Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"Minčių sodo" vasara. Kviečiu dalyvauti!

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Linkėjimai visiems iš Sakalų sodybos http://www.sakalai.lt Marcinkonyse, Dzūkijos nacionaliniame parke kur pradėjau kelionę po Lietuvą ieškoti
  Message 1 of 2 , Jul 2, 2007
   Linkėjimai visiems iš Sakalų sodybos http://www.sakalai.lt Marcinkonyse,
   Dzūkijos nacionaliniame parke kur pradėjau kelionę po Lietuvą ieškoti
   šviesuolių telkinių, salelių, židinių iš kurių būtų galima dirbti, kuriuose
   būtų galima apsigyventi, kuriuos galėtumėme įvairiai palaikyti ir ir kurie
   gal norėtų bendrauti vaivovydžiais (video tiltais). Jeigu Zenonas ir Audronė
   Anušauskai galės priimti, trečiadienį viliuos keliauti į Eičiūnus, o paskui į
   Kauną kur Raimundas Vaitkevičius bandys supažindinti su Kauno technologijos
   universiteto Distancinio mokymosi centro http://distance.ktu.lt direktore
   Danguole Rutkauskiene ir su Vida Žviniene.

   Prašau mūsų pagalbos liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais užkurti Minčių
   sodo veiklą Lietuvoje, kad ji būtų ne mažiau gyva ir gaji, kaip mūsų veikla
   Afrikoje, Vakarų Europoje ar Amerikoje. Prieš savaitę Liaudies kūrybos klubo
   "Atžalyno" taryba po ilgo svarstymo pritarė ir vadovė Aldona Norkūnienė
   pasirašė dvi sutartis su manimi, "Minčių sodo" įmonės savininku. Kaip
   ankščiau rašiau, per "Minčių sodo" ryšius "Atžalynas" gaus iš Europos
   Sąjungos 10,000 eurų rengti 12 vaivovydžių. Aš sutarčių pagrindu skiriu
   maždaug 4,000 eurų projektui reikalingos papildomos paramos ir dar skolinu
   2,500 eurų nes Europos Sąjunga dalį sumoka tik po visų darbų ir išlaidų.
   Užtat vadovausiu visiems darbams, skirstysiu pinigus ir atsakysiu už sumanymą
   bei jo įgyvendinimą. Pirksime įrangą (du projektorius, taip pat video
   kameras) už 4,000 eurų. Ji priklausys "Atžalynui", tačiau ja naudosis
   pirmiausia "Minčių sodas". "Atžalyno" taryba tvirtins visas temas, o aš jas
   siūlysiu ir joms vadovausiu. Darbuose ir renginiuose pirmenybę teiksiu
   "Atžalyno" dalyviams, bet mums reikės daug pagalbos. Man pačiam teks tris
   mėnesius visu tuo labai rūpintis - turime didesnę dalį vaivovydžių surengti
   ir pinigų išleisti iki spalio 1mos. Tad man svarbiausia, kad įsisiūbuotų
   Minčių sodo veikla ir išvystumėme brandesnę veiklą. Kaip ją įsivaizduojame?

   "Minčių sodo" tikslas nuo 1998 metų yra aptarnauti, telkti ir visaip
   palaikyti savarankiškai mąstančius. Tai dažnai nustumti žmonės, mat tie
   kurie taikstosi atsiranda centre, o tie kuriems rūpi išsiaiškinti iš esmės
   lieka visur kitur. Lietuvoje tikiu surasti ir mūsų dėmesį sutelkti į nors
   kelis ryškesnius, drąsesnius šviesuolius. Mes pasaulyje turime maždaug
   dvidešimts darbo grupių http://www.worknets.org kuriems vadovauja būtent
   tokie žmonės. Norėčiau šią vasarą rasti kelis tokius vadovus ir sutelkti
   tris keturias darbo grupes lietuvių kalba.

   Prašau, ieškokim žmonių drįstančių pasakyti: "Aš esu šviesuolis. Man rūpi
   gyventi šviesuoliu, nuolatos lavintis, amžinai bręsti, šviesti savo
   pavyzdžiu." Juk net ir Lietuvoje daugėja žmonių nebijančių pasakyti "Aš esu
   alkoholikas" arba "Aš esu homoseksualistas". Man, kaip šviesuoliui, rūpi,
   kad kiti žinotų, kad aš toks esu, ir galėčiau kitų pagalba pastoviai
   tikrintis, taip pat sulaukti pagalbos gvildenant įvairiausius klausimus, ir
   taip pat savo pavyzdžiu ir kūryba kviesti visus kartu kurti šviesią kūrybinę
   aplinką.

   O kaip atpažinti, kiek mes iš tikrųjų esame šviesūs? Ryškesni šviesuoliai,
   kurių ieškau:
   * Gali įvardinti savo gyvenimo kertinę vertybę, giliausią, svarbiausią
   vertybę, visas kitas aprėpiančią. Tokios vertybės pagrindu steigiame darbo
   grupę, telkiame žmones norinčius ją puoselėti, palaikyti. Jos visos yra
   tarsi meilės atplaišos. Jų surinkome iš kelių šimtų žmonių:
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?PersonalOutlooks
   * Gali išsakyti vieną ar net kelis klausimus kuriuos šiuo metu gvildena ar
   norėtų gvildenti. Tai klausimai į kuriuos nežino atsakymą, bet kuriuos
   norėtų atsakyti. Tokiais klausimais jie mums nurodo kryptį, taip pat parodo
   savo pavyzdį, kaip nebijo jų atvirai lukštenti. Jais mus įtraukia į savo
   užmojus.
   * Gali elektroniniais laiškais viešai pasidalinti savo pamąstymais ir
   ieškojimais, savo užmojais ir išgyvenimais, taip kad mes visi galėtumėme
   lygiagrečiai puoselėti savo sumanymus ir ieškoti sąsąjų.
   * Sutinka šią veiklą laikyti visuomenės turtu, kad visi galėtų laiškais ir
   tinklalapiais neatsiklausdami naudotis, dalintis, perkurti.
   * Trokšta amžinai bręsti, augti ir kitus skatinti, palaikyti.

   Kviečiu mus, parašykime apie savo kertines vertybes ir gvildenimus klausimus.
   Iš mūsų laiškų paaiškės, gal kas norėtų vadovauti darbo grupei arba joje
   dalyvauti? Jau vieną tokią grupę turime lietuvių kalba - Talka. Jai
   vadovauja Zenonas Anušauskas, jo kertinė vertybė yra "kūrybinė talka" ir jam
   rūpi, kaip įgyvendinti tokią talką. Mano kertinė vertybė yra "gyventi tiesa"
   ir mąstau, kaip viską žinoti? ir daugybę kitų klausimų, žr.
   http://www.ms.lt/?thinker=Andrius_Kulikauskas ir tikiu daugiau rašyti ir su
   laiku savo atskirą grupę įsteigti. Ir pamąstykime, kurie šviesuoliai
   labiausiai nustumti? Man patiktų juos aplankyti ir gal kaip nors palaikyti
  • ms@ms.lt
   Laiško pabaigą nukirpo, tad pridedu. Andrius ... Toliau rašysiu, kaip įvairiai galime padėti tokiems šviesuoliams rengiant vaivovydžius ir nevien. Man
   Message 2 of 2 , Jul 2, 2007
    Laiško pabaigą nukirpo, tad pridedu. Andrius
    -----------------------------------------

    Toliau rašysiu, kaip įvairiai galime padėti tokiems šviesuoliams rengiant
    vaivovydžius ir nevien. Man šiuo metu rūpi ypač kūrybinė veikla. Kaip
    galėtumėme perkurti savo aplinką, kad mūsų šalis nepasižymėtų Europoje
    savižudybėmis, skyrybomis, eismo nelaimėmis ir t.t. ? Kažkas su mumis ne
    taip, o manau labiausia, kad esame tam abejingi. Kam rūpi atsiliepti?
    Palaikykime juos! Mintis kilo, bekalbant su Laura Mikelionyte, kad visa
    kūryba yra maldų rašymas, juk atsakome už tai, kaip drįstame įtakoti kitus ir
    kuriame nevien įžodinti, įdaiktinti, įvaizdinti mumyse trykštantį Dievo duotą
    srautą, bet juo palaikyti ir kitą žmogų, kad ir tam suskambėtų, kad ir jis
    rastų savyje tą srautą, tą ryšį. Ryškus šviesuolis yra tas, kuris atsakingai
    kuria, ugdydamas save ir kitus.

    Andrius

    Andrius Kulikauskas
    Minčių sodas
    http://www.ms.lt
    ms@...
    +370 (699) 30003    --------------------------------------------
    Data , "ms@..." <ms@...> Rašyta:
    >Linkėjimai visiems iš Sakalų sodybos http://www.sakalai.lt Marcinkonyse,
    >Dzūkijos nacionaliniame parke kur pradėjau kelionę po Lietuvą ieškoti
    >šviesuolių telkinių, salelių, židinių iš kurių būtų galima dirbti, kuriuose
    >būtų galima apsigyventi, kuriuos galėtumėme įvairiai palaikyti ir ir kurie
    >gal norėtų bendrauti vaivovydžiais (video tiltais). Jeigu Zenonas ir
    Audronė
    >Anušauskai galės priimti, trečiadienį viliuos keliauti į Eičiūnus, o paskui
    į
    >Kauną kur Raimundas Vaitkevičius bandys supažindinti su Kauno technologijos
    >universiteto Distancinio mokymosi centro http://distance.ktu.lt direktore
    >Danguole Rutkauskiene ir su Vida Žviniene.
    >
    >Prašau mūsų pagalbos liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais užkurti Minčių
    >sodo veiklą Lietuvoje, kad ji būtų ne mažiau gyva ir gaji, kaip mūsų veikla
    >Afrikoje, Vakarų Europoje ar Amerikoje. Prieš savaitę Liaudies kūrybos
    klubo
    >"Atžalyno" taryba po ilgo svarstymo pritarė ir vadovė Aldona Norkūnienė
    >pasirašė dvi sutartis su manimi, "Minčių sodo" įmonės savininku. Kaip
    >ankščiau rašiau, per "Minčių sodo" ryšius "Atžalynas" gaus iš Europos
    >Sąjungos 10,000 eurų rengti 12 vaivovydžių. Aš sutarčių pagrindu skiriu
    >maždaug 4,000 eurų projektui reikalingos papildomos paramos ir dar skolinu
    >2,500 eurų nes Europos Sąjunga dalį sumoka tik po visų darbų ir išlaidų.
    >Užtat vadovausiu visiems darbams, skirstysiu pinigus ir atsakysiu už
    sumanymą
    >bei jo įgyvendinimą. Pirksime įrangą (du projektorius, taip pat video
    >kameras) už 4,000 eurų. Ji priklausys "Atžalynui", tačiau ja naudosis
    >pirmiausia "Minčių sodas". "Atžalyno" taryba tvirtins visas temas, o aš
    jas
    >siūlysiu ir joms vadovausiu. Darbuose ir renginiuose pirmenybę teiksiu
    >"Atžalyno" dalyviams, bet mums reikės daug pagalbos. Man pačiam teks tris
    >mėnesius visu tuo labai rūpintis - turime didesnę dalį vaivovydžių surengti
    >ir pinigų išleisti iki spalio 1mos. Tad man svarbiausia, kad įsisiūbuotų
    >Minčių sodo veikla ir išvystumėme brandesnę veiklą. Kaip ją įsivaizduojame?
    >
    >"Minčių sodo" tikslas nuo 1998 metų yra aptarnauti, telkti ir visaip
    >palaikyti savarankiškai mąstančius. Tai dažnai nustumti žmonės, mat tie
    >kurie taikstosi atsiranda centre, o tie kuriems rūpi išsiaiškinti iš esmės
    >lieka visur kitur. Lietuvoje tikiu surasti ir mūsų dėmesį sutelkti į nors
    >kelis ryškesnius, drąsesnius šviesuolius. Mes pasaulyje turime maždaug
    >dvidešimts darbo grupių http://www.worknets.org kuriems vadovauja būtent
    >tokie žmonės. Norėčiau šią vasarą rasti kelis tokius vadovus ir sutelkti
    >tris keturias darbo grupes lietuvių kalba.
    >
    >Prašau, ieškokim žmonių drįstančių pasakyti: "Aš esu šviesuolis. Man rūpi
    >gyventi šviesuoliu, nuolatos lavintis, amžinai bręsti, šviesti savo
    >pavyzdžiu." Juk net ir Lietuvoje daugėja žmonių nebijančių pasakyti "Aš esu
    >alkoholikas" arba "Aš esu homoseksualistas". Man, kaip šviesuoliui, rūpi,
    >kad kiti žinotų, kad aš toks esu, ir galėčiau kitų pagalba pastoviai
    >tikrintis, taip pat sulaukti pagalbos gvildenant įvairiausius klausimus, ir
    >taip pat savo pavyzdžiu ir kūryba kviesti visus kartu kurti šviesią
    kūrybinę
    >aplinką.
    >
    >O kaip atpažinti, kiek mes iš tikrųjų esame šviesūs? Ryškesni šviesuoliai,
    >kurių ieškau:
    >* Gali įvardinti savo gyvenimo kertinę vertybę, giliausią, svarbiausią
    >vertybę, visas kitas aprėpiančią. Tokios vertybės pagrindu steigiame darbo
    >grupę, telkiame žmones norinčius ją puoselėti, palaikyti. Jos visos yra
    >tarsi meilės atplaišos. Jų surinkome iš kelių šimtų žmonių:
    >http://www.worknets.org/wiki.cgi?PersonalOutlooks
    >* Gali išsakyti vieną ar net kelis klausimus kuriuos šiuo metu gvildena ar
    >norėtų gvildenti. Tai klausimai į kuriuos nežino atsakymą, bet kuriuos
    >norėtų atsakyti. Tokiais klausimais jie mums nurodo kryptį, taip pat
    parodo
    >savo pavyzdį, kaip nebijo jų atvirai lukštenti. Jais mus įtraukia į savo
    >užmojus.
    >* Gali elektroniniais laiškais viešai pasidalinti savo pamąstymais ir
    >ieškojimais, savo užmojais ir išgyvenimais, taip kad mes visi galėtumėme
    >lygiagrečiai puoselėti savo sumanymus ir ieškoti sąsąjų.
    >* Sutinka šią veiklą laikyti visuomenės turtu, kad visi galėtų laiškais ir
    >tinklalapiais neatsiklausdami naudotis, dalintis, perkurti.
    >* Trokšta amžinai bręsti, augti ir kitus skatinti, palaikyti.
    >
    >Kviečiu mus, parašykime apie savo kertines vertybes ir gvildenimus
    klausimus.
    > Iš mūsų laiškų paaiškės, gal kas norėtų vadovauti darbo grupei arba joje
    >dalyvauti? Jau vieną tokią grupę turime lietuvių kalba - Talka. Jai
    >vadovauja Zenonas Anušauskas, jo kertinė vertybė yra "kūrybinė talka" ir
    jam
    >rūpi, kaip įgyvendinti tokią talką. Mano kertinė vertybė yra "gyventi
    tiesa"
    >ir mąstau, kaip viską žinoti? ir daugybę kitų klausimų, žr.
    >http://www.ms.lt/?thinker=Andrius_Kulikauskas ir tikiu daugiau rašyti ir su
    >laiku savo atskirą grupę įsteigti. Ir pamąstykime, kurie šviesuoliai
    >labiausiai nustumti? Man patiktų juos aplankyti ir gal kaip nors palaikyti
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.