Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: Khan Thu: Dan Oan Mong Muon Gi.....

Expand Messages
 • vietmarketing
  ... From: Dan Oan To: vietmarketing2@eol.ca Sent: Saturday, September 01, 2007 10:42 PM Subject: Khan Thu: Dan Oan Mong Muon Gi..... Dân oan xin kính kh?n
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2007
    
   ----- Original Message -----
   From: Dan Oan
   Sent: Saturday, September 01, 2007 10:42 PM
   Subject: Khan Thu: Dan Oan Mong Muon Gi.....

   Dân oan xin kính khẩn gửi đến đồng bào Hải Ngoại, các Tổ Chức , Hội Đoàn, Cộng Đồng người Việt Quốc Gia trên toàn thế giới.

   Đồng bào hải ngoại chắc không còn ai ngạc nhiên là mấy chục năm qua bà con dân oan ở các tỉnh từ Nam đến Bằc vẫn tiếp tục rủ nhau "khiếu kiện đông người" trước trụ sở nhà nước cộng sản Việt Nam.  Nhưng, nhà nước đã không cứu xét mà còn bắt bớ và đe doạ, thậm chí là cáo buộc dân oan nhận tiền tài trợ của những thế lực phản động bên ngoài để gây rối trật tự xã hội.

   Cái gọi là "cứu xét" giữa nhà cầm quyền địa phương với dân oan không khác nào là đối thoại giữa kẻ cướp với người bị cướp, sẻ không có kết quả tốt.

   Trong lúc quá khốn đốn, bà con dân oan chỉ còn hy vọng vào đồng bào hải ngoại.  Xin đồng bào cầu cứu với White House qua điện thoại số 202-456-1111 hoặc điện thư sau đây:

   1. Tổng Thống Bush tại địa chỉ: comments@...
   2. Phó Tổng Thống Cheney tại địa chỉ: vice_president@...
   3. Loan tin cho tất cả các bà con, bạn bè, và diễn đàng kêu gọi làm điểm 1 và 2 ở trên.

   Quang trọng nhất là email cho Tổng Thống Bush và Phó Tổng Thống Cheney rồi đến các diễn đàng.  Nếu đồng bào chỉ gởi email cho bạn bè và các diễn đàng thì những cầu cứu này giống như muối bỏ biển và ít có kết quả tốt.

   Email gởi đi xin ngắn, gọn, và thẵng vào vấn đề.  Đồng bào có thể viết bằng tiếng Việt hay Mỷ.  Sau đây là vài thí dụ:

   1. Dear President Bush:  Please pressure Vietnam for real human rights.
   2. Dear Vice President Cheney:  Please stop the corruptions in Vietnam.

   Lời cầu cứu của đồng bào sẻ có nhiều giá trị và kết quả nếu Chính phủ Hoa Kỳ nhận được số lượng điện thoại và điện thư đông đảo từ khắp nơi trên thế giới.  Một điện thoại hay điện thư tuy không tốn nhiều thời gian nhưng rất có giá trị ảnh hưởng dân chủ cho Việt Nam quê hương đất tổ mến yêu của chúng ta.

   Mong lắm thay…

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.