Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

örnekler icin cok tesekkur...

Expand Messages
 • Tátrai Andrea
  Sevgili Dilek, Deniz, Yazdiklarin icin cok tesekkur ederim. Istersen Turkce de yazabiliriz. Bence arkadasim bana mis -in kullanmasini yanlis anlatti. Bunun
  Message 1 of 2 , May 1, 2002
   Sevgili Dilek, Deniz,

   Yazdiklarin icin cok tesekkur ederim. Istersen Turkce de
   yazabiliriz. Bence arkadasim bana "mis"-in kullanmasini yanlis anlatti.
   Bunun icin sormak istedim.

   Biliyorsun, burda en iyi yaklasik 40 yasindali bir dil kitaptan Türkce
   ögrenebildim. Yeni hazirlanan kitaplarin en buyuk problemleri, bence cok
   bilmsel bir bicimde hazirlanmak isterler. Ama bu yuzden daha az anlayabilen
   bir sekilde hazirlanmis olabilirler. Sen de görebilirsin, senin
   yazdiklarini cok daha iyi anlayabildik. Cunku ogrenenlere anlattin. Dil
   kitaplar bu kadar acik anlatmazlar.

   Türkce'de cok yabanci kelime var. Bunlari Türklestirirler mi? (Bu kelimenin
   anlaminda hic emin degilim) Arapcadan gelenlerinin Türkcesi var. Ama
   bunlari eskiden degistiriyorlar.

   Evimde artik canagim da var. Oyle Turk televizyonu da seyredebilirim. Sence
   hangi kanalin konusmasi guzel?

   Yazdiklarimi anlamiyorsan Ingilizce yazayim.

   Bir konuda yardimci olabilirsem lutfen soyle.

   Hayirli gunler ve hosca kal,

   acelya
  • deniz derya
   Merhaba ,yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi ile ilgili pek fazla kaynak gerçekten yok.Olanlar da fazla ayrıntılı değiller ne yazık ki.Ana dili
   Message 2 of 2 , May 1, 2002
    Merhaba ,yabanc� dil olarak T�rk�e ��renimi ile ilgili
    pek fazla kaynak ger�ekten yok.Olanlar da fazla
    ayr�nt�l� de�iller ne yaz�k ki.Ana dili T�rk�e olan
    birinden yard�m g�rmek gerekiyor kimi zaman.
    Eskiden T�rk�e, Arap�a ve Fars�a s�zc�klerle doldu
    sonra Frans�zca sonra da �ngilizce. Asl�nda her dilde
    oldu�u gibi yabanc� pek �ok s�zc�k var ancak bu
    konuda pek dikkatli bir �lke say�lmay�z.�u anda
    dilimize girmi� �zellikle �ngilizceden girmi� o kadar
    s�zc�k var ki bu dili yeni ��renen ki�ileri �ok
    �a��rt�yor.�zellikle teknolojinin h�zl� ileti�imi
    sa�lamas� ve teknolojik yenilikler haz�rl�ks�z
    yakalanmam�za ve oldu�u gibi s�zc�kleri kullanmam�za
    neden oluyor.Bunlar�n T�rk�ele�mesi gerekiyor.Bu
    konuda titiz ve h�zl� bir �al��ma ne yaz�k ki yok.Ama
    T�rk�e o kadar g�zel ve o kadar g��l� bir yap�ya
    sahip ki tekrar eski haline d�nebilme g�c� var.T�rk�e
    s�zc�k �retme g�c� onu bu t�r yabanc� s�zc�klerden
    ar�nd�racakt�r.
    �anak antenin olmas� g�zel.B�ylece bol bol T�rk�e
    ilgili bilgi edinmek m�mk�n.Ne yaz�k ki hangi kanal�n
    T�rk�esi iyi ben de pek iyi bilmiyorum.TRT kanallar�
    sunucular�n� daha uzun s�rede e�itti�i i�in daha g�zel
    bir dil kullan�yor.Ama onlarda da pek �ok hata
    yap�ld���n� g�r�yoruz. Ama bu hatalar sizler i�in pek
    o kadar �nemli olmayabilir. �nemli olan kulak e�itimi
    dinleme, anlama ve g�ncel dili yakalayabilmek.
    Macaristan'da neden ve nas�l T�rk�e ��renmeye
    ba�lad�n�z merak ettim. Bu site arac�l���yla yeni
    insanlar tan�mak benim i�in �ok g�zel bir duygu.Bu
    sitede T�rkoloji b�l�mlerinde okuyan ya da ��retmenlik
    yapanlar var m� acaba?
    Zaman i�inde daha yak�ndan insanlar tan�yaca��ma
    inan�yorum.T�rkiye'den sevgi ve selamlar g�nderiyorum.


    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Yahoo! Health - your guide to health and wellness
    http://health.yahoo.com
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.