Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9508ATÝNA'NIN YENÝ FAALÝYET ALANI KIRIM

Expand Messages
 • Fatihkarayandı
  Nov 2, 2006
   ATÝNA'NIN YENÝ FAALÝYET ALANI KIRIM
   kirimBeþ denizli iki kýtalý büyük Yunanistan’ý kurgulayan Megali Ýdea yý canlý tutmaya çalýþan Yunanistan, Batý Trakya daki Türkleri, dünyaya Müslüman Yunanlýlar olarak lanse etmeye çalýþýyor, Moldova daki Gagavuz Türkleri nin gerçek Helenler olduðunu savunuyor. Bütün bunlarla yetinmeyerek, Kýrým’da yaþayan ve Urum ve Rumey olarak adlandýrýlan Türk topluluklarýndan da ilgi ve alakasýný eksik etmiyor. Buradaki halkýn bir bölümünü Yunanistan’a...
   Devamýný oku...
    
    
   Dr.Fatih KARAYANDI/OHA/ADANA


   Want to start your own business? Learn how on Yahoo! Small Business.