > wrote:
      >
      > > Merhabalar.Ben de aranýza yeni katýlanlardan
      > > biriyim.Gerçi daha geçici
      > > mi kalýcý mý olduðunu bilmiyorum,ama inþallah
      > > hepimiz bu hastalýktan
      > > kurtuluruz.
      > >
      > > Sað kulaðýmda rahatsýzlýk veren dereceye
      > gelen
      > > çýnlama bir haftadýr
      > > var,ancak geçmiþi Temmuz ayýna
      > dayanýyor.Temmuz
      > > ayýnýn baþýnda
      > > Eskiþehir'den Yalova'ya yaptýðýmýz bir
      > yolculukta,bu
      > > þehirde bir bara
      > > gitmiþtik ve ben sürekli girip çýkarak birkaç
      > saat
      > > kalmýþtým.Sonrasýnda ise hiç durmadan geri 3
      > saatlik
      > > yola
      > > koyulduk.Ondan sonraki günler,iþitmemde fazla
      > sorun
      > > yok gibiydi,ama
      > > sanki iki kulaðýmda da baský
      > hissediyordum,çýnlama
      > > ise hiç yoktu.Bir
      > > de gürültüye karþý çok hassastým,normal bir
      > muhabbet
      > > ortamýnda bir
      > > saat kalsam baþým aðrýyordu.KBB uzmanýna
      > > göründüm,iþitme testinde iki
      > > kulakta da 8 db deðeri çýktý.
      > >
      > > 1-1.5 ay içinde þikayetlerim geçti.Ancak bu kez
      > de
      > > Eylül'ün baþýnda
      > > eniþtemin kullandýðý halk otobüsünün gece
      > çýkardýðý
      > > hava boþaltma sesi
      > > 10 metre uzakta tam ayný hizada olan sað
      > kulaðýmý
      > > etkiledi.Ondan sonra
      > > kulaðýmda hafif bir dolgunluk hissi baþladý.
      > >
      > > Dolgunluk hissi biraz azalmýþtý,benim kendi
      > > bilgisayarýmda
      > > Digital-Recordings isimli sitedeki profesyonel
      > > iþitme testi
      > > uygulamasýnda kez denemeden sonra çýkardýðým
      > sonuçta
      > > ise,sað kulaðýmda
      > > 2000 hz civarýnda hafif bir kayýp
      > vardý.Sonrasýnda
      > > buna da alýþtým.
      > >
      > > Son olarak,8 Kasým günü,bir aile
      > toplantýsýnda
      > > birinin soda þiþesini
      > > çatalla açmaya çalýþýrken çýkarttýðý
      > sesten
      > > sonra,fazla yakýnýmda
      > > olmamasýna raðmen sað kulaðýmda çok
      > rahatsýzlýk
      > > veren,eskisinden daha
      > > kötü bir dolgunluk hissi baþladý,çýnlama
      > > oluþmadý.Ýþitmem ise eskisi
      > > gibiydi.Ama tüm seslere karþý sað kulaðýmla
      > aþýrý
      > > hassaslaþtým.
      > >
      > > Bu hassaslýðýn sonucu olarak da,günlük
      > hayatta her
      > > insanýn
      > > karþýlaþtýðý normal dereceli
      > gürültülerden sonra bu
      > > sefer tahminimce 8
      > > -10 khz civarý frekanslý bir çýnlama
      > baþladý.Ama bu
      > > çýnlama günün
      > > deðiþik saatlerinde deðiþiyor,özellikle gece
      > yatakta
      > > orta frekanslara
      > > kayýyor.Sabah ise azalmýþ olabiliyor.
      > >
      > > Cumartesi günü ise genizde akýntý ve
      > öksürük
      > > þikayetiyle gittiðim aile
      > > hekimi farenjit tanýsý koydu ve sað kulak
      > zarýmda
      > > bir kýzarýklýk
      > > olduðunu söyledi.Sonra bir boðaz spreyi,bir
      > > antibiyotik ve iki hap
      > > verdi.Ayný gün ilaçlara baþladým,ama iki
      > normal hapý
      > > (Exen,Xyzal)
      > > içtikten bir kaç saat sonra çýnlamam çok
      > fazla
      > > arttý.Önceden ancak
      > > sessiz ortamda duyabildiðim çýnlamayý sürekli
      > > duyabilir oldum.
      > >
      > > Bir de gün içinde iki kulakta da çok fazla orta
      > > frekanslý geçici
      > > çýnlamalar olmaya baþladý.Üstelik bu
      > çýnlamalar
      > > sýrasýnda kapanma
      > > hissi ve iþitme kaybý da oluyor,aþaðý yukarý
      > 20
      > > saniye sürüyor.
      > >
      > > Þimdi biraz toparlayayým.Þu anda,sað
      > kulaðýmda
      > > azalýp artan,bazen çok
      > > rahatsýzlýk veren bir dolgunluk hissi var,iki
      > gündür
      > > ise çýnlamam çok
      > > arttý.Ayrýca birþey daha dikkatimi çekti,kendi
      > > sesimi sað kulaðýmda
      > > daha az duyuyorum.Özellikle iki kulaðýmý ayrý
      > ayrý
      > > kapatýp içten gelen
      > > sesi dinliyorum,sað kulak bariz daha az
      > duyuyor.Ama
      >
      === message truncated ===
      ____________________________________________________________________________________
      Want to start your own business?
      Learn how on Yahoo! Small Business.
      http://smallbusiness.yahoo.com/r-index
     • hakki naki
      deviasyonla tinitus arasında bağlantı var mı ya da olabilir mi? teşekkürler... _________________________________________________________________ Talk now
      Message 5 of 5 , Dec 2, 2006
       deviasyonla tinitus aras�nda ba�lant� var m� ya da olabilir mi?
       te�ekk�rler...

       _________________________________________________________________
       Talk now to your Hotmail contacts with Windows Live Messenger.
       http://clk.atdmt.com/MSN/go/msnnkwme0020000001msn/direct/01/?href=http://get.live.com/messenger/overview
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.