Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Voor creative schrijvers van proza en/of poezie van welk genre dan-ook
Omdat de expressmachinist een groot liefhebber is van proza en poezie en omdat het trans-Siberie-traject haast spreekwoordelijk saai is biedt hij schrijvers (m/v) de mogelijkheid in te stappen en hun intrek te nemen in één van de prive coupé's. Zij worden door de machinist voorzien van virtuele kost en inwoning in de hoop dat er een sfeer ontstaat waarin het prettig schrijven is zonder gêne of anderzijds misplaatste verlegenheden of blokkades. Hiertoe ontvang je één maal daags een inspiratie-prikkel, ' menu'tje ' geheten. (soms twee). Zo'n menu'tje bestaand uit een zinnetje of een enkel woord waarop je de 'transsiberie-methode' los kan laten. 'TransSiberie-schrijven' is slechts een (poetische?) naam omdat het beestje er één moest hebben en wat er precies onder verstaan wordt krijg je in een aparte mail uitgelegd. Het heeft als doel dat het schrijven je steeds makkelijker afgaat en je eventuele beren op je schrijfweg weet te ontwijken én dat we elkaar daartoe helpen d.m.v. kritieken of suggesties. De methode is verre van hocus pocus; Een ieder begrijpt dat bijvoorbeeld iets als spanning over een solicitatie of school-raport niet bevoordelijk is voor je schrijf-creativiteit. Tegelijkertijd kan schrijven een mooie uitlaatklep zijn voor het lozen van die spanning (slechts als voorbeeld, hè). Het 'transSiberie'-schrijven wil daarin een handreiking zijn zonder de wijsheid in pacht te hebben. Allen voor één en één voor allen. Hoe excentriek, uitbundig, juist bescheiden, lieflijk, rauw, of hoe iemand ook maar uiting aan de schrijfdrang geeft; Welkom!.
N.B: Deze maillijst is een filiaal van de eigenlijke trein. Voor een kijkje en evt. aanmelding daar, ga je naar het 'links'-gedeelte

Group Information

 • 17
 • Genres
 • Oct 17, 2004
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History