Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

“YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM!”

Expand Messages
 • iklil Kurban
  “YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM!”            Kim olursa olsun, ister bir birey, ister bir ulus, düşmanının isteğine göre-hele Çin gibi bir
  Message 1 of 1 , May 1, 2011
   “YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM!”
    
            Kim olursa olsun, ister bir birey, ister bir ulus, düşmanının isteğine
   göre-hele Çin gibi bir ejderhanın isteğine göre yaşamak zorunda kalmışsa, onlar
   için dünyada bundan daha ağır olan başka bir işkence-başka bir ceza yoktur. Eski
   Çağ kölelik düzeninde de, köle sahibi kölesinin ölmesini-yok olmasını istemez.
   Çünkü köle sahibi kölesinin düşmanı değildir. Fakat bugün Çin, ne yapıp ne yapıp
   idaresindeki Uygurların ölmesini-yok olmasını istemektedir. Çünkü Çin Uygurların
   düşmanıdır ki, ancak Uygurlar yok olduktan sonra Uygur toprağı olan Şarki
   Türkistan “Shin Jang” olacaktır. 1000 yıl önceki köleler yarınki yaşamından emin
   olduğu halde, bugünkü Uygurlar yarın ne olacağı kaygısını yaşamaktadırlar. Bu
   karşılaştırmadan anlaşılıyor ki, Eski Çağ kölelik düzeni, bugünkü Çin’in yarı
   komünist-yarı kapitalist olan çağdaş (!) düzeninden daha sevecen-daha
   insancıldır. Dünyada sadece Çin’e özgü bu düzeni-bu işkenceyi ben vatanımdayken
   24 yıl (1955-1979) yaşamıştım. Bugün bu işkenceyi oradaki kardeşlerim
   yaşamaktadır. Şarki Türkistan’ın işgalcisi ve ezeli-ebedi düşmanımız olan Çin,
   bugün vatan sahibi Uygurların öldürülmekten geri kalanlarının yaşayarak olsa
   bile yok olmasını istemektedir. Bu “yaşayarak yok olmasını istemek” demek, ne
   demektir? Bu sessizce toplu halde ölmek demektir. Örnekler:
            Uygur çocukları, “çift dilli eğitim” siyasetiyle anadilini öğrenmek,
   anadilini konuşmak olanaklarından yoksun bırakılırken, Uygur gençleri toplu
   halde Çin ülkelerine sürgün edilmekte, milyonlarca Çinli göçmen Uygur iline
   yerleştirilmektedir. Çin bununla yetinmeyip, yurdunu terk edip başka ülkelere
   sığınmak zorunda kalan Uygurları da rahat bırakmamaktadır. Örneğin:
            Türkiye’deki Uygur sorununa değineyim. Şarki Türkistan denilen Uygur
   ili bugün Çin’in sömürgesi iken, hain olmayan tek bir Uygur, hain olmayan tek
   bir Uygur kuruluşu, “Bu konu beni ilgilendirmez, siyasetin dışındayım” diyemez.
   Eğer “siyasetin dışındayım” derse, bu yalanın temelinde Çin sömürge
   siyasetinin-Çin yalakalığının gizlendiği gün gibi açıktır. RFA-Uygu Radyosunun
   27.04.2011 tarihindeki haberinde, İstanbul’daki Şarki Türkistan Vakfı Başkanı
   Ilgar Alptekin’in şu deyişleri yayınlanmıştır: “Türkiye özgür bir ülke, buradaki
   Uygur öğrenciler isterse Çin konsoloslukları ile görüşe bilir, isterse görüşmez.
   Bizim Şarki Türkistan Vakfı siyasetin dışındadır, böyle şeylere karışmayız.”

            Ilgar Alptekin’in dediği gibi bu kuruluş gerçekten siyasetin
   dışındaysa, neden “Şarki Türkistan” adını kullanıyor. Zaten “Şarki Türkistan”
   adı, Çin’in kullandığı “Shin Jang” (Yeni Toprak) adına karşı bağımsızlık
   savaşını-bağımsız bir devletin adını simgelemektedir-siyasidir. Madem ki bu
   kuruluş siyasetin dışındaysa, adını “Çin ve Alptekinlerin Dostluk Vakfı” diye
   değiştirsinler.
            Bu yılın (2011) başlarında Şarki Türkistan Vakfı’nın yönetiminde büyük
   bir değişim oluvermişti. Eski Vakıf Başkanı General Rıza Bekin ölünce yerine
   Hamit Göktürk bakıyordu. Bu değişimin gizemini öğrenmek için, ilgili kişilere
   telefon ettim, onlar aracılığıyla bu oluşumun gizemini öğrenmeye çalıştım,
   maalesef sonuç alamadım.  Şimdiki Vakıf başkanı, İsa Yusuf Alptekin’in oğlu
   Ilgar Alptekin olmakla beraber, Vakıf yönetim ekibinin terkibinde, Çin
   yalakası-Çinlileşmiş Erkin Ekrem ve eşi Çinli olan Erkin Emet (Tarım)
   bulunmaktadır. Erkin Ekrem, Türkiye’ye ilk defa Çin’den “Uygurları araç olarak
   kullanalım” önerisini getiren bir numaralı alçaktır. Erkin Emet ise Çinliden
   sevgili bulmuş bir numaralı yalancı ki, Onun Çinli eşi TRT Çin bölümünde
   çalışmaktadır. Şarki Türkistan Vakfı’ndaki bu Çin’e meyil gelişmeler, 08 Ekim
   2010 günü imzalanmış, Erdoğan-Ven Ciabao anlaşmasının-dostluğunun sonucu değil
   midir?!   
            Alptekinlerin kimliğine özgü açıklamalarımı biraz daha geçmiş yıllara
   taşısam kolay anlaşılır. Çünkü her oluşumun geçmişi ve kökeni vardır. Mayıs
   1985-Aralık 1987, Marmara Üniversitesinde çalıştığım yıllarda, başında İsa Yusuf
   Alptekin’in bulunduğu Şarki Türkistan Vakfı, “Doğu Türkistan’ın Sesi” adlı
   dergiyi çıkarmak için, beni göreve çağırmışlardı. Yazılar yazarak bir müddet İsa
   Bey ile beraber çalıştım, başka görevliler de vardı. Fakat, İsa Beyin, “Ben
   varım, bu dava var, ben öldükten sonra bu dava bitecektir” diye, her
   davranışında kendisini putlaştırmaya çalışması, çevresinde tiksindirici ortam
   yaratıyordu. Ona göre vatan davası, sonuna inanılan ve uğrunda gerekeni
   yapılacak bir ilke değil, sadece ün kazanmanın, geçinebilmenin bir aracı idi.
   Onun Çinli ile Uygurları karşılaştıran, “Biz azız ve onlar çok, onların silahı
   var, bizim yok” (Pope, 2005: 142) şeklindeki ifadesinden de anlaşılan şu ki, O
   hiçbir zaman Çin’i karşısına alıp, Çin düşmanı olabilmiş bir insan değildir.
   Sanırım, İsa Beyin yukarıdaki sözleri kadar, Doğu Türkistan ile ilgili, Çin’in
   daha çok hoşuna gidecek olan başka bir söz yoktur. Eğer bir ulusal davanın ömrü,
   bir kişinin ömrüyle sınırlı kalacaksa, o dava ölmüş demektir. Eğer bir ulusal
   davanın gücü, haklılık üzerinden değil, silah üzerinden tanımlanıyorsa, o dava
   da ölmüş demektir. Ne yazık ki, Çin siyasetinin zehirleme gücü son derece
   yüksek, zulmü derin kalıcı olduğu için, içimizde hainlerimiz-düşmanlarımız
   çoktur. Böyle bir nefret uyandıran ortamda-vakıfta uzun süre kalamazdım,
   Aksaray’daki vakıf binasından çıktım gittim ve bu binaya bir daha uğramadım.
   Artık benim için, İsa Yusuf Alptekin’in bir işgalci Çinliden farkı yoktu.

            Çin, İsa Beyi, Şarki Türkistan’dayken, milletvekili ve makam sahibi
   yaparak, Uygurların kurtuluş savaşına karşı kullanmıştır. Kaşgar’da 1933
   yılında, Gulca’da 1944 yılında kurulan Şarki Türkistan Cumhuriyetlerinin
   önderlerinden olan Mahmut Muhiti ve Ahmetcan Kasimi, İsa Beyin bir numaralı
   düşmanlarından idi. İsa Beyin bu alçak kişiliğinden ötürü, Mahmut Muhiti, Onu
   “Çinci ve hatta haindir” diye tanımlamıştır (“Şarki Türkistan Meseleleri”, Yaş
   Türkistan, sayı-106, 1938, s. 5-6. 4280-4281). Tüm ömrünü Çin işkencesi
   eşliğinde tüketmiş olan şair ve tarihçi Turgun Almas (1924-2001) İsa Beye karşı
   “Satkunga Ölüm” (Haine Ölüm) şiirini yazmıştır (Almas,Uygurlar, 1989: 3). İsa
   Beyin Çin’e ne kadar bağlı olduğunun kanıtı, bizzat kendisinin kaleme almış
   olduğu kitabından yansımaktadır:

            “Her ne kadar kaymakamlık görevinde bulunmasam da, Allah ondan daha
   yüksek mevkiler nasip etmişti. Daha sonraki yıllarda on vali, seksen kaymakama
   bakan makama geldim” (Alptekin, 1985: 49) diye, Çin’in verdiği makamı Allah
   lütfü olarak algılayıp, Çin’e sonsuz minnettarlığının altını çizmektedir. Şarki
   Türkistan’ın bugünkü facialı yazgısında Apak Hoca gibi (ölümü 1694), İsa Yusuf
   Alptekin (1901-1995) gibi makam hırslı hainlerin payı son derece büyüktür. Zaten
   hainler olmasa idi, işgalci hiçbir zaman tutunamazdı. 

            İsa Beyin geçmişte yaptıkları yetmiyormuş gibi, Onun çocuklarından olan
   Ilgar Alptekin de, Onun bu ihanet görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Ne diyor,
   “Bizim Şarki Türkistan Vakfı siyasetin dışındadır” diye, Şarki Türkistan’ın
   bağımsızlık davasını yok saymaktadır. Fakat Alptekinler şunu bilsinler ki, bu
   dava hiçbir zaman Alptekinlerin davası olmamış ve bundan sonra da olmayacaktır.
   Bu dava cihanşümul Türklük davasıdır; Uygurların hayatta kalma davasıdır; bu
   dava uğrunda şehit düşen Lutfulla Mutellip’in, Ahmetcan Kasimi’nin, Abdurehim
   İsa’nın, Yakup Rahmanoğlu’nun, Osman Batur’un, Mahmut Muhiti’nin, Nazugum’un
   daha nice sayısı meçhul şehitlerimizin davasıdır. Lutfulla Mutellip ne diyor:
   “Son savaşa bağışladım, oğlumu ben!”
            Evet, özgürlüğün-bağımsızlığın değerini bilen ulu insanlar için, ölüm
   hiçe bedeldir. Uluslar, verdiği kurbanları kadar bağımsız-özgür yaşamaya
   haklıdırlar. Güçlünün yaşayabileceği dünyamızda, bağımsız-özgür yaşamanın başka
   yolu yoktur. İsyan mazlumların son çaresidir.
            Bugün Şarki Türkistan’da ölüm-kalım savaşı devam etmektedir. Zaten
   Şarki Türkistan, Şarki Türkistanlıların Şarki Türkistan’daki ölüm-kalım savaşı
   ile kurtulacaktır. Yurt dışındaki hain olmayan her Şarki Türkistanlının görevi,
   her ne pahasına olursa olsun, savaşmakta olan kardeşlerimize maddi ve manevi
   destek olmaktır. Bulunduğumuz ülkedeki Çinlilere ve Çin yalakası hainlere karşı
   savaşmaktır. Çinlilere, Çin yalakası hainlere ölüm!!!
            Yakında, Nisan ayında, Kaşgarlı Bir Uygur genci bıçakla 6 Çinliyi
   bıçaklayıp, yakalanma tehlikesine karşı intihar etmiştir. Bu ölüm-kalım savaşı
   değil midir!?
            Konu bağımsızlık uğruna ölüm-kalım savaşı iken, Ağustos 2008 yılında
   cereyan eden “Kaşgar Olayı”na değinmek zorundayım.
            Kaşgar Olayı:
            Abdurahman Azat (34) ve Kurbancan Hemit (29) adlı iki Uygur genci,
   birlikte kollandıkları arabayı, konvoy halinde giden Kaşgar askeri bölüğünün
   üzerine sürmüş ve çiğnetmiştir. Bu ani araba saldırısında 17 Çinli asker ölmüş,
   16 Çinli asker de yaralanmıştır. Ben bu haberi RFA-Uygur Azatlık Radyosundan
   duyduğum gün (08.08.2008), not defterime, “İşte Şarki Türkistan’da Azatlık
   Savaşı başlanmıştır; Abdurahman Azat’a, Kurbancan Hemit’e şan ve şerefler
   olsun!” cümlesini yazmıştım. Onlar, büyük bir patlayıcı eşliğinde cennet yolunu
   seçen sapık inanç sahibi intiharcı değil, yaşamı ve özgürlüğü kutsal bilen yüce
   ruhlu insanlardır. Onlar bir kere yapalım da sonrası ne olursa olsun, diye
   geleceğinden umudu olmayan karamsar insanlardan da değildir. Yanı sıra Onlar, ne
   yapıp yapıp öç alalım diyen intikamcılardan da değildir. Onlar sadece öç alma
   niyetinde olsalardı, kalabalık Çinli sivil üzerine saldırır ve kaçıp kurtulmak
   da kolay olurdu. Onlar bu Azatlık Savaşını düşündüklerinde, arabayla yapılmasını
   ve arabayla kurtulmayı da planlamışlardı ki, savaşı devam ettirebilmek için
   elbette esen kalmak zorundaydılar; maalesef plan yetersiz
   kalmış-yakalanmışlardır. Onlar, bu eylemleriyle, mümkün görünmeyen nice işlerin,
   can ve gönülden yapıldığında mümkün olduğunu kanıtlamış olan fedakar-büyük
   şahsiyetlerdir. Onlar, iyi düşünülmüş, olağanüstü cesaret ve son derece çeviklik
   gerektiren bu örnek eylemleriyle, Şarki Türkistan Azatlık Savaşının yolunu
   açmıştır. Çünkü bu savaş, Çinli zihninde, Türkistan topraklarında kendilerine
   karşı her zaman patlamaya hazır bir bombanın bulunduğu fikrini-korkusunu yine
   bir daha canlandırmıştır ki, korku, kaçmanın-yenilginin ön koşuludur. Onlar,
   Azatlık Savaşının bu “ön koşulu”nu canı ve kanları pahasına hazırlamıştır; kalan
   iş arkadan gelenlere emanet edilmiştir.

            Kaşgar Olay’nın bu iki kahramanı, Çinli cellatlar tarafından 08.04.2009
   tarihinde, sıkı güvenlik çemberi altında kurşunlanarak öldürülmüş, cesetleri
   ailelerine verilmemiş, demek yok edilmiştir. Bu uygulama Çin ulus-devlet
   geleneğinin gereğidir ki, Çin ulusu ve devleti kalıcı
   belgelerden-tarihten-bilimden ecelden korkmuş gibi korkar, tıpkı aydınlıktan
   korkan hırsız gibi. Bu iki müstesna şahsiyetin cesedi mezar haline gelecekse, bu
   mezarların Uygur ulusunu azatlık savaşına çağıran bir simge olacağından Çinli
   elbette korkacaktır. Zaten Çin, bu olayın etkisinden kurtulamayacak, her
   adımını-her sözünü bu olayın yarattığı korku eşliğinde yapacaktır.
            Düşmanımızın gönlüne bu kadar bitmez tükenmez korku salan, ey benim
   aziz kardeşlerim! Sizin bu, ulu ruhunuz karşısında ulusumun adına saygıyla
   eğiliyorum! Size şan ve şerefler olsu! Evet, Uygurları Uygur yapan, Uygurların
   bağrından doğan sizin gibi ulusal bilinç sahibi büyük Uygurlardır. Tarih sizi
   asla unutmayacaktı!

   Uygurlar için tek yol- “YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM!”
   KAYNAKLAR
            Almas, Turgun, Uygurlar, Ürümçi 1989.
            Alptekin, İsa Yusuf, Esir Doğu Türkistan İçin, İstanbul 1985.
            Kadiri, Polat, Ölke Tarihi, Ürümçi 1948.
            Kurban, İklil, Şarki Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949), Ankara 1992.
            Kurban, İklil, Doğu Türkistan İçin Savaş, Ankara 1995.
            Kurban, İklil, Gerçekler Ve Yalanlar, Ankara 2007.
            Pope, Hugh, Evlad-ı Fatihan, İstanbul 2005.
            “Şarki Türkistan Meselesi”, Yaş Türkistan, sayı. 106, yıl 1938, s.5-6
   (4280-4281).
   Washington’da açılacak Uygur Ali Kurultayı dolayısıyla yazılmıştır.
   İklil KURBAN
   02 Mayıs 2011
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.