Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ĐẠI TỔNG ĐÀN MALTA LUÂN ĐÔN TIẾN CỬ Ó 2 ĐẦU MALTA NGA VÀO VIỆT NAM TH U HỒI BÚA LIỀM LÀ KẾ SÁCH VẸN TOÀ N ! MALTA MỸ Ó 1 ĐẦU ĐÃ HƠN MỘT L ẦN THUA TRẬN THÁO CHẠY KHỎI VIỆT N AM PHẢI LẲNG LẶNG LUI LẠI PHÍA SAU H ẬU CẦN ! AI ĐƯA BÚA LIỀM VÀO VIỆT NAM NGƯỜI ẤY ĐẾN THU HỒI ! AI VI ỆN TRỢ TIẾP TẾ VŨ KHÍ CHO HÀ NỘI CỘNG SẢN 1945-1975 NAY LÀ CHỦ QUÂN L ỰC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA THỜI TOÀN CẦU HÓA ! AI ĐÂY CHÍNH LÀ MALTA LUÂN ĐÔN ĐÍCH THỰC “Ó 2 ĐẦU TR ÊN NỀN CỜ ĐỎ” ! BÚA LIỀM TRÊN N ỀN CỜ ĐỎ CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN QU Á ĐỘ NHẤT THỜI NAY BỊ THU HỒI Đ ỐT CHÁY BIẾN ĐI ! TOÀN CẦU HÓA : 2 NGƯỜI MỘT NGỰA - 2 ĐẦU MỘT Ó ! V BIQVEVNVM

Expand Messages
 • DIEM PHAN DINH
  Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 957 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam   ... NGÀY TÒA BẠCH ỐC VÀ HỘI ĐỒNG AN
  Message 1 of 1 , Mar 7, 2013
   Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 957 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam
    
   N.B. : BỌN CÔNG AN HACKERS CỦA HÀ NỘI ĐÃ BIẾT SỢ ! TỪ NGÀY TÒA BẠCH ỐC VÀ HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA HOA KỲ TỐ CÁO VÀ CẢNH CÁO NHÓM HACKERS 61.398 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC ĐÓNG TẠI THƯỢNG HẢI, TỨC THÌ HỘP THƯ EMAIL KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO ĐƯỢC GIẢI THOÁT HẾT KHỦNG BỐ VÀ PHÁ HOẠI ! KỂ TỪ THƯ NGỎ 940 CỦA KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO GỬI TƯỜNG TRÌNH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, THƯ ĐẾN THƯ ĐI SUÔNG SẺ ỔN ĐỊNH BÌNH THƯỜNG ! SỰ THỂ CHO BIẾT HÀ NỘI VÀ BẮC KINH CẤU KẾT VÔ CÙNG BỀN CHẶT TRONG “TƯƠNG QUAN CHỦ NÔ” ! ĐẢNG CỘNG SẢN HÀ NỘI ĐÍCH THỰC LÀ MỘT BỌN NÔ DỊCH VÀ TRIỀU CỐNG BẮC KINH !
    
    
   Kính gửi : HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
    
                                                               
   “ Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
    
   ĐẠI TỔNG ĐÀN MALTA LUÂN ĐÔN TIẾN CỬ Ó 2 ĐẦU MALTA NGA VÀO VIỆT NAM THU HỒI BÚA LIỀM LÀ KẾ SÁCH VẸN TOÀN ! MALTA MỸ Ó 1 ĐẦU ĐÃ HƠN MỘT LẦN THUA TRẬN THÁO CHẠY KHỎI VIỆT NAM PHẢI LẲNG LẶNG LUI LẠI PHÍA SAU HẬU CẦN ! AI ĐƯA BÚA LIỀM VÀO VIỆT NAM NGƯỜI ẤY ĐẾN THU HỒI ! AI VIỆN TRỢ TIẾP TẾ VŨ KHÍ CHO HÀ NỘI CỘNG SẢN 1945-1975 NAY LÀ CHỦ QUÂN LỰC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA THỜI TOÀN CẦU HÓA ! AI ĐÂY CHÍNH LÀ MALTA LUÂN ĐÔN ĐÍCH THỰC “Ó 2 ĐẦU TRÊN NỀN CỜ ĐỎ” ! BÚA LIỀM TRÊN NỀN CỜ ĐỎ CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN QUÁ ĐỘ NHẤT THỜI NAY BỊ THU HỒI ĐỐT CHÁY BIẾN ĐI !
    
   TOÀN CẦU HÓA : 2 NGƯỜI MỘT NGỰA - 2 ĐẦU MỘT Ó ! VBIQVEVNVM
    
   Kính mời quý vị mở attachments đọc Thư Ngỏ 957 và xin đọc lui lại 956, 955 ...
   Trân trọng


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.