Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tatar deulet meglumet agentlygy sehifesene nige kerep bulmiy

Expand Messages
 • Ruşaniya Altay
  TÓ©rkiyadÓ™n Tatar-inform ga totashu chiklÓ™ngÓ™n http://www.intertat.ru/clauses/?pid=2313 Zamana tehnologiyase bulgan kompyuter belÓ™n internet
  Message 1 of 1 , Jun 2, 2008

   Tөrkiyadәn "Tatar-inform"ga totashu chiklәngәn

   Zamana tehnologiyase bulgan kompyuter belәn internet Hodai tәgalәnen bezgә birgәn olyi bylәklәrennәn berseder, mөgaen. Internet tөrle illәrdәge keshelәrnen aralashu mөmkinleklәren җinelәitә, mәglәmat belәn almashunyin tizlegen arttyira. Anyin yardәmendә bөten illәr belәn elemtәgә kerergә, dөnyanyin telәsә kaisyi pochmagyindagyi kөnlek matbugat belәn minutyinda tanyishyirga mөmkin.
   Chit ildә yashәyche tatarlar da zamananyin bu iskitmәle tehnologiyasen bik telәp kullanalar. Monnan 20 el elek Vatannan kilgәn ber gurnal yaki gazeta kuldan-kulga, shәһәrdәn-shәһәrgә kychep ukyilsa, bygen inde Tatarstan yanalyiklaryi belәn өidәn yaki ofistan chyikmyii gyina tanyishyirga bula.

   Dөres, internet cheltәrenә totashkan tatar matbugatyi san yagyinnan әllә ni kyp tygel, әmma azyinnan gyina da bik kyp mәglymatka ireshergә mөmkin. Bez, chittә yashәyche tatarlar, һәr yana basma yaki internet sәhifәse achyiluyina shatlanabyiz, tege yaki bu matbugatnyin yabyiluyina kөenәbez. Әle uzgan el "Intertat" internet gazetasyinyin gamәldәn tuktaluyina bik hafalangan bulsak, byiel anyin yanadan eshli bashlavyina chiksez kuandyik.

   Tik... shatlyik belәn kaigyi yanәshә iөri, digәnnәre әllә dөres inde? 26 mai kөnennәn birle Tatarstannyin in populyar "Tatar-inform" mәglymat agentlyigyinyin  sәhifәsenә Tөrkiyadәn kery tuktatyilgan. Sәbәben әlegә berkem dә achyiklamadyi. Tatarstannyin Tөrkiyadәge vәkalәtle vәkillege dә vәzgyiyat turyinda berni әitә almyii.

   Bu hәl ozakka baryirmyi? Tatarstannyin rәsmi mәglymat agentlyigyi sәhifәsenә ireshy mөmkinlege chiklәnye tehnik sәbәplәr arkasyindamyi yaki sәyasi mәsәlәlәrgә baryip totashamyi, yaisә ber haker-huligannyin esheme – bygen әle bu soraular җavapsyiz kala. "Tatar-inform" mәglymat agentlyigyi sәhifәsenә Tөrkiyadәn internet cheltәre asha totasha almau dәvam itә.
   Rushaniya Altay
    
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.