Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[VANCOUVER SUN 2011-07-29] Th? t u?ng (Ôn Gia B?o) làm bùng lên s ? ph?n n? trên v? va ch?m tàu l? a

Expand Messages
 • Pham hoaiviet
  Kính anh Tâm Quang: Phạm Hoài Việt xin chân thành cảm tạ anh đã gửi qua bản tin nầy. Phạm Hoài Việt xin kính chuyễn tiếp đến
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2011
  

  Kính anh Tâm Quang: 

  Phạm Hoài Việt xin chân thành cảm tạ anh đã gửi qua bản tin nầy. Phạm Hoài Việt xin kính chuyễn tiếp đến quý Độc giả trong và ngoài nước.  Xin xem trong Files.

  Trọng kính;

   

  Phạm Hoài Việt

  ==========================

  ----- Original Message -----
  From: tam quang
  Sent: Sunday, July 31, 2011 11:48 PM
  Subject: Re: [VANCOUVER SUN 2011-07-29] Th? tu?ng (Ôn Gia B?o) làm bùng lên s? ph?n n? trên v? va ch?m tàu l?a

   

  Chị Hoài Việt thân kính,

   

  Vào thứ Sáu vừa qua, 2011-07-29, tờ báo Vancouver Sun, tờ báo lớn nhất tại Vancouver, Canada có cho đăng bài “Premier inflames anger over train crash” nhưng sau đó, trên trang web của tờ Vancouver Sun, bài này đã bị lấy xuống. 

   

  Tuy nhiên, nếu chị vào google.com và đánh vào khung google search thì vẫn thấy một chỉ dẫn sau đây:

   

  1. The Vancouver Sun (29 Jul 2011) online

  www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx?issue...

   

   

  Nếu chị vào Sign Up (free) trang web nói trên và tìm trong advanced search và điền hết vào các khung như:

   

  In news papers:  the Vancouver Sun

  Language:  English

   

  v.v...

   

  thì chị vẫn đọc được bài này.

   

   

  Tôi xin gởi đến chị nguyên văn bài này và bài dịch sang tiếng Việt để nhờ chị phổ biến cho mọi người cùng đọc.

   

  Nay kính,

   

  Tam Quang

   

   

   

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.