Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
1 member, 536 messages added in the last 7 days
New MessagesSee All
 • Giúp não minh mẫn

  ... Nebraska, lm Dvorak hiếp dâm nữ học sinh Nạn nhân không báo cảnh sát.  lm Dvorak không bị đưa ra Tòa, không bị tùlm Dvorak

  racine189 1 hour ago
 • Quả báo: ms Allen

  Sự tuyệt vời - của thời đại Internet Sự thật xấu-xa - nói sự thật, hóa ra bêu xấu Linh mục, mục sư, rabbi, imam - phải có

  minhsangto 1 hour ago
 • KHÔNG CẦN THỜ LẠY PHẬT [diendan_songvui] Chúa chết Phậ

  Date: Sun, 17 Jan 2016 09:57:02 -0500 Subject: Thiệt là các trò gạt gẫm của bọn giặc thầy chùa - Thưa Thầy, thế nào là một vị

  cutranlacdao 1 hour ago
Fetching Sponsored Content...

Group Description


Diễn Đàn Thông Tin Tự Do Về Hiện Tình Xã Hội Việt Nam

Group Information

 • 1173
 • Vietnamese
 • Oct 23, 2002
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History