Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ieškau rėmėjų. Išsiaiškinimams , žaidimams.

Expand Messages
  • Andrius Kulikauskas
    Sveiki! Kaip gyvename? Seniai rašiau. Įkėliau naują rodelę, Išsiaiškinimai 21: Savamoksliai : http://www.ms.lt/tv/ Papasakoju, ką išmasčiau, kaip
    Message 1 of 1 , Feb 4, 2011
    • 0 Attachment
      Sveiki! Kaip gyvename? Seniai rašiau.

      Įkėliau naują rodelę, "Išsiaiškinimai 21: Savamoksliai":
      http://www.ms.lt/tv/

      Papasakoju, ką išmasčiau, kaip ką išsiaiškiname. Lietuvių kalba kažkiek
      esu parašęs čia:
      http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinimai
      Dabar rašau pagrinde anglų kalba. Sudariau sąrašą 200 išsiaiškinimo
      būdų, kuriuos esu taikęs savo filosofijoje bei savo gyvenime:
      http://www.selflearners.net/ways/
      Taip pat parašiau apžvalgą, kaip visi būdai susiveda:
      http://www.selflearners.net/Theory/Welcome

      Bandau iš to pragyventi. Ieškau turtingų išradėjų ar išradingų įmonių,
      kurios mane paremtų po 5,000 USD ar 10,000 USD, kad galėčiau išplėsti
      šią veiklą, rinkti išsiaiškinimo būdus įvairiausiose srityse, kaip antai
      matematikoje, fizikoje, inžinerijoje, informatikoje, medicinoje,
      teisėje, politikoje, mene, teatre, kine, žemės ūkyje, ekonomikoje,
      versle, švietime, namų ūkyje, šeimoje ir t.t. Štai mano pasiūlymas:
      http://www.selflearners.net/Business/Proposal
      ir galimi rėmėjai ar užsakovai:
      http://www.selflearners.net/Business/Prospects

      Daugiausia jų ieškau per Twitter. Mano adresas: @selflearners
      http://twitter.com/#!/selflearners
      Tai laki priemonė (kaip čepaitiška haiku) kuria galima siųsti tik SMS
      ilgio žinutes, tai yra, iki 140 rašmenų. Užtat gali sekti, kuo gyvena
      įžymūs verslininkai, išradėjai ir įsitraukti į jų ratą ir veiklą.

      Pavyzdžiui, užkalbinau XPLANE įmonės steigėją Dave Gray, kurį kažkiek
      pažįstu iš ankščiau. Jo įmonė yra žymiausia patarėja vaizdinio mąstymo
      klausimais stambiausiom JAV-ių bendrovėm. Jis dabar su Sunni Brown ir
      James Macanufo parašė knygą "Gamestorming", tai yra, "Žaidimų šturmas".
      Tokią veiklą pažįstam ir iš "Aš Lietuvai" veiklos
      http://www.aslietuvai.lt Jie aptarė ir surinko daugiau kaip 80 tokių
      žaidimų, kuriais pagyvina mąstyma bendrovėse. Labai norėčiau jam padėti
      apžvelgti ir pristatyti tokius įvairius išsiaiškinimo būdus, o ypač dėl
      to, kad apskritai tikiu įvairiausius išsiaiškinimo būdus pristatyti
      žaidimais, jais pagrįsti savamokslių bendrystę, panašiai kaip Lordas
      Baden-Powellas išvystė skautų judėjimą.

      Per Twitter sužinojau, kad jisai veda nemokamą seminarą internete. Per
      Twitter paskelbiau savo užrašus, kurie jam patiko, tad jis ir kiti jais
      toliau čiulbėjo. Tada sudariau surašą jųjų žaidimų su trumpais
      paaiškinimais, ko kiekvienas žaidimas siekia. Tas jam irgi patiko, jį
      apibūdino, kaip "Gamestorming Cheat Sheet" (kaip lietuviškai?
      špiralka?), kurio jo kiti buvo prašę. Tada juos visus surūšiavau ir
      išdėsčiau brėžiniu:
      http://www.selflearners.net/Notes/Gamestorming
      Dave Gray taip patiko ("Awesome! Brilliant!"), kad paprašė, kad aš
      paskelbčiau jų svetainėje. Taip ir padariau:
      http://www.gogamestorm.com/?p=536
      kartu ir paaiškindamas, kaip jį išmąsčiau ir pridėdamas nuotrauką su
      Užupio Galera.

      Toliau, galiu atsiremdamas į jų veiklą bandyti kitus užkabinti. Pamatysim.

      O jų būdai tai daugmaž pažįstami Zenonui ir Audronei, nu, vis kažko
      išmoksti naujo. Man smagu, kad gražiai vertino, kaip viską sugebėjau
      naujai aprėpti. Ir taip pat patiko mano nupaišytos žuvytės! Tai gal ir
      iš meno pragyvensiu. Kas bus Čikagoje, kitą sekmadienį, vasario mėn. 13
      d. paišysiu portretus Strictly Locals galerijoje
      http://strictlylocals.com po 20 USD.

      Tad kviečiu mane sekti Twitter ir pagal galimybes įsijungti. Labai
      vertinu, kas turi minčių, pas ką galėčiau kreiptis, pavyzdžių, iš
      lietuvių verslininkų ar mokslininkų Lietuvoje ir išeivijoje. Taip pat
      pradėjau daryti audio ir video pokalbius anglų kalba su išradėjais.
      Tikiu kalbinti Tomą Čepaitį, Šarūną Raudį ir kitus savamokslius, kaip ką
      yra išsiaiškinę.

      Kaip gyvename? Kas naujo?

      Džiaugiuos Zenono internetine televizija. Šiom dienom laidas kuria
      vaikai ir jaunimas: http://www.internetinetv.lt Gražu.

      Andrius

      Andrius Kulikauskas
      http://www.selflearners.net
      ms@...
      +1 (773) 306-3807
      @selflearners
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.