Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Vaivovydžių rengimas

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Apžvelgsiu, kaip šią vasarą Lietuvoje ketinu rengti vaivovydžius. Pasidalinu mintimis su Matematikos ir informatikos instituto profesoriu Laimučiu
  Message 1 of 1 , May 30, 2007
  • 0 Attachment
   Apžvelgsiu, kaip šią vasarą Lietuvoje ketinu rengti vaivovydžius.
   Pasidalinu mintimis su Matematikos ir informatikos instituto profesoriu
   Laimučiu Telksniu, su Naujososios Vilnios seniūnu Vaclovu Blazevičiumi,
   su Pavilnio bendruomenės savivaldijos pirmininke Snieguole Bezeriene, su
   savo įmonės "Minčių sodo" susirašinėjimo dalyviais, taip pat su Liaudies
   kūrybos klubo "Atžalyno" dalyviais.

   Šiuo metu man svarbiausi "Minčių sodo" darbai:
   * parašyti sutartį su Naujosios Vilnios seniūnija išsakyti veiklą kurią
   jau dabar šią vasarą leistų pagal galimybes vykdyti Grūdų g 6 / Vandens
   9 ir kitose seniūnijos teritorijose;
   * parašyti sutartį su Liaudies kūrybos klubu "Atžalynu" paskolinti
   pinigus klubui ir išsakyti sąlygas kuriomis vykdysime Europos sąjungos
   kofinansuojamą vaivovydžių (video tiltų) rengimą;
   * susitikti su profesoriu Laimučiu Telksniu ir aptarti galimybes
   suderinti mūsų veiklą palaikyti RAIN programos trečiąjį etapą, kuriuo
   Lietuvos kaimiečiai bus skatinami išradingai naudoti naujai nutiestą
   greitą Internetą;
   * susisiekti su bendrovėmis, kurios gal dovanotų reikalingą įrangą ar
   kitaip paremtų;
   * išsirinkti įrangą, pirmiausia projektorių, ir jį nupirkti;
   * įvairiai išbandyti ryšį ir jo galimybes;
   * sužinoti iš visų "Atžalyno", "Minčių sodo" ir Pavilnio bendruomenės
   savivaldijos dalyvių, o ypač šviesuolių, kokiais klausimais norėtų
   bendrauti vaivovydžiais.

   Kaip įsivėlėme į šią veiklą?

   1998 metais Vilniuje įsteigiau ir užregistravau personalinę įmonę
   "Minčių sodas" http://www.ms.lt su tikslu Lietuvoje pragyventi
   aptarnaujant, aprūpinant, telkiant, visaip palaikant pasaulio
   šviesuolius, tai yra, žmones savarankiškai puoselėjančius savo mintis,
   sumanymus, svajones, bet dažnai nesulaukiančius jokio palaikymo. Esame
   aptarnavę daugiau kaip 20 užsakovų, daugiausia įvairiais organizavimo
   bei programavimo darbais. Turime 150 aktyvių dalyvių, 1,500
   palaikančių, iš jų penktoji dalis Lietuvoje. Dirbančių kūrybinį darbą
   už atlyginimą turime Ugandoje, Kenijoje, Tanzanijoje, Kamerūne,
   Nigerijoje, Serbijoje, Indijoje, Palestinoje, Lietuvoje, Latvijoje ir
   Kalifornijoje. Turiu virš 200,000 litų skolų, bet galimybės užsidirbti
   vis giedrėja. Turime aštuoniolika darbo grupių, jų tarpe: šviesus
   kaimas, veikli visuomenė, visapusiška pagalba, taiki kova, visuomeninė
   žemdirbystė, dora architektūra, nauji amatai, gyventi tiesa, mokytis iš
   visų, mylintis Dievas, kūrybinė talka. Iš viso jos sulaukia kasdieną po
   20 laiškų. Palaikome kokį 100 užmojų
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?Endeavors

   Franz Nahrada mane sudomino video technologijomis. Jis vadovauja mūsų
   gyviausiai grupei, "šviesus kaimas", tai yra, "global villages":
   http://groups.yahoo.com/group/globalvillages/
   http://www.globalvillages.info
   Jam rūpi šviesus kaimas, kaip žmoniškiausia vieta gyventi, mylėti,
   lavintis, ugdytis. Iš tiesų, kaimas gali pribaigti kitaip mąstantį, bet
   užtat trys keturi šviesūs žmonės gali įtakoti ir net perkurti kaimo
   aplinką. Franzui svarbu, kad kaimietis savaip dalyvautų miesto
   kultūroje, atsiremtų į žmonijos išmintį ir nepasiduotų sąstingiui. Jis
   skatina mus visus bendrauti video konferencijų technologija. Iš
   dalies, tai jau įmanoma nemokamai per kompiuterio ekraną su Skype
   įranga. Franz siekia tokio pastovaus ryšio per visą kambario sieną.
   Mums rūpi ištirti tokio bendravimo privalumus. Jau aiškėja, lyginant su
   paprastu telefonu, kad atsiveria galimybės bendrauti jausmingiau,
   supažindinti nepažįstamus žmones, suvokti žmonių tarpusavius santykius,
   kalbėti iš savo tikrovės, mokyti darbų, amatų, menų, bendravimo, kitam
   rodyti savo pavyzdį. Galime įrašyti tokį bendravimą, jį redaguoti,
   papildyti ir platinti. Tai didelis žingsnis link ateities, kur žmogus
   galės dirbti iš bet kurio kaimo. Tai ne vienišiaus žingsnis, o
   bendruomenės žingsnis.

   Vasario mėnesį, 2006 metais, per Franzą mane pakvietė dalyvauti
   pasiūlyme Europos sąjungai, kuris ir sulaukė jos paramos. Tai kratinys
   vienuolikos sumanymų bendru pavadinimu Globalinės utopijos. Tikslas yra
   Europos utopistus paskatinti susirūpinti ir besivystančio pasaulio
   gyventojais. Jų tarpe patvirtino ir mano sumanymą rengti 12
   vaivovydžių. "Minčių sodas" yra įmonė, tad ragino vykdyti per
   visuomeninę organizaciją. Tuometinė "Atžalyno" vadovė Liuda Salimova
   sutiko, kad aš rašyčiau "Atžalyno" vardu ir atsakyčiau, kaip projekto
   vadovas.

   "Atžalyne" (Aukštutiniame Pavilnye, Grūdų g 6) veikiu nuo 1998 metų,
   kada mane įtraukė Algis Razminas. Mes pasirašėme nuomos sutartį pagal
   kurią "Atžalynas" leidžia "Minčių sodui" naudotis kambarėliu, o "Minčių
   sodas" remia klubą kompiuterio ir Interneto paslaugomis. O iš tiesų, be
   to aš visaip palaikiau klubą, kad tik jis gyvuotų. Algis du metus
   plušo, lankėsi meras, seimo pirmininkas, užsienio svečiai, bet kada
   Andrius Kubilius tapo premjeru išgaravo visi iš Gedimino Vagnoriaus
   vyriausybės išpūsto biudžeto numatyti ir laimėti pinigai. Teko pačiam
   išlaikyti klubą, nors ir pats neturėjau užsakymų. Rūpinausi, kad vis
   kas nors sutiktų būti vadovu (Skaistė Miškinytė, Ivanas Arestovič, Liuba
   Salimova, Algirdas Zokaitis, Aldona Norkūnienė). Įrengdinau židinį 8,000
   Lt, kūrenau patalpas 5,000 Lt, mokėjau už elektrą 4,000 Lt, Internetą
   5,000 Lt, išdažėme salę 400 Lt, leidom laikraštėlius 400 Lt, išvykęs
   dalinausi kompiuteriu 1998 metais pirktu už 8,000 Lt. Pora metų
   globojome benamę, kuriai likimas jau prašviesėjo. Palaikėme tamilų
   pabėgėlį, kuris jau visapusiškai įsijungė į Lietuvos gyvenimą.
   Įtvirtinau griežtą taisyklę, kad mūsų teritorijoje negeriama. Jaunimui
   leidau surengti daugiau kaip 50 diskotekų. Kasiau sniegą, rinkau
   butelius, pavasarį ir rudenį rengdavome talkas, grėbėm lapus. Rengėme
   daugybę "Minčių sodo" sueigų, sulaukėme svečių iš Amerikos, Austrijos,
   Anglijos. Garsinau Lietuvos, Vilniaus, Pavilnio vardą. Nuo 2003 metų,
   kada mano Pavilnyje nuomotame kambaryje grėsė apsinuodijimas nuo dūmų,
   persikėliau laikinai gyventi Atžalyne. Tas laikinai užsitęsė, bet
   klubas palaikė mano gyvenimą tenai. Man ten gyvenant išsaugojome
   pastato bendruomeninę paskirtį - jau miestas ruošėsi ten įkurdinti
   neįgaliuosius be gyventojų svarstymo, bet vis dėlto atsisakė. Policijai
   tris kartus rašiau pareiškimus dėl įsilaužimo, durų išlaužimo
   teritorijoje (2002 m. išvogė kompiuterius, 2006 m. pavogė virdulį, 2007
   m. įsilaužė į sandėlėlį ir pavogė kompiuterį). Kiekvienu atveju
   kreipiausi pagalbos (Ramūno Krupausko, Vytauto), jie taisė duris ir ne
   kartą langus dėjo. Visa tai mano savanaudiška veikla, bet kartu ir
   bendruomeninė, "šviesaus kaimo" kūrybinio židinio palaikymas. O tokia
   aplinka, toks bendravimas, tokia gyvenimiška patirtis, toks interesų
   susiejimas tiesiog būtini šviesuolių laboratorijos veiklai.

   Visuomeninė organizacija "Atžalynas" naudojasi tuo pastatu nuo 1989
   metais pagal Vilniaus miesto nutarimą. Pernai miestas perleido pastatą
   Naujosios Vilnios seniūnijai. Seniūnija skyrė 120,000 Lt pastato
   remontui. Šių metų balandžio mėnesį vyko konkursas. Netrukus prasidės
   darbai. Seniūnija patikėjo pastatą Pavilnio bendruomenės savivaldijai.
   Iškraustėme "Minčių sodo" daiktus ir daugybę "Atžalyno" daiktų į kitame
   kiemo gale esantį sandelėlį.

   Man rūpi užtikrinti tolimesnę "Minčių sodo" veiklą šiame židinyje.
   Manau, kad man geriausia būtų pasirašyti nuomos sutartį su seniūnija,
   pagal kurią "Minčių sodas" naudotųsi savo veiklai vieną kitą kambarį
   arba sandelėlį, o paremtų seniūnijos, bendruomenės ir "Atžalyno" veiklą
   Interneto ir vaivovydžio paslaugomis. Kaip ir ankščiau, tai būtų
   veiklos židinio palaikymas paslaugomis, o ne grynais. Man taip pat rūpi
   įtakoti aplinką ir bendrai šito siekti kartu su pastato vadovais ir
   dalyviais, kaip ir ankščiau. O pirmas žingsnis būtų sutarties surašymas
   "Minčių sodo" bei "Atžalyno" vasaros veiklai, kad galėtumėme užtikrintai
   naudotis kiemu ir sandelėliu pagal galimybes, pavyzdžiui, paleisti
   bevielį Internetą, vaivovydžius rengti kieme arba palapinėje, elektrą
   generuoti arba atsivesti iš kaimynų. Pirmadienį kalbėjau su Pavilnio
   bendruomenės savivaldijos pirmininke Snieguole Bezerienė. Jinai
   pasikalbės su seniūnu Vaclovu Blazevičiumi, kad aš galėčiau tartis su
   juo tiesiogiai. Man pirmiausiai rūpi "Minčių sodas", bet būtų gerai tuo
   pačiu ko daugiau įtvirtinti "Atžalyną", kaip tiek metų Pavilnyje
   gyvuojantį, veikiantį, kuriantį. Taip pat man svarbu, kad atžalyniečiai
   ir pavilniečiai dalyvautų remonto derinimo procedūrose. Noriu taip pat
   dalyvauti gyvybingoje Pavilnioje bendruomenės savivaldijoje.

   Praeitą savaitę važiavau su Ryčiu Umbrasu į Budapeštą susipažinti su
   projekto finansiniais klausimais. Jie iš dalies keblesni negu, kad
   galvojau. "Atžalynas" gaus 10,000 eurų grynais, o turės išleisti 14,000
   eurų. Iš tikrųjų, klubas gaus iš karto tik 5,000 eurus, o privalės iki
   spalio 1mos išleisti 11,328 eurus. Kaip tai įmanoma? Siūlau pasirašyti
   sutartį tarp "Atžalyno" ir "Minčių sodo":
   * "Minčių sodas" skolina "Atžalynui" 6,500 eurų
   * "Atžalynas" juos atmoka tik tuo atveju jeigu Europos sąjunga sumoka
   žadėtus pinigus, tai yra, "Atžalynas" neprisiima rizikos
   * "Minčių sodas" vykdo projektą savo nuožiūra, už jį atsako
   * Gavus pinigus iš Europos sąjungos, "Atžalynas" išmoka "Minčių sodui"
   4,400 eurų už projekto darbus (duomenų bazės programavimą, vaivovydžių
   organizavimą) ir tuo gražina dalį skolos
   * "Minčių sodas" turi pirmumo teisę naudojant "Atžalyno" audiovizualinę
   įrangą
   * "Atžalynas", parduodamas įrangą, teikia "Minčių sodui" galimybę
   pirkti, o pardavimo atveju gražina likusius pinigus "Minčių sodui"

   Tai brangus malonumas! Dirbti nemokamai, ir dar skolinti ir rizikuoti.
   Man galva tiesiog plyšo, kaip iš viso to išpešt nors kiek naudos. Dar
   gerai, kad taip skolinant tai nebus laikomi darbo santykiai, nereikės
   mokėti PVM ar autorinio mokesčio. Vienoje, Austrijoje visa tai
   apsvarstėme su Franz, o gal geriau nedaryti? Sutarėme, kad šis
   projektas beprasmiškas nebent visaip pasinaudosime šia galimybe:
   * Pirmiausia, tai leis Franzui, man ir kitiems glaudžiau bendradarbiauti
   ir ieškoti užsakovų darbams
   * Toliau, atsivers naujos galimybės aptarnauti užsienyje esančius užsakovus
   * Galim pritraukti palaikymo ir įrangos iš stambių įmonių, kaip antai Sony
   * Manau, gyva veikla užtikrinsime "Minčių sodo" ir "Atžalyno" likimus
   Grūdų g 6
   * Užmegzime ryšius su įvairiais Lietuvos židiniais kuriuose galėčiau
   gyventi ir dirbti
   * Išmoksime, kaip video diskais ir laikraštėliais pristatyti šviesuolių
   darbus
   * Įtrauksime šviesuolius, neprieinančius prie Interneto, ir palaikysime
   su jais ryšį
   * Sudominsime Lietuvos įstaigas ir įmones
   * Įgyvendinsime įvairių šviesuolių svajones
   Yra tokia galimybė, o geresnių tokių kol kas nėra. Tad aš linkęs
   rizikuoti. Iš dalies pasikliauju Franzo vertybėmis, o iš dalies man
   rūpi gyventi Lietuvoje ir sieti savo likimą su šiuo kraštu, tuo pačiu ir
   su Pavilniu, nes nesinori kitur pradėti nuo nuliaus.

   O kas čia per veikla?

   Šių projektų bendras tikslas yra europiečius sudominti besivystančių
   šalių žmonių likimais. Mūsų grupės projektai kreipiasi būtent į Europos
   utopijų kūrėjus. O konkrečiai, "Atžalynas" surengs 12 video tiltų. Jis
   įsigys du komplektus įrangos (kamera, projektorius). Vienas bus labiau
   stacionarus (pavyzdžiui, "Atžalyne"), kitas bus mobilus. Juos
   išbandysime Lietuvoje, o taip pat užmegzime ryšį su Austrija ir gal net
   Afrika. Sukursiu duomenų bazę tokių židinių. Iš tikrųjų tai nėra labai
   sudėtinga veikla ir ją galime daryti visai kukliai. Svarbu surengti 12
   tiltų, o turint įrangą jų bus ir daugiau. Galime papildomai užsiimti
   nors kiek susijusia diskų ir laikraštėlių leidyba ir taip pat kelionėmis
   po Lietuvą.

   Man, kaip vykdytojui rūpi, kad ši veikla ko daugiau palaikytų ir ugdytų
   šviesuolius. Užtat man neįdomu rengti paskaitas (nebent Eičiūnams!) nes
   tai yra pasyvu. Daug įdomiau ir šviesiau yra gilintis ne į tai ką kas
   žino, o į tai, ko nežino. Užtat kiekvienas mūsų rengiamas vaivovydis
   bus skirtas kuriam nors šviesuoliui, jo gvildenamam klausimui, kad jis
   galėtų pasitarti su kitur esančiu žinovu. Štai keli pavyzdžiai:
   * Pavilnio visuomenininkė Grytė Misevičienė mąsto, kaip sulyginti
   vyresnio amžiaus žmonių globą su tėvų rūpesčiu savo kūdikiais? Ji
   pabendrautų su geriatru ir pediatru.
   * Ji taip pat nori apklausti Pavilnio gyventojus, kas jiems rūpi?
   Galėtumėme vaivovydžiu susieti Aukštutinį Pavilnį su Žemutiniu Pavilniu,
   arba su Baltupiais, arba su Fabijoniškėmis.
   * Ji norėtų pasimokyti anglų kalbos, ogi Liuba Salimova yra anglų kalbos
   mokytoja.
   * Bibliotekininkas Petras Stepankevičius ruošia Pavilnio istoriją ir
   norėtų pabendrauti su istorikais.
   * Skulptorius, tapytojas Algirdas Zokaitis norėtų susipažinti su
   dabartiniu meno lygiu pasaulyje.
   * Jis taip pat nori šią vasarą keliauti po Lietuvos kaimus su savo
   dainomis, ir aš su savo dainomis ir drama, tad galėtumėme surengti karavaną.
   * Aldona Norkūnienė rengia vaikų teatrą, ji norėtų surengti išvyką
   * Fikratas Salimovas siūlė kelias temas...
   Štai tik keli pavyzdžiai. Tai bus vieši renginiai, žmonės galės
   stebėti, bet taip pat įvairiai įsijungti. Manau būtų gerai išbandyti
   vaivovydžių rengimą lauke, palapinėje, gal net su savo elektra. Tai
   būtų savotiška naujovė.

   Iš viso reiks išleisti 14,000 eurų, iš jų:
   * 4,000 eurų audiovizualinei įrangai
   * 2,000 eurų "Minčių sodui" už duomenų bazės sukūrimą
   * 2,400 eurų "Minčių sodui" už organizavimą ir techninį darbą
   * 2,400 eurų kitems talkininkams pagal autorines sutartis
   * 1,200 eurų vertėjams, ypač palaikant ryšį su "Minčių sodo" dalyviais
   * 1,200 eurų kelionėms po Lietuvą, vairuotojams galime mokėti 70 Lt už
   100 km (Vygantai, gal pavežtum ar paskolintum savo autobusiuką?)
   * 960 eurų raštinėms reikmenims, Internetui, pašto ženklams, leidybai,
   meno reikmenims
   Pati sąmata gana gera, kaip ir viską gaunam į rankas, o įranga lieka
   ateičiai.

   Laukiu mūsų svajonių, užmojų, pasiūlymų, klausimų, patarimo ir palaikymo!

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   ms@...
   http://www.ms.lt
   +370 (699) 30003
   Vilnius
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.