Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ali Akish: GELECEGE BAKIS

Expand Messages
 • Saguit KHAIROULLINE
  http://www.aliakis.org/ ÖNEMLİ TARİHİ OLAYLAR IŞIĞINDA GELECEĞE BAKIŞ Kasım ayı önemli tarihi günlere zengin olduğundan, aşağıda dile getirilen
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2005
  • 0 Attachment
   http://www.aliakis.org/


   ÖNEMLİ TARİHİ OLAYLAR IŞIĞINDA GELECEĞE BAKIŞ

   Kasım ayı önemli tarihi günlere zengin olduğundan, aşağıda dile getirilen tarihi günleri sıralamayı münasip gördüm.
   Olaylar:

   1) 7 Kasım 1917 - Rusya'daki Bolşevik İhtilali.
   2) 17 Kasım 1917 - İdil-Ural Muhtar (Özerk) Türk-Tatar Cumhuriyeti'nin ilanı.
   3) 11 Kasım 1918 - Birinci Dünya Savaşının bitimi.
   4) 10 Kasım 1938 - Ulu Önder Atatürk'ün ölüm günü.
   5) 28 Kasım 1939 - Ruslar Finlandiya'ya saldırdılar.
   6) 15 Kasım 1983 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuruluş Günü.
   7) 9 Kasım 1989 - Türkiye'de askeri yönetim dönemi kapandı. Gerçek demokrasiye adım atıldı.
   8) 9 Kasım 1989 - Berlin utanç duvarı yıkıldı.
   9) 11 Kasım 2004 - Filistin Kurtuluş Hareketinin önderi ve Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ölüm günü.
   ***

   Ben, 3 yıldan beri internet aracılığıyla bugünkü durumda 3 devletin Türk-İslam dünyasını yok etmeye yönelik cinayetlerini dünyaya faş etmekle meşgulüm. Allah'a şükürler olsun, bu kutsal mücadelede başarılı da oluyorum. Yeni okuyucularım, Türk-İslam dünyasının düşmanları kimler diye merak ediyorlardır. Öyleyse söyleyim: Rusya, İsrail ve her renkte olan Çin.
   17 Kasım 1917 tarihinde şimdiki Başkırdistan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da İdil-Ural Türk-Tatar Muhtar Cumhuriyeti ilan edilmişti. Tataristan'la Başkırdistan'ı içine alan bu Cumhuriyet, maalesef, ancak 6 ay yaşayabildi. Kalabalık Bolşevik çeteleri, 1918 Nisanı'nın sonunda Ufa'yı ve Kazan'ı kanlı çatışmalardan sonra istila ettiler ve geleneksel Rus vahşetini sergilediler. Ekim İhtilalinin şefi Lenin, 7 Kasım 1917 gününde Petersburg'ta Çarlık Silahlı Güçlerine karşı ilk savaşını verdi ve böylece 4 yıl süren İç Savaş patlak verdi.
   Bolşevikler, organize güç meydana getirdiler ve Rus olmayan milletler, siyasal ve teknik açılardan bağımsız devlet kurma yeteneğinden henüz yoksun olduklarından ötürü, 1920 yıla kadar Bolşevik boyunduruğu altına sokuldular. Siyaset ve teknoloji açısından gelişmiş Polonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya, 1918 yılında bağımsızlık ve özgürlük mutluluğuna eriştiler. Söz konusu bu 5 devlet, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan destek gördükleri gibi coğrafik konumları da elverişli idi. Ukrayna, Belorus, Azerbaycan ve Gürcistan, tam bağımsızlıklarını ilan etseler de, 2 yıl içinde Rus güçlerine yenik çıktılar.
   Müslüman Orta Asya Cumhuriyetlerine gelince, onlar, yukarıda dile getirdiğimiz gibi, devlet yönetebilecek siyasal ve teknik düzeye henüz ulaşmamışlardı. Kırım, İdil-Ural ve Kuzey Kafkasya halkları, coğrafyanın elverişli olmayışı nedeniyle tam bağımsızlığı elde edemediler.
   Lenin, 7 Kasım 1917 yılında Petersburg'ta yaptığı konuşmasında, Rus intelligensyası (aydınları) için "Kafası çöp dolu" diye yakınıp söylemişti. Gerçekten bunun manasını (anlamını) pek kavramamıştım, şimdi Putin, Tataristan Muhtar Cumhuriyetinin egemenliğini ilan etmesini hice sayarak, Tataristan yöneticilerinin Milli Meclisi'nde, Tataristan'da Latin alfabesinin büyük çoğunlukla kabul edilişini, Rusya Federasyonu Anayasasına aykırı diye RF Duması'nın hiçe saydığı Kararı onayladı. İşte bu Karar, Rus intelligensiyesinin (aydınlarının) kafası çöp dolu olduğunu ispat etti.
   28 Kasım 1939'da bundan 65 yıl önce Ruslar, Stalin'in emriyle 3 milyonluk Finlandiya'ya saldırdılar. Gerekçe: Finlandiya, Petersburg için tehlike oluşturuyormuş. Ruslar, bu saldırının faturasını çok yüksek fiyatla ödediler. Encyclopedia Britanica'nın kaydettiğine göre, Rusya devi, 105 gün süren savaşta 120.000 askerini kaybetmiş. Böylece Fin kedisi, Rus ayısını nockout etmiştir. Bu zaferden 35 yıl önce de, yani 1904 yılının sonunda Finler, kahramanlıkları ve silaha sahip olmalarıyla, Rusları şöyle acı bir şekilde yenmişlerdi.
   9 Kasım 1989 - Berlin utanç duvarı yıkıldı, Sovyet İmparatorluğu çöktü, demokrasiye yönelik adımlar yapıldı. Reagan, Kohl, Gorbaçev, Thetcher Berlin'de Sovyet İmparatorluğu'nun ruhuna dini tören düzenledi, ama, maalesef, İsrail'de ve Kuzey Kafkasya'da Yahudi ve Rus utanç duvarları dikildi. İsrail'de ağlama duvarı yerine utanç duvarı dikildi. Vaktinde Churchill "Son gülen iyi güler" demişti. Ben Ali Akış, İsrail'de son ağlayan acı ağlar diyorum ve Filistin çocukları ile yaşlı dede ve ninelerinin ahı tutacak, böylece Filistin halkının kutsal öcü Yahudilerden bir kısmı bu dünyada alınmış olacak.
   Kuzey Kafkasyalı Çeçenlerin, Volga ve Kırım Tatarlarının acı tarihi öcü alınacak. Yeni silahını kucaklayan Rusların önderi Putin'den Çeçenlerin ocü fazlasıyla alınmış olacak. Mazlumun ahı tutacak ve nihayet ilahi adalet bu dünyada tecelli edecek. Ben de şahsen, bedduama devam ediyorum.
   Bugün, bütün dünya, barış ve istikrarın, BM'in de üstünlük etmesini bekliyor. Bu bekleyişe ışık tutan iki olayı dile getirmekle Türk-İslam dünyasının terör değil, barış ve istikrar istediğini ispat etmiş oluruz.
   Bunlardan birisi 10 Kasım 1938'de Ulu Önder Atatürk'ün vefatı ve ikincisi 11 Kasım 2004'te Filistin Kurtuluş Hareketinin Efsanevi Önderi Yaser Arafat'ın vefatı. Gerçekten de bundan 66 yıl önce mazlum milletlerin kurtuluş hareketini somut olarak hayata geçiren Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk idi. 11 Kasım 2004'te vefat eden Filistin'in İsrail zulmünden kurtarma yolunda 50 yılını adayan Kahraman Önder Yaser Arafat.
   Araştırmacıların dediğine göre, Yaser Arafat, Ulu Önder Mustafa Kemal'den örnek almıştır. Bugün Güney Amerika'da ve Güney Doğu Asya'da patlak veren savaşlarda İspanyol-Portekiz, Fransız ve İngiliz Emperyalizmlerinin kalıntılarına karşı ölüm-dirim savaşı veriliyor.
   11 Kasım 1918'de Birinci Cihan Savaşı sona ermişti. 86 yıl önce yenen (galip) devletler, bugünkü huzursuzluğun tohumlarını ektiler. Orta Doğu diye adlandırdığımız Irak, Suriye, İran ve kanlı İsrail zorbaları, PAX OSMANA (Osmanlı Barışı) kalıntıları üzerinde kan ve ateş dansı temsilleri veriyorlar.
   Biz Tatarlar teröre karşıyız. Ama bugün faaliyet gösteren Müslüman teröristlerini görerek, yanlış fikre saplanmayınız, zira mantıki hüküm yürütünce gördüğünüz teröristlerin - sonuç, Rus, İsrail ve Çin devlet yöneticilerinin - sebep (neden) olduğunu anlarsınız. Sharon olmazsa, Arafat olmazdı.
   İstanbul 1919 yılında İngiliz işgaline uğramamış olsa idi, Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitmemiş ve 9 Eylül 1922 tarihinde Yunanlıları İzmir'de denize dökmemiş olurdu. Mantıki kural: İngilizlerin Anadolu'ya gelmesi - neden, Atatürk'ün savaş açması - sonuç
   17 Kasım 1917'de Tatarlarla Başkurtların Muhtar İdil-Ural Cumhuriyeti'ni ilan etmesi, 1552'de Rusların Kazan'ı istila edişine karşı tepki sonuçtur.
   Dünyada barış döneminin başlanması, olayların sonuçlarını mahkum etmek ile değil, sivrisineği öldürmekle değil, nedenini mahkum etmekle, bataklığı kurutmakla çözüme kavuşa alır.

   ALİ AKIŞ
   TATAR TÜRKLERİNİN MANEVİ ÖNDERİ

   e-mail: ali_akish@... <mailto:ali_akish@...>
   http://www.aliakis.org/

   *****************

   ONEMLI TARIHI OLAYLAR ISIGINDA GELECEGE BAKIS

   Kasim ayi onemli tarihi gunlere zengin oldugundan, asagida dile getirilen tarihi gunleri siralamayi munasip gordum.
   Olaylar:

   1) 7 Kasim 1917 - Rusya'daki Bolsevik Ihtilali.
   2) 17 Kasim 1917 - Idil-Ural Muhtar (Ozerk) Turk-Tatar Cumhuriyeti'nin ilani.
   3) 11 Kasim 1918 - Birinci Dunya Savasinin bitimi.
   4) 10 Kasim 1938 - Ulu Onder Ataturk'un olum gunu.
   5) 28 Kasim 1939 - Ruslar Finlandiya'ya saldirdilar.
   6) 15 Kasim 1983 - Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti'nin Kurulus Gunu.
   7) 9 Kasim 1989 - Turkiye'de askeri yonetim donemi kapandi. Gercek demokrasiye adim atildi.
   8) 9 Kasim 1989 - Berlin utanc duvari yikildi.
   9) 11 Kasim 2004 - Filistin Kurtulus Hareketinin onderi ve Filistin Devlet Baskani Yaser Arafat'in olum gunu.
   ***

   Ben, 3 yildan beri internet araciligiyla bugunku durumda 3 devletin Turk-Islam dunyasini yok etmeye yonelik cinayetlerini dunyaya fas etmekle mesgulum. Allah'a sukurler olsun, bu kutsal mucadelede basarili da oluyorum. Yeni okuyucularim, Turk-Islam dunyasinin dusmanlari kimler diye merak ediyorlardir. Oyleyse soyleyim: Rusya, Israil ve her renkte olan Cin.
   17 Kasim 1917 tarihinde simdiki Baskirdistan Ozerk Cumhuriyetinin baskenti Ufa'da Idil-Ural Turk-Tatar Muhtar Cumhuriyeti ilan edilmisti. Tataristan'la Baskirdistan'i icine alan bu Cumhuriyet, maalesef, ancak 6 ay yasayabildi. Kalabalik Bolsevik ceteleri, 1918 Nisani'nin sonunda Ufa'yi ve Kazan'i kanli catismalardan sonra istila ettiler ve geleneksel Rus vahsetini sergilediler. Ekim Ihtilalinin sefi Lenin, 7 Kasim 1917 gununde Petersburg'ta Carlik Silahli Guclerine karsi ilk savasini verdi ve boylece 4 yil suren İc Savas patlak verdi.
   Bolsevikler, organize guc meydana getirdiler ve Rus olmayan milletler, siyasal ve teknik acilardan bagimsiz devlet kurma yeteneginden henuz yoksun olduklarindan oturu, 1920 yila kadar Bolsevik boyundurugu altina sokuldular. Siyaset ve teknoloji acisindan gelismis Polonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya, 1918 yilinda bagimsizlik ve ozgurluk mutluluguna eristiler. Soz konusu bu 5 devlet, Almanya, Fransa, Ingiltere ve Italya'dan destek gordukleri gibi cografik konumlari da elverisli idi. Ukrayna, Belorus, Azerbaycan ve Gurcistan, tam bagimsizliklarini ilan etseler de, 2 yil icinde Rus guclerine yenik ciktilar.
   Musluman Orta Asya Cumhuriyetlerine gelince, onlar, yukarida dile getirdigimiz gibi, devlet yonetebilecek siyasal ve teknik duzeye henuz ulasmamislardi. Kirim, Idil-Ural ve Kuzey Kafkasya halklari, cografyanin elverisli olmayisi nedeniyle tam bagimsizligi elde edemediler.
   Lenin, 7 Kasim 1917 yilinda Petersburg'ta yaptigi konusmasinda, Rus intelligensyasi (aydinlari) icin "Kafasi cop dolu" diye yakinip soylemisti. Gercekten bunun manasini (anlamini) pek kavramamistim, simdi Putin, Tataristan Muhtar Cumhuriyetinin egemenligini ilan etmesini hice sayarak, Tataristan yoneticilerinin Milli Meclisi'nde, Tataristan'da Latin alfabesinin buyuk cogunlukla kabul edilisini, Rusya Federasyonu Anayasasina aykiri diye RF Dumasi'nin hice saydigi Karari onayladi. Iste bu Karar, Rus intelligensiyesinin (aydinlarinin) kafasi cop dolu oldugunu ispat etti.
   28 Kasim 1939'da bundan 65 yil once Ruslar, Stalin'in emriyle 3 milyonluk Finlandiya'ya saldirdilar. Gerekce: Finlandiya, Petersburg icin tehlike olusturuyormus. Ruslar, bu saldirinin faturasini cok yuksek fiyatla odediler. Encyclopedia Britanica'nin kaydettigine gore, Rusya devi, 105 gun suren savasta 120.000 askerini kaybetmis. Boylece Fin kedisi, Rus ayisini nockout etmistir. Bu zaferden 35 yil once de, yani 1904 yilinin sonunda Finler, kahramanliklari ve silaha sahip olmalariyla, Ruslari soyle aci bir sekilde yenmislerdi.
   9 Kasim 1989 - Berlin utanc duvari yikildi, Sovyet Imparatorlugu coktu, demokrasiye yonelik adimlar yapildi. Reagan, Kohl, Gorbacev, Thetcher Berlin'de Sovyet Imparatorlugu'nun ruhuna dini toren duzenledi, ama, maalesef, Israil'de ve Kuzey Kafkasya'da Yahudi ve Rus utanc duvarlari dikildi. Israil'de aglama duvari yerine utanc duvari dikildi. Vaktinde Churchill "Son gulen iyi guler" demisti. Ben Ali Akis, Israil'de son aglayan aci aglar diyorum ve Filistin cocuklari ile yasli dede ve ninelerinin ahi tutacak, boylece Filistin halkinin kutsal ocu Yahudilerden bir kismi bu dunyada alinmis olacak.
   Kuzey Kafkasyali Cecenlerin, Volga ve Kirim Tatarlarinin aci tarihi ocu alinacak. Yeni silahini kucaklayan Ruslarin onderi Putin'den Cecenlerin ocu fazlasiyla alinmis olacak. Mazlumun ahi tutacak ve nihayet ilahi adalet bu dunyada tecelli edecek. Ben de sahsen, bedduama devam ediyorum.
   Bugun, butun dunya, baris ve istikrarin, BM'in de ustunluk etmesini bekliyor. Bu bekleyise isik tutan iki olayi dile getirmekle Turk-Islam dunyasinin teror degil, baris ve istikrar istedigini ispat etmis oluruz.
   Bunlardan birisi 10 Kasim 1938'de Ulu Onder Ataturk'un vefati ve ikincisi 11 Kasim 2004'te Filistin Kurtulus Hareketinin Efsanevi Onderi Yaser Arafat'in vefati. Gercekten de bundan 66 yil once mazlum milletlerin kurtulus hareketini somut olarak hayata geciren Gazi Mustafa Kemal Pasa Ataturk idi. 11 Kasim 2004'te vefat eden Filistin'in Israil zulmunden kurtarma yolunda 50 yilini adayan Kahraman Onder Yaser Arafat.
   Arastirmacilarin dedigine gore, Yaser Arafat, Ulu Onder Mustafa Kemal'den ornek almistir. Bugun Guney Amerika'da ve Guney Dogu Asya'da patlak veren savaslarda Ispanyol-Portekiz, Fransiz ve Ingiliz Emperyalizmlerinin kalintilarina karsi olum-dirim savasi veriliyor.
   11 Kasim 1918'de Birinci Cihan Savasi sona ermisti. 86 yil once yenen (galip) devletler, bugunku huzursuzlugun tohumlarini ektiler. Orta Dogu diye adlandirdigimiz Irak, Suriye, Iran ve kanli Israil zorbalari, PAX OSMANA (Osmanli Barisi) kalintilari uzerinde kan ve ates dansi temsilleri veriyorlar.
   Biz Tatarlar terore karsiyiz. Ama bugun faaliyet gosteren Musluman teroristlerini gorerek, yanlis fikre saplanmayiniz, zira mantiki hukum yurutunce gordugunuz teroristlerin - sonuc, Rus, Israil ve Cin devlet yoneticilerinin - sebep (neden) oldugunu anlarsiniz. Sharon olmazsa, Arafat olmazdi.
   Istanbul 1919 yilinda Ingiliz isgaline ugramamis olsa idi, Ataturk 19 Mayis 1919'da Samsun'a gitmemis ve 9 Eylul 1922 tarihinde Yunanlilari Izmir'de denize dokmemis olurdu. Mantiki kural: Ingilizlerin Anadolu'ya gelmesi - neden, Ataturk'un savas acmasi - sonuc
   17 Kasim 1917'de Tatarlarla Baskurtlarin Muhtar Idil-Ural Cumhuriyeti'ni ilan etmesi, 1552'de Ruslarin Kazan'i istila edisine karsi tepki sonuctur.
   Dunyada baris doneminin baslanmasi, olaylarin sonuclarini mahkum etmek ile degil, sivrisinegi oldurmekle degil, nedenini mahkum etmekle, batakligi kurutmakla cozume kavusa alir.

   ALI AKIS
   TATAR TURKLERININ MANEVI ONDERI

   *********
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.