Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tam Bảo Nô Đỏ

Expand Messages
 • Joseph Pham
      Tam Bảo Nô Đỏ Chương 1 Những Câu Hỏi. Này đám âm binh Tam Bảo Nô tập đoàn mượn danh Phật trong cái gọi là GHPGVNTN:
  Message 1 of 3 , Mar 1 12:08 AM


    
    
   Tam Bảo Nô Đỏ
    
   Chương 1
    
   Những Câu Hỏi.
    
    
   Này đám âm binh Tam Bảo Nô tập đoàn mượn danh Phật trong cái gọi là GHPGVNTN: Trần Việt, TNHH (QuynhT), Nguyễn Ngọc Đức (Cá Chép), Trần Thanh Toàn (Binh Nhì.T.Toàn, Công Luận), Lâm Tuấn Kiệt (Áo Nhà Binh, Minh Dung, Truyền Thông Paltalk...), Tống Phước Hiến,  Lý Đại Nguyên, Nguyễn Trọng Nho, Tiểu Dze, Dương Hiếu Nghĩa (Khong Nhu), Lê Khắc Lý, Phạm Hoàng Vương, Giác Hạnh, Đoàn Trọng..... và bè lũ.
    
   Hôm nay  tương đối rảnh rỗi  cho nên  Chính Khí Việt ta quyết định sẽ dạy dỗ bọn tam bảo nô có tên ở trên  rất nhiều bài học  làm người mà  ta  có y  sẽ in thành sách có tựa  đề TAM BẢO NÔ  ĐỎ (trong vỏ bọc đội lớp nhà Phật để phá đạo hại đời có xú  danh là  GHPGVNTN).   Vì bài này  được ta viết nhiều kỳ có lớp có lang, có  đầu có  cuối,  có  bài có  bản đàng  hoàng tử  tế  để  lũ chúng bay xử dụng dùng làm sách giáo khoa.   Cuốn sách này sẽ là những lời răn dạy rất nặng nề để giáo huấn  chúng bay làm người phải  biết cội, biết  nguồn, ăn quả phải biết kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ  nguồn, phải luôn biết Tri  Ân tiền nhân,  đừng hư hỏng đi theo mấy thằng dâm tăng việt gian bán nước,  vừa  mang nhục cho mình  vừa  làm xấu hổ kẻ  đã  mang nặng  đẻ  đau sanh  ra lũ chúng bay.  Chúng bay phải hiểu  rằng  khi đem lũ chúng bay vào đời từ ngày còn đỏ hỏn, đấng sanh thành ra lũ chúng bay  những tưởng con  mình sẽ trở thành người hữu dụng cho xã hội,  cho tổ  quốc,  hoá  ra chỉ đem lại nhục  nhã cho tông môn  tổ  tiên lũ chúng bay.
    
   Thuốc  đắng giã tật, sự that  mất  long.  Đừng vì tự ái  vặt để xem những lời chỉ  bảo của  ta như nước đổ đầu  vịt rồi chứng nào tật  nấy để  không còn biết đâu là  sự that  đâu là  gian trá,  đâu là hiển lương  đâu là  gian ác,  đâu là  yêu nước  và  đâu là  phản quốc.  Có  như thế  mới không phụ long ta  khổ  công nghiên cứu  tìm tòi  chứng cớ  lịch sử, tài lieu của  bậc thức gỉa,  trước là  vạch mặt chúng  bay trước công luận   sau là  có thể  nhờ  uống thứ  thuốc đắng này  mà  lũ chúng  bay nên người để có thể  trở thành người hữu dung cho nhân quần  và  cho tổ  quốc Việt Nam không cộng sản mai hậu  chăng?
    
   Để bắt đầu học bài học  sơ đẳng này ta  sẽ  đưa  ra  một số   câu hỏi để  lũ chúng bay tự vấn. Nhưng trước  khi trả lời, các  ngươi  nên "nhập thât"  it là bảy ngày để tâm hồn và trí tuệ  minh mẫn, tránh  mọi định kiến và  cảm tính, cố gắng thoát ra ngoài cái bản ngã kiêu căng, vọng động,  trở  về  với chính mình, một thụ tạo nhỏ bé nhiều đam mê ngã mạn. Chỉ  khi đó lũ ngươi mới dám có cái can đảm nhìn nhận sự thực  một cách khách quan.  Nếu được  như thế   câu hỏi của ta  đặt ra  cho lũ  chúng bay  mới giúp chúng bay nhận chân con người thực  của  mình  sau bao tháng năm  dài ra  công khuyển mã  chỉ  để phục  vụ  những thằng trọc việt gian  tay sai CS mà cả  cuộc  đời chúng là  một chuỗi dài những hoạt động vị kỷ,  tham ô, dâm loàn....  và trên tất cả là  một chuỗi dài những mưu toan phá hoại Giáo Lý Đức Phật, trần tục  hóa con đường Chánh Pháp mà  Đức Phật đã mạc khải cho chúng sanh như Ngài  đã từng nói:  "Kia là Trăng,  và  đây là Bàn Tay Ta  chỉ Trăng" .   Với lũ khốn nạn mạo danh nhà Phật này, chúng nào  có biết Trăng là  gì,  chúng  làm sao biết  được  niết bàn và  tây phương cực  lạc nằm ở  đâu? cho nên miệng của  chúng thì  nói về TRĂNG  nhưng trong hành động thường nhật,  chúng  ngăn cản và  bịt mắt Phật Tử  để  họ không còn nhận ra  được Bàn Tay Chỉ  Trăng của Đức Phật  mà  chỉ  nhìn  thấy  bàn tay nhơ nhớp dính đầy máu của  bọn ma tăng chỉ  xuống âm phủ mà  nơi đó  sẽ là  địa  chỉ cư ngụ trầm luân trong bể  khổ của muôn, muôn kiếp cho những ai theo chúng.
    
   Trả lời thẳng thắn những câu hỏi này  sẽ  giúp  lũ chúng  bay một bước tiến gần hơn bàn tay CHỈ  TRĂNG  của Đức Phật  vậy.
    
   1)Và  đây là  câu hỏi thứ Nhất: 
    
   Lũ chúng bay có  dám thừa  nhận rằng tên ấu dâm thích Chánh Lạc đã bị phạt 4,8 triệu  (một gia  tài khá  lớn và  cũng là  niềm mơ ước khó thể  đạt được của hằng trăm triệu công dân Hoa Kỳ) (hình1) là một bằng chứng rõ ràng  tội ấu dâm  vì  có  sự khẳng định của  luật pháp Hoa Kỳ.
    
   2/ Lũ ngươi có thừa  nhận  hiện nay  Chánh Lạc  vẫn còn là tên đầu nậu  số  một  ở  hải ngoại của tập đoàn mạo danh Phật trong cái gọi là GHPGVNTN không? Hắn  đang là  con chó trung thành bậc  nhất của Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ  nên cái chức Chủ Tịch Văn Phòng II  Quảng Độ  mới  giao cho hắn cho dù Quảng Độ biết rất  rõ thú  tánh của  hăn không tài nào kềm chế  con lợn  long  khi  tới mùa nhảy nọc.
    
   3/ So sánh với vụ scandal trong nước trường hợp một chú tiểu cùng với tên lưu manh Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu "khóa môi nhau"  thì Chánh Lạc  và  chú tiểu đó  ai tội nặng hơn ai?
    
   4/ Tại sao trong nước thì  chú tiểu bị đuổi khỏi Chùa còn ở  Hoa  Kỳ  Chánh Lạc  vẫn được  mấy mụ nạ dòng (hoặc  chồng "cây bút" không còn  mực,  hoặc  không còn chồng, hoặc không có  chồng)  cùng đám tam bảo nô ra  công bảo vệ, cẩn thận  "nâng bi" thày đến mức  độ  có  ả  đêm về  bờ  cỏ  mấp mô ướt sũng mơ tưởng đến thày mà  quyên bẵng  sự hiện diện  của thằng  chồng mọc  sừng trong "tinh thần" nằm bên cạnh.  Có  ả  còn u mê  đến mức đi biểu tình, mang  ảnh Đặng Phúc Tuệ để "lộn đầu" xuống  đất mà  xem ra chính chỗ  "ấy, ấy"  tại ngã ba "cầu hai cẳng" của mụ  cũng chỉ  vừa ngang tầm cửa miệng  của  kẻ đã làm nên "lịch sử" ..."pháp nạn 63 là  cuộc  đấu tranh không tiền khoáng hậu giật xập  chế  độ ngoại bang".  (hình 2)  Và  đám tam bảo nô Lý Đại Nguyên, Cá Chép, Giác hạnh, Binh Nhì, Không Như, Trần Việt, Do Quyen,Tống phước Hiến, Lâm Tuân Kiệt, Đoàn Trọng có phải là những kẻ  đã  được thưởng thức thứ  trà đặc biệt (được  công ty của mụ Tôn Nữ Hở Hoa chế biến ngay trên bờ  ruộng cỏ  mấp mô thường ướt sũng) cho nên khi  uống vào  chúng bay chỉ  biết sủa mà không còn đủ tỉnh táo phân biệt đúng sai, phải trái.  Khi ta nghe lũ chúng bay sủa trong room ngụy danh cờ  vàng của thằng Lâm Tuấn Kiệt nick áo nhà  binh ta  thấy that tội cho lũ  chúng bay.  Giá  mà  cha mẹ chúng bay  lăn đùng ra "bất đắc kỳ tử" thì lũ chúng bay cũng không sủa được  tiếng sủa  thống thiết được như khi mặt nạ thằng Quảng Độ bị anh em alpha  của  ta  cho rơi xuống!!!????
    
   5/  Đặng Phúc Tuệ có biết tội ấu dâm của Chánh Lạc  không?  Tại sao hăn không kỷ luật Chánh Lạc?  Thái độ im lặng của  nó  nói lên điều gì?   Có phải  thái độ và  hành  động như thế  của  cả  hai thằng trọc này nói lên tính cách "cá mè một lứa".  Chúng có phải là bậc  chân tu hay không?  Hay  chính chúng nó  chỉ là  loại mượn danh nghĩa  nhà  Phật  để  vinh thân, phì  da,  cơm no bò  cưỡi.    
    
   Đề cập đến tập đoàn  mạo danh Phật từ  thập niên 60 cho đến nay ta có  ý nhấn mạnh đến hai hệ phái được  tách ra từ  Ấn Quang;  PGVNT  và  PGVN (còn được  gọi là  Phật Giáo Quốc Doanh)
    
   a) Lũ quốc doanh trong nước  được  xử dụng làm bình phong tuyên truyền với quốc tế: Việt Gian Cộng Sản không đàn áp  tôn giáo. Điều này thật rõ ràng không cần phải chứng minh.
    
   b)Còn tập đoàn Đặng Phúc Tuệ, Chánh Lạc, Viên Lý, Giác Đẳng vân vân.... cũng được  bọn VGCS  xử  dung làm thành một mũi tiến công  nhằm việt cộng hóa  cộng đồng người việt tị nạn CS  tại hải ngoại với sự tiếp tay của  con mụ Phó Đoan tân thời tự phong, tự sướng với chức  vụ chủ tịch cộng đồng người việt quốc gia  Hoa Kỳ mà  mụ  đã cẩn thận, tính toán cắt bỏ  đi  cái cốt lõi là  cái căn cước  tỵ nạn cộng sản,  để  chỉ  còn lại cái  cộng đồng  di dân về  kinh tế, đúng với mơ ước của VGCS  trong cái gọi là  NQ 36.
    
   Mặt khác ta hỏi lũ ngươi: tuần qua  có nhiều vị netters  đưa nhiều hình ảnh tố cáo  tên Luật Sư Lê Quốc Lân, hiện đang là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Lý  của tập đoàn  mạo danh Phật trong cái gọi là  GHPGVNTN đã có  những hành động đi đêm  với cộng sản .  Lũ ngươi đã có  suy nghĩ như thế  nào?  Lời  nói và  hành động của  chúng từ  thập niên 60  cho đến nay rõ ràng  chỉ  làm lợi cho VGCS, vậy mà   lưỡi chúng  cứ  như con chó  múa tít  nào là "muốn Giải Thể CS  chỉ  có  Phật Giáo VNTN của  chúng mới  làm được". (sic) 
    
   (còn tiếp)    
    
   Chính Khí Việt.
   02/28/13.
    
    
    
    
  • Joseph Pham
         Tam Bảo Nô Đỏ Chương 1 Những Câu Hỏi. Này đám âm binh Tam Bảo Nô tập đoàn mượn danh Phật trong cái gọi là GHPGVNTN
   Message 2 of 3 , Mar 1 11:23 AM
     


     
     
    Tam Bảo Nô Đỏ
     
    Chương 1
     
    Những Câu Hỏi.
     
     
    Này đám âm binh Tam Bảo Nô tập đoàn mượn danh Phật trong cái gọi là GHPGVNTN gồm: Trần Việt, TNHH (QuynhT), Nguyễn Ngọc Đức (Cá Chép), Trần Thanh Toàn (Binh Nhì.T.Toàn, Công Luận), Lâm Tuấn Kiệt (Áo Nhà Binh, Minh Dung, Truyền Thông Paltalk...), Tống Phước Hiến,  Lý Đại Nguyên, Nguyễn Trọng Nho, Tiểu Dze, Dương Hiếu Nghĩa (Khong Nhu), Lê Khắc Lý, Phạm Hoàng Vương, Giác Hạnh, Đoàn Trọng..... và bè lũ.
     
    Hôm nay  tương đối rảnh rỗi  cho nên  Chính Khí Việt ta quyết định sẽ dạy dỗ bọn tam bảo nô có tên ở trên  rất nhiều bài học  làm người mà  ta  có y  sẽ in thành sách có tựa  đề TAM BẢO NÔ  ĐỎ (trong vỏ bọc đội lớp nhà Phật để phá đạo hại đời có xú  danh là  GHPGVNTN).   Vì bài này  được ta viết nhiều kỳ có lớp có lang, có  đầu có  cuối,  có  bài có  bản đàng  hoàng tử  tế  để  lũ chúng bay xử dụng dùng làm sách giáo khoa.   Cuốn sách này sẽ là những lời răn dạy rất sâu sắc để giáo huấn  chúng bay làm người phải  biết cội, biết  nguồn, ăn quả phải biết kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ  nguồn, phải luôn biết Tri  Ân tiền nhân,  đừng hư hỏng đi theo mấy thằng dâm tăng việt gian bán nước,  vừa  mang nhục cho mình  vừa  làm xấu hổ kẻ  đã  mang nặng  đẻ  đau sanh  ra lũ chúng bay.  Chúng bay phải hiểu  rằng  khi đem lũ chúng bay vào đời từ ngày còn đỏ hỏn, đấng sanh thành ra lũ chúng bay  những tưởng con  mình sẽ trở thành người hữu dụng cho xã hội,  cho tổ  quốc,  hoá  ra chỉ đem lại nhục  nhã cho tông môn  tổ  tiên lũ chúng bay.
     
    Thuốc  đắng giã tật, sự thật  mất  lòng.  Đừng vì tự ái  vặt để xem những lời chỉ  bảo của  ta như nước đổ đầu  vịt rồi chứng nào tật  nấy để  không còn biết đâu là  sự thật  đâu là  gian trá,  đâu là hiền lương  đâu là  gian ác,  đâu là  yêu nước  và  đâu là  phản quốc.  Có  như thế  mới không phụ long ta  khổ  công nghiên cứu  tìm tòi  những chứng cớ  lịch sử, tài lieu của  nhiều bậc thức gỉa,  trước là  vạch mặt chúng  bay trước công luận   sau là  có thể  nhờ  uống thứ  thuốc đắng giã tật này  mà  lũ chúng  bay nên người để có thể  trở thành người hữu dụng cho nhân quần  và  cho tổ  quốc Việt Nam không cộng sản mai hậu  chăng?
     
    Để bắt đầu học bài học  sơ đẳng này ta  sẽ  đưa  ra  một số   câu hỏi để  lũ chúng bay tự vấn. Nhưng trước  khi trả lời, các  ngươi  nên "nhập thất"  ít là bảy ngày để tâm hồn và trí tuệ  minh mẫn, tránh  mọi định kiến và  cảm tính, cố gắng thoát ra ngoài cái bản ngã kiêu căng, vọng động,  trở  về  với chính mình, một thụ tạo nhỏ bé nhiều đam mê ngã mạn. Chỉ  khi đó lũ ngươi mới dám có cái can đảm nhìn nhận sự thực  một cách khách quan.  Nếu được  như thế   câu hỏi của ta  đặt ra  cho lũ  chúng bay  mới giúp chúng bay nhận chân được con người thực  của  mình  sau bao tháng năm  dài ra  công khuyển mã  chỉ  để phục  vụ  những thằng trọc việt gian  tay sai CS mà cả  cuộc  đời chúng là  một chuỗi dài những hoạt động vị kỷ,  tham ô, dâm loàn....  và trên tất cả là  một chuỗi dài những mưu toan phá hoại Giáo Lý Đức Phật, trần tục  hóa con đường Chánh Pháp mà  Đức Phật đã mạc khải cho chúng sanh như Ngài  đã từng nói:  "Kia là Trăng,  và  đây là Bàn Tay Ta  chỉ Trăng" .   Với lũ khốn nạn mạo danh nhà Phật này, chúng nào  có biết Trăng là  gì, (nếu có  biết thì  chúng chĩ  có thể  biết  2 chữ "trăng hoa" trong các động mãi dâm  thờ  thần Bạch Mi),  chúng  làm sao biết  được  niết bàn và  tây phương cực  lạc nằm ở  đâu? cho nên miệng của  chúng thì  nói về TRĂNG  nhưng trong hành động thường nhật,  chúng  ngăn cản và  bịt mắt Phật Tử  để  họ không còn nhận ra  được Bàn Tay Chỉ  Trăng của Đức Phật  mà  chỉ  nhìn  thấy  bàn tay nhơ nhớp dính đầy máu của  bọn ma tăng chỉ  xuống âm phủ mà  nơi đó  sẽ là  địa  chỉ cư  trú ngàn đời cho chúng và cho những ai theo chúng.
     
    Khi trả lời thẳng thắn những câu hỏi này  sẽ  giúp  lũ chúng  bay quay trở  lại để thấy rõ được bàn tay CHỈ  TRĂNG  của Đức Phật  vậy.
     
    1)Và  đây là  câu hỏi thứ Nhất: 
     
    Lũ chúng bay có  dám thừa  nhận rằng tên ấu dâm thích Chánh Lạc đã bị phạt 4,8 triệu  (một gia  tài kếch xù, và  cũng là  niềm mơ ước khó- thể -đạt  của hằng trăm triệu công dân Hoa Kỳ) (hình1) là một bằng chứng rõ ràng  tội ấu dâm  vì  có  sự khẳng định của  luật pháp Hoa Kỳ.
     
                                                    
     
    2/ Lũ ngươi có thừa  nhận  hiện nay  Chánh Lạc  vẫn còn là tên đầu nậu  số  một  ở  hải ngoại của tập đoàn mạo danh Phật trong cái gọi là GHPGVNTN không? Hắn  đang là  con chó trung thành bậc  nhất của Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ  nên cái chức Chủ Tịch Văn Phòng II  Quảng Độ  mới  giao cho hắn cho dù Quảng Độ biết rất  rõ thú  tánh của  hăn không tài nào kềm chế  con lợn  lòng  khi  tới mùa nhảy nọc.
     
    3/ So sánh  vụ scandal trong nước trường hợp một chú tiểu cùng với tên lưu manh Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu "khóa môi nhau"  thì Chánh Lạc  và  chú tiểu đó  ai tội nặng hơn ai?
     
    4/ Tại sao trong nước  chú tiểu bị đuổi khỏi Chùa còn ở  Hoa  Kỳ  Chánh Lạc  vẫn được  mấy mụ nạ dòng (hoặc  chồng "cây bút" không còn  mực,  hoặc  không còn chồng, hoặc không có  chồng)  cùng đám tam bảo nô ra  công bảo vệ, cẩn thận  "nâng bi" thày đến mức  độ,  có  ả  đêm về  bờ  cỏ  mấp mô thường  ướt sũng khi mơ tưởng đến thày mà  thị quyên bẵng  đi sự hiện diện  của thằng  chồng mọc  sừng trong "tinh thần" nằm bên cạnh.  Có  ả  còn u mê  đến mức độ,  đi biểu tình, mang  ảnh Đặng Phúc Tuệ để "lộn đầu" xuống  đất mà  xem ra chính chỗ  "ấy, ấy"  tại ngã ba "cầu hai cẳng" của mụ  cũng chỉ  vừa ngang tầm cửa miệng  của  kẻ đã làm nên "lịch sử" ..."pháp nạn 63 là  cuộc  đấu tranh không tiền khoáng hậu giật xập  chế  độ ngoại bang".  (hình 2)  Và  đám tam bảo nô Lý Đại Nguyên, Cá Chép, Giác hạnh, Binh Nhì, Không Như, Trần Việt, Do Quyen,Tống phước Hiến, Lâm Tuân Kiệt, Đoàn Trọng có phải là những kẻ  đã  được thưởng thức thứ  trà đặc biệt (được  công ty của mụ Tôn Nữ Hở Hoa chế biến ngay trên bờ  ruộng cỏ  mấp mô thường ướt sũng) cho nên khi  uống vào  chúng bay chỉ  biết sủa mà không còn đủ tỉnh táo phân biệt đúng sai, phải trái.  Khi ta nghe lũ chúng bay sủa trong room ngụy danh cờ  vàng của thằng Lâm Tuấn Kiệt nick áo nhà  binh ta  thấy that tội cho lũ  chúng bay.  Giá  mà  cha mẹ chúng bay có lăn đùng ra "bất đắc kỳ tử", theo ông, theo bà,  thì lũ chúng bay cũng không thể sủa được  tiếng sủa  thống thiết hơn  như khi mặt nạ thằng Quảng Độ bị anh em alpha  làm cho rơi xuống!!!????
     
                                       
     
    5/  Đặng Phúc Tuệ có biết tội ấu dâm của Chánh Lạc  không?  Tại sao hắn không kỷ luật Chánh Lạc?  Thái độ im lặng của  nó  nói lên điều gì?   Có phải  thái độ và  hành  động như thế  của  cả  hai thằng trọc này nói lên tính cách "cá mè một lứa".  Vậy thì chúng có phải là bậc  chân tu hay không?  Hay  chính chúng nó  chỉ là  loại mượn danh nghĩa  nhà  Phật  để  vinh thân, phì  da,  cơm no bò  cưỡi.    
     
    Đề cập đến tập đoàn  mạo danh Phật từ  thập niên 60 cho đến nay ta có  ý nhấn mạnh đến hai hệ phái được  tách ra từ  Ấn Quang;  PGVNT  và  PGVN (còn được  gọi là  Phật Giáo Quốc Doanh)
     
    Đối với lũ quốc doanh trong nước, chúng   được  xử dụng làm bình phong để tuyên truyền với quốc tế  rằng: Việt Gian Cộng Sản không còn đàn áp  tôn giáo. Điều này thật hiển nhiên ta không cần phải chứng minh.
     
    Riêng với  tập đoàn Đặng Phúc Tuệ, Chánh Lạc, Viên Lý, Giác Đẳng vân vân.... cũng được  bọn VGCS  xử  dụng làm thành một mũi tiến công  nhằm "việt cộng hóa"  cộng đồng người việt tị nạn CS  tại hải ngoại với sự tiếp tay của  con mụ Phó Đoan tân thời tự phong, tự sướng với chức  vụ chủ tịch cộng đồng người việt quốc gia  Hoa Kỳ mà  mụ  đã cẩn thận, tính toán cắt bỏ  đi  cái cốt lõi là  cái thẻ căn cước  tỵ nạn cộng sản,  để  chỉ  còn lại cái  cộng đồng  di dân về  kinh tế, đúng với mục tiêu trong trong cái gọi là  NQ 36 của  tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.
     
    Mặt khác, trong mước rậm râu Quảng Độ hô hoán là  bị  quản chế,  đòi quyền phục hoạt như trước 1975.... nhưng qua  theo dõi hình ảnh do chính QM (Quê Mẹ MTGP) đưa  lên  chứng tỏ nó (QĐ) có bị  quản chế hay không  hay đây chỉ  là  trò  ngụy tạo để  dàn dựng  lá bài chống cộng dzổm cho tập đoàn QĐ aka  Đặng Phúc Tuệ, để  nó có thể nhịp nhàng, rất bài bản   cùng thằng basset Võ Văn Ái thổi bài "bác  đang cùng chúng chau hành quân" vào ngay  trung tâm thủ  đô tỵ nạn  ở Nam Cali  mà cụ thể  rõ ràng nhất  là  chùa  Điều Ngự, nơi dung nạp  những thằng  đặc  cong cộng sản như Trần Đình Minh.  Hình ảnh QĐ aka  Đặng Phúc Tuệ ung dung tự tại đi ra trung, trở về  Saigon, ra  VP 2 Quốc Hội ngụy quyền VGCS.....đã đủ  để khai mở  những bộ óc  bã đậu của  lũ chúng bay chưa?  Chưa kể đến  việc QĐ nói là  bị lưu đày ra  bắc,  nhưng lại có  hình nó  đang vui vẻ  hàn huyên bàn  việc "phật sự" với thằng trùm vô thần công an CS  là  Mai Chí Thọ,  để rồi sau đó  vài ngày chính nó lại ngồi vào ghế  chủ tọa trước mặt là lon beer để bàn  "quốc sự" với các  chuyên gia ngoài bắc  (như  hình ảnh  thứ 3  mà  ta  đính kèm đây, lấy từ nguồn Quê Mẹ),  như vậy  một lần nữa  chúng bay nghĩ sao về những sự kiện này?   (phần này ta  sẽ có một chương nói  rõ hơn). 
     
                                          
     
     
                 Hình chụp hồi tháng 3 năm 1990 tại Hà Nội, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cùng với giới nghiên cứu của Nhà nước Cộng sản, gồm các ông : Nguyễn Tương Lai, Mai Xuân Hải, Nguyễn Văn Phát, Trương Đình Nguyên, và Vũ Tá Nhí (Hình tư
liệu của PTTPGQT)
    Hình chụp hồi tháng 3 năm 1990 tại Hà Nội, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cùng với giới nghiên cứu của Nhà nước Cộng sản, gồm các ông : Nguyễn Tương Lai, Mai Xuân Hải, Nguyễn Văn Phát, Trương Đình Nguyên, và Vũ Tá Nhí (Hình tư liệu của PTTPGQT)
                       
     
    Còn ở  hải ngoại tên LS Ngô Quốc Lânn, hiện đang là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Lý  của tập đoàn  mạo danh Phật trong cái gọi là  GHPGVNTN đã có  những hành động đi đêm  ăn uống với cộng sản .  Lũ ngươi đã có  suy nghĩ như thế  nào?  Lời  nói và  hành động của  chúng từ  thập niên 60  cho đến nay rõ ràng  chỉ  làm lợi cho VGCS, vậy mà   lưỡi chúng  cứ  như con chó  múa tít trong mõm chúng nào là "muốn Giải Thể CS  chỉ  có  Phật Giáo VNTN của  chúng mới  làm được". (sic) 
     
    (còn tiếp)    
     
    Chính Khí Việt.
    02/28/13.
     
     
     
     
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.