Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Unluler ve uyumları hakkında lütfen yardım edin...

Expand Messages
 • axaray@operamail.com
  Merhaba arkadaşlar Türkçe fiil çekimleri yapabilecek basit bir program yazmaya çalışıyordum. Geniş zaman ekleri ile işe başladım. Eğer fiil kökü
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2001
  • 0 Attachment
   Merhaba arkadaşlar

   Türkçe fiil çekimleri yapabilecek basit bir program yazmaya
   çalışıyordum. Geniş zaman ekleri ile işe başladım. Eğer fiil kökü
   sesli (ünlü) bir harf ile bitiyorsa sorun yok, sadece bir "r" harfi
   koymakla olumlu geniş zaman belirtilebiliyor. Ancak, eğer fiil
   kökümüz sesli harfle bitmiyorsa (ki sanırım çoğu böyle), "r" harfinin
   önüne bir sesli harf yerleştirmek gerekiyor. Küçük ünlü uyumunda, bu
   harfin ne olabileceği belirtilmiş ancak tam bir kesinlik yok.Sorunu
   örneklerle açıklamaya çalışayım:

   yap--->yap(a)r \
   kal--->kal(ı)r -(neden "a" değil de "ı" ?)
   çal--->çal(a)r /

   del--->del(e)r \
   gel--->gel(i)r -("i" veya "e", hangisi?)
   sek--->sek(e)r /

   Daha başka örnekler de verilebilir ama umarım kastımı
   anlatabilmişimdir. Kısaca, bu sesli harf neye, hangi kurala göre
   belirlenebilir? Veya bu durumlar sadece birer istisna mıdır?

   Yardımlarınıza şimdiden teşekkürler.

   Saygılarımla

   -----------------------------
   TUrkCe karakter kullanIlmayan bOlUm...
   -----------------------------

   Merhaba arkadaSlar

   TUrkCe fiil Cekimleri yapabilecek basit bir program yazmaya
   CalISIyordum. GeniS zaman ekleri ile iSe baSladIm. EGer fiil kOkU
   sesli (UnlU) bir harf ile bitiyorsa sorun yok, sadece bir "r" harfi
   koymakla olumlu geniS zaman belirtilebiliyor. Ancak, eGer fiil
   kOkUmUz sesli harfle bitmiyorsa (ki sanIrIm CoGu bOyle), "r" harfinin
   OnUne bir sesli harf yerleStirmek gerekiyor. KUCUk UnlU uyumunda, bu
   harfin ne olabileceGi belirtilmiS ancak tam bir kesinlik yok.Sorunu
   Orneklerle aCIklamaya CalISayIm:

   yap--->yap(a)r \
   kal--->kal(I)r -(neden "a" deGil de "I" ?)
   Cal--->Cal(a)r /

   del--->del(e)r \
   gel--->gel(i)r -("i" veya "e", hangisi?)
   sek--->sek(e)r /

   Daha baSka Ornekler de verilebilir ama umarIm kastImI
   anlatabilmiSimdir. KIsaca, bu sesli harf neye, hangi kurala gOre
   belirlenebilir? Veya bu durumlar sadece birer istisna mIdIr?

   YardImlarInIza Simdiden teSekkUrler.

   SaygIlarImla
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.