Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: [idiluralnet] Kitap Tanıtımı

Expand Messages
 • Yakup Akcura
  ... From: sevket kuntay To: idiluralnet@yahoogroups.com Sent: Wednesday, December 16, 2009 12:05 AM Subject: [idiluralnet] Kitap Tanıtımı İKİ ÖNEMLİ
  Message 1 of 1 , Dec 16, 2009
   
  ----- Original Message -----
  Sent: Wednesday, December 16, 2009 12:05 AM
  Subject: [idiluralnet] Kitap Tanıtımı

   

  İKİ ÖNEMLİ ESER

   

  Son günlerde tarih alanında iki yeni kitap yayımlandı.

  Bu kitaplardan birincisi, Kazan Hanlığı Tarihi adını taşıyor. Kitabın yazarı Mihail Hudyakov. Hudyakov, 1913-1918 yılları arasında Kazan Devlet Üniversite­si Tarih-Filoloji Bölümünde okumuş. İdil-Ural bölgesindeki Türk ve Fin-Ugor halklarının tarihiyle ilgili ilmî çalışmalar yapmış olan Hudyakov’un 1923 yılında yazmış olduğu Kazan Hanlığı Tarihi adlı kitap, Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

  Söz konusu kitabı, Dr. İlyas Kamalov yayına hazırlamıştır.

  Kitabın yazarı Hudyakov, 1936 yılında Stalin rejimi tarafından “Sovyet Düşmanı” olarak ilân edilmiş ve kurşuna dizilmiştir. Stalin’in ölümünden sonra nisbeten ferahlayan Sovyet rejimi, 1957 yılında Hudyakov’u masum bulmuş ve itibarını iade etmiştir.  

  1923 yılında sadece bin adet basılan ve yasaklanan kitaplar listesinde yer alan söz konusu kitap, aranılan nadir eserlerden biriydi.

  İdil-Ural tarihiyle ilgili Türkçe kaynakların günümüze kadar ulaşmama­sı ve Türk tarihçilerinin yakın zamana kadar Rusça kaynaklardan yararlanma şansı­na sahip olamamaları gibi sebepler, Türkiye’de de konuyla ilgili sağlıklı ve bilimsel araştırmaların yapılmasını zorlaştırmıştır. Bundan dolayı Hudyakov’un bu eserinin Türkçe tercümesinin yayımlanması, bu boşluğu doldurma açısın­dan büyük önem arz etmektedir.

  Kitabın girişinde yer alan “Yayına Hazırlayanın Notu”ndan öğrendiğimiz başka önemli bir husus da kitabın 1940’lı yıllarda ilk önce merhum liderimiz Ayaz İshakî tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmiş ancak bugüne kadar neşredilememiş olmasıdır. Şimdi elimizdeki kitap, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde bulunan bu tercümenin yeniden ele alınmasıyla ortaya çıkmıştır.

  Eser, tercüme edildiği zamanın dil ve üslup özelliklerini taşımaktadır. Bu sebeple Dr. İlyas Kamalov, eseri yayına hazırlarken günümüz Türkçesine nazaran ağır sayılabilecek dil ve üslup özelliği­ni, tercüme eden muhterem zâta hürmeten aynen korumuş. Tercümedeki bazı teknik kusurlarla, okuyucunun anlaması için tercümeyle eserin orijinali arasındaki eksiklikler giderilmeye gayret edilmiştir.

  Burada anmak istediğimiz İkinci kitap, yine Türk Tarih Kurumu’nca basılan İlyas Kamalov’un başka bir çalışması olan Ötemiş Hacı’nın Çengiz-Nâme’sidir.

  Söz konusu kitap, Altın Orda Devleti’nin gerek siyasî tarihi, gerekse sosyo-kültürel durumu hakkında en ayrıntılı bilgileri ihtiva etmektedir. XVI. yüzyılda kaleme alınmış olan bu eserin Taşkent nüshası esas alınmıştır.

  Sade bir dille kaleme alınmış olan eser, iki ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Çengiz-Nâme’nin Taşkent nüshasına göre Latin yazısına çevrilmiş metni, ikinci bölümde ise Çengiz-Nâme’nin bugünkü Türkçeye tercümesi yapıl­mıştır. Araştırmacıların istifadesi için kitabın sonuna Taşkent nüshasının tıpkıbasımı eklenmiştir.

  Kitaba özel isimler ve coğrafî adlarla ilgili bir dizin konulmuş. Bu da bilimsel bir eserde bulunması gereken bir husustur.

  İlmî çalışmalarını takdirle karşıladığımız Dr. Kamalov’u tebrik eder, gayretlerinin başarılarla daim olmasını dilerim.

   

  Şevket KUNTAY

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.