Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

TRT de SÝGORTASIZ ÇALIÞANLAR

Expand Messages
 • Altingul Altinay
  TRT de SİGORTASIZ ÇALIŞANLAR VAR HEM FE SEKİZ YILA YAKIN BU ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIRLAR. LÜTFEN KULAK VERİN BU HATAYI DEVLETİMİZ EN KISA SÜREDE
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2005
   TRT de SÝGORTASIZ ÇALIÞANLAR VAR HEM FE SEKÝZ YILA YAKIN BU ÞEKÝLDE ÇALIÞMAKTADIRLAR. LÜTFEN KULAK VERÝN BU HATAYI DEVLETÝMÝZ EN KISA SÜREDE DÜZELTÝR DÝYE UMUYORUZ
    
   Deðerli arkadaþlar TRT de bir çok insanýn SÝGORTASIZ çalýþtýðýný biliyormuydunuz. Ben kendim  de inanamadým fakat gittim kendim araþtýrdým ve inandým. Orada çalýþan 40 yakýn kiþi SÝGORTASIZ. Halbuki bu bizim kanunlarýmýza aykýrý. Hatta Avrupa Birliðine Girme kanunlarýndan bir de Sigortasýz çalýþan olmamasýdýr. Fakat Devletin Aile (Akraba ile dolu olan) Kurumu bu þekilde bir çok insaný çalýþtýryor. Gerçe bu konuyu belki Baþbakanýmýzda biliyordur ama gezilerden  incelemeye zamaný olmamýþ olabilir.Lütfen yetkililer bu konuyu bir an önce görüþün. Avrupa Birliði Konseyi öðrenmeden önce....

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.