Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Švietimas klajokliams savamoksliams

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Labas visiems iš Jeruzalės! Spalio 7 dieną išvyko iš Vilniaus į Kipro salą kur dalyvavau MIR partnerystės programos susitikime. Minčių sodą
  Message 1 of 1 , Nov 4, 2006
   Labas visiems iš Jeruzalės!

   Spalio 7 dieną išvyko iš Vilniaus į Kipro salą kur dalyvavau MIR partnerystės
   programos susitikime. "Minčių sodą" įtraukė mūsų šviesuolis austras Franz
   Nahrada. MIR partnerystės programa ieško sąsajų tarp suaugusių švietimo ir
   vietinės plėtros.

   Partneriai kviečia "Minčių sodą" įsitraukti kitais metais. Jeigu Socrates
   fondas suteiks paramą, ketiname liepos mėnesį, 2008 metais surengti sustikimą
   Lietuvoje. Iki tada tikiu išdėstyti ir išvystyti "Minčių sodo" švietimo
   programą skirtą klajokliams savamoksliams. Tokių rimtų klajoklių jau turime,
   tai belgas Dante-Gabryell Monson ir anglas Markus Petz (kuris mums atstovaus
   Suomijoje), rimti autostopininkai. Abu yra buvę ir "Atžalyne". Tikiu
   Lietuvoje, ypač kaimuose, išvystyti šviečiąmąją veiklą, skatinti mus glaustis
   prie šviesuolių, semtis iš jų pavyzdžio. Jeigu mus parems, tikiu parašyti
   vadovėlį šviesuoliams, išdėstantį mūsų sukauptą patirtį, kaip šviesuoliai
   bręsta, ugdosi, kokia mūsų kultūra, kokios žinios naudingos ir kaip įvairiai
   galima gvildenti klausimus. Vadovėlį galėsime išleisti, taip pat išversti iš
   lietuvių į anglų, vokiečių, ispanų ar kitas kalbas, atsižveligant į galimybes.
   Taip pat turiu įvairių sumanymų, kokias švietimo priemones galėtumėme kurti,
   kad ir Internetines. Pavyzdžiui, esu sukūręs korteles kuriomis žmogus ar net
   vaikas gali save išmokyti skaityti, tokias padovanojau čia vienam arabui,
   matosi, kad jam tai padeda įveikti anglų kalbos klystkelius.
   http://www.findbetterways.info/wiki.cgi?Learning/FourCorners Taip pat
   norėčiau bent kokiose trijose vietose Lietuvoje išvystyti šviesuolių ir
   savamokslių bendravimą.

   Štai mano ataskaita.

   MIR partneriai nusprendė įtraukti „Minčių sodą“ kaip partnerį antraisiais
   partnerystės programos metais, tai yra, 2007 metais. Lietuvos Socrates
   fondui patvirtinus šį prašymą, „Minčių sodas“ liepos mėnesį, 2008 metais
   Lietuvoje surengs partnerių susitikimą su savamoksliais ir jų švietėjais.
   Partneriai taip pat ragino kreiptis į Lietuvos Socrates fondą prašyti paramos
   Andriui Kulikauskui dalyvauti kitame susitikime kovo mėnesį, 2007 metais,
   Dubline, Airijoje.

   Šiame pirmajame MIR partnerių susitikime partneriai aptarė trijų metų veiklos
   planą ir visą informaciją reikalingą partnerystės programos paraišką antriems
   metams. Episkopi meras Christophis Antoniou supažindino su savo kraštu, su
   planais įsteigti suaugusiųjų švietimo centrą ir su žemės ūkio sumanymais.
   „Minčių sodo“ dalyvis, austras Franz Nahrada pamokė visus kaip naudoti
   ProWiki, internetinę priemonę bendradarbiavimui. Įsipareigojome kiekvienoje
   šalyje burti grupę maždaug dvidešimts suaugusių norinčių ką nors išmokti ir
   sutinkančių vieniems kitiems padėti. „Minčių sodas“ sutiko kurti švietimo
   sistemą savamoksliams kurio pagrindas bus šviesuolių lankymas ir pasimokymas
   iš jų pavyzdžio, kaip susigalvoti ir puoselėti savo užmojus. Partneriai
   sutiko padėti patarti ir liepos mėnesį 2008 metais Lietuvoje kartu su „Minčių
   sodu“ kreiptis į švietimo įstaigų vadovus rasti tinkamo oficialaus pripažinimo
   savamokslių pasiekimams.
   http://www.dorfwiki.org/wiki.cgi?MIR/public/EpiskopiMeeting

   Pagrindinis tikslas buvo susipažinti su partneriais ir įstitraukti į
   partnerystės programą, kas pavyko. Paaiškėjo, kad mums artima ProWiki
   technologija pakaks pradžiai ir mūsų pagalba išplėčiant jos galimybes bus
   reikalinga nebent vėliau, kada skatinsime besimokančius iš įvairių šalių
   vienas kitą palaikyti. Didžiausias „Minčių sodo“ įnašas bus išpuoselėti
   savamokslių švietimo programą ir su partnerių pagalba ieškoti, kaip švietimo
   įstaigos galėtų savamokslių pasiekimus įvairiai pripažinti. Partneriai
   nespėjo sukurti veiklą vertinančią apklausą.

   Viskas vyko sklandžiai, kaip numatyta. Dalyvavo atstovai iš Kipro (Episkopi
   meras Christophis Antoniou), Vokietijos (Heinz Tischler ir Herta Waechter iš
   suaugusiųjų švietimo regioninės įstaigos Volkshochschule Kronach), Austrijos
   (Franz Nahrada ir Laurent Straskraba iš GIVE ateities kaimų laboratorijos),
   Airijos (Liz Waters ir Avril Bailey iš visuomeninio švietimo centro An Cosan)
   ir Lietuvos (Andrius Kulikauskas iš “Minčių sodo”).

   Partneriai sutarė dėl bendrų principų vietovėse siejant suaugusių švietimą ir
   ūkio plėtrą. Taip pat su koordinatoriais (vokiečiais) aptarė svarbiausius
   klausimus ruošiant antrų metų paraišką, susitarė kada ir kur vyks
   susitikimai.

   „Minčių sodo“ vadovo pageidavimu, visi partneriai įvardijo, ką norėtų
   pasiekti. Episkopi savivaldybė nori naujame suaugusių švietimo centre padėti
   ūkininkams, viešbučio savininkams ir kitiems per Internetą susisiekti su
   turinčiais platesnę patirtį. An Cosan vadovės norėtų geriau pritaikyti savo
   Interneto svetainę savo centro veiklai. Volkshochschule Kronach vadovas suka
   galvą, kaip padėti mokiniams atrasti savyje vidinį akstiną. GIVE
   tyrinėtojai tiria ir palaiko ateities vietines švietimo įstaigas. „Minčių
   sodo“ vadovas nori savo laboratorijos pagrindu organizuoti keliaujančių
   savamokslių švietimo galimybes, ypač kaime, ir išmokti bendradarbiauti su
   švietimo įstaigomis. Su GIVE vadovu ir „Minčių sodo“ dalyviu Franz Nahrada
   aptartos tokio švietimo gairės. Visi partneriai sutiko būti įtrauktais į
   „Minčių sodo“ susirašinėjimus. Taip pat sukurtos „Minčių sodo“ grupės graikų
   ir turkų kalbomis. An Cosan vadovės kvietė į kitą susitikimą kovo mėnesį,
   2007 metais, siūlė nemokamą nakvynę.
   Šeimininkų svetingumas mus visus papirko, tad numatyti dar du susitikimai
   Kipre. Tikimės, kad perrinks merą, bet jis supažindino su savo konkurentu,
   tad tikimės tęstinumo. Sutarėme ypatingąi palaikyti jų kuriamą internetinį
   mokymosi centrą. „Minčių sodo“ vadovas įtraukė kelis Episkopi miesto
   gyventojus į Minčių sodo ratelius, taip pat lankėsi turkų okupuotame krašte
   ir įtraukė kelis tenykščius turkus disidentus, siekiančius salos sujungimo.
   Kelionės į Kipro proga jisai pasiliko dviem mėnesiams Izraelyje, Egipte ir
   Turkijoje kur jam sekasi rasti musulmonų šviesuolių ir įtraukti juos į Minčių
   sodo veiklą. Tad tokios kelionės į Kiprą bus itin vaisingos, tai puiki bazė.

   Susitikimas pastūmėjo „Minčių sodo“ sumanymą kurti savamokslių švietimo
   programą, padrąsino ieškoti sąlyčių su aukštuojo mokslo įstaigomis ir vis
   kreipti dėmesį į Lietuvos kaimo šviesuolius. Tolimesnė kelionė į Izraelį jau
   palaikė „Minčių sodo“ ratelius ugdančius „meilę Dievui“, „kovą be smurto“,
   „gyvenimą tiesa“ ir „draugišką žemės ūkį“.

   Kelionės finansavimas buvo pakankamas ir Socrates fondas nusipelnė daug
   meilės savo lanksčiu požiūriu į kelionės pratęsimą.

   Nakvynės kaina pasirodė netikėtai aukštai, 93 eurai į parą, bet Episkopi
   meras norėjo, kad visi ten nakvotų, miestelio viešbutyje, ir pasiūlė nuleisti
   kainą ir padengti skirtumą. Jis taip pat surado rėmėją kiekvienam vakarui,
   tad atkrito maisto išlaidos. Pasimokėme, kaip galima gražiai žmones
   priimti.

   Iš karto nebuvo aišku, kokie buvo partnerių darbiniai siekiai, ypač dėl to,
   kad neteko dalyvauti kuriant programą. Išsikalbėjome!

   Su Franz Nahrada aptarėme „Minčių sodo“ švietimo programos metmenis ir
   pradėjome surašyti. An Cosan vadovės įtrauktos į „Minčių sodo“ ratelį
   „mokomės vieni iš kitų“. Surimtėjo mūsų dėmesys šviesuoliams klajokliams,
   nes į juos atsiremsime.

   Kipras yra žymiai brangesnė šalis negu Lietuva. Jų svaras yra brangesnis už
   Anglijos svarą.

   Paaiškėjo, kad mūsų organizacijos visos kilo iš „liaudininkų“, tai yra,
   paskirų šviesuolių šviečiančių liaudį, ir kiekviena su laiku vis labiau
   įsitvirtino ir susilaukė pripažinimo. Vokiečių veikla prasidėjo prieš šimtą
   metų, airių prieš dvidešimts penkerius metus, austrų įsibėgėjo šiais metais,
   kipriečių prasidės kitais, o mūsų didelė dalis dar tik nusimato. Senesnės
   organizacijos trokšta įkvėpimo, o naujesnės pasisemtų patirties, kaip jų
   mokinių pasiekimai galėtų sulaukti deramo įvertinimo.

   Nebuvo visai aišku, kada jau galima ar reikėtų pirkti bilietą.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 (699) 30003
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.