Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

MAURI AO KARAKI RIIN.

Aei teuana te tabo ni inono ao ni kaki botu irouia members n te TIENNAREAU CLUB. Members a kona ni ibuoka ni iango n aia rongorongo ao n aia kaongora ao n reitaki ma aia kanganga te nati ni Kiribati n tatabemania nako. Ngaia are e
BON ETI AO E BON RIAI...bwa ti riai n aki mama ni kaoti nako ara iango ke ara kanganga ikai. Man aia ibuobuoki raomi n ami club aio ao e na bebete ao n nakoraoi am waaki ao am iango n taai nako. IBUKIN rongorongon Kiribati a tibwaki naba ikai.

Group Information

 • 152
 • Kiribati
 • May 26, 1999
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members can hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • Anyone can post messages.

Message History