Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

“TBT TRỌNG TRÁCH CHỈ ĐẠO - NGUYỄN BÁ THANH ĐIỀU HÀNH” - Ông Nguyễn B á Thanh điều hành Ban Nội chính Trung ương từ 1/2 - Ông Nguyễn Bá Thanh điều hành Ban Nội chính Trung ương t ừ 1/2 - “YÊU CẦU TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH HẠ LỆNH BẮT” : (1) Bắt kh ẩn cấp Đại Tá Trần Đăng Thanh “ trọng tội nô dịch Bắc Kinh” (2) B ắt khẩn cấp Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh “tội việt gian Bắc Kinh ” (3) Bắt khẩn cấp thiếu tướng L ê văn Cương “trọng tội nô dịch B ắc Kinh”

Expand Messages
 • DIEM PHAN
      Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 914 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam   ... Email để chuyển tải thư
  Message 1 of 4 , Feb 1, 2013

    
    
   Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 914 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam
    
   N.B. : Chúng tôi đã mở 17 địa chỉ Email để chuyển tải thư đến quý vị ! Nhưng Công an mạng của Hà Nội luôn phá nát hộp thư của chúng tôi ! Mỗi lần gửi thư đi là một cuộc phấn đấu nhiều cam go mất rất nhiều thì giờ ! Vậy mà thư đến quý vị khi có khi không ngoài ý muốn của chúng tôi ! Xin thông cảm và nếu có thể xin giúp đỡ chúng tôi . Trân trọng
    
    
   Kính gửi : HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
    
                                                               
   “ Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
    
   “TBT TRỌNG TRÁCH CHỈ ĐẠO - NGUYỄN BÁ THANH ĐIỀU HÀNH”
   Ông Nguyễn Bá Thanh điều hành Ban Nội chính Trung ương từ 1/2
   “YÊU CẦU TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH HẠ LỆNH BẮT” :
   ü Bắt khẩn cấp Đại Tá Trần Đăng Thanh “trọng tội nô dịch Bắc Kinh”
   ü Bắt khẩn cấp Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh “tội việt gian Bắc Kinh”
   ü Bắt khẩn cấp thiếu tướng Lê văn Cương “trọng tội nô dịch Bắc Kinh”
    
   TOÀN DÂN VIỆT NAM CẦU MONG TỔNG ĐÀN THE KNIGHTS OF MALTA LUÂN ĐÔN MAU LẸ ĐẾN THU HỒI BÚA LIỀM, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÁC CHẾT HỒ CHÍ MINH ĐEM ĐI KHỎI NƯỚC VIỆT NAM !
    
    
   Kính mời quý vị mở attachments đọc Thư Ngỏ 914 và xin đọc lui lại 913, 012 ...
   Trân trọng
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.