Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [tatar-l] Asılsız ve delilsiz Said Nur si düşmanlığının getirdiği nokta

Expand Messages
 • Edip YALTIR ® 1907
  Niye burada kafa şişiriyorsunuz.Yetti artık.Özelden yazışın.. Bu tartışmaları yapabileceğiniz onlarca grup var.. Tatar Türklerini direkt
  Message 1 of 2 , Jan 29, 2007
   Niye burada kafa şişiriyorsunuz.Yetti artık.Özelden yazışın..
   Bu tartışmaları yapabileceğiniz onlarca grup var..
   Tatar Türklerini direkt ilgilendiren bir konu değil bu tartıştığınız..
    
    
   ----- Özgün İleti -----
   Kimden: Füsun
   Gönderme tarihi: 30 Ocak 2007 Salı 02:08
   Konu: Re: [tatar-l] Asılsız ve delilsiz Said Nursi düşmanlığının getirdiği nokta

   ben sozunu ettigim belgenin ornegini su anda bulamam
   ancak arayacagima soz veririm.

   ayrica bu tarz gruplar bilgi edinilmek icindir. genel
   olarak hepimizi ilgilendiren konularda elbette
   tartisilacaktir.

   bu tartismalarda biz karsilikli birbirimizle
   kufurlesmis olsa idik ozur dilerdik. ancak buradaki
   yazismalar ozur dilemeyi gerektirecek rahatsiz edici
   yazismalar degildir. o nedenle bizim yazilarimizi
   okuyan arkadaslardan ozur dilemiyorum.

   bu yazilari karsilikli yazarak bilgilenmeyeceksek
   neden uye oluyoruz diye dusunuyorum.

   saygilarimla,

   not: ilgili belgeyi buldugumda tartismaya kaldigimiz
   yerden devam ederiz.
   --- Nur Kardeşleri <nurkardesleri@ yahoo.com> wrote:

   > Öncelikle tüm grup üyelerinden özür dileriz. Umarız
   > karşılıklı atışma şeklinde bir ortam
   > oluşturmamışızdır.
   > Değerli Füsun, delil ve belge istediniz. Yüzlece
   > belgeden bazılarını paylaştık. Üstelik bu bilgi ve
   > belgelere herkesin çok rahat bir şekilde
   > ulaşabileceğini söyledik. Biraz zaman
   > ayırabilenlerin kütüphane ve arşivlerde daha fazla
   > belge, bilgi ve kaynağa ulaşabileceğini söyledik.
   > Bütün bunlara rağmen, hiçbir aslı ve belgesi
   > olmayan bir iddiayı bir nakarat gibi
   > tekrarlamaktası nız.
   > Said Nursi'nin Yunan askerleriyle ilgili
   > aktardığınız şekilde bir sözünün olduğunu
   > ispatlayacak bir tek belge ortaya koyabilir misiniz?
   > Koyamazsınız. İmkansız.
   > Çünkü böyle bir şey yok. Galiba başka şahıslardan
   > bahsediyoruz.
   > Bakın kastettiğimiz kişi "Said Nursi".
   > Eğer hala araştırmamada, kulaktan dolma bilgilerle
   > avunmakta ısrar edecekseniz, size zor gelecekse,
   > yine kolaylık olsun diye elinize hem bu konuda, hem
   > daha başka konularda belge ve kaynak gösterebiliriz.
   > Örneğin:
   > 1- Osmanlı Devleti'nin son yıllarında, İstanbul'u
   > işgal eden İngilizler aleyhinde bir kitap yayınlayıp
   > insanları İngilizlere karşı harekete geçmeye
   > çağırdığına...
   > 2- Bu kitaptan dolayı İngiliz üst düzey askeri
   > yetkililerince hakkında, bulunduğu yerde öldürülmesi
   > emredildiğine. ..
   > 3- Bu cesaret ve kahramanlığı kısa sürede Mustafa
   > Kemal'e kadar ulaştığına ve Mustafa Kemalin de, Said
   > Nursî'nin yakın arkadaşları aracılığıyla Ankara'ya
   > davet ettiğine...
   > 4- Bu ısrarlı davetler neticesinde Ankara'ya gelip
   > TBMM'de milletvekillerine bir konuşma yaptığına...
   > 5- İngilizlerin baskısıyla dönemin bazı din
   > alimlerince Mustafa Kemal aleyhinde verilen fetvaya
   > karşı fetvayla cevap verdiğine...
   > Ve daha pek çok gelişmeye dair belge ve bilgiyi
   > dikaktlerinize sunabiliriz.
   > Bütün bunlardan sonra, eğer gördüğümüz önyargıyla
   > asılsız iddialarınızı sürdürmekte inat ederseniz,
   > bizim yapacak bir şeyimiz kalmaz.
   > Tamamen sizin meseleniz olur.
   >
   >
   >
   > Füsun <fusorguv@yahoo. com> wrote:
   > ne yapmis olursa olsun, en sonunda "yunan
   > askerine
   > silah cekmek peygambere silah cekmekle birdir"
   > mealini
   > tasiyan bir belgeyi imzamis ve yesil ordu icin dag
   > tas
   > dolasmistir. buda onu hain ilan etmemiz icin
   > yeterlidir.
   >
   > sizde bilirsiniz ki bir omur boyu Allaha ibadet
   > ettigi
   > halde omrunun sonlar&#305; nda kafir olmus bir cok
   > din
   > adami ve alim vardir.
   >
   > kendisine zarari olunca savasacak, kendisine kari
   > olunca ihanet edecek sonra muslumanlik taslayacak.
   > yok
   > bole bisey. biz onun en son yaptigi hainligi de
   > dikkate almak zorundayiz. sizde tabii.
   >
   > saygilarimla,
   > --- Nur Kardeşleri <nurkardesleri@ yahoo.com> wrote:
   >
   > > De&#287;erli grup üyeleri ve say&#305;n Füsun
   > > han&#305;m.
   > > Said Nursi ile alakal&#305; bilgilerinizin çok
   > > yüzeysel, eksik ve yanl&#305;&# 351; oldu&#287;u
   > çok
   > > aç&#305;k. Bir belgeye ve ara&#351;t&# 305;rmaya
   > > dayal&#305; de&#287;il. Hemen belirtelim ki, Said
   > > Nursi'nin tüm hayat&#305;yla ilgili bütün
   > > detayl&#305; bilgiye &#351;u internet
   > > arac&#305;l& #305;&#287; &#305;yla bile
   > > rahatl&#305; kla ula&#351;abilirsini z. Özellikle de
   > > Said Nursî'nin Ermeni çeteleriyle olan mücadelesi
   > > hakk&#305;nda.
   > > Hem a&#351;a&#287; &#305;da, hem de teknik
   > > problemle kar&#351;&#305; la&#351;mama
   > > dü&#351;üncesiyle ekte sundu&#287;umuz belgeler
   > Said
   > > Nursî'nin, o günkü
   > > kar&#351;&#305; l&#305;&# 287;&#305; yla "Molla
   > Said"in
   > > emrindeki gönüllü milis güçleriyle Ermenilere
   > > kar&#351;&#305; nas&#305;l
   > > sava&#351;t& #305;&#287; &#305;n&# 305; aç&#305;kça
   > > gösteriyor.
   > > Bu konunun d&#305;&#351; &#305;nda da e&#287;er
   > > ö&#287;renmek istedi&#287; iniz, belgesini görmek
   > > istedi&#287; iniz konular varsa, size zahmet
   > > olmamas&#305; için adresinize gönderebiliriz.
   > >
   > > Sevgi ve sayg&#305;lar& #305;m&#305; zla.
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Bediüzzaman’&# 305;n Ermeni Çeteleri ile Mücadelesi
   > >
   > > Bâb-&#305; Âlî Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i
   > > Umûmiyye Müdîriyeti
   > > Bitlis Vilâyeti'nin 2 Temmuz sene (1)332 târîhli
   > > tahrîrât&#305; sûretidir.
   > > Di&#287;er arîzalara zeyldir.
   > > Kelba&#287;& #305;r'a tahvîlen ta`yîn buyurulan
   > > Kâ'im-i makâm &#304;brâhim Bey'in birâderi Hizan
   > > havâlîsinde Rus ve Ermenilerin irtikâb etdikleri
   > > fecâyi` hakk&#305;nda ald&#305;&#287; &#305;
   > > ma`lûmât&#305; hâvî vesâ'ik leffen arz ve takdîm
   > > k&#305;l&#305; nd&#305;& #287;&#305; ma`rûzdur. Ol
   > > bâbda.
   > > Bâb-&#305; Âlî Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i
   > > Umûmiyye Müdiriyeti
   > > Hizan kazâs&#305;n& #305;n Uçum nâhiyesine tâbi`
   > Nurs
   > > ve Avnik, End, Mezra'-i End yaylas&#305;
   > > ahâlîsindeniz. &#350;atak kazâs&#305; ile Müküs
   > > nâhiyesinin sükûtundan sonra civâr&#305;m& #305;zda
   > > bulunan Livar, Kötis-i Ulyâ ve Süflâ, Çaçvan,
   > > &#350;ifkâr, Edre-i Ulyâ karyeleri Ermenileri Özim
   > > karyeli komite re'îslerinden Lato nâm-&#305;
   > > di&#287;erle Mihran, Serkis ve Rusya'dan
   > > geldi&#287;i rivâyet olunan I&#287;d&#305; rl&#305;
   > > Kazar, Dilo nâm&#305;ndaki re'îslerin
   > > ba&#351;&#305; nda toplanarak Kötis-i Ulyâ'ya
   > > geldiler ve oradan nâhiye rü'esâs&#305;na tezkire
   > > yazarak üç cihet teklîf etdiler. Bu rü'esâ
   > > miyân&#305;nda el-ân esîr veyâhûd telef
   > > edildi&#287; i me&#351;kûk bulunan ve beyne'n-nâs
   > > Bedi`ü'z-zaman Said-i Kürdî demekle ma`rûf olan
   > > Molla Said de bulunuyordu. Bu tekliflerinde ya
   > > teslîm olmak ya nâhiyeyi tahliye etmek veyâhûd
   > > i&#351;inize gelirse muhârebe etmek idi. Bu
   > > teklîflerinden dokuz saat sonra 600 mevcûdla
   > > karyemize hücûm etdiler. Cümlesi &#351;apkal& #305;
   > > ve asker
   > > elbiseli oldu&#287;undan Rus askeri var m&#305;
   > > idi, yok mu idi fark edemedik. Yaln&#305;z garîb
   > > insânlar çok idi. Bunlar ya Rus veyâ Rusya'dan
   > gelen
   > > Ermeniler idi ve hiç bir ferd kalmamak üzere çoluk
   > > çocuk, erkek-kad&#305; n cümlemizi toplayarak
   > > Mezra`a-i End'e götürdüler. &#304;çerimizde
   > > &#304;payran [&#304;spandan) e&#351;râf ve
   > > beylerinden Hur&#351;id Bey o&#287;lu Abdurrahman
   > ve
   > > mahdûmu Musa ve â'ilesi de bulunuyordu. Erkek ve
   > > kad&#305;n cümlesi mu`âyeneden geçirildi ve para
   > ve
   > > huliyyâta â'id ne var ise cümlesi
   > > al&#305;nd&# 305;&#287; &#305; gibi, güzel
   > kad&#305;n
   > > ve k&#305;zlara da ta`arruz etmekden ve
   > > nâmûslar&#305; n&#305; hetketmekden çekinmediler. O
   > > gece istediklerini yapd&#305;lar. Sabah oldu.
   > > Bizleri ki, cem`an 33 erkek idik, ayr&#305; bir
   > > kâfile ve seksenden ibâret olan kad&#305;n
   > k&#305;z,
   > > çoluk çocu&#287;u bir kâfile ederek Müküs'e
   > > götürdüler. Kad&#305;nlar kâfilesi Çaçvan
   > karyesinde
   > > b&#305;rak&# 305;ld&#305; . Erkek kâfilesi ve erkek
   > > çocuklar&#305; n kâffesi bir
   > > ferd kalmamak üzere cümlesi o gece
   > > k&#305;l&#305;ç dan geçirildi. Beni geri çevirdiler
   > > ve dediler ki; "Sana çok para da verece&#287; iz.
   > > Git, Molla Said vesâ'ir rü'esâya söyle! Orada
   > kalan
   > > Ermenileri bize teslîm etsinler ve
   > > &#351;uras&# 305;n&#305; da anlat ki, art&#305;k
   > > bî-hûde yere telef olmakdan fâ'ide yokdur. Zâten
   > her
   > > taraf al&#305;nd&# 305;. Ruslar tâ Haleb'e kadar
   > > gitdiler. Ermenistan tasdik olundu. Gelsin bize
   > > teslîm olsunlar. Bir de orada kuvvet ve asker olup
   > > olmad&#305;& #287;&#305; n&#305; gel bize haber ver"
   > > dediler. Bu sözler Dilo taraf&#305;ndan söyleniyor
   > > ve kumanda onun taraf&#305;ndan
   > > yap&#305;l&# 305;yordu. Avdet etdim, Çaçvan'a
   > geldim.
   > > Bakd&#305;m ki bizim jandarma ve Kürd kuvveti
   > > müdîrimiz ve Molla Said Efendi ile oraya
   > > gelmi&#351;ler, dört-be&#351; saat müsâdemeden
   > sonra
   > > kad&#305;nlar kâfilesini ellerinden
   > > alm&#305;&#351; lard&#305; . Lâkin ne &#351;ekilde
   > > görmeli. Hele bî-çâre genç k&#305;zlar& #305; da
   > > yi.izleri bütün &#305;s&#305; r&#305;lm& #305;&#351;
   > > ve
   > > yürüyemeyecek bir hâle getirilmi&#351; ;
   >
   === message truncated ===

   ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _
   The fish are biting.
   Get more visitors on your site using Yahoo! Search Marketing.
   http://searchmarket ing.yahoo. com/arp/sponsore dsearch_v2. php

  • Füsun
   merhaba edip bey, ilk bakista tatar Turklerini ilgilendirmeyebilir diye dusunulebilir. ancak uzun vadede ilgilendiriyor oldugu icin karsi cikmistim. bu
   Message 2 of 2 , Jan 31, 2007
    merhaba edip bey,

    ilk bakista tatar Turklerini ilgilendirmeyebilir diye
    dusunulebilir. ancak uzun vadede ilgilendiriyor oldugu
    icin karsi cikmistim.

    bu zihniyetin bizi getirdigi cirkinlik sizleri de
    etkilemesin dusuncesine sahip oldugum icin genelden
    yazdim.

    yarin bir gun gulen okullarinin acilmasina izin
    vermemeniz icin dikkatinizi cekmek istemistim.

    biz zarar gorduk siz gormeyin demek icin de elbette.

    saygilarimla,
    --- Edip YALTIR ® 1907 <eyaltir@...> wrote:

    > Niye burada kafa þiþiriyorsunuz.Yetti artýk.Özelden
    > yazýþýn..
    > Bu tartýþmalarý yapabileceðiniz onlarca grup var..
    > Tatar Türklerini direkt ilgilendiren bir konu deðil
    > bu tartýþtýðýnýz..
    >
    >
    > ----- Özgün Ýleti -----
    > Kimden: Füsun
    > Kime: tatar-l@yahoogroups.com
    > Gönderme tarihi: 30 Ocak 2007 Salý 02:08
    > Konu: Re: [tatar-l] Asýlsýz ve delilsiz Said Nursi
    > düþmanlýðýnýn getirdiði nokta
    >
    >
    > ben sozunu ettigim belgenin ornegini su anda
    > bulamam
    > ancak arayacagima soz veririm.
    >
    > ayrica bu tarz gruplar bilgi edinilmek icindir.
    > genel
    > olarak hepimizi ilgilendiren konularda elbette
    > tartisilacaktir.
    >
    > bu tartismalarda biz karsilikli birbirimizle
    > kufurlesmis olsa idik ozur dilerdik. ancak
    > buradaki
    > yazismalar ozur dilemeyi gerektirecek rahatsiz
    > edici
    > yazismalar degildir. o nedenle bizim yazilarimizi
    > okuyan arkadaslardan ozur dilemiyorum.
    >
    > bu yazilari karsilikli yazarak bilgilenmeyeceksek
    > neden uye oluyoruz diye dusunuyorum.
    >
    > saygilarimla,
    >
    > not: ilgili belgeyi buldugumda tartismaya
    > kaldigimiz
    > yerden devam ederiz.
    > --- Nur Kardeþleri <nurkardesleri@...>
    > wrote:
    >
    > > Öncelikle tüm grup üyelerinden özür dileriz.
    > Umarýz
    > > karþýlýklý atýþma þeklinde bir ortam
    > > oluþturmamýþýzdýr.
    > > Deðerli Füsun, delil ve belge istediniz. Yüzlece
    > > belgeden bazýlarýný paylaþtýk. Üstelik bu bilgi
    > ve
    > > belgelere herkesin çok rahat bir þekilde
    > > ulaþabileceðini söyledik. Biraz zaman
    > > ayýrabilenlerin kütüphane ve arþivlerde daha
    > fazla
    > > belge, bilgi ve kaynaða ulaþabileceðini
    > söyledik.
    > > Bütün bunlara raðmen, hiçbir aslý ve belgesi
    > > olmayan bir iddiayý bir nakarat gibi
    > > tekrarlamaktasýnýz.
    > > Said Nursi'nin Yunan askerleriyle ilgili
    > > aktardýðýnýz þekilde bir sözünün olduðunu
    > > ispatlayacak bir tek belge ortaya koyabilir
    > misiniz?
    > > Koyamazsýnýz. Ýmkansýz.
    > > Çünkü böyle bir þey yok. Galiba baþka
    > þahýslardan
    > > bahsediyoruz.
    > > Bakýn kastettiðimiz kiþi "Said Nursi".
    > > Eðer hala araþtýrmamada, kulaktan dolma
    > bilgilerle
    > > avunmakta ýsrar edecekseniz, size zor gelecekse,
    > > yine kolaylýk olsun diye elinize hem bu konuda,
    > hem
    > > daha baþka konularda belge ve kaynak
    > gösterebiliriz.
    > > Örneðin:
    > > 1- Osmanlý Devleti'nin son yýllarýnda,
    > Ýstanbul'u
    > > iþgal eden Ýngilizler aleyhinde bir kitap
    > yayýnlayýp
    > > insanlarý Ýngilizlere karþý harekete geçmeye
    > > çaðýrdýðýna...
    > > 2- Bu kitaptan dolayý Ýngiliz üst düzey askeri
    > > yetkililerince hakkýnda, bulunduðu yerde
    > öldürülmesi
    > > emredildiðine...
    > > 3- Bu cesaret ve kahramanlýðý kýsa sürede
    > Mustafa
    > > Kemal'e kadar ulaþtýðýna ve Mustafa Kemalin de,
    > Said
    > > Nursî'nin yakýn arkadaþlarý aracýlýðýyla
    > Ankara'ya
    > > davet ettiðine...
    > > 4- Bu ýsrarlý davetler neticesinde Ankara'ya
    > gelip
    > > TBMM'de milletvekillerine bir konuþma
    > yaptýðýna...
    > > 5- Ýngilizlerin baskýsýyla dönemin bazý din
    > > alimlerince Mustafa Kemal aleyhinde verilen
    > fetvaya
    > > karþý fetvayla cevap verdiðine...
    > > Ve daha pek çok geliþmeye dair belge ve bilgiyi
    > > dikaktlerinize sunabiliriz.
    > > Bütün bunlardan sonra, eðer gördüðümüz
    > önyargýyla
    > > asýlsýz iddialarýnýzý sürdürmekte inat
    > ederseniz,
    > > bizim yapacak bir þeyimiz kalmaz.
    > > Tamamen sizin meseleniz olur.
    > >
    > >
    > >
    > > Füsun <fusorguv@...> wrote:
    > > ne yapmis olursa olsun, en sonunda "yunan
    > > askerine
    > > silah cekmek peygambere silah cekmekle birdir"
    > > mealini
    > > tasiyan bir belgeyi imzamis ve yesil ordu icin
    > dag
    > > tas
    > > dolasmistir. buda onu hain ilan etmemiz icin
    > > yeterlidir.
    > >
    > > sizde bilirsiniz ki bir omur boyu Allaha ibadet
    > > ettigi
    > > halde omrunun sonlarýnda kafir olmus bir
    > cok
    > > din
    > > adami ve alim vardir.
    > >
    > > kendisine zarari olunca savasacak, kendisine
    > kari
    > > olunca ihanet edecek sonra muslumanlik
    > taslayacak.
    > > yok
    > > bole bisey. biz onun en son yaptigi hainligi de
    > > dikkate almak zorundayiz. sizde tabii.
    > >
    > > saygilarimla,
    > > --- Nur Kardeþleri <nurkardesleri@...>
    > wrote:
    > >
    > > > Deðerli grup üyeleri ve sayýn Füsun
    > > > haným.
    > > > Said Nursi ile alakalý bilgilerinizin çok
    > > > yüzeysel, eksik ve yanlýþ
    > olduðu
    > > çok
    > > > açýk. Bir belgeye ve
    > araþtýrmaya
    > > > dayalý deðil. Hemen belirtelim ki,
    > Said
    > > > Nursi'nin tüm hayatýyla ilgili bütün
    > > > detaylý bilgiye þu internet
    > > > aracýlýðýyla bile
    > > > rahatlýkla ulaþabilirsiniz.
    > Özellikle de
    > > > Said Nursî'nin Ermeni çeteleriyle olan
    > mücadelesi
    > > > hakkýnda.
    > > > Hem aþaðýda, hem de teknik
    > > > problemle karþýlaþmama
    > > > düþüncesiyle ekte sunduðumuz
    > belgeler
    > > Said
    > > > Nursî'nin, o günkü
    > > > karþýlýðýyla "Molla
    > > Said"in
    > > > emrindeki gönüllü milis güçleriyle Ermenilere
    > > > karþý nasýl
    > > > savaþtýðýný
    > açýkça
    > > > gösteriyor.
    > > > Bu konunun dýþýnda da eðer
    > > > öðrenmek istediðiniz, belgesini
    > görmek
    > > > istediðiniz konular varsa, size zahmet
    > > > olmamasý için adresinize gönderebiliriz.
    > > >
    > > > Sevgi ve saygýlarýmýzla.
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > Bediüzzaman'ýn Ermeni Çeteleri ile
    > Mücadelesi
    > > >
    > > > Bâb-ý Âlî Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i
    > > > Umûmiyye Müdîriyeti
    > > > Bitlis Vilâyeti'nin 2 Temmuz sene (1)332
    > târîhli
    > > > tahrîrâtý sûretidir.
    > > > Diðer arîzalara zeyldir.
    > > > Kelbaðýr'a tahvîlen ta`yîn buyurulan
    > > > Kâ'im-i makâm Ýbrâhim Bey'in birâderi
    > Hizan
    > > > havâlîsinde Rus ve Ermenilerin irtikâb
    > etdikleri
    > > > fecâyi` hakkýnda aldýðý
    > > > ma`lûmâtý hâvî vesâ'ik leffen arz ve
    > takdîm
    >
    === message truncated ===
    ____________________________________________________________________________________
    Yahoo! Music Unlimited
    Access over 1 million songs.
    http://music.yahoo.com/unlimited
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.