Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

TATARİSTAN'A ÖZGÜRLÜK (THE RIGHT OF SELF DETERMINATION FOR TATARSTAN REPUBLIC) KAMPANY ASI

Expand Messages
 • iklil Kurban
  http://www.freewebs.com/hayrettinguelecyuez/   TATARİSTAN A ÖZGÜRLÜK (THE RIGHT OF SELF DETERMINATION FOR TATARSTAN REPUBLIC) KAMPANYASI Sevgili
  Message 1 of 1 , Nov 13, 2008
    
   TATARİSTAN'A ÖZGÜRLÜK (THE RIGHT OF SELF DETERMINATION FOR TATARSTAN REPUBLIC) KAMPANYASI

   Sevgili Ziyaretçiler!

   Dünyada katılımcısı en çok  FACEBOOK (www.facebook.com) isimli web sitesinde "TATARİSTAN'A ÖZGÜRLÜK KAMPANYASI"  başlatmış bulunuyorum. İngilizcesi: THE CAUSE OF THE RIGHT OF SELF DETERMINATION FOR TATARSTAN REPUBLIC. Bu kampanyayı başlatmamın sebebi, Rusya lideri Vladimir Putin'in Rusya'daki özerk cumhuriyetleri özerklik hakkından  mahrum etmek, onları yöneticileri Moskova'dan tayin edilen birer RUS EYALETİ haline getirmek istemesi ve bu yönde yasal girişimleri başlattığına dair haberlerin dağılmış olmasıdır. Bu, aralarında Tataristan, Çecenistan, Çerkezistan, Dağıstan da bulunan cok sayıda özerk cumhuriyeti tamamıyla Ruslaştırmanın, milli kimliklerini kaybettirmenin ilk adımıdır. Sonra o bölgelerde ana dilinde eğitim ve konuşmayı da, hatta belki Ortodoks dininden başka dinleri de yasaklayacaktır. Hatta, Putin, bu yolda ilk girişimini yaptı: Rusya’daki Türk Okullarını kapatıyor...
    
   Birçok milleti bir arada barındıran Rusya'da Rus soyundan olmayanların fikirlerini almadan böyle girişimlerde bulunmak, demokrasiye ve evrensel insan haklarına aykırıdır ve bu girişimler gercekleştirildiği takdirde, bu, Rusya'daki Türk ve Müslümanların tamamıyla asimilasyonu ile sonuçlanacaktir. Ama asimilasyon, huzurun ilacı değildir. Tam tersine, Rusya'daki Rus soyundan olmayan milletler arasında  büyük huzursuzluk doğuracaktır. Ayrıca, bu tür girişimler,  demokrasi yolunda yürüdüğünü  ve dünyada barıştan yana olduğunu iddia eden Rusya yönetimini dünya kamuoyunda da zor durumda bırakacaktır. Çünkü dünyadaki bütün hürriyetçi demokrat hükümetler, demokrasi gereği ülkelerinde hürriyetleri genişletmek ve her alanda çeşitlilikten yanadırlar.  Rusya yönetiminin şimdiki temayülü ise, bu akıma tamamen ters düşmektedir. İşte, Rusya yönetimini yanlış olarak gördüğüm bu temayülünden vaz geçirebilmek umuduyla böyle bir kampanya başlattım.

   Bu konu, önemli bir konudur. Çünkü gecmişte Moskova, özerk statüsü bulunan ve diğer Türk cumhuriyetleri gibi tam bağımsız olmak isteyen Tataristan' ın  geleceğiyle alakalı  bir hakkını ihlal etmiştir. Bu ihlalin  sebebi,  Tataristan' ın Rusya Federasyonunda endüstri merkezi olmasıdır. Çünkü Tataristan  topraklarında  Rusya'nın silah, uçak ve otomotiv endüstrisinden tutun, petrokimya ve optik endüstrisine kadar pekçok  endüstrisi toplanmıştır. Onun da sebebi, Tataristan'ın Rusya Federasyonunun  tam ortasında bulunması, saldırı olduğu takdirde savunma için avantajlı bölge olmasıdır. Bu yüzden, Sovyetler Birliğindeki hiçbir cumhuriyet referandum dahi yapmadan bağımsız oldugu halde, Tataristan referandum (=halk oylaması) yapıp, halkından %62 bağımsızlık yönünde oy almasına rağmen bağımsız olamamıştır. Çünkü Moskova Tataristan'ın referandumunu kabul etmemis, hatta  onu geçersiz saymıştır. Ama halkın fikrini bilmek için en demokratik yol olan referandumu yok saymak, demokratik bir ülkeye yakışmaz. Rusya, komünizm yıkıldıktan  demokrasi yolunu tercih ettiğini ve bu yolda yürüdüğünü  iddia ediyor, ama bir taraftan da Tatarstan halkının "kendi kaderini kendisi belirleme" hakkını inkar ediyor. Bu hareketiyle, Rusya, kendisi de üyesi bulunduğu  Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin önemli bir prensibini ihlal etmiş oluyor. O prensip şöyledir: "Yeryüzündeki herbir millet, kendi kaderini kendisi tayin etme hakkına sahiptir. Bu hak üye devletler tarafından hiçbir şekilde kısıtlanamaz, ihlal edilemez". İşte, konu budur. Rusya, Tataristan Cumhuriyetinin referandumunu kabul etmemekle, uluslararası bir prensibi ayaklar altına almıştır.

   Siteyi ziyaretcilerden bir ricam olacak:  Bu yazmıs olduğum yazıyı kopyalayarak arkadaşlarınıza gönderiniz ve onları da oylamaya katılmağa davet ediniz. Bu –başta Kazan Tatarları olmak üzere bütün Türk Dünyası için milli bir görevdir. Tataristan, orada yaşamasak ta, bizim ata vatanımızdır. Türkiye'deki Kazan Tatarlarının  ataları, o topraklarda Büyük Hun imparatoru Atilla'dan başlayarak 1600 yıl yaşadılar. Fakat, Rus çarlarının zulmü yüzünden, onlar gelecek nesillerini bu zulümden kurtarmak için  o güzel toprakları terketmeğe mecbur oldular. Bunu asla unutmamak gerek.


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.