Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [KIRIM] köylerimiz

Expand Messages
 • Tatar Bala
  Tatar bala Romanya dernek baskanlari ickiden kafalarin koterseller,sonra yazarlar kirim@yahoogroups.com.Inciller,Osmanlar,Karahanlar,Berkler kirleteler kirim
  Message 1 of 1 , Jul 29, 2006
   Tatar bala Romanya dernek baskanlari ickiden kafalarin koterseller,sonra yazarlar kirim@yahoogroups.com.Inciller,Osmanlar,Karahanlar,Berkler kirleteler  kirim tatarlarin ideallarin,STALINIST,KGBist ,Komonist istekler asil kirim tatarlarda.

   maxud kurtip <kurtipmaxud@...> wrote:
   Benim bilgenlerime kore  bir kas sene eweli sayin Musin Bolat akay Romanya koylerin tatar isimlerin yazgan edi Crimea-l de .Ama sumdu bo akay kayip oldu .Maxud Kurtip Romanya.

   Timur BERK <timurberk@...> wrote:
   Köylerimizin listesi üzerine çalýþýyorum. Bulgaristan ve Türkiye için
   listeler hazýrladým. Ýnþallah Romanya'nýn da bir listesini yapan olur.

   Kategori:Bulgaristan
   http://www.qirimtatar.info/wiki/Kategori:Bulgaristan

   Kategori:Türkiye
   http://www.qirimtatar.info/wiki/Kategori:T%C3%BCrkiye

   Eksikleri tamamlayýnýz...

   QIRIMTATAR.info sitesinde köylerle ilgili birkaç amacýmýz var.
   1. Köylerin tam listesini oluþturmak Köy halkýnýn tamamý Kýrým Tatarý
   olmayabilir, bizim için köylerin Kýrým Tatar mahalleleri de önemlidir.
   2. Köyler hakkýnda bilgi toplamak.
   3. Herhangi bir köy ile iliþkisi olan kiþileri bir araya getirebilmek,
   köydeþleri tanýþtýrabilmek.
   4. Sizin fikriniz?

   Sitede kýrmýzý renkli baðlantýlar, istenen maddeleri göstermektedir.
   Bu sitede herkes editör olabiliyor, katkýda bulunabilmek için siteye üyelik
   koþulu vardýr.
   Sitemiz (modüler ve rafine) bilgi üreten bir topluluk yaratmayý
   amaçlamaktadýr.

   ___________
   Timur Berk
   Istanbul

   ------------------------------------------
   - KIRIM Haber grubunun kurallarý ve Sýkça Sorulan Sorular için bakýnýz : http://www.vatankirim.net/kirimhaber.asp
   - KIRIM Haber'e yazý gönderirken lütfen imza olarak adýnýzý, soyadýnýzý ve oturduðunuz þehri yazmayý unutmayýnýz. Ýmzasý unutulan mektuplar KIRIM Haber'de daðýtýlmayacaktýr.

   Yahoo! Groups Links

   <*> To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/kirim/

   <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
   kirim-unsubscribe@yahoogroups.com

   <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
   http://docs.yahoo.com/info/terms/


   Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ countries) for 2¢/min or less.


   Want to be your own boss? Learn how on Yahoo! Small Business.   signature


   See the all-new, redesigned Yahoo.com. Check it out.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.