Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Chuyen tin Thu Duc: lap Quy Cuu Tro Thu Duc

Expand Messages
 • Nguyen Huu Nghia
  Kinh thua quy dong mon Thu Duc, Thien tai Katrina da dim hang tram nha cua dong mon Thu Duc o New Orleans va Biloxi xuong duoi lan nuoc oan nghiet. Hien nay,
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2005

   Kinh thua quy dong mon Thu Duc,

   Thien tai Katrina da dim hang tram nha cua dong mon Thu Duc o New Orleans va Biloxi xuong duoi lan nuoc oan nghiet. Hien nay, quy dong mon chung ta dang lam vao t쮨 trang thieu thon du moi thu taac noi tam tru.
    
   Hau qua thien tai vo cung to lon va phai mat nhieu nam thang, quy dong mon cua chung ta moi mong hoi nhap lai voi cuoc song.
    
   Qua Loi Keu Goi Cuu Tro cua Nien Truong Co Van Tong Hoi Thu Duc Nguyen Ba Can, Van Thu cua dong mon Tong Hoi Truong Ngo Viet Quyen, Thu Keu Cuu Giup cua dong mon TTK/THTD Cao Van Lam.
    
   Tai dia phuong Sacramento-CA, toi da voi viet Tam Thu de kip dua bao dang vao trua thu tu 31.8 de duoc phat hanh vao thu sau 2.9.05 keu goi dong huong va dong mon cuu giup khan cap cac dong mon cua chung ta dang lam nguy.
    
    Trong luc cho doi lam dung thu tuc phap ly ve thanh lap Ban Cuu Tro co account rieng, toi man phep de nghi cac Hoi dia phuong, tuy phuong tien, chung ta van dong keu goi long tu tam cua dong huong va dong mon Thu Duc dong gop tai chanh ngay luc nay, cap thoi giup cac dong mon chung ta trong hoan canh thieu thon ngat ngheo. Trong tuong lai, chung ta co the se dong gop tiep. Ca nhan toi cung xin dong gop lan dau $500.00. Tat ca so tien toi nhan duoc se goi qua dong mon Huynh Hong Quan trong dau tuan toi, truong hop nhan duoc nhieu tien tu tam cua quy an nhan, toi se tu tuc mua ve may bay mang tien mat den dong mon Huynh Hong Quan de kip thoi chuyen den anh em dong mon chung ta.
    
   Ngay bay gio dong mon Huynh Hong Quan lap san danh sach cac dong mon Louisiana bi thien ta va co the lap giup danh sach cho Biloxi-Mississippi .
    
   Moi dong gop tuc thoi xin quy dong mon viet chi phieu de Hoi Cuu SVSQ?TB/TD Louisiana hoac Hoi Cuu SVSQ/TB/TD Biloxi (Tien hon het de ten Hoi Louisiana de dong mon Huynh Hong Quan nhan phan phoi, chia deu cho cac dong mon Biloxi vi Hoi nay con moi co the chua co Permit).
    
   Chi phieu xin goi dia chi:
    
   Tran Van Nga  P.O. Box 245926  Sacramento, CA. 95824, USA - Tel cell: 916.519.8961
   hoac
   - Tel cell: 267.918.1612
    
   Ban tin nay va Tam Thu cua toi xin quy dong mon co phuong tien xin pho bien rong rai. Da ta.
    
   Sacramento ngay 1.9.05
    
   Tran trong,
    
   Tran Van Nga
   Chu Tich HDGS/TH Thu Duc
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.