Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[NHAC DAU TRANH] : KỂ TỪ NGÀY ẤY >> Lời, nhạc và trìn h bày: Nhật Tùng

Expand Messages
 • Pham hoaiviet
  ... From: Nhac Dautranh To: undisclosed recipients: Sent: Friday, April 01, 2011 1:09 PM
  Message 1 of 1 , Apr 1, 2011
   
    
   ----- Original Message -----
   Sent: Friday, April 01, 2011 1:09 PM
   Subject: KỂ TỪ NGÀY ẤY >> Lời, nhạc và trình bày: Nhật Tùng


   Đứng lên đòi hai tiếng Tự Do!

    

   Nhóm Sưu Tầm Nhạc Đấu Tranh

    

   Kính mời quý vị bấm vào ‘’link’’ sau đây để nghe:

    

   Kể từ ngày ấy - Nhật Tùng

    

   Bản nhạc:  KỂ TỪ NGÀY ẤY

    

   Lời, nhạc và trình bày:

   Nhật Tùng    

   __,Đa tạ quý Bạn

   đã gửi nhạc cho chúng tôi trong thời gian qua.

   Chúng tôi sẽ nghe, chọn lọc và lần lượt phổ biến theo thứ tự nhận được

    

   Nhóm Sưu Tầm Nhạc Đấu Tranh

   nhac_dau.tranh@...,

    


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.