Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [tatar-l] Ali Akish - 91

Expand Messages
 • S.Selenga Gÿfffffffffffffffff6kgÿffffff
  Türk tarih bütünlü»ü içinde bat¹ Türkelinde ve do»u Türkelinde, milletlerin (kendi) kaderini tayini ne  öz milleti için zaman-mekanda güreºen
  Message 1 of 2 , Jan 14, 2009
   Türk tarih bütünlüğü içinde batı Türkelinde ve doğu Türkelinde, "milletlerin (kendi) kaderini tayini"ne  öz milleti için zaman-mekanda güreşen Türk siyasi mücadele adamlarının ve siyasal-entellektüel elitlerinin, bunu tahayyülü içeren bir "realpolitik" meselesi olarak görüp değerlendirerek harekete geçmiş olduklarını, dolayısıyla tekrar tekrar onların mücadeleci hayatlarını derinlikli kavrayarak anlamak gerektiğini düşünmekteyim. Bir siyasal hareketin varlığı herhalde onu daima besleyecek olan siyasi ve milli iradenin (kendisini temsil eden halkın)  olgunlaşmış olmasına bağlıdır. Akçuraoğlu Yusuf'un 100 yıl öncesinden seslenen berrak zihni bugün de düşündürmelidir, Osmanlı'da Meşrutiyetin ilanından 4 yıl geçmiştir:  
    
   " Meşrutiyetin en kısa ve sade tarifi, "ahalinin memleket idaresine az çok karışması"dır. Bu karışmanın derecesine göre meşrutiyetin de envaı olur. Bazı meşrutiyetlerde halkın ancak bir kısmı o da muayyen bazı meselelere iştirak edebilir. Fakat öyle meşrutiyetler vardır ki, memleketin bütün idaresi ahalinin eline geçmiştir İşte bu son nevide millet hakikaten hakimdir, "hakimiyet-i milliye" mevcuttur. Milletin yani efrad-ı ahalinin tamamen icra-yı hükumete biraz karışabilmesi için bile seviye-i fikriye ve ilmiyesinin hayli yüksek bulunması elzemdir. Yoksa falcılarla, müneccimlerle, rüyalarla hacı velilerin bayraklarıyla hakimiyet-i milliye iddiasına kalkışanların, Allah esirgesin, yabancılara mahkum olmasından pek korkulur. Bir memlekette idare-i meşruta teessüsünü isteyenler, herşeyden evvel ahali (citoyens) yani kendilerini ve memleketlerini idareye az çok müstaid bir halk hazırlamalıdırlar" (Türk Yurdu, Yıl 1, Sayı 5, 31 Mayıs 1328)
   Ali Akış bey'in yeni yaşını, İdil-Ural davasının geçmişinde, halde ve geleceğinde davanın realpolitik zeminlerini ve onun o gün de bu gün de değişmeyen aktörlerini, ve fakat değişen/değişmeyen araçlarıyla biçimlenen ve yönlendirilen ince ayar siyasetleri ancak tecrübe sahasında yaşayan ve yol gösteren, daima yol göstermeye de devam edecek dava adamı olarak kutluyorum. Saygılarımla.
   Doç.Dr. Saime Selenga Gökgöz
   Hacettepe Üniversitesi
    

   --- On Tue, 1/13/09, Sagit Hayri <sagit.hayri@...> wrote:
   From: Sagit Hayri <sagit.hayri@...>
   Subject: [tatar-l] Ali Akish - 91
   To: "Tatar Groups" <Tatar-L@yahoogroups.com>
   Date: Tuesday, January 13, 2009, 4:53 PM

   Botendonya Tatar Ligasi bashligi Ali Akishka 14.01.2009 konne 91 yesh tula.

   Ali aganing "Torkiye awazi" radiosina birgen engemese:

   Bötendönya Tatar Ligası maqtawlı başlığı Ali Aqış_11.01.2009


   Dünya Tatarlar Birliği Fahri Başkanı Sn. Ali Akış'a 14 Ocak 2009 günü 91 yaş.

   Ali Beyle Türkiye'nin Sesi Radyosu Tatarca yayınları için yapılan röportaj (Tatarca):


   Bötendönya Tatar Ligası maqtawlı başlığı Ali Aqış_11.01.2009


   --
   Sagit Hayri

   http://sagit. hayri.googlepage s.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.