Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [turkishlearner] Re: Yeni Hitit Serisi

Expand Messages
 • Josephine Cheong
  Hi Ogun Bey   Thank you for your email.  Unfortunately I cannot read the contents.  Would it be possible for you to re-send it to me.   Thank you.   Jo
  Message 1 of 3 , Mar 1, 2010
   Hi Ogun Bey
    
   Thank you for your email.  Unfortunately I cannot read the contents.  Would it be possible for you to re-send it to me.
    
   Thank you.
    
   Jo

   --- On Thu, 1/7/10, ogunkarahan@... <ogunkarahan@...> wrote:


   From: ogunkarahan@... <ogunkarahan@...>
   Subject: [turkishlearner] Re: Yeni Hitit Serisi
   To: turkishlearner@yahoogroups.com
   Date: Thursday, January 7, 2010, 12:00 PM


    

   --- In turkishlearner@ yahoogroups. com, "Serkan" <calskanserkan@ ...> wrote:
   >
   > Herkese merhaba,
   >
   > Lisans tezimde kullanmak için bir bilgiye ihtiyacým var:
   >
   > TÖMER’in hazýrlamýþ olduðu “YENÝ Hitit Serisi” nin (Yabancýlar için Türkçe Öðretim Seti) okutulduðu veya okutulmaya baþlanacaðý (Türkiye’ de ve diðer ülkelerde) kurs veya okul isimlerine ihtiyacým var.
   >
   > Bilgisi olanlar mesajla bilgi verebilirler mi? Ýlginiz için þimdiden teþekkür ederim. Saygýlarýmla, Serkan Çalýþkan.
   >

   Merhabalar,
   Erzincan Üniversitesi olarak Aðustos ayýnda Erasmus programý kapsamýnda bir aylýk Yoðunlaþtýrýlmýþ Türkçe Kursumuzda TÖMERin Yeni Hitit 1 serisini kullandýk. Bu kadarlýk bilgi yeterli olur umarým bunun yanýsýra daha ayrýntýlý açýklamada bulunmamý isterseniz yine yardýmcý olabilirim.

   Ýyi çalýþmalar, kolaylýklar diliyorum..   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.