Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Andriaus naujienos

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Kaip gyvename? Grįžau į Vilnių. Siunčiu naujienas. Atvažiuosiu į Eičiūnus. Susitikime seminare http://www.siaudunamai.lt Andrius Kulikauskas
  Message 1 of 1 , Apr 18, 2007
   Kaip gyvename? Grįžau į Vilnių. Siunčiu naujienas. Atvažiuosiu į
   Eičiūnus. Susitikime seminare http://www.siaudunamai.lt Andrius
   Kulikauskas http://www.ms.lt ms@...
   --------------------------------------------

   Siunčiu šias naujienas ir Vilijai Bortkevičienei. Gal tave domina
   Šiaudų namų seminaras Eičiūnuose http://www.siaudunamai.lt ? Andrius
   -------------------------------------------------------

   Audrone, Vygantai, Valdai, Zenonai, Kęstuti, Irena,

   Ačiū už širdingus laiškus ir palaikymą!

   Kalbėjau su Atžalyno vadove Aldoną Norkūnienę kurią išrinkome per Kalėdų
   šventes. Ji nusiteikusi veiklai, o tai mane pradžiugino. Tad rengiame
   Atžalyno klubo klausimais susirinkimą, pasitarimą šeštadienį, balandžio
   28tą dieną, Liaudies kūrybos klube "Atžalyne", Grūdų g 6, Aukštutiniame
   Pavilnyje, Vilniuje, visi kas neabejingi Atžalynui ar Minčių sodui.
   Rinksimės lauke arba viduj, žiūrint koks oras. Aptarsime:
   * Atžalyno likimą ten esančiame pastate. Kalbėjau su seniūnu Vaclovu
   Blazevičiumi. Dar neparinko, kas darys remontus. Bet darbai prasidės
   netrukus ir rudenį turėtų baigtis.
   * Europos sąjungos finansuojamas video tiltų projektas (10,000 eurų)
   kuriame turi dalyvauti "Minčių sodas" (kaip įmonė parūpinanti papildomus
   4,000 eurų) ir "Atžalynas" (kuris gautų pinigus ir kuris atsakytų už
   veiklą). Aš atsakyčiau, kaip projekto vadovas. Džiaugiuos, kad Aldona
   teigiamai žiūri. Ji ieško dabar juristo su kuriuo galėtų pasitarti
   šiais ir kitais klausimais, jeigu galima, nemokamai. Gal kas
   pasisiūlytų ar pažįsta? Tai būtų didelė pagalba.
   * Atžalyno veiklą šią vasarą. Sutinku su Aldona, kad daug ką galime
   nuveikti bet kokiu atveju.

   Kalbėjau telefonu tiek su seniūnu Vaclovu Blazevičiumi ir su Pavilnio
   bendruomenės pirmininke Snieguole Bezeriene. Jie manęs nemyli ir manimi
   nesirūpina. Sausio pradžioje nutraukė elektrą. Taip pat uždėjo naujas
   lauko duris ir nepagalvojo, kad laiškanešė nebeturi kur mesti mūsų
   laiškus. Naujose duryse nėra skylės. Taip tris mėnesius laiškai man ir
   Atžalynui buvo paliekami prie durų ir nežinia, kas su jais atsitiko.
   Turime vieną komplektą raktų, kad galėtumėme iškraustyti savo daiktus.
   Draudžia daryti daugiau raktų. O paskui atsiims. Ir nepagaili
   nedraugiškų žodžių.

   Išnaršiau savo jausmus. Suprantu, kad nėra didelės tikimybės Atžalyne
   toliau gyventi ir ieškosiu kitur. Taip pat nesinori trintis tarp tokių
   žmonių. Tačiau jau aštuonerius metus turiu "Minčių sodo" būstą klube.
   Ir Pavilnys tai mano gyvenimo dalis, kažkokie namai. Dar suvokiu iš
   mūsų laiškų, kad ir mums kitiems brangus. Tad kas čia svarbu? Nėra
   gerai, kad pastatas remontuojamas nesitarus su gyventojais o ypač tais
   kurie tiek mėtų juo naudojasi. Taip pamąsčius, šie pasitarimai turėtų
   vykti per Pavilnio bendruomenę. Tačiau, kiek kalbėjau su jos tarybos
   nariu ir Atžalyno tarybos nariu bibliotekininku Petru, bendruomenė šįmet
   nesirinko. Nė rinkosi vasarą. Rudenį tik vieną kartą. Žodžiu,
   Snieguolė viską sprendžia savo nuožiūra. Bendruomenė kaip gyventojų
   organas yra lyg ir fiktyvi. Snieguolė rūpinasi įvairiais Pavilnio
   klausimais, manyčiau, kitiems padeda. Bet šiaip nėra kaip gyventojams
   įsijungti. Tautinės mažumos, kurios Pavilnyje sudaro daugumą, yra ypač
   atstumtos, neįtrauktos. Paprašiau Petro, kad man parūpintų bendruomenės
   įstatus. Manau, kad gyventojai galime sušaukti bendruomenės
   susirinkimą. Taip pat, jeigu atsirastų tinkamas kandidatas, manau, kad
   žmonės paremtų. Tai ir sunkiausias, rasti kas imtųsi to darbo. Bet tai
   dėkinga.

   Kalbėjau su Liuba ir Fikratu Salimov. Fikratai, manau gal būt visai
   prasminga jeigu šiais klausimais parašytum straipsnį, bet ypač jeigu tai
   padėtų surasti dalyvių Pavilnio bendruomenės veiklai, kad ji būtų
   sveika. Ramūnui Krupauskui pranešiau apie susirinkimą. Jis ketina
   dalyvauti susirinkimą.

   Manau taip pat, kad dabartinė padėtis kertasi su Europos sąjungos
   taisyklėmis ir ta demokratiška, pilietiška dvasia kurios tikimasi iš
   bendruomenių.

   Dar pagalvojau, būtų gerai pastatyti pašto dėžutę. Šitą manau galime
   padaryti ir išsireikalauti. Dokumentai, kuriais pastatas perduotas
   seniūnijai, byloja kad organizacijos ankščiau ten veikusios galės toliau
   naudotis. Tad privalo būti pašto dėžutė nežiūrint ar pastatas
   remontuojamas.

   Liuba, buvusi Atžalyno vadovė, užtikrino, kad Atžalynas oficialiai
   užregistruotas, kaip visuomeninė organizacija. Pasitikrinau, kokie
   Liaudies kūrybos klubo "Atžalyno" įstatai. Pavilnys iš viso neminimas!
   (Gal juristas sugebės šitą paaiškinti mano draugui Algirdui Zokaičiui,
   kad klubas ir pastatas nesusiję, tik tiek, kad "organizacijos buveinės
   adresas: Grūdų g 6). Tai "savanoriška visuomeninė organizacija
   telkianti kūrybingus žmones Lietuvos liaudies papročiams, kūrybai
   pažinti, juos puoselėti ir tęsti". (Čia berods iš 1997 metų ir buvusio
   vadovo Liudo Augaičio laikų.) Organizacija veikia Lietuvos
   Respubikloje. Organizacijos tikslai ir uždaviniai:
   * Aktyviai dalyvauti humanizuojant visuomenę, propaguoti Lietuvos
   liaudies papročius, sveiką gyvenimo būdą
   * Organizuoti kultūringą, prasmingą žmonių laisvalaikį, steigti įvairaus
   pobūdžio vaikų, jaunimo kultūros, švietimo centrus.
   * Organizuoti tautines šventes, parodas, muges.
   Tad manau video tinklai ir susijusi "Minčių sodo" veikla įsipaišo. Yra
   dar tarp veiklos krypčių:
   * Ieško informacijos
   * Vykdo tyrimus
   * Steigia visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba (gavus
   licenziją)
   * Organizuoja ir praveda konferencijas, simpoziumus, seminarus, paskaitų
   ciklus, parodas
   * Bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio įmonėmis,
   organizacijomis ir asmenimis, siekiančiais panašių tikslų
   * Remia kitas įmones, organizacijos, fondus ir asmenis, siekiančius
   panašių tikslų
   Tad "Atžalynas" gali ne tik bendradarbiauti su "Minčių sodu" bet ir jį
   remti, tuo pačiu mane!

   Ieškosiu visokiausių židinių Lietuvoje kur galėčiau gyventi ar nors kai
   kada prisiglausti ir iš ten padirbėti. Kitą penktadienį, balandžio 27tą
   dieną dalyvausiu Zenono Anušausko minėtame seminare Eičiūnuos apie
   šiaudinius namus http://www.siaudunamai.lt Tikiu sudominti architektą
   James Ferguson, jisai vadovauja mūsų darbo grupei Etiškas Dizainas o
   vienas mūsų svečias Gavin Harper iš Britanijos kaip tik rašė apie šiuos
   šiaudinius namus ir juos fotografavo Lietuvoje, žr.
   http://groups.yahoo.com/group/ethicaldesign/message/40 pvz.
   http://www.flickr.com/photos/gavindjharper/sets/72157594492447019/
   Reiktų pakviesti ir architektę Vilija Bortkevičienę
   http://www.ekosodyba.lt Zenonas kviečia visus atvažiuoti iš Vilniaus.
   Jam taip pat rūpi, kad Raimundas Vaitkevičius atvažiuotų nes jį labai
   domina tie įvairiausi psichologiniai testai. Sveikinu Zenoną su nauja
   svetaine http://www.kurybinetalka.lt ir kad jos turinys bus visuomenės
   turtu. Kalbėjomes ir aš ketinu atvažiuoti ketvirtadienį ir pasitarti
   kokios galimybės būtų dirbti iš Eičiūnų.

   Darysiu sąrašą tokių vietų, kaip antai Vilijos Musininkų kaimas ir šalia
   esantis sodžius Krunai http://www.ekosodyba.lt/view.php, Užupio meno
   inkubatorius http://www.umi.lt, Dargužiai, Marcinkonys, Kaunas,
   Klaipėda. Ieškosiu po visą Lietuvą. Iš tiesų, Londone pasiūliau mūsų
   dalyviui išradėjui Richard Nelson (http://www.solaroof.org) kurti tokių
   židinių "visapusiškumo vertinimo gaires" Tai gali būti mūsų sekantis
   užsakovas. O taip pat tai puiki proga po visą Lietuvą skatinti
   šviesuolius ir megzti ryšius tarp jų salelių.

   Kaip esu rašęs, lyg ir pavyko įtvirtinti "Minčių sodą", kaip šviesuolių
   laboratoriją kurioje dalyvauja 150 rašančių ir 1500 skaitančių. Toliau
   siekiu išjudinti ištisą šviesuolių kultūrą, tarkim 100,000 veikiančių ir
   1,000,000 palaikančių. O jų tegu būna 10% Lietuvoje, tada įtakotumėme
   visą Lietuvos gyvenimą ir pasaulyje būtų nors viena šviesi šalis, visoms
   kitoms pavyzdys. Manau, reikia pirmiausia kreipti dėmesį į Dievą, kaip
   šviesuolį šviečiantį ir be mūsų, paskui į tuos brandžiausius, labiausiai
   atitrūkusius nuo pataikavimo trokštančios visuomenės, užtat labiausiai
   atstumtus. Toliau man rūpi rateliai telkiantys šalia jų, ir kaimai bei
   mikrorajonai (kaip ir Pavilnys) kuriuos tie rateliai gali naujai
   pažadinti. Šiomis dienomis suvokiu, kad Lietuvoje yra daug
   leisgyvių,Europos sąjungai prikurtų bendruomenių kurias šviesūs rateliai
   galėtų gal nesunkiai perimti. Per dešimts metų palaikydami ryškiausius
   šviesuolius ir įvairiausius ratelius jų veikla bei vertybės galėtų
   persmelkti daugybę bendruomenių. Taip ir nunoktų visa Lietuva ir jos
   valdžia kristų, kaip obuolys į delną.
   Žodžiu, yra kas veikti. Ačiū visiems už šviesias mintis, gražius
   jausmus. Atsiprašau, kad be reikalo nusiviliu, tiesiog man reikia
   išmokti kiekvieną teisingai suprasti, ko iš jo norėti.

   Zita iš Keturiasdešimts totorių kaimo atsiliepė. Ketiname sueiti.
   Turbūt ir daugiau kam būtų įdomu?

   Laukiu laiškų!

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...

   Irena Buinickaitė: Mislas Andriau,sveikas sugrizes i Lietuva.Didiems
   zmonems dideli isbandymai.V.Cercilio gyvenimo moto
   buvo-NIEKADA,NIEKADA,NIEKADA NEPASIDUODU-Taigi,pirmynir tik pirmyn.Ar
   galime susitiktiRasyk man i --arba paskambink noreciau aktyviai
   dalyvauti MS veikloje.Organizacija,tai ne pastatai,o zmones ir
   komunikacijos linijos/LRH/o mes turime ir viena ir kita Laukiu rysio
   Pagarbiai Irena
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.