Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: [BTGVQHVN-2] Matthew Tra^`n xin go'p y' mo.n ...// LevanAn: DHY Pham Minh Man den San Jose.

Expand Messages
 • vietmarketing
  CU*O*NG QUYE^ T TRIE^.T HA. BO.N CHO QUO^ C DOANH HA?I NGOA.I, DU` CHU NG LA` AI, PHA^?M TRA^.T GI`?: HO^`NG Y, GIA M MU.C, LINH MU.C, HOA` THU*O*.NG,
  Message 1 of 1 , Jul 1 3:37 AM
  • 0 Attachment
   
   CU*O*NG QUYE^'T TRIE^.T HA. BO.N CHO' QUO^'C DOANH HA?I NGOA.I, DU` CHU'NG LA` AI, PHA^?M TRA^.T GI`?: HO^`NG Y, GIA'M MU.C, LINH MU.C, HOA` THU*O*.NG, THU*O*.NG TO.A, THIE^`N SU* v.v.
   D-O' CHI? LA` NHU*~NG CON CHO' CHE^'T LA`M CHO' SA(N CHO CS, D-A'NG NGUYE^`N RU~A VA` KHINH BI?.\
   KHO^NG CO' DA`NH CHU*~ THA^`Y HAY CHA CHO CHU'NG, NHU*~NG CON CHO' CHE^'T!
    
   VIET MARKETING
    

    

     

   HY Phạm Minh Mẫn dang di ngược lại lời Chúa Giêsu zạy trong sách Evang:
    "Anh em không dược làm tôi hai chũ" ... thế mà HY Phạm Minh Mẫn dang thờ fượng bọn quỹ dõ (CSVN)
   img440/100/chungbaykhongduoclamtoifx7.jpg
    Hồng Y Fạm Minh Mẫn, kẽ fãn nghịch di ngược lại Lời Chúa.

    

   <<<>>>


    

   Kính thưa quý tín hữu CG người Việt tỵ nạn cs  San Jose,

    

    Theo như bãn thông cáo cũa anh Micae Lên Văn Ấn fỗ biến thì csVN dang dịnh di một nước cờ cao là sai HY Phạm Minh Mẫn lãnh ấn tiên fuông xuất ngoại tấn công các cộng dồng CG người Việt tỵ nạn hãi ngoại dễ quyết loại bõ CỜ VÀNG cũa chúng ta.

    

    Dây cũng là cơ hội ngàn năm một thũa dễ cho người Việt chống cọng nói chung .. và nhất là các tín hữu CGVN/San Jose nói riêng dễ xác dịnh thái dộ cũa tín hữu CGVN hãi ngoại với "con sói zữ dội lốt người chăn chiên lành" dến dễ fá nát các dàn chiên lành hãi ngoại.

    

   Từ những nhận dịnh trên, chúng tôi xin mạo muội dược góp ý-kiến mọn như sau:

    

    - Mọi giáo xứ CG thuộc Giáo Fận San Jose cũng như các giáo fận bạn ..nên sớm họp nhau dễ tìm biện fáp hữu hiệu dễ dối fó.

    

    - Các bạn nên sớm nhận thức những tên thường dược xem là cò mồi cho những "con sói zữ mang lốt người chăn chiên lành" dễ vô hiệu hóa chúng... như trong quá khứ ..những tên dã ăn hiếp cụ Hợp trong zịp tên GM quốc zoanh  Châu Ngọc Tri năm ngoái mang bị gậy qua dây dễ kiếm dôla.

    

   -  Các giáo xứ cũa các bạn nên chuẫn bị những toán dặc nhiệm dễ ngăn chận những mưu toan bất ngờ mà chúng sẽ zỡ ra hầu vô hiệu hóa các kế-hoạch cũa chúng.

    

   - Các nhà truyền thông -- nhất là các nhà truyền thông CG  (không kễ VietCatholic) hãy dòi hõi cho bằng dược HY Mẫn tỗ chức họp báo dễ trã lời các thắc mắc về cách hành xữ cũa HY Mẫn từ trước dến nay dã/dang gây thắc mắc cho người tín hữu CG nội ngoại.

    

   - Nhất dịnh không chấp nhận fương cách họp báo theo kiễu cọng sãn mà VietCatholic dã làm trước dây là viết câu hõi dễ cho ban tỗ chức chọn lựa.

    

   Chúng tôi thiết nghĩ là quý thân hữu có dũ khã năng dễ dưa ra các câu hõi cần thiết, tuy nhiên, nếu có vị nào muốn biết các ý-kiến mọn cũa chúng tôi, xin vui lòng xem fần Fụ dính kèm theo dây.

    

   Chúng tôi tuy ỡ xa nhưng xin dược hiệp thông và zâng lời cầu nguyện dễ cho nỗ lực ngăn chặn mưu toan cũa “con sói zữ dội lốt người chăn lành” dược thành công.

    

   Thân ái,

    

   Matthew Trần  

    

   From: "kiemai le" kiemai36@sbcglobal. net

    

    Sau đây là thông cáo của linh mục Nguyễn Minh Hiền, Chánh xứ St Patrick, San Jose:

   "THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN THĂM VIẾNG SAN JOSE CỦA ĐỨC HỒNG Y GIOAN B. PHẠM MINH MẪN.

    

   Tháng vừa qua, Đức Cha Patrick McGrath, Giám Mục Giáo Phận San Jose, báo cho cha Nguyễn Minh Hiền, Đại Diện Giám Mục, đặc trách Mục Vụ Việt Nam, biết là Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã liên lạc với ngài.

    

   Trong chuyến thăm viếng bà con ở San Jose, Đức Hồng Y có ngõ ý muốn dâng một Thánh lễ  tại giáo xứ Việt Nam St Patrick Proto Cathedral và một thánh lễ nữa hoặc tại St Maria Goretti Church (SMG) hoặc tại Most Holy Trinity (MHT).

    

   Sau khi liên lạc với Đức Ông Đỗ Văn Đỉnh (SMG)  và Cha Ngô Anh Lân (MHT), cha Hiền xin thông báo chương trình dâng Thánh Lễ của  Đức Hồng Y như sau:

    

   a) tại nhà thờ St Maria Goretti, Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2008 lúc 6 giờ 30 chiều; và

    

   b) tại giáo xứ Việt Nam St Patrick Proto-Cathedral, 6 tháng 7, 2008, lúc 8 giờ 45 sáng".

    

   Xin phổ biến rộng rãi để tất cả giáo dân Việt tị nạn Cộng Sản ở San Jose và vùng phụ cận đến tham dự 2 thánh lễ này.

    

   Đây là vị Đặc Sứ Toàn Quyền Lưu Động vừa Đời vừa Đạo. Đức Hồng Y còn là nhân vật quan trọng gấp mấy 2 tên Việt Cộng Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng. Vì 2 tên này trước khi xuất ngoại chúng chỉ "van xin" người Việt tại hải ngoại đừng biểu tình, đừng đem Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ra dọa chúng. Ngoài ra, chúng luôn luôn phải chui cửa hậu.

    

   Còn Đức Hồng Y thì trước khi ra đi đã ra lệnh cho các nơi tiếp đón không được có cờ Vàng Ba Sọc Đỏ xuất hiện.

    

   Ngài không chui cửa hậu mà con được rước đón một cách long trọng. Chỗ nào có cờ Vàng đã có Tuận phá bỏ trước khi lọt vào mắt Đức Hồng Y. Hồng hơn Chuyên, nhưng Đức Phạm Minh Mẫn vừa Chuyên vừa Hồng, đỏ hơn Trung Ương Đỏ.

    

   Xin đồng hương tham dự, đón tiếp phải gấp mấy chục lần đón ĐGM Chí Linh.

    

   Micae Lê Văn Ấn.

   Kẻ Phản Động đối với Đảng

   Phản Đạo Quốc Doanh.

    


    


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.