Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

File - yahoo_id_almak

Expand Messages
 • turkfutbolu@yahoogroups.com
  Yahoo groupsun sistemi dolayısıyla kimi arkadaşlar sadece mail alıyor, grup sayfalarına giremiyorlar. Bu sorunu aşabilmek için bir kılavuz
  Message 1 of 126 , Oct 1, 2006
   Yahoo groupsun sistemi dolay�s�yla kimi arkada�lar sadece mail
   al�yor, grup sayfalar�na giremiyorlar. Bu sorunu a�abilmek i�in bir
   k�lavuz haz�rlad�k. Selamlar :))

   Yahoo Groups'a kendinizi nas�l tan�tabilirsiniz?


   - http://groups.yahoo.com/ sayfas�na girin
   - "Sign in" bas�n.
   - Yahoo ID ve �ifrenizi yaz. "Sign in" bas�n.
   - Hemen yukar�da "my account" g�receksiniz. Ona bas�n.
   - �ifrenizi tekrar isteyecektir, yaz�n ve "continue" bas�n.
   - Member information'un paralelindeki "Edit" e bas�n.
   - e- mail information k�sm�ndaki bo� kutuya tan�tmak istedi�iniz
   adresini yaz�n.
   - En altta "Finish" var, ona t�klay�n.
   - Sa�da Options alt�nda "Groups" t�klay�n.

   You have 1 unverified email addresses.

   Go to Email Preferences


   - �stteki yaz�y� g�receksiniz. T�klay�n.
   - Tan�tmak istedi�iniz adresin yan�nda "verify" olacak, ona t�klay�n.
   - �ifreni tekrar isteyecek, yaz�n ve "continue"yu bas�n.
   - "Click here" bas�n.
   - Lost your verification code? bas�n. Yahoo ilk verify kod isteyi�te
   g�ndermiyebiliyor.
   - "Verify Your Email Now" bas�n.
   - "Click here" bas�n.
   - Lost your verification code?] bas�n.
   - "Verify Your Email Now" bas�n.
   - "Click here" bas�n.
   - [Change User] bas�n. Hesaptan ��k�n.

   - �imdi mailinizi kontrol edin.

   From: Yahoo! Member Services
   To: .................................
   Sent: October, 25, 1998 11:10 PM
   Subject: Yahoo!: Please Verify Your Email Address

   Bi�iminde bir mail gelecek.

   - Important! Please click here to.....yazan yere t�klay�n.
   - Yahoo �ifrenizi yaz�n. "Verify"~Ra bas�n.

   - Yahoo ID ve �ifrenizi yaz�n. Sign in, bas�n.
   - �u an tan�tt���n�z adresinizi g�r�yorsunuz.
   - My groups bas�n.
   - Bu adres ile �ye oldu�unuz grup varsa, g�r�rs�n�z.
   -. Sign out ile ��k�n.

   Ne i�e yarayacak?
   Gruplar�n sayfalar�na girebilmek, eski mailleri okuyabilmek, �e�itli
   dosya, link ve foto�raflar� inceleyebilmek, e-mail adreslerinizi
   de�i�tirebilirsiniz..

   Yahoo ID sahibi olursan�z,

   http://sports.groups.yahoo.com/group/turkfutbolu adresine gelip sa� �st k��edeki
   [Edit My Membership] ibaresini t�klayarak a�a��daki opsiyonlardan
   birini se�ebilirsiniz:

   - [Daily digest]: G�nl�k mesajlar� tek bir e-mail i�inde al�rs�n�z.

   - [No email]: Gruptan e-mail adresinize mesaj almay�p, yaz�lanlar�
   sayfadan izlersiniz.
  • turkfutbolu@yahoogroups.com
   Yahoo groupsun sistemi dolayısıyla kimi arkadaşlar sadece mail alıyor, grup sayfalarına giremiyorlar. Bu sorunu aşabilmek için bir kılavuz
   Message 126 of 126 , Jan 1 5:06 AM
    Yahoo groupsun sistemi dolay�s�yla kimi arkada�lar sadece mail
    al�yor, grup sayfalar�na giremiyorlar. Bu sorunu a�abilmek i�in bir
    k�lavuz haz�rlad�k. Selamlar :))

    Yahoo Groups'a kendinizi nas�l tan�tabilirsiniz?


    - http://groups.yahoo.com/ sayfas�na girin
    - "Sign in" bas�n.
    - Yahoo ID ve �ifrenizi yaz. "Sign in" bas�n.
    - Hemen yukar�da "my account" g�receksiniz. Ona bas�n.
    - �ifrenizi tekrar isteyecektir, yaz�n ve "continue" bas�n.
    - Member information'un paralelindeki "Edit" e bas�n.
    - e- mail information k�sm�ndaki bo� kutuya tan�tmak istedi�iniz
    adresini yaz�n.
    - En altta "Finish" var, ona t�klay�n.
    - Sa�da Options alt�nda "Groups" t�klay�n.

    You have 1 unverified email addresses.

    Go to Email Preferences


    - �stteki yaz�y� g�receksiniz. T�klay�n.
    - Tan�tmak istedi�iniz adresin yan�nda "verify" olacak, ona t�klay�n.
    - �ifreni tekrar isteyecek, yaz�n ve "continue"yu bas�n.
    - "Click here" bas�n.
    - Lost your verification code? bas�n. Yahoo ilk verify kod isteyi�te
    g�ndermiyebiliyor.
    - "Verify Your Email Now" bas�n.
    - "Click here" bas�n.
    - Lost your verification code?] bas�n.
    - "Verify Your Email Now" bas�n.
    - "Click here" bas�n.
    - [Change User] bas�n. Hesaptan ��k�n.

    - �imdi mailinizi kontrol edin.

    From: Yahoo! Member Services
    To: .................................
    Sent: October, 25, 1998 11:10 PM
    Subject: Yahoo!: Please Verify Your Email Address

    Bi�iminde bir mail gelecek.

    - Important! Please click here to.....yazan yere t�klay�n.
    - Yahoo �ifrenizi yaz�n. "Verify"~Ra bas�n.

    - Yahoo ID ve �ifrenizi yaz�n. Sign in, bas�n.
    - �u an tan�tt���n�z adresinizi g�r�yorsunuz.
    - My groups bas�n.
    - Bu adres ile �ye oldu�unuz grup varsa, g�r�rs�n�z.
    -. Sign out ile ��k�n.

    Ne i�e yarayacak?
    Gruplar�n sayfalar�na girebilmek, eski mailleri okuyabilmek, �e�itli
    dosya, link ve foto�raflar� inceleyebilmek, e-mail adreslerinizi
    de�i�tirebilirsiniz..

    Yahoo ID sahibi olursan�z,

    http://sports.groups.yahoo.com/group/turkfutbolu adresine gelip sa� �st k��edeki
    [Edit My Membership] ibaresini t�klayarak a�a��daki opsiyonlardan
    birini se�ebilirsiniz:

    - [Daily digest]: G�nl�k mesajlar� tek bir e-mail i�inde al�rs�n�z.

    - [No email]: Gruptan e-mail adresinize mesaj almay�p, yaz�lanlar�
    sayfadan izlersiniz.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.