Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Direniş ve Ustad Ali Marufoğlu

Expand Messages
 • Mert Asutay
  Direniş ve Ustad Ali Marufoğlu Ümit KÖPRÜLÜ Yazar Hakkında... Yazara Ait
  Message 1 of 1 , May 1, 2009
   Direniş ve Ustad Ali Marufoğlu
    
    
   Ümit KÖPRÜLÜ
   Yazar Hakkında...
   Yazara Ait Diğer Köşe Yazıları

   Direniş ve Ustad Ali Marufoğlu

    

   Ümit KÖPRÜLÜ

    

   Ali Marufoğlu gibi önde gelen büyük ve güçlü bir Türkmen şahsiyeti ve onun yapıtları hakkında yazı yazmak iğneyle kuyu kazmak gibi zor bir eylem. Büyükler konu olurken, harcadıkları emek ve durmaksızın sürdürdükleri milli mücadelelerinin hakkını vermemek kuşkusuyla bir yazıya başlamak gerçekten ter döktürücüdür. Umarım bu yazıyla büyük ustadımın yeni piyaseye sunulan eseri  DİRENİŞ‘le ilgili bir değerlendirme yapmada başarılı olurum.

    

   Direniş büyük ustadın Türkiye’deki Kerkük Vakfı’nın yayın projesi kapsamına alınarak yayınlanmıştır. Ömrünü Türkmen davasına adamaış ağabeyim ve ustadım büyük Türkmen İzzettin Kerkük’ün vücuta çıkardığı Kerkük Vakfı, Kardeşlik, Altınköprü dergileri ve önemli tarihi, edebi, kültürel ve siyasi eserleriyle tanınmıştır. Silkiniş’in  Ön kapağında ustadın gençlik yaşlarında çektiği bir resmi yer almakta. Arka kapağındaysa, Ustad hakkında bir başka büyük ustadın yazısı  yer almaktadır.Büyük  ustad Ata Terzibaşı ustad Ali Marufoğlu hakkında şu tümcelerle

   ne güzel ifade etmiştir.

    

   ( Tuzhurmatu kasabasının görkemli şairlerinden olan Ali Marufoğlu, gelişmiş ve olgulnaşmış olan edebi şahsiyetine fıtri istidat ve ciddi çaba ve çalışmalarıyla kavuşmuştur.)

    

   Terzibaşı sözlerine, hayatı boyunca şiir ve edebiyatla uğraşmaktan hiç bıkmayanan Marufoğlu’nın, edebiyat alemine önce şiir, sonra düz yazı ile başladığını ve her iki alanda da başarı sağladığını eklemektedir.

    

   Direnişin’in ön sözünü ise değerli yazar Prof. Suphi Saatçı yazmıştır. Saatçı sözünün başlangıcında, Tuzhurmatu’nun önemli bir Türkmen yerleşme merkezi olduğuna ve 1970’li yıllardan sonra merkezi Tikrit olan ihdas edilen Salahettin vilayetine bağlanmasına ve bu büyük Türkmen ilçesinin sırf Türkmen yoğunluğu yüzünden il yapılmadğına ışık tutmaktadır. Ardından büyük ustadın kişisel hayatı, küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu edebi hayatı, edebi kişiliği, sanat gücü, hikayeciliği, araştırmacılığı ve horyat ustacılığına değinmektir.

   Saatçı, yazısının satırları arasında ustadın mertlik, yiğitlik, aşk, saygı, mücadele, milliyetçilik, vefa ve dostluk dolu dörtlük ve horyatlarınıda yerleştirmiş. Saatçı’nın dediği gibi, ustad yazdığı bu horyat ve dörtlüklerinde zirveye oturmuştur.

    

   Dosta duman

   Salam ver dosta damnan

   İgidler baş çevirmez

   Dem günü dost adamnan

    

   Gözüme çar

   Axtarram gözüme çar

   Getmem namard qapsına

   Bilsem kör gözüm açar

    

   Köprü’den

   Kerkük yaxın Köprü’den

   Bir yan uçrum bir yan od

   İgid ol geç köprüden

    

   O yağ qalsın

   Mum yansın o yağ qalsın

   Qurt çaqqaldan qorxanda

   Gerekti oyağ qalsın

    

   Direniş ustad Ali Marufoğlu’nun 1962 – 2008 yılları arasında yazmış olduğu şiir, horyat ve dörtlükleri yanında, 14 Temmuz 1959 tarihinde Türkmenlere karşı yapılan ınsanlık dışı, acımasız ve iğrenç Kerkük Katliamı olaylarını yansıtan bir hikayesini de kapsamaktadır.

    

    

   Yerli Tuzhurmatu ağzıyla yazdığı ürünlerinde görünen büyük ustalık ve becerikliğini ustad Marufoğlu, Yeni Türkçeyle yazdığı şiir, horyat, dürtlük ve hikyelerinde devam ettirmektedir. Kullandığı öz türkçe dili, simgele rağmen her kesce kolay kolay anlaşmaktadır. Direniş için yazdığı horyat ve dörtlükleri, ustadın milli mücadelesinin parlak bir aynasıdır. İşte ustadın Direniş Horyatları diye adlandırdığı bu horatlardan bir kaç örnek:

    

   Bed ilim

   Bed aylarım bed ilim

   Qarğa ddi bizden ol

   Bilbil dedi be dilim

    

   Men Kerkük Kerkük menem

   Yad ifritse hürkmenem

   Yüz ölsem yüz dirilsem

   He diyerem Türkmenem

    

   Divanı xan bezedi

   Taxtı aqan bezedi

   Bağı gül gülü bilbil

   Toprağı qan bezedi

    

   Çöp gider üzüm qalı

   Üzüm ha dizim qalı

   Ya bir tek Türkmen qalmaz

   Ya Kerkük bizim qalı

    

   Ustad Marufoğlu Direniş’indeki yer alan yazdıklarında ülküsünün sesinden şehitlerimize ithafına, Türkmen kimliğinden Telafer Dsetanıa, Kerkük Soykırımından milletin soykırımlara karşı isyanına kadar bir çok önemli konuları işlemiştir.  Silkiniş büyük ustadın 1964 yılında kerkük’te basılan Olaylar konuşuyor ve 1989 yılında Bağdat’ta basılan Deremet adlı kitaplarından sonra yayınlanan üçüncü yapıtıdır. Gelecek genç nesillerimize büyük yararlar sağladığı gibi Türkmen kütüphanesinde büyük bir boşluğu dolduracaktır. Büyük ustadımı Direniş’i için kutlar biz ve edebiyat severlerini bu önemli yapıtlarından yoksun bırakmamasını dilerim.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.