Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

(tho song ngu) NHO+' SA`I GO`N

Expand Messages
 • Le Xuan Nhuan
  NHỚ SÀI-GÒN Tiếng ai than thở nhớ Sài Gòn Thổn thức lòng tôi những héo hon Phố cũ người xưa dường đã mất Sài-Gòn ẩn
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2007

            NHỚ SÀI-GÒN

                      

   Tiếng ai than thở nhớ Sài Gòn

   Thổn thức lòng tôi những héo hon

   Phố cũ người xưa dường đã mất
   Sài-Gòn ẩn hiện bóng vàng son
    
   Em cón đó, dáng gầy vai mỏng
   Nét não nùng Hòn Ngọc Viễn Đông
   Bão táp phong ba bao thế hệ
   Qua lần mài dũa, ngọc càng trong
    
   Tôi vẫn nhớ sân trường phượng vĩ
   Mỗi hè về đỏ rực đường đi
   Nhà Thờ kiến trúc đẹp uy nghi
   Chùa lợp mái cong cong tuyệt mỹ
                            
   Catinat đường Tự Do phơi phới
   Khách nước ngoài thăm viếng tới lui
   Ngôi chợ Bến Thành bốn cửa lớn
   Đông Tây Nam Bắc, gặp nhau cười
    
   Đường Nguyễn Huệ hoa xuân rực rỡ
   Mai vàng Thủ Đức rợp trời thơ
   Trái cây dưới tỉnh về nườm nượp
   Trở lại mùa Xuân, tưởng giấc mơ
    
   Người tượng đá rơi giòng lệ nóng
   Nhắc Sài-Gòn nhớ cả non sông
   Sóng trùng dương nổi dậy trong lòng
   Sài-Gòn hỡi!  Hỏi còn có nhớ không?
    
                          ĐÌNH DUY PHƯƠNG
    
    
    
           NHO+' SA`I-GO`N
                 
   Tie^'ng ai than tho+? nho+' Sa`i Go`n
   Tho^?n thu+'c lo`ng to^i nhu+~ng he'o hon
   Pho^' cu~ ngu+o+`i xu+a du+o+`ng dda~ ma^'t
   Sa`i-Go`n a^?n hie^.n bo'ng va`ng son
    
   Em co'n ddo', da'ng ga^`y vai mo?ng
   Ne't na~o nu`ng Ho`n Ngo.c Vie^~n DDo^ng
   Ba~o ta'p phong ba bao the^' he^.
   Qua la^`n ma`i du~a, ngo.c ca`ng trong
    
   To^i va^~n nho+' sa^n tru+o+`ng phu+o+.ng vi~
   Mo^~i he` ve^` ddo? ru+.c ddu+o+`ng ddi
   Nha` Tho+` kie^'n tru'c dde.p uy nghi
   Chu`a lo+.p ma'i cong cong tuye^.t my~
                                
   Catinat ddu+o+`ng Tu+. Do pho+i pho+'i
   Kha'ch nu+o+'c ngoa`i tha(m vie^'ng to+'i lui
   Ngo^i cho+. Be^'n Tha`nh bo^'n cu+?a lo+'n
   DDo^ng Ta^y Nam Ba('c, ga(.p nhau cu+o+`i
    
   DDu+o+`ng Nguye^~n Hue^. hoa xua^n ru+.c ro+~
   Mai va`ng Thu? DDu+'c ro+.p tro+`i tho+
   Tra'i ca^y du+o+'i ti?nh ve^` nu+o+`m nu+o+.p
   Tro+? la.i mu`a Xua^n, tu+o+?ng gia^'c mo+
    
   Ngu+o+`i tu+o+.ng dda' ro+i gio`ng le^. no'ng
   Nha('c Sa`i-Go`n nho+' ca? non so^ng
   So'ng tru`ng du+o+ng no^?i da^.y trong lo`ng
   Sa`i-Go`n ho+~i!  Ho?i co`n co' nho+' kho^ng\?
    
                         DDI`NH DUY PHU+O+NG
    
    
    

                MISSING SAIGON

    
   Missing Saigon, people lament everywhere;
   Wasting away, my heart sobs, how can I bear!
   Old dwellings, old dwellers, almost lost;
   But Saigon’s splendors still loom over there.
    
   You remain as ever an elegantly graceful sight,
   Even throughout generations in poor plight,
   The Far Eastern Pearl with plaintive features,
   Gone through the mill, polished up to be bright.
    

   I still remember each school-yard flamboyant

   Red in bloom along the summer paths buoyant,
   The churches’ striking structure so majestic,
   The pagodas’ curved roofs regularly chatoyant.
    

   Catinat Boulevard in comfortable animation

   With foreign tourists crowding into the nation,
   Ben Thanh Market with four festive gates:
   East West North South shopping in elation.
    
   Nguyen Hue Street full of spring flowers,
   Thu Duc yellow apricots coming in showers,
   Fruits from the countryside arriving in heaps...
   Reliving such springs, it is dreams in towers.
    
   As stone statues, people shed hot tears to stand
   Recalling Saigon to recall all the beloved land;
   The ocean waves are rising in one’s heart.
   Oh Saigon! Still remember that time so grand?
    
                         Translation by THANH-THANH

    
    
    


   Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.